Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, promijenio sam mjesto prebivališta (ranija adresa 71250 Kiseljak), sada živim u općini Novi Grad Sarajevo, promijenio sam ličnu kartu. Da li mi možete dati upute vezano za promjenu zdravstvenog osiguranja? Stalno sam zaposlen u firmi koja je sa sjedištem u Kiseljaku. Svako dobro.
Armin, 12.01.2015
Odgovor: Kako imate prebivalište u Kantonu Sarajevo, potrebno je da firma u kojoj ste zaposleni izvrši odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja u Kiseljaku i izvrši prijavu u nadležnoj poreznoj upravi (prema adresi prebivališta)u Kantonu Sarajevo. Po završenoj prijavi doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćivat će se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, hvala na brzom i detaljnom odgovoru, ali moje pitanje je bilo vezano za nedostatak uputnica na Klinici koja je trebala izdati istu. Po rijecima šefa klinike (u ovom slucaju neurohirurgije) KZZO NIJE DOSTAVIO POTREBNE FORMULARE/UPUTNICE NA KLINIKU te nisu u mogucnosti pacijentima, koji imaju pravo, izdavati iste. Molim odgovor po tom pitanju, ustvari, da li je moguce da uputnica nema na klinici i sta u tom slucaju pacijenti treba da urade. Hvala jos jednom.
Đenana, 09.01.2015
Odgovor: Prema evidenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Klinika za neurohirurgiju još uvijek nije iskoristila ranije dostavljene   prijedloga za upućivanje pacijenata na produženo bolničko liječenje. Novi prijedlozi bit će proslijeđeni nakon što  ranije dostavljeni budu iskorišteni.
Pitanje:    Dobar dan, Zanima me da li vanbracna zajednica, tj. moja nevjencana supruga moze biti osigurana preko mene I ukoliko moze koja je dokumentacija potrebna da bi se isto ostvarilo. Hvala.
Elvedin, 09.01.2015
Odgovor: Da bi vaša nevjenčana supruga bila osigurana kao član potrebna je slijedeća dokumentacija: - prijava CIPS boravišta za Vas i člana (nevjenčanu suprugu), iz koje je vidljivo da imate istu adresu boravišta, - rodni list za Vas i člana, - ZO1 obrazac popunjen od strane obveznika uplate doprinosa za osiguranika (ZO1 obrazac možete dobiti na šalteru blagajna u bilo kojoj od poslovnica Zavoda), - Za člana osiguranika Uvjerenje iz nadležne Porezne uprave FBiH iz kojeg je vidljivo da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa koji su evidentirani u Poreznoj upravi Federacije BiH, nema tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, prije dvije godine operisala sam kicmu, tada mi je receno da jednom godisnje imam pravo na banjske-fizikalne terapije (stacionarno). Sada kada sam isla na kliniku na kojoj sam operisana (heurohirurgija) receno mi je da nemaju potrebne uputnice za preporuku banjskog ljecenja (kzzo im nije dostavio). Molim Vas informaciju kako da ostvarim pravo banjskog lijecenja. Lp
Đenana, 08.01.2015
Odgovor: Članom 37. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. novine FBIH broj 30/9 , 7/02,i 70/08 i 48/11) je propisano da se zdravstvena zaštita pruža osiguranim licima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima je kantonalni zavod osiguranja zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Slijedom prednje zakonske odredbe, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je zaključio ugovor o pružanju usluga medicinske rehabilitacije sa ustanovama u Sarajevu, Fojnici i Olovu koje se bave medicinskom rehabilitacijom. Predmet Ugovora  je  pružanje usluga medicinske rehabilitacije, odnosno produženog bolničkog liječenja, što podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja, a najviše 3 mjeseca nakon otpusta. Usluge medicinske rehabilitacije u pomenutim ustanovama osigurano lice može koristiti najduže 21 dan, jednom godišnje, na osnovu prijedloga Klinike za ortopediju i traumatologiju, Klinike za neurohirurgiju, Neurološke klinike, JU Opće bolnice »Prim.dr.Abdulah Nakaš», Klinike za bolesti srca i reumatizma, Centra za srce i Pedijatrijske klinike. Ovlaštena lica za upućivanje osiguranika koji mogu koristiti usluge medicinske rehabilitacije u navedenoj ustanovi su šefovi navedenih klinika. Pravo na  medicinsku rehabilitaciju u pomenutim Centrima, mogu  se ostvariti na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo  na osnovu uputnice Klinike  koja je ovlaštena za upućivanje pacijenata u ove Centre i ovjerene u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ukoliko se ispunjavaju uslovi- indikacije za upučivanje na produženo bolničko liječenje u rehabilitacionim centrima propisani u zaključenom ugovoru.                    Za osiguranike Zavoda koji ne ispunjavaju uslove za dobivanje saglasnosti za produženo bolničko liječenje u ovim Centrima postoji mogućnost  korištenja medicinske rehabilitacije ambulantnog tipa u ZU Lječilište «Banja-Terme» Ilidža i Banja «Akvaterm» Olovo, kao i RRC „Fojnica „ kod kojih je od otpusta iz bolnice proteklo više od 3 mjeseca, kao i osigurana lica koja su liječena ambulantno u savjetovalištima, a ovlašteni ljekari su im preporučili medicinsku rehabilitaciju u stacionarnim uvjetima uz utvrđene medicinske indikacije. U tom slučaju ovlašteni ljekari-šef klinike izdaje plavo žuti obrazac za usluge medicinske rehabilitacije ambulantnog tipa, koji se ovjerava u Zavodu. Ovjeren obrazac  osiguranom licu omogućava liječenje u trajanju do 15 dana, jednom godišnje, na teret sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Zavod, zdravstvene usluge  plaća po cijeni od 30 KM dnevno, dok dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za povratnu informaciju da li se dijabetes tipa I, inzulin ovisan, smatra teskom bolescu u Kantonu Sarajevo, odnosno kao takav nalazi na listi teskih bolesti po osnovu kojih se ostvaruje jednokratna naknada od strane poslodavca.
Nermin, 08.01.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nije kompetentan da klasificira bolesti po svojoj težini,te će te odgovor potražiti u nekoj od zdravstvenih ustanova.
Pitanje:    Postovanje Imam problem mama mi je dijabeticar na inzulinu osigurana je preko oceve firme GP Put ne uplacuju redovno doprinose za zdrastveno osiguranje kad god se treba ovjeriti knjizica nemoze se ovjeriti danas mi je otac isao da ovjeri nije mogao a vec je perijod za podizanje trakica za mjerenje secera. Ja sam zaposlenik Ministarstva Odbrane i interesujem me da li postoji ikakva samsa da se mama prebaci na moje zdrastveno osiguranje. Mama je pokusavala da se prijavi na biro i da preko njega ovjerava knjizicu nije mogla. Pa bi vas molio ako ikakva mogucnos postoji u zakonu ili kakav nacin da mi se omoguci da mamu prebacim na svoje zdrastveno osiguranje. Unaprijed sam vam zahvalan SEMIR
Semir, 08.01.2015
Odgovor: Ne postoji zakonska mogućnost  da Vaša  majka stekne pravo na obavezno zdravstveno  osiguranje  po drugom osnovu, to jest da se osigura preko Vas.
Pitanje:    Poštovani; Preselila sam se iz Zenice u Sarajevo, lična karta mi je trenutno u izradi,još uvijek sam prijavljena na BIRO-u Zenica. Da ne bih došla u situaciju da izgubim zdravstveno osiguranje,da li ja mogu prebaciti zdravstveno u Kanton Sarajevo i koja je procedura ili moram sačekati ličnu da bude gotova?
Lejla, 07.01.2015
Odgovor: Zakonom o Zdravstvenom osiguranju propisano je da se zdravstvena zaštita ostavruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Potrebno je da prvo regulišete prijavu prebivališta u kantonu Sarajevo, te nakon toga prijavu na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Na koji nacin se moze zdravstveno osigurati lice sa invaliditetom prve grupe (Rjesenje JU "Kantonalni Centar za socijalni rad" Sarajevo) koje je nezaposleno, ako zbog primanja po osnovu tog rjesenja nema pravo biti prijavljen na evidenciji Sluzbe za zaposljavanje. Hvala
Ahmet, 05.01.2015
Odgovor: Ukoliko  na osnovu rješenja koje navodite u postavljenom pitanju primate stalnu novčanu pomoć, na obavezno zdravstveno osiguranje možete se osigurati preko nadležnog zavoda za socijalnu zaštitu.
Pitanje:    Zdravo! Trudnica sam,već šesti mjesec trudnoće..od prošlog mjeseca sam na trudnickom bolovanju zbog cuvanja trudnoce. Doktorica mi je rekla da doznake predajem u firmu (u kojoj sam prijavljena već tri godine na neodredzeno), zbog isplate dok sam na bolovanju. I ja sam i predala,medjutim oni su rekli da nemaju nikakvu obavezu prema meni,već da mi to zavod isplacuje. I nisu mi nista uplatili. Pa me zanima dali mi to oni uplacuju i sta treba da uradim po tom pitanju? Dali imam pravo na te pare dok sam na bolovanju i kome da se obratim,jer oni ne žele da mi uplate. Hvala unaprijed.
Azra, 05.01.2015
Odgovor: U skladu sa čl. 26.  "Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12),  za vrijeme privremene spriječenosti za rad, osiguranik ostvaruje kod poslodavca pravo na naknadu plaće na osnovu propisanog obrasca: Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad (doznaka).
Pitanje:    Postovanje Molim Vas da mi kazete kako mi se kcerka (1993.godiste) moze zdravstveno osigurati koja je redovni student 3 godine Prirodno - matematickog fakulteta u Sarajevu i ima mjesto prebivalista u Sarajevu .Ja i supruga smo trenutno na privremenom radu izvan Bosne i Hercegovine . Unaprijed hvala
Dženan, 31.12.2014
Odgovor: Vaša kćerka kao redovan student sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, ukoliko nema mogućnosti po nekom drugom osnovu da se osigura na obavezno zdravstveno osiguranje isto može učiniti u skladu sa članom 7.  tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.Novine Kantona Sarajevo“ br.3/09) kojom je propisano da obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je organ uprave kantona nadležan za obrazovanje, za učenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting