Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Moj otac zivi u Hrvatskoj I nastanjen je u Hrvatskoj, penziju prima od BIH pa ga tako smatraju zdravstvenim osiguranikom Bosne. On bi trebao da izvadi eurosku zdravstvenu karticu za zdravsveno osiguranje kod putovanja u zemlje europske zajednice. Kako se to moze ostavariti ? Pokusao je izvaditi EU karticu u Hrvatskoj ali je obavijesten da EU karticu noze izdati samo nadlezna zemlja osiguranika. takodje placa dopunsko zdravsveno osiguranje u hrvatskoj ? Hvala
Žaklina, 25.02.2015
Odgovor: Molimo Vas da dostavite ime i prezime Vaseg oca kako bi provjerili kako je osiguran i po kom osnovu, a što se tiče evropske kartice to završavate u zemlji čiji ste državljanin i u kojoj imate stalno prebivalište .
Pitanje:    Prebivaliste mi je u Sarajevu i tu imam zdravstveno osiguranje,zena mi je prijavljena u Konjicu i ona ne radi i nema zdravstveno osiguranje. Interesuje me da li postoji mogucnost da je prijavim na svoje osiguranje i ako postoji ta mogucnost da mi pojasnite sta mi sve treba od papirologije da to zavrsim. I naravno koje ce ona osiguranje imati jel od KS ili HNK. Unaprijed hvala.
Sanjin, 25.02.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom da bi Vaša supruga imala pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika potrebno je da reguliše prebivalište u Kantonu Sarajevo. Ukoliko se odluči da prijavi prebivalište u Kantonu Sarajevo potrebna je slijedeće dokumentacija: obrazac ZO1 popunjen od strane vaše firme u kojoj ste zaposleni i isti se podnosi u nekoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Uz isti je potrebno dostaviti vjenčani list, uvjerenje Porezne uprave u kojem je navedeno da se  supruga ne nalazi u JS registracije kao osigurano lice i ličnu kartu. Ovim načinom osiguranja stiče pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo. Inače u suprotnom potrebno je da se obrati Područnom uredu  Zavoda zdravstvenog osiguranja u Konjicu i informiše se koja je mogućnost ostvarivanja prava na obavezno zdravtveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas da mi date odgovor na ovo pitanje. Naime moja sestra je živjela u braku sa svojim mužem sve do 2010. godine. Kako je njen muž bio uposlen ona je preko njega ostvarivala pravo na zdravstveno osiguranje. Gdoine 2010 bez njenog znanja na neki način njen bivši muž je završio razvod braka i ona je rješenje o razvodu dobila par mjeseci nakon što je razvod završen. Nakon razvoda braka njen bivši muž je otišao u penziju i bju je odjavio sa zdravstvenog osiguranja a ona ni o tome nije bila obavještena. Putem suda je dobila pravo da je bivši muž izdržava u mjesečnom iznosu od 250 KM. Interesuje ma da li na neki način može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje jer je jako lošeg zdravlja a ima 52 godine i ima jedno žensko dijete koje je udato i ona ne radi. Nadam se da ćete mi dati odgovor i unaprijed hvala.
Mujo, 25.02.2015
Odgovor: Članom 21 Zakona o zdravstvenom osiguranju utvrđeno je da je supružnik zdravstveno osiguran  kao razvedeni supružnik koji je sudskom odlukom stekao pravo na izdržavanje, ako je u vrijeme razvoda bio stariji od 45 godina (žena) odnosno 60 godina (muškarac) Supružnik koji je u vrijeme razvoda bio mlađi od 45 godina odnosno 60 godina produžuje pravo korištenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ako je trajno i potpuno nesposoban za rad saglasno propisima o penzijsko invalidskog osiguranja. Shodno navedenom, kako je bivši muž vaše sestre ostvario pravo na penziju, obratite se kantonalnom zavodu penzijsko invalidskog osiguranja radi dobivanja  informacija u vezi prava vaše sestre na obavezno zdravstveno osiguranje, obzirom da je suprug izdržava.
Pitanje:    Dana 5.2.2015 godine izvršen mi je pregled Doppler UZV velikih ekstrakranijalnih arterija.Utvrdjena je karotidna ateroskleroza sa evidentnom progresijom stenoze u korijenu desne ACI - AKTUALNI PROCJENJENI STUPANJ STENOZE JE 70 DO 80 %.Perzistiraju blaže smetnje cirkulacije u smislu povišene rezistencije u vertebrobazilarnom slivu.Dana 10.02.2015 godine,bio sam u posjeti u Tuzli,kada mi je iznenada pozlilo ( nesvjstica sa bolovima u predjelu desne karotide ),a radi porijekla navedenih manifestacija,morao sam biti HITNO OPERISAN,što je i učinjeno 11.02.2015 godine u Centru za srce BiH ,TUZLA.Operaciju sam platio KM 6.071,10 ( POZAJMIO PARE OD PRIJATELJA !!)Penzioner sam i redovno sam zdravstveno osiguran.Želim podnijeti zahtjev za refundiranje isplačenog iznosa,pa me interesuje šta je sve potrebno kompletirati od dokumenta uz zahtjev za refundiranje isplačenog iznosa?
Anton, 25.02.2015
Odgovor: Klinički centar Tuzla trebao se obratiti Zavodu zdravstvenog osiguranja KS te tražiti saglasnost za Vaše liječenje u skladu sa potpisanim međukantonalnim sporazumom.Ukoliko je KC Tuzla ispoštovao potpisani sporazum Zavod će refundirati sredstva utrošena za Vaše liječenje.
Pitanje:    Postovanje, Htio bih da vas pitam kako se mogu opet vratiti na zdravstveno osiguranje ? Bio sam skinut sa biroa 6 mjeseci, ali ne mogu da vratim zdravstveno osiguranje. Molio bih da me uputite. Hvala unaprijed.
Zijad, 24.02.2015
Odgovor: Prije svega treba da se obratite biro za zapošljavanje kod kojeg ste prijavljeni, kako bi se informisali o mogućnosti ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje preko njih. U slučaju da ne postoji zakonska mogućnost  osiguranja preko biro, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje možete ostvariti u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad.
Pitanje:    Pozdrav jeli mi možete objasniti koja je sad procedura oko zdravstvenog liječenja,mama mi je imala pravo na liječenje preko oca i sad je otac umro mada je i on imao liječenje preko biroa,a mama nije zaposlena.
Nihad, 24.02.2015
Odgovor: Članom 21. tačka1.   Zakona o zdravstvenom osiguranju  je utvrđeno  slijedeće: Supružnik je zdravstveno osiguran kao supružnik umrlog osiguranika, koji nakon smrti supružnika nije stekao pravo na porodičnu penziju jer nije navršio određene godine života, ako je u vrijeme smrti supružnika bio stariji od 40 godina (žena) odnosno 55 godina (muškarac).Supružnik mlađi od 40 godina  odnosno 55 godina, ukoliko propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju nije drugačije regulirano, produžava korištenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dok je prijavljen zavodu za zapošljavanje, ako se istom prijavio u roku od 90 dana nakon smrti supružnika. Shodno navedenom potrebno je da se majka javi biro za zapošljavanje u kojem je otac bio prijavljen.
Pitanje:    Postovanje , prije mjesec dana izbrisana sam sa evidencije na birou za zaposljavanje , zbog neredovnog javljanja , i s tim izgubila pravo na zdravstveno osiguranje . Imam 25 godina , vandredan sam student , otac je zaposlen i uplacuju mu se doprinosi majka je penzionerka . molim vam da mi napisete da li bi ja mogla biti ikako osigurana preko roditelja , ili bilo koji drugi nacin da se zdravstveno osiguram. unaprijed hvala
Derviša, 24.02.2015
Odgovor:     U skaldu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i to člana 22 kojim je propisano da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana do navršene 15 godine, a ako su na srednjem ili visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. Postoji mogućnost da se prijavite na zdravstveno osiguranje u skladu sa odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.   Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad. Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečna uplata navedenih doprinosa iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku.
Pitanje:    Postovani, Imam 68 godina I umirovljenik sam ovdje u Sarajevu gdje I zivim. Namjeravam u Junu otici kod prijatelja u Hrvatsku I ostati oko mjesec ipo dana. Interesuje me mogu li ja tamo ostvariti zdravstvenu zastitu ukoliko mi bude potrebno (Hitna, bolnica,pregled, zubar). Ja sam upotpunosti zdrav neprimam nikakve lijekove a kod doktora nisam bio ima I dvije godine ali u mojim godinama nikad se ne zna sta se moze desiti. Ako je odgovor pozitivan recite mi sta je potrebno da uradim prije krenem na put I gdje. Velika vam hvala na odgovoru. Pozdrav
Dalibor, 24.02.2015
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u R Hrvatskoj propisana je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske («Službeni glasnik BiH» broj: 06/01) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br.31/02). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano  da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica (ljekarsko uvjerenje ili izvod iz zdravstvenog kartona) kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od  nekog hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje i stalni nadzor doktora medicine. Nakon toga osiguranik u nadležnoj Poslovnici zdravstvenog osiguranja dobiva odgovarajući obrazac koji mu omogućava liječenje u hitnim slučajevima a čije trajanje je ograničeno na 30 dana u toku kalendarske godine i ne mora se koristiti cijeli period odjednom. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kome prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima, u skladu sa članom 22 Pravilnika, troškove zdravstvene  zaštite snosi lično.
Pitanje:    Pozdrav, da li ja kao osoba u radnom odnosu mogu na svoje zdravstveno osiguranje prijaviti majku, koja je na birou za zaposljavanje a nema zdravstveno osiguranje?
Hilmo, 24.02.2015
Odgovor: U članu 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisana su lica koja se smatraju članom porodice osiguranika.  U stavu 3 ovog člana je propisano da su to i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih osiguranik izdržava.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u neku od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, koliko iznosi mjesečna uplata po Pravu na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“ br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da lica s prebivalištem na teritoriji FBiH, koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu? Zadnji put je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u decembru 2014., tada je prestalo svojstvo osiguranika, tako da vjerujem da se ne treba uplaćivati za najmanje 6 mjeseci unazad, već za januar i februar, te me zanima koliko to iznosi. Hvala.
Alisa, 24.02.2015
Odgovor: Mjesečna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje po članu 27. Zakona iznosi 5 % od prosječne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. U Vašem slučaju potrebno je da uplatite za period za koji niste bili u osiguranju i za tekući mjesec, tj. za mjesece januar i februar i pravo na zdravstveno osiguranje se utvrđuje od dana podnošenja zahtjeva. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u bilo koju od poslovnica Zavoda.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting