Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani..Zanima me kakav je sad pravilnik sto se tice trudnica i bolovanja preko 42 dana?rečeno mi je da trudnice koje su na bolovanju ne idu na komisiju ako produžuju bolovanje..ali kako ide naknada plate preko 42 dana?Jel se i dalje doznake nose poslodavcu,on uplacuje nanadu,pa refundira novac ili ja moram nositi doznake sa ostalom neophodnom papirologijom i gdje?hvala
Belma, 04.03.2015
Odgovor: Dužni ste poslodavcu dostavljati izvještaje o bolovanju, koje Vam izdaje izabrani ljekar porodične medicine na osnovu nalaza ljekara specijaliste ginekologa.Poslodavac ima pravo na refundaciju određenih sredstava po ustanovljenim procedurama.
Pitanje:    molila bih vas posto sam bila osigurana samo 2mjeseca da mi date ponovo osiguranje jer sam trudnica covjek me je ostavijo i zivim sa svekrvom koja je bolesna i nema od cega da mi plati bolnicu kad se porodim molim vas bar mi vi pomozite,,hvala
Asmira, 04.03.2015
Odgovor: Članovima 19-30 Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. Novine FBiH br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) regulisano je ko se smatra osiguranikom, a članom 86. Zakona  o zdravstvenom osiguranju propisano je ko su obveznici uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, koji su i ovlašteni i nadležni za prijavu lica na osiguranje pod uslovom da takva lica ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika predviđene pomenutim članovima Zakona. Shodno navedenom Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne može vas prijaviti na obavezno zdravstveno osiguranje. Pokušajte se obratiti centru za socilani rad prema mjestu prebivališta, ukoliko ste socijalno ugroženi i ukoliko ispunjavate uslove da vas prijave na obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Gospodo, Moja majka poslije oceve smrti,treba da nastavi da prima penziju iz Austrije u BiH. mplim vas da mi objasnite kako ona moze ostvariti pravo na zdrastvenu zastitu. Do vaseg odgovora ,puno pzdrava i uspjeha u radu.
Gabrijel, 03.03.2015
Odgovor: Ljubazno Vas molimo da ,kad budete u mogućnosti , svratite u Poslovnicu Centar-Hamdije Kreševljakovića br.14 , radi rješavanja zdravstvenog osiguranja za Vasu majku .
Pitanje:    Poštovani, da li imam pravo na zdravstveno osiguranje ako ga nisam platio baveći se privatnim poslom (ostao sam dužan 1 godinu) a sada radim u privatnoj firmi koja to uredno plaća.
Aleks, 26.02.2015
Odgovor: Ukoliko ste za vrijeme radnog odnosa bili direktor ili vlasnik društva, a isti su isključivo ovlašteni i odgovorni da u ime i za račun društva kao obveznika uplate doprinosa poduzimaju sve pravne radnje, a niste redovno plaćali doprinose za zdravstveno osiguranje nemate pravo na ovjeru zdravstvene legitimacije. Pravne posljednice neuplate doprinosa na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja predviđene su članom 87. stava 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, kojim je propisano da se obvezniku uplate doprinosa kod kojeg se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja dalje korištenje zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti se uspostavlja sa danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Trenutno provodimo akciju plaćanja duga za privredne subjekte, tj plaća se dug u ratama a vama se omogućava ovjera zdravstvene legitimacije. Ukoliko ste zainteresovani za ovaj vid otplate duga, molimo da nam ostavite Vaše podatke, kako bismo Vas kontaktirali za dalje informacije i sustrete.
Pitanje:    Postovani, molim vas za informaciju, a radi se o sljedecem. Prije tri mjeseca sam imala prekid trudnoce jer je TORCH analizom ustanovljena infekcija Rubeolom. Sada, zbog planiranja nove trudnoce, trebam ponoviti TORCH analizu, ali u KCUS nemaju reagense za to, i ne znaju kada ce imati, jer se radi o politickom pitanju. Moje pitanje je ako bih ja uradila ovaj nalaz u privatnoj ordinaciji (a moram ga uraditi dva puta u razmaku od 15 dana) da li bi mogla sredtsva refundirati od KZZO-a?. Hvala na odgovoru. Pozdrav, Amela
Amela, 26.02.2015
Odgovor: Da biste ostvarili pravo na refundaciju potrebno je da uz zahtjev dostavite konzilijarno mišljenje ljekara KCU Sarajevo i potvrdu KCU Sarajevo da se predmetna analiza ne može obaviti na istoj klinici, kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste, te originalni fiskalni račun.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li je moguce podnijeti zahtjev za refundaciju troskova za injekciju Rogham?
Elma, 26.02.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva utrošena za Rogham amp.
Pitanje:    Moj otac zivi u Hrvatskoj I nastanjen je u Hrvatskoj, penziju prima od BIH pa ga tako smatraju zdravstvenim osiguranikom Bosne. On bi trebao da izvadi eurosku zdravstvenu karticu za zdravsveno osiguranje kod putovanja u zemlje europske zajednice. Kako se to moze ostavariti ? Pokusao je izvaditi EU karticu u Hrvatskoj ali je obavijesten da EU karticu noze izdati samo nadlezna zemlja osiguranika. takodje placa dopunsko zdravsveno osiguranje u hrvatskoj ? Hvala
Žaklina, 25.02.2015
Odgovor: Molimo Vas da dostavite ime i prezime Vaseg oca kako bi provjerili kako je osiguran i po kom osnovu, a što se tiče evropske kartice to završavate u zemlji čiji ste državljanin i u kojoj imate stalno prebivalište .
Pitanje:    Prebivaliste mi je u Sarajevu i tu imam zdravstveno osiguranje,zena mi je prijavljena u Konjicu i ona ne radi i nema zdravstveno osiguranje. Interesuje me da li postoji mogucnost da je prijavim na svoje osiguranje i ako postoji ta mogucnost da mi pojasnite sta mi sve treba od papirologije da to zavrsim. I naravno koje ce ona osiguranje imati jel od KS ili HNK. Unaprijed hvala.
Sanjin, 25.02.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom da bi Vaša supruga imala pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika potrebno je da reguliše prebivalište u Kantonu Sarajevo. Ukoliko se odluči da prijavi prebivalište u Kantonu Sarajevo potrebna je slijedeće dokumentacija: obrazac ZO1 popunjen od strane vaše firme u kojoj ste zaposleni i isti se podnosi u nekoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Uz isti je potrebno dostaviti vjenčani list, uvjerenje Porezne uprave u kojem je navedeno da se  supruga ne nalazi u JS registracije kao osigurano lice i ličnu kartu. Ovim načinom osiguranja stiče pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo. Inače u suprotnom potrebno je da se obrati Područnom uredu  Zavoda zdravstvenog osiguranja u Konjicu i informiše se koja je mogućnost ostvarivanja prava na obavezno zdravtveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas da mi date odgovor na ovo pitanje. Naime moja sestra je živjela u braku sa svojim mužem sve do 2010. godine. Kako je njen muž bio uposlen ona je preko njega ostvarivala pravo na zdravstveno osiguranje. Gdoine 2010 bez njenog znanja na neki način njen bivši muž je završio razvod braka i ona je rješenje o razvodu dobila par mjeseci nakon što je razvod završen. Nakon razvoda braka njen bivši muž je otišao u penziju i bju je odjavio sa zdravstvenog osiguranja a ona ni o tome nije bila obavještena. Putem suda je dobila pravo da je bivši muž izdržava u mjesečnom iznosu od 250 KM. Interesuje ma da li na neki način može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje jer je jako lošeg zdravlja a ima 52 godine i ima jedno žensko dijete koje je udato i ona ne radi. Nadam se da ćete mi dati odgovor i unaprijed hvala.
Mujo, 25.02.2015
Odgovor: Članom 21 Zakona o zdravstvenom osiguranju utvrđeno je da je supružnik zdravstveno osiguran  kao razvedeni supružnik koji je sudskom odlukom stekao pravo na izdržavanje, ako je u vrijeme razvoda bio stariji od 45 godina (žena) odnosno 60 godina (muškarac) Supružnik koji je u vrijeme razvoda bio mlađi od 45 godina odnosno 60 godina produžuje pravo korištenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ako je trajno i potpuno nesposoban za rad saglasno propisima o penzijsko invalidskog osiguranja. Shodno navedenom, kako je bivši muž vaše sestre ostvario pravo na penziju, obratite se kantonalnom zavodu penzijsko invalidskog osiguranja radi dobivanja  informacija u vezi prava vaše sestre na obavezno zdravstveno osiguranje, obzirom da je suprug izdržava.
Pitanje:    Dana 5.2.2015 godine izvršen mi je pregled Doppler UZV velikih ekstrakranijalnih arterija.Utvrdjena je karotidna ateroskleroza sa evidentnom progresijom stenoze u korijenu desne ACI - AKTUALNI PROCJENJENI STUPANJ STENOZE JE 70 DO 80 %.Perzistiraju blaže smetnje cirkulacije u smislu povišene rezistencije u vertebrobazilarnom slivu.Dana 10.02.2015 godine,bio sam u posjeti u Tuzli,kada mi je iznenada pozlilo ( nesvjstica sa bolovima u predjelu desne karotide ),a radi porijekla navedenih manifestacija,morao sam biti HITNO OPERISAN,što je i učinjeno 11.02.2015 godine u Centru za srce BiH ,TUZLA.Operaciju sam platio KM 6.071,10 ( POZAJMIO PARE OD PRIJATELJA !!)Penzioner sam i redovno sam zdravstveno osiguran.Želim podnijeti zahtjev za refundiranje isplačenog iznosa,pa me interesuje šta je sve potrebno kompletirati od dokumenta uz zahtjev za refundiranje isplačenog iznosa?
Anton, 25.02.2015
Odgovor: Klinički centar Tuzla trebao se obratiti Zavodu zdravstvenog osiguranja KS te tražiti saglasnost za Vaše liječenje u skladu sa potpisanim međukantonalnim sporazumom.Ukoliko je KC Tuzla ispoštovao potpisani sporazum Zavod će refundirati sredstva utrošena za Vaše liječenje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting