Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, s obzirom da na web stranici zavoda nigdje nije objavljeno, molim Vas da mi kažete koja je procedura za vađenje zdravstvene knjižice za osobu koja je prvi put osiguranik. Unaprijed zahvalan, Amar.
Amar, 19.12.2014
Odgovor: Ukoliko ste prijavljeni kao član osiguranika potrebno je da u poslovnici Zavoda uzmete odgovarajući obrazac koji popunjava poslodavac osiguranika, a ukoliko ste prijavljeni kao osiguranik, osnosno ako poslodavac plaća doprinose za Vas, poterebno je da se obratite nadležnoj Poreznoj upravi FBiH, jer je u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj 42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj 73/09 i 1/13), Porezna Uprava Fedracije Bosne i Hercegovine od 01.01.2011. godine, stvarno nadležan organ za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.     Nakon što Vaša prijava postane vidljiva u sistemu (a to možete provjeriti u nekoj od poslovnica Zavoda), zdravstvenu legitimaciju možete uzeti u poslovnici Zavoda na šalteru "Blagajna". Potrebno je u zdravtsvenu legitimaciju Vaš poslodavac stavi pečat i nakon toga možete ovjeravati zdravstvenu legitimaciju i koristiti zdravstvenu zaštitu uz uslov redovne uplate doprinosa obveznika uplate odnosno poslodavca.
Pitanje:    Interesuje me refundiranje sredstava za ivf oplodnju i sta mi treba od papirologije
Sanela, 16.12.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za ivf oplodnju jer ista ne spada u osnovni paket zdravstvene zaštite.
Pitanje:    Postovana gospodo, Moja mama iz Sarajeva boluje od hronicnog hepatitisa C s nedavno dijagnosticiranom cirozom jetre. Posto nije reagovala na konvencionalno lijecenje pegiliranim interferonom i ribavirinom, doktori u BiH su nam prenijeli da u zemlji ne postoji nikakav drugaciji tretman za ovu bolest. Posto smo istrazivanjem ustanovili da u Njemackoj postoji mogucnost tretmana nedavno izdanim lijekovima od kompanije Gilead (Harvoni i sl, uspjesnost preko 90%), mislili smo pitati da li moja mama moze otici na lijecenje u Njemacku i da li bi Zavod zdravstvenog osiguranja pokrivao troskove tog lijecenja? U slucaju lijeka Harvoni, radi se o tabletama koje se uzimaju oralno 90-ak dana. Unaprijed zahvalna, Ferida, Sarajevo
Ferida, 16.12.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva za liječenje u inostranstvu na osnovu prijedloga Komisije za liječenje u inostranstvu . Informaciju o tome šta Vam je potrebno od dokumentacije možete dobiti na tel.033725201.Sa potrebnom dokumentacijom obratite se sa zahtjevom gore pomenutoj komisiji.
Pitanje:    Poštovani, Lijekovi za liječenje akutne promiliocitne leukemije, prvenstveno lijek Vesanoid (Atra) te lijek Arsen trioksid su hitno potrebni. Ukupna cifra iznosi oko 25 000 KM (za oba lijeka). U pitanju je moj brat, student, 1993. godište. Nakon toga jedini način liječenja je transplantacija koštane srži. Šta ZZO KS može uratiti u ovom slučaju? Mi kao porodica smo iscrpili sve svoje finansijske mogućnosti s obzirom da se borimo sa ovom bolešću već skoro 3,5 godine.
Muharem, 16.12.2014
Odgovor: Akutna promiliocitna leukemija je oboljenje čije liječenje finansira Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH,te je potrebno da se sa zahtjevom obratite pomenutom zavodu.
Pitanje:    Imam prebivalište u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, trenutno radim u Kantonu Sarajevo, zanima me da li mogu u Domu zdravlja u Kantonu Sarajevo imati otvoren zdravstveni karton i doktora porodične medicine, bez promjene adrese prebivališta. Ako da, koja je procedura otvaranja?
Selma, 16.12.2014
Odgovor: Da biste ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo, a kako već navodite i da radite u kantonu, trebate imati prebivalište u okviru Kantona Sarajevo, a ne u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja građana, čini jedinstveni sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen ovim zakonom, drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu zakona. U okviru Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kantona, sredstva za zdravstveno osiguranje mogu se ulagati i na dobrovoljnoj osnovi. Članom 3. navedenog Zakona, propisano je da pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po ovom zakonu imaju lica u radnom odnosu i druga lica koja vrše određene djelatnosti ili imaju određeno svojstvo, a obuhvaćena su ovim zakonom. Također, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje imaju i članovi porodice osiguranika, kad je to ovim zakonom određeno. Kada ostvarite pravo na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo, onda možete otvoriti zdravstveni karton u Domu zdravlja Kantona Sarajevo i izabrati svog doktora porodične medicine i doktora stomatologije, i na taj način slobodno koristiti pravo na zdravstvenu zaštitu na području navedenog kantona.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za informaciju kojim propisom su regulisana prava i obaveze trudnica tokom trudnickog bolovanja,vezano za dokumentaciju neophodnu za bolovanje preko 42 dana. Posebno me zanima po kojem osnovu poslodavac za bolovanje preko 42 dana pored doznaka ovjerenih pecatom JU Dom zdravlja (koje doktor porodicne medicine nije mogao izdati bez pecatom ovjerenog nalaza ginekologa iz Zavoda za zastitu zena i materinstva) zahtijeva dostavljanje i navedenog nalaza. Zar se pecatom ovjerene doznake doktora Doma zdravlja ne smatraju validnim i vjerodostojnim dokumentom? Medicinski nalazi su privatna stvar pacijenta i smatram da se zahtjevom za mjesecno dostavljanje privatnih nalaza poslodavcu krsi pravo na privatnost. Postoji li nacin da pacijent direktno Zavodu dostavi trazeni nalaz, bez da poslodavac ima uvid u medicinsku dokumentaciju koja je apsolutno privatna stvar zaposlenika? Unaprijed hvala,
Aida, 16.12.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite referentu nadležnom za refundaciju sredstava isplaćenih zbog privremene spriječenosti za rad u nadležnoj poslovnici Zavoda, zbog pojašnjenja.
Pitanje:    Poštovani trebam sledeće informacije: 1.Šta treba da sadrži zahtev za ovjeru zdravstvene knjižice na 3 mjeseca?Do sada sam ovjeravala mjesečno,a od uposlenika Zavoda sam dobila informaciju da se uz zahtjev mogu ovjere vršiti jednom u 3mjeseca. 2.Šta je potrebno od dokumenata za promjenu zdravstvene knjižice? Nakon udaje promjenila sam podatke (prezime i adresa)na ličnoj karti.Zaposlena sam u privatnoj firmi -kao direktor,vlasnik i osnivač.I trenutno je u toku promjena podataka u sudskom rješenju o registraciji firme. Unaprijed zahvalna
Jasmina, 16.12.2014
Odgovor: Da bi se zdravstvena legitimacija ubuduće mogla ovjeravati s rokom važenja od tri mjeseca, potrebno je da u poslovnici Zavoda podnesete zahtjev, da se odobri pravo na navedenu ovjeru, s obzirom na kontinuirano redovnu uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje. S obzirom da u drugom pitanju niste dali dovoljno podataka na osnovu kojih bi dobili odgovor, odgovaram Vam sa dvije mogućnosti: ukoliko ste prijavljeni kao član osiguranika potrebno je da u poslovnici Zavoda uzmete odgovarajući obrazac koji popunjava poslodavac osiguranika, a ukoliko ste prijavljeni kao osiguranik, osnosno ako poslodavac plaća doprinose za Vas, poterebno je da se obratite nadležnoj Poreznoj upravi FBiH, jer je u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj 42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj 73/09 i 1/13), Porezna Uprava Fedracije Bosne i Hercegovine od 01.01.2011. godine, stvarno nadležan organ za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, trudnica sam,trebam se poroditi svaki dan. Rh (-) ,tako da poslije poroda trebam primiti Rhogam. Čula sam da se troškovi kupovine mogu refundirati. Interesuje me način i postupak refundacije da bih svu potrebnu dokumentaciju mogla pripremiti na vrijeme dok još mogu izlaziti iz kuće. Hvala Vam!
Alma, 16.12.2014
Odgovor: Potrebno je da se sa zahtjevom  obratite Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo- Komisija za lijekove, uz koji je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Original fiskalni račun o kupovini lijeka, -          Fotokopiju medicinske dokumentacije iz koje se vidi da ste primili predmetnu terapiju i -          Fotokopiju zdravstvene legitimacije sa stranicom ovjere.
Pitanje:    molim vas da mi objasnite kako da prebacim osiguranje za kcer koja zivi i skoluje se u hnk a osigurana je preko mene u ks os pio.na koji nacin da je osiguram u mostaru
Adnan, 16.12.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, da bi Vaša kćerka imali pravo na zdravstvenu zaštitu u HNK, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje, potrebno je da ima prijavljeno prebivalište u HNK, da se utvrdi obveznik obračuna  i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Za detaljnije informacije obratite se Zavodu zdravstvenog osiguranja u HNK. Ukoliko  Vaša kćerka zadrži prebivalište u Kantonu Sarajevo, i zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika, u slučaju  potrebe korištenja zdravstvene zaštite u HNK, isto može koristiti u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Sl.novine FBiH“ br.41/01 i 7/02) u kojem su detaljno  propisani uslovi korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u drugom kantonu.
Pitanje:    Koji je rok čuvanja recepata u Zavodu zdravstvenog osiguranja?
Naida, 15.12.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS recepte čuva pet godina.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting