Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Nakon ugradjenog stenta 15.07.2017.god.propisan mi je Plavix 75 mg.Tablete sam besplatno podizao od 22.08.2018.god. do marta 2018.god..U aprilu sam morao platiti puni iznos za lijek.Molim da mi odgovorite je li to uradjeno po zvanicnom pravilniku ZZOKS( koliko se lijek moze dobivati bez placanja , da li je to 12 mjeseci ili moze biti i mjesec i pet .. ili po nečijoj volji , mora biti tacan period ) Pozdrav .
Ferid, 25.04.2018
Odgovor: Po važećoj Odluci o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 27/16) utvrđene smjernice i indikacije za korištenje ovog lijeka, a koje definišu pravo osiguranika za koju bolest, koliko dugo, u kojem vremenskom intervalu i pod kojim okolnostima može koristiti navedeni lijek na teret sredstava Zavoda. Pošto ste imali operativni zahvat 15.07.2017.godine  Vi  imate parvo na Plavix tbl do 13.07.2018.godine na teret Zavoda.Molim da se obratite svom ljekaru  da bi Vam propisao recet za Plavix  koji možete realizovati (provjereno) u apoteci.
Pitanje:    Molim Vas za informacije o: - da li je ostvariva participacija za nabavku aparata za pojačanje sluha i koliko ona iznosi, - ako je moguća, koja mi je dokumentacija potrebna za ostvarenje participacije. Ne znam da li je bitno ali dajem sljedeše kratke informacije o sebi. Slabo čujem na desno uho. Imam 73 godine. Imam specijalističku preporuku za nabavku ovog aparata. S poštovanjem, Slobodan M.
Slobodan, 23.04.2018
Odgovor: Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestakaregulisano je da se slušni aparat obezbjeđuje  osiguranom licu sa ukupnim gubitkom sluha po F.S.  više od 60%. . Potrebno je priložiti nalaz audiograma, nalaz specijaliste za uho grlo nos i Zp 6.1 obrazac (Potvrda o potrebi ort. pomagala) koju izdaje navedeni specijalista(ORL).Osiguranom licu se obezbjeđuje standardni slušni aparat Ako osiguranih zahtijeva da mu se dodijeli slušni aparat drugog oblika, Zavod snosi troškove do visine cijene standardnog  slušnog aparata. Učešće zavoda je u iznosu od 526,5  KM .
Pitanje:    Pozrav, trudnica sam trebam krajem aprila primiti rhogam injekciju u 28 nedelji . Osigurana sam preko biroa hocu li moci refundirati novac ako moze koja je dokumentacija potrebna? Unaprijed hvala.
Amela, 20.04.2018
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za kupljeni lijek možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran pomenuti lijek,prijavu CIPS-a,originalni račun apoteke u kojoj je lijek kupljen te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovanje! Molim vas da mi odgovorite koliki je vremenski rok za bolesnike kojima je ugrađen stent, da dobivaju lijek Plavix besplatno. Također vas molim da mi odgovorite kolika je cijena lijeka Xarelto ako je propisan na recept?
Igor, 19.04.2018
Odgovor: Lijek Plavix podliježe smjernici 9 koja definiše da se lijek koristi po preporuci bolničkog specijaliste poslije ugradnje stenta u trajanju do najviše 12 mjeseci na teret ZZOKS.Cijena lijeka Xarelto tbl od 15 i 20mg je 104,30KM.
Pitanje:    Molim vas, poslala sam zahtjev za refundiranje 50 km koje sam potrošila na pregled u Novoj Bili, usljed nesreće. Zahtjev sam poslala 8.4. 2018, a pregled je urađen 6.4. 2018, tj istog datuma kad i nesreća. Napominjem da sam redovno osigurana i firma uplaćuje Zavodu moje osiguranje redovno i bez kašnjenja, svaki mjesec. Emira O, Sarajevo.
Emira, 19.04.2018
Odgovor: Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda na broj telefona 725-284.
Pitanje:    Poštovani ,koji je rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju bolovanja preko 42 dana od dana isplate plate i uplate doprinosa i na kojem linku se nalaze obrasci NPL-1,ZO-PL i ostali obrasci koji su potrebni.
Anesa, 17.04.2018
Odgovor: Rok za podnošenje Zahtjeva za refundaciju bolovanja preko 42 dana je 5 godina. Obrasce za refundaciju NPL-1 i ZO-PL kupuju se isključivo u Poslovnicama ZZO KS .
Pitanje:    poštovani, zaposlenik je preko 42 dana na bolovanju šta sve treba podnijeti kako bi firma dobila refundaciju plate i obaveza koje je uplatila za tog radnika? Sjedište firme je na području Tuzlanskog kantona a uposlenik ima mjesto prebivališta i rada u KS...općina Novo Sarajevo.. unaprijed hvala
Anesa, 17.04.2018
Odgovor: Uz Zahtjev firme za refundaciju bolovanja preko 42 dana, podnositelj je obavezan podnijeti sljedeću dokumentaciju u Poslovnicu ZZO KS, a prema sjedištu firme: 1. Izvještaj o bolovanju (doznake) koje su popunjene, potpisane i ovjerene pečatom od strane ovlaštenog lica (ljekara i poslodavca) 2. Obrazac NPL-1 original u tri primjerka, popunjen , potpisan i ovjeren pečatom od strane poslodavca. Uz obrazac NPL-1 potrebno priložiti dokaz o isplati naknade  plaće osiguranom licu za koga se podnosi zahtjev (platna lista) za mjesec prije prvog dana otvaranja bolovanja. 3. Obrazac ZO-PL – Potvrda o neto isplaćenoj plaći za mjesec prije prvog dana otvaranja bolovanja. Obrazac mora biti popunjen i potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom podnosioca. 4. Za fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost, dokaz da se privremeno ne obavlja ista za vrijeme privremene spriječenosti za rad 5. Specifikacija isplaćenih plaća (obrazac 2001)ovjerena od strane Porezne uprave za mjesec za koji se potražuje isplaćena naknada plaće. 6. Ukoliko se radi o povredi van rada, dostaviti izjavu o navedenoj povredi, potpisanu od strane lica za kojeg se potražuje refundacija kao i izjavu Poslodavca o istoj.
Pitanje:    Gospođa, koja je oiguranik ZZO KS treba da operiše mrenu u Opštoj bolnici u Sarajevu. Upućena je da ode u privatnu optiku Baroš u Sarajevu da naruči sočivo. Da bi to naručila mora prethodno da uplati 600,00 BAM. To je puno novca za osobu koja je penzioner sa malom penzijom. Pitanje: da li ZZO može platiti to sočivo ili, da li ZZO može refundirati ovaj ukupni iznos. Znaci, ne radi se o estetskoj, nego o potrebnoj operaciji. Lp Zoran
Zoran, 17.04.2018
Odgovor: Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka regulisano je pravo osiguranih lica na ugradnju intraokularnih leća, prema indikacijama, za zadnju ili prednju komoru. Pravo na intraokularnu leću uz utvrđeno učešće Zavoda u cijeni ostvaruju osigurana lica na osnovu prijedloga ovlaštenog ljekara Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ili Opće bolnice “Prim. dr Abdulah Nakaš”. Prijedlog se ovjerava u nadležnoj poslovnici Zavoda kojom prilikom se utvrđuje i učešće u cijeni koja iznosi 117, 00 KM za intraokularnu leću, za hilon u iznosu od 21,06 KM.
Pitanje:    Poštovani ovim putem Vas molim da me obavjestite, na koju direktnu email adresu mogu poslati PRIGOVOR na odgovor gospodina Amira Selimovića (stručnog saradnika za zdravstveno osiguranje) upućenog dana 28.03.2018 gospođi R. S. a u vezi njenog zahtjev o refundaciji troškova ugradnje endoproteze kuka. Ja mislim, akte vode pod sledećim brojem 03-02-A.S.-8665-1/18 ili pak 03-02-A.5.-8665-1/18 nisam siguran A.S ili pak A.5. ne može se dobro pročitati, vidjeti unaprijed hvala
Velibor, 13.04.2018
Odgovor: Prigovor na akt  03-02-A.S.-8665-1/18 možete predati lično na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, ili poslati putem pošte na istu adresu.
Pitanje:    pozdrav, zaposlenik je preko 42 dana na bolovanju šta sve treba podnijeti kako bi firma dobila refundaciju plate i obaveza koje je uplatila za tog radnika? hvala
Mirza, 13.04.2018
Odgovor: Uz Zahtjev firme za refundaciju bolovanja preko 42 dana, podnositelj je obavezan podnijeti sljedeću dokumentaciju u Poslovnicu ZZO KS, a prema sjedištu firme:   1. Izvještaj o bolovanju (doznake) koje su popunjene, potpisane i ovjerene pečatom od strane ovlaštenog lica (ljekara i poslodavca) 2. Obrazac NPL-1 original u tri primjerka, popunjen , potpisan i ovjeren pečatom od strane poslodavca. Uz obrazac NPL-1 potrebno priložiti dokaz o isplati naknade  plaće osiguranom licu za koga se podnosi zahtjev (platna lista) za mjesec prije prvog dana otvaranja bolovanja. 3. Obrazac ZO-PL – Potvrda o neto isplaćenoj plaći za mjesec prije prvog dana otvaranja bolovanja. Obrazac mora biti popunjen i potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom podnosioca. 4. Za fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost, dokaz da se privremeno ne obavlja ista za vrijeme privremene spriječenosti za rad 5. Specifikacija isplaćenih plaća (obrazac 2001)ovjerena od strane Porezne uprave za mjesec za koji se potražuje isplaćena naknada plaće. 6. Ukoliko se radi o povredi van rada, dostaviti izjavu o navedenoj povredi, potpisanu od strane lica za kojeg se potražuje refundacija kao i izjavu Poslodavca o istoj.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting