Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Da li je moguće preko Zavoda dobiti putno osiguranje za Italiju. Vaš sam osiguranik. Da li se plaća naknada za isto ? S poštovanjem, Vildana R.
Vildana, 31.12.2014
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u Italiji propisana je Međunarodnim bilateralnim ugovorom o socijalnom osiguranju koje je zaključila bivša SFRJ, a koje Bosna i Hercegovina primjenjuje po osnovu Sporazuma o sukcesiji, odnosno Konvencijom o socijalnom osiguranju s Italijom i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Nakon toga osiguranik u nadležnoj Poslovnici zdravstvenog osiguranja dobija odgovarajući obrazac koji mu omogućava liječenje u hitnim slučajevima a čije trajanje je ograničeno na 30 dana u toku kalendarske godine i ne mora se koristiti cijeli period odjednom. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Poštovani, zaposlenik ( ima ugovor na određeno ) je imao povredu na radu, otvoreno mu je bolovanje, vec duzi period ne dostavlja doznake u firmu, nemamo informaciju o njegovom statusu, je li isao na IPK i sl...na bolovanju se vodi od 22.06.2012. godine, firma mu uplacije naknadu plate. Mozemo li mu obustaviti isplate zbok krsenja odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju ( čl.45 )???
Ado, 31.12.2014
Odgovor: Utvrđivanje privremene spriječenosti za rad , regulisano je "Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), te u skladu sa čl. 26.  istog, za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranik ostvaruje kod poslodavca pravo na naknadu plaće na osnovu propisanog obrasca: Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad (doznaka).
Pitanje:    Postovani, Da li ZZOKS refundira troskove pregleda ,ako obavim pregleda MSCT koronarografiju srca po preporuci kardiologa u privatnoj ordinaciji (poliklinika Sunce).Pošto aparat na KSCU(radiologija) nije u funkciji , nisu sigurni za period kada će se popraviti ,te i ne naručuju pacijente. Unaprijed hvala na odgovoru.LP
Suada, 29.12.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira troškove pregleda obavljenih u privatnim ordinacijama,iz razloga što sa istim nema potpisane ugovore o pružanju usluga osiguranicima KS.
Pitanje:    da li stomatolog moze da otvori bolovanje pacijentu,ili da uopste da bolovanje,znaci samo stomatolog bez ikoga drugog?hvala!
Regan, 29.12.2014
Odgovor: Privremenu spriječenost za rad utvrđuje izabrani doktor medicine-doktor porodične medicine u zdravstvenoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite.
Pitanje:    snaha mi uplačuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje, sada je u drugom stanju, koje troškove liječenja, poroda mora plačati, ili da li plaća, napominjem da živi u vanbračnoj zajednici
Izeta, 29.12.2014
Odgovor: Ukoliko je Vaš snaha na osnovu člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. Novine FBiH br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), lično vrši uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruje u skladu sa članom 32.  navedenog Zakona, što  obuhvata i zdravstvenu zaštitu u trudnoći i materinstvu.
Pitanje:    koliko se placa mjesecno obvezno zdravstveno osiguranje ako ga sami placamo? i koji su uvjeti za to
Zoran, 29.12.2014
Odgovor:     U skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.          Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani Prijavljen sam u dvije firme po 4 sata, - Jedna od te dvije firme nije u mogucnosti plaćati obaveze zbog Blokiranih računa, bila je žirant i dužnici nevracaju Kredite Beč par godina. - Druga firma izmiruje redovno obaveze, Osnovicu u ovoj drugoj firmi imam 700,00 KM za prijavu 4 sata rada. Ukoliko to nije moguće koju imam alternativu. L.P
Mersad, 25.12.2014
Odgovor: Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02 i 70/08), propisan je način i obračun uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i obustava korištenja zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom Zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Da bi imali pravo korištenja zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći, potrebno je da Vaš poslodavac  iz druge firme izmiri svoje obaveze a što je i zakonska obaveza. Direktor firme  koja ne izmiruje obaveze plaćanja doprinosa, može se javiti u Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kako bi se dogovorili  i iznašli optimalna rješenja o načinu izmirenja predmetnih obaveza, i time zaposlenici ponovo ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    predao sam zahtjev za ocjenu radne sposobnosti ,a na bolovanju sam nepuna dva mjeseca,pa me zanima moze li ljekaska komisija opste prakse da mi prekine bolovanje dok čekam poziv od komisije za ocjenu radne sposobnosti?
Sead, 25.12.2014
Odgovor: Prvostepena ljekarska komisija na osnovu ustanovljenih kriterija, vrši ocjenu medicinskog stanja.
Pitanje:    Poštovani! Imam cervikalno oboljenje vrata, diskopatiju, diskus herniju i unkartrozu. Dobila sam da primim OHB i Anbene noIII dva puta. Sve kosta oko 90 km. Molim Vas da mi odgovorite kakva su moja prava po pitanju refundacije troskova lijecenja. Unaprijed hvala!
Amela, 25.12.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Kako navedene ampule nisu dio pomenute Odluke,nabavku finansira sam osiguranik.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me da li osoba koja je izgubila pravo na osiguranje ( Lice koje je imalo privatnu firmu koja jos nije zatvorena zbog neizmirenih poreskih dugovanja) ima pravo na besplatan inzulin ukoliko je dijabeticar? Hvala
Jasmina, 25.12.2014
Odgovor: Osoba koja je izgubila pravo na osiguranje može se lično osigurati po članu 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting