Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Trazio sam obrazac bhhr3 za prijavu boravka majke na moju adresu uRH.dobio sam odbjenicu,u obrazlozenju pise da je razlog sto moja majka mora bit pod stalnim lijecnickim nadzorom,zivotna dob.Zdrstvena leg.je ovjerena2002,2004,2009,2012,2x2013.U tel.razgovoru sam shvatio da to nije istina,pa sam pitao dali imam pravo na prigovor,a onda sam dobio odgovor mozes nas tuzit ali moras unajmit advokata Gdje da se obratim,dali imamo pravo na taj obrazac i pod kojim uvjetima,Unaprijed sa zahvaljujem
Ivo, 16.01.2015
Odgovor: S obzirom na sadržaj pitanja predlažem da ovom Zavodu podnesete pisani zahtjev koji će razmotriti Služba pravnih poslova i o istom Vas pisanim putem obavijestiti.
Pitanje:    Postovani, zeljela bih par informacija vezano za trudnicko/porodiljsko bolovanje. Interesuje me da li je obavezno (zakonski) da se otvara trudnicko bolovanje 28 dana prije termina poroda ako trudnica nema zdravstvenih smetnji za obavljanje posla? Da li poslodavac (privatnik) ima pravo da uvjetuje radnici da porodiljsko bolovanje traje krace od godinu dana? Ko snosi troskove uplate doprinosa za vrijeme porodiljskog bolovanja, poslodavac ili Zavod? Unaprijed hvala!
Hana, 16.01.2015
Odgovor: Porodiljsko odsustvo se otpočinje na osnovu nalaza ovlaštenog liječnika.Žena ima pravo na naknadu umjesto plaće za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta u trajanju od jedne godine neprekidno.Za ostale informacije obratite se nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).  
Pitanje:    Poštovani, radim u instituciji na nivou BIH (zdravsteveno osiguranje mi se uplačuje u KS), na bolovanju sam od 05.11.2014. nakon pretraga sam hospitaliziran i 26.11. operisao sam karcinom bubrega. Trenutno se oporavljam i ovih dana trebam na komisiju koja mi je bolovanje nakon 42 dana produzila jos 30 dana. Pitanje, da li me tokom privremene spriječenosti za rad sleduje plaća 100%, u ovom slučaju. Već sam primio umanjenu plaću za 12/2014., odnosno za period preko 42 dana. Kome da se obratim, odnosno koji je način potraživanja isplate pune naknade od 100%, naravno ako me sleduje, po važećem Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Lijep pozz...
Mirsad, 16.01.2015
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH, naknada plaće se određuje najmanje u visini od 80% od osnovice za naknadu .Osnovicu  za naknadu čini plaća za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem nastupi slučaj po kojem se stiče pravo na naknadu.
Pitanje:    Postovani, u 3 mjesecu sam trudnoce, prosli mjesec sam preselila sa porodicom iz ZE-DO kantona u Sarajevo. Imam stalni radni odnos i redovno se uplacuju svi doprinosi, zanima me da li ostvarujem pravo na porodiljsko u Sarajevskom kantonu i kako to pravo mogu ostvariti. Hvala
Amina, 16.01.2015
Odgovor: Potrebno je da se sa upitom obratite nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).
Pitanje:    Da li se može napraviti prekid radnog odnosa zasnovan na određeno vrijeme, ukoliko zaposlenica ode na bolovanje (čuvanje trudnoće ili trudničko bolovanje) ....u roku dok ugovor traje. Napominjem, radni odnos vezan ugovorom na određeno vrijeme, a finansiran iz određenog projekta sa ograničenim sredstvima. Projekat je završen danom isteka ugovora zaposlenice. Hvala!
Emina, 16.01.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite organu nadležnom za implementaciju propisa iz oblasti radnih odnosa.
Pitanje:    Poštovani, Moja kćerka je student Univerziteta u Ankari.Do sada je ostvarivala redovno osiguranje preko supruga i kao redovan učenik.Pošto se sada ne školuje u BiH kako da ostvari zdravstveno osiguranje kada boravi u BiH na raspustu.Hvala
Sanela, 16.01.2015
Odgovor: Ukoliko je Vaša kćerka redovan studen na fakultetu u Ankari, pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje zadržava kao član porodice osiguranika do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26 godine života, što dokazuje potvrdom sa fakulteta. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja može koristiti samo u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Molila bih Vas za instrukciju u vezi sa mogučnošću refundiranja sredstava za kupovinu komponente za kemoterapiju, a prouzrokovanu nedostatkom iste na klinici. Posjedujem račun i otpusno pismo u kojem je navedeno da je korisnik lijek lično donio (u pitanju je moj otac).... da li je neophodno da korisnik podnese zahtjev, ili to može učiniti član domaćinstva prilažući svoj transakcijski račun (otac ne posjeduje otvoren račun)... hvala na razumijevanju, A. K
Ana, 16.01.2015
Odgovor: Lijekove za kemoterapiju finansira i vrši nabavku Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH,te refundaciju sredstava za kupovinu lijekova trebate tražiti od pomenutog Zavoda.
Pitanje:    pozdrav iz tuzle sam..u nasem zavodu za javno zdravstvo nemaju vakcinu protiv pneumokoksne sepse,zanima me da li kod vas ima te vakcine ili ako ne,,da li se moze negdje kupiti ili naruciti u sarajevu...pacijent je splenektomican pa mu je ljekar preventivno propisao vakcinaciju..hvala unaprijed pozdrav
Rusmir, 16.01.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne vrši nabavku niti distribuciju vakcina a da li pomenutu vakcinu ima Zavod za javno zdravstvo KS nije nam poznato .Prijedlog je da se obratite gore pomenutom Zavod.
Pitanje:    poštovanje,imala sam toltalnu histerektomiju i nalaz je da imam carcinom sa metastazom na jetri.Zanima me da li mogu ostvariti pravo na refundaciju troškova liječenja u Turskoj i na koji način
Zineta, 12.01.2015
Odgovor: Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo („Sl.novine FBiH“ br.93/13 uređeni su uvjeti i postupak upućivanja lica na liječenje u inostranstvu. Osigurano lice  se može uputiti na liječenje u inostranszto na teret sredstava fonda solidarnosti FBiH. Shodno navedenom za mogućnost liječenja u Turskoj informišite se kod Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje. Takođe Vas obavještavamo da je u Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirana Komisija za pomoć u liječenju u inostranstvu za osiguranike ovog Zavoda, kojoj je data nadležnost da rješava zahtjeve osiguranika nakon završenog liječenja u inostranstvu. Uz priloženu medicinsku dokumentaciju o izvršenom liječenju, te dokazu da je osiguranik lično snosio troškove liječena , neophodno je  dostaviti konzilijarno mišljenje šefa nadležne Klinike i dva ljekara odgovarajuće specijalnosti, da se predmetna medicinska usluga ne može uraditi u Bosni i Hercegovini. Maksimalni iznos pomoći za liječenje u inostransvu koji može odobriti Komisija je do 10.000,00 KM.
Pitanje:    Poštovani pišem Vam iz Zadra (RH) gdje od nedavno živi i moja supruga Anita S. koja je do prije par mjeseci živjela u Sarajevu.  Mene sada zanima slijedeće...da bi ostvarila pravo na zdravstveno osiguranje ovdje u Hrvatskoj traže joj bilo kakvu potvrdu da nije osigurana u BiH. Da li se to ikako može riješiti da ona ne dolazi u Sarajevo...mailom možda ili može li to u Sarajevu podići za nju netko od njezinih prijatelja? HVALA Vam unaprijed.
Marko, 12.01.2015
Odgovor: Potrebno je dostaviti original punomoć ovjerenu od Opštinskog organa  da  u predmetnoj stvari  Vašu suprugu možete zastupati  lice koje ona opunomoći , to jeste da u njeno ime može preuzeti sve potrebne radnje za izdavanje potvrde.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting