Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovana gospodo, moja kcerka je povrijedila koljeno i dijagnoza je ruptura prednjih kriznih ligamenata i lezija meniskusa. Jucer joj je ortoped preporucio mirovanje dvije sedmice i nosenje ortroze. Kod doktora porodicne medicine je zakazana tek za ponedeljak. Ona ima primarno zdravstveno osiguranje. Molim da mi odgovirte na sljedeca pitanja: 1. Da li ima pravo na troskove ortroze? 2. Da li su sve ortoze iste ili se posebno prave prema koljenu? 3. Ako ima pravo kakav je postupak ostvarivanja tog prava, tj. šta treba imati od dokumenatcije? Ona sada ima samo nalaz ortopeda. Šta je jos potrebno i gdje se dobiva potrebni dokument? Mnogo hvala.
Gordana, 29.08.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS pokriva troškove ortoze za koljeno.Potrebno je da u poslovnicu Zavoda, prema općini u kojoj živite, predate zahtjev uz koji ćete priložiti ZP-6 obrazac i medicinsku dokumentaciju gdje je preporučena ortoza.
Pitanje:    Postovani, Molila bih Vas da mi objasnite situaciju u kojoj se trenutno nalazim. Mnogo toga sam iscitala od zakona u RS i i Federaciji, po pitanju mog stanja ali i dalje nisam sigurna kako i sta. Naime, moje mjesto prebivalista je u Federaciji(Zavidovici), svi dakle moji dokumenti su tamo, medjutim zaposlena sam u RS, tacnije u Banja Luci, od marta 2012 godine neprekidno ali bez zasnivanja stalnog radnog odnosa, ali je neprekidno mi poslodavac produzavao po isteku istog. Ovdje imam privremeni boravak u Banja Luci, tako da se ovdje i lijecim, zdravstvena mi je knjizica ovdje. Medjutim, ja sam sada trudna i uskoro bih trebala na trudnicko bolovanje. Rekla sam da se ovdje vec lijecim i da vodim svoju trudnocu u RS(Banja Luka). S obzirom da su uskoro na tr.bolovanje, dakle ja bih trebala tamo da nastavim svoje lijecenje, da se porodim. Mene zanima da li postoji nekakav sporazum medju entitetima po tom pitanju trudnickog i porodiljskog bolovanja. Hocu li imati probleme, Molim vas da mi sto prije odgovorite, planiram i da odem u Socijalno ovdje u BL, DA SE RASPITAM,ali mene zanima i kako Federacija misli o tome, odnosno sta kaze zakon. Hvala Unaprijed. Srdacan pozdrav S postovanjem
Fahreta, 29.08.2014
Odgovor: U vezi Vašeg pitanja, upućujemo Vas da se obratite nadležnoj ustanovi zdravstvenog osiguranja na području Banja Luke.
Pitanje:    Imao sam troškove lijećenja oko 25.000 km lijećio sam se u bolnici Koševo u Sarajevo,Zdravstvo mi je platilo 15.000 hiljada a ja sam morao da platim 10.000 km,osiguranik sam MUP-a kanton Sarajeva.Mogul predat zahtjevo komisiji za pomoć lijećenja ministarstvu zdravstva za povrat sredstava.
Hossicc, 28.08.2014
Odgovor: Zahtjev komisiji za pomoć liječenja pri Ministarstvu zdravstva u svakom slučaju možete predati.
Pitanje:    Poštovani, Moj muž je kupio prvu terapiju Glivec tablete koje je platio 6.000,00 km da bi kasnije bio na listi od Zavoda. Interesuje me kome da se obratim za nadoknadu novca i šta mi je potrebno od dokumenata Srdačan pozdrav
Nermina, 28.08.2014
Odgovor: Glivec tbl su dio liste Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH,a ne dio Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo.Za povrat sredstava za kupljeni lijek obratite se Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
Pitanje:    imam 32 godine prosle godine sam prekinula studije i prijavila se na biro ko nezaposlena osoba i imala sam pravo na zdravstveno osiguranje godinu dana poslije ispisa sa fakulteta koja je prosla u aprilu ove godine , koju mogucnost imam da ponovo imam zdrastveno osiguranje
Amirisa, 28.08.2014
Odgovor: Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da lica sa prebivalištem u Federaciji BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Također na osnovu ovog člana navedenog Zakona, omogućeno je ostvarivanje prava u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Prilikom utvrđivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje, imenovani se obavezuje da svaki mjesec, a najkasnije do 5 - tog u mjesecu, uplaćuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5 % od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Imenovani je dužan podnijeti odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka uslova za zdravstveno osiguranje. Također, obavezan je dostaviti ovom Zavodu sve podatke u vezi sa prijavom i odjavom, a radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Zavod će imenovanom ovjeravati zdravstvenu legitimaciju sa rokom važenja 1 (jedan) mjesec za koji je doprinos uplaćen. Ukoliko imenovani ne bude izvršio uplatu doprinosa za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).
Pitanje:    Poštovani, da li su strani državljani (Njemačka) obavezni plaćati zdravstveno osiguranje u FBiH (Kanton Sarajevo) za vrijeme privremeng boravka po osnovu radne dozvole ? Zahvaljujem
Almir, 26.08.2014
Odgovor: Bez obzira na strano drževljansto poslodavac je dužan izvršiti prijavu i plaćati zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li mogu imati puno zdravstveno osiguranje ako sam prijavljen na 4 radna sata, te da li moja supruga, koja nema zdravstveno osiguranje, može biti u tom slučaju osigurana preko mene?
Alen, 26.08.2014
Odgovor: Imate pravoo na zdravstveno osiguranje kao i Vaša supruga preko Vas.
Pitanje:    Koliko se ceka zdravstvena knjizica nakon zahtjeva za zdravstveno osiguranje? Hvala
Zlatan, 26.08.2014
Odgovor:  Odjavu kao i prijavu sa zdravstvenog osiguranja vršite preko Porezne uprave prema mjestu pribivališta tačnije u onoj opštini u kojoj stanujete. Prijava dolazi u Zavod zdravstvenog osiguranja KS elektronskim putem u roku od 7 dana, nakon čega je potrbno da dođete u poslovnicu da bi Vam se izdala zdravstvena legtimacija.
Pitanje:    Postovani,molim Vas za informaciju tek sam stupila u radni odnos a trudna sam vec treci mjesec,poslodavcu to ne pravi nikakve smetnje s tim sto kasni sa uplatom doprinosa tri mjeseca interesujeme da li mogu ovjeriti knjizicu i koja su moja prava kada stupim na porodiljsko.Hvala LP
Marina, 26.08.2014
Odgovor: Kao trudnica potrebno je da dostavite dokaz o Vašem stanju da biste imali ovjeru zdravstvene legtimacije, a kada se porodite, godinu dana od poroda opština u kojoj imate pribivalište  snosi troškove zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Poštovani,nisam zavrsio srednju skolu da li mogu dobiti zdravstveno osiguranje preko Srednje skole ,ili preko roditelja hvala unaprijed..
Fahd, 26.08.2014
Odgovor: Ukoliko ste redovan učenik možete da se osigurate preko roditelja ili Ministarstva obrazovanja KS uz školsku potvrdu kao dokazu o redovnom školovanju.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting