Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Moja sestra, 69godina,penzioner,scijalno osigurana,operisana na glandularnoj i onkoloskoj hirurgiji,utvrdeno da ima karcinom pankreasa koji se vec rasirio,prakticno samo su uradili premostavanje i otpustena je kuci u vrlo teskom stanju.Trebali su da dobiju otpusno pismo jer im to treba za palijativnu njegu, ali na DIP ne daju otpusno pismo dok se ne uplati 662,4 KM,a da jos dodam da nikada nitko nije govorio da se nesto treba platiti,ja ne mogu da vjerujem da je to zakonski ispravno,ona je tezak bolesnik i sve sto su uradili je bilo neophodno,nju nitko nista nije pitao.Ja vas molim za odgovor ;unaprijed vam se zahvaljujem
Mirjana, 16.03.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema ingerenciju da kontroliše rad zdravstvenih ustanova.Odgovor zaista morate potražiti u KCUS-u.
Pitanje:    Molim za brz odgovor,trudnica sam imam staru neverne knjižicu koja se vodi na Čačak i ličnu kartu. A dobila sam ovde u kraljevu lekarski izveštaj da sam trudnica pa me interesuje jel moram da menjam ličnu kartu da mi se izda u kraljevu da bi dobila bilo kakvu knjižicu da bi se u kraljevu porodila?
Ena, 16.03.2015
Odgovor: U vezi sa postavljenim pitanjem potrebno je da se obratite Fondu zdravstvenog osiguranja u Čačku, obzirom da ste se  greškom obratili Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Postovani, vec sam vam pisala vezano za refundaciju troskova TORCH analize. Prije tri mjeseca sam imala prekid trudnoce zbog infekcije rubeolom I sada je prijedlog ljekara ponoviti TORCH analizu dva puta u razmaku od 15 dana. Odgovorili ste mi da je potrebna potvrda da se analiza ne moze uraditi u KCUS I konzilijarno misljenje. Da li je konzilijarno misljenje neophodno, obzirom da imam svu medicinsku dokumentaciju (preporuka za TORCH je od ljekara iz privatne prakse -prof.dr. J. Dizdarevic-Stojkanovic). Vasa uposlenica na Salteru mi je rekla da je dovoljno da samo dostavim potvrdu KCUS da oni nemaju reagense, I da uz to prilozim sve nalaze I originalni fiskalni racun. Molim Vas konacan stav, moram li imati konzilijarno misljenje? Hvala na odgovoru. Pozdrav
Amela, 16.03.2015
Odgovor: Da bi refundirali sredstva za izvršenu analizu potrebna Vam je potvrda da se analiza ne radi u KCUS-u potpisana od strane Direktora KCUS-a,kao i preporuka ljekara koju imate da se pomenuta analiza mora uraditi.
Pitanje:    Postovanje, Prvi put sam u radnom odnosu u predstavnistvu jedne strane firme u Sarajevu. İnteresuje me na koji nacin mogu steci pravo na zdravstvenu zastitu,to jeste sta od dokumentacije mi je potrebno za prijavu iste. Unaprijed zahvaljujem
Emina, 16.03.2015
Odgovor:    Postoji mogućnost da se prijavite na zdravstveno osiguranje u skladu sa odredbama člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.  
Pitanje:    molim vas interesujeme dali osoba koja je u radnom odnosu moze dobiti zdravsveno osiguranje odmah nakon odjave sa jednog kantona i prijavom na drugi kanton i ako moye sta je potrebno od dokumenata
Mersiha, 13.03.2015
Odgovor: Odjava i prijava osiguranika je u nadležnosti Porezne uprave FBiH. Nakon što poslodavac izvrši prijavu u nadležnu navedenu ustanovu, i ista bude vidljiva u sistemu Zavoda, a to možete provjeriti u bilo kojoj poslovnici Zavoda, te dobiti više informacija za dalji postupak prijave na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Molim Vas, možete li mi dati odgovor koja mi je dokumentacija neophodna, a koju moram predati uz zahtjev za odobrenje banjskog liječenja u Fojnici, uz ljekarski nalaz i ljekarski prijedlog. Zaposlena sam i imam 53g.
Almedina, 12.03.2015
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju          -šefa Klinike za neurohirurgiju          -šefa Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam,          -šefa Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.   Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere . 
Pitanje:    poštovani Moja majka ima mjesto brebivališta u Sarajevu.Prije mjesec je dobila rješenje za penziju .Prije je imala zdravstveno osiguranje preko muža koji je penzioner u tuzlanskom kantonu .s obzirom da ona ima prebivalište usSrajevu i ostvarila svoju penziju šta treba od dokumentacije za prijavu zdravstva u sk da bi dobila zdravstvenu knjižicu.Napominjem da ovdje nije bila nikad prijavljena. hvala
Jasna, 12.03.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite Zavodu penzijskog i invalidskog osiguranja, kako bi isti izvršili Vašu prijavu u nadležnu poreznu upravu. 
Pitanje:    Postovani, redovna sam studentica i u braku. Sve do braka zdravstveno osiguranje je islo preko majke koja je penzioner, medjutim, zanima me, da li se sada mogu osigurati preko muza koji radi bez obzira sto studiram. P.S. S obzirom da muz radi u privatnoj firmi, kada je trazio potvrdu za osiguranje, receno mu je kako u slucaju da osiguranje bude islo preko njega, svaki svoj pregled bih bila duzna platiti. Unaprijed hvala
Safija, 12.03.2015
Odgovor: Članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano  je ko se smatra članom porodice osiguranika. Navedenim članom stav 1. tačka 1.  propisano je da supružnici stiču pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu ovog zakona, pod uvjetom da isto pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu. Shodno navedenom u skladu sa navedenim članom Vi se možete osigurati preko supruga, s tim da je potrebno da se odjavite sa obaveznog zdravstvenog osiguranja preko majke. O potrebnoj dokumentaciji potrebno je da se informišete u nekoj od poslovnica Zavoda. Odlukom o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, (Sl. novine Kantona Sarajevo br.28/04) utvrđuje se lično učešće osiguranih lica u pojedinim troškovima korištenja zdravstvene zaštite  i snošenje troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, osigurana lica koja se oslobađaju ličnog učešća u ovim troškovima kao i mjesto i način naplate ličnog učešća.
Pitanje:    Pacijentica živi u Austriji kod kćerke dobila je boravišnu dozvolu na godinu uz mogučnost produženja, ali ne i državljanstva, rođena je u januaru 1935 godine, ona je psihički bolesnik U sarajevu je živila sama i bila na terapiji kako je sa kćerkom ne pije tablete i bolje se osjeća, kčerka je ne može da osigura kod osiguravajučih društava jer ima 80 godina kako regulisati njeno zdravstveno osiguranje uz napomenu da u Sarajevu ima penziju i regulisano zdravstveno osiguranje.
Mirza, 12.03.2015
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u inostranstvu propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju  između BiH i Republike Austrije („Sl.glasnik BiH-Međunarodni ugovor“, br.2/01) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Shodno navedenim propisima, zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka  u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret  sredstva kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.  Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u Poslovnici Zavoda, po prijemu lično podnesenog zahtjeva od strane osiguranog lica, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje  da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Molim vas trudna sam,ali Nisam nikako bila prijavljena na zavod za zapošljavanje,zanima me dali se.mogu sad prijavit? I na koji način mogu steći zdravstveno osiguranje za sebe i dijete?
Blaža, 12.03.2015
Odgovor:     Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je ko se smatra osiguranicima prema ovom zakonu... - nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje ako su:  - se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plaće...,  - lica koja su se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu. ...  - lica koja su o propisu propisima o školovanju izgubila status učenika, osnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.      Ukoliko nemate mogućnosti prijave na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa naprijed navedenim uslovima, postoji mogućnost prijave na isto i to u skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting