Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Firma otvorena 1988 god. Postavljen sam za Direktora iste, a osnivac i vlasnik je druga osoba koja nije nikada bila u navedenoj firmi uposlena. Na moje inzistiranje da se protiv iste podnese likvidacioni postuoak osnivac to nije prihvatio. Firma je poslovala oko 3 godine veoma slabo i od tada pa do sada nije bilo nikakvih uplata doprinosa. Ja sam se uspio odjaviti iz iste sa 8h na 1h, a u drugoj firmi sam prijavljen na 7h. u predhodnoj firmi vise nije bilo uposlenih. sada imam problem , jer zdravstvo nece da mi ovjeri knjizicu jer traze da pocnem izmirivati svoje obaveze iz prethodne firme. sadasnja firme dosta uredno izmiruje svoje obaveza. Imao sam nekoliko operacija koe sam se morao sam snalaziti po pitanju placanja, sto mogu i dokumentovati sa racunima. Konkretno nemam te mogucnosti da bilo sta pocnem otplacivati a hocu iz prethodna firme da se odjavim i taj 1h a da mogu kompletirati puno radno vrijeme u novoj firmi.Osnivac normalno je u radnom odnosu u drugoj firmi. Molim za pomoc i konsultaciju.
Omer, 19.11.2014
Odgovor: Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) je propisano da obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije platio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, se obustavlja dalje korištenje zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja. Shodno navedenom, Zavod nudi mogućnost isplate duga na rate.
Pitanje:    Supruga mi je drzavljanin Njemacke,a obzirom da cemo zivjeti u BiH,odnosno Sarajevu ,interesuje me kako ista i na koji nacin moze ostvariti zdravstvenu zastitu s tim da sam ja zaposlen i osiguran. Da li mozda moze preko mog osiguranja dobiti tu zastitu,odnosno da li uopste moze biti zdravstveno osigurana.
Adnan, 19.11.2014
Odgovor: Vašu suprugu ne možete zdravstveno osigurati kao člana porodice osiguranika obzirom da je strani državljanin. Za više informacija obratite se u poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, ko kontroliše osnovanost dužeg bolovanja kojeg na osnovu prvostepene ljekarske komisije koristi naša zaposlenica, odnosno ko kontroliše rad prvostepene ljekarske komisije? Ta komisija joj stalno produžava bolovanje koje traje više od 6 mjeseci, Da li su i za prvostepenu ljekarsku komisiju obavezujući dijagnostički kriteriji i a posebno rokovi koji su utvrđeni za najduže trajanje bolovanja prema šiframa bolesti? Rok za njenu bolest je 1 mjesec a ona je 6 mjeseci neprekidno na bolovanju jer joj komisija produžava po 20 ili 25 dana. Dakle, kada odn.nakon kojeg vremena u slučaju bolovanja preko 42 dana, Vaš kontrolor treba da provjeri osnovanost nalaza prvostepene ljekarske komisije? Ako uopšte provjeravate? Ne želimo da ocjenjujemo rad ljekara u ovoj komisiji, ali nama, kao firmi problem je oko organizacije posla bez te zaposlenice, odnosno popunjavanja njenog radnog mjesta. U finansijskom smislu u konkretnom slučaju nam je svejedno, jer ćemo ta sredstva refundirati od Vas. Srdačan pozdrav, Lejla
Lejla, 14.11.2014
Odgovor: U skladu sa članom 55. stav 5. i 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika odnosno za vrijeme korištenja prava na naknadu plaće vrši se nadzor. Nadzor vrši kontrolor kantonalnog zavoda osiguranja i pravno odnosno fizičko lice za vrijeme za koje ono isplaćuje naknadu plaće na teret svojih sredstava. Ovlašteni kontrolor Zavoda vrši kontrolu privremene spriječenosti za rad osiguranika u smislu medicinske opravdanosti iste. Također, ovlašteni doktori dužni su postupati u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, te Zavod poduzima sve mjere iz svoje nadležnosti, kako bi isti dosljedno primjenjivali pozitivne pravne propise (Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti, Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH..). Shodno navedenom, imate mogućnost da se obratite našem Zavodu sa zahtjevom za kontrolu bolovanja Vaše zaposlenice, kako bi ovlašteni kontrolor Zavoda utvrdio medicinsku opravdanost.
Pitanje:    Postovani, Zanima me da li osoba sa prebivalistem u RS-u, a radnim mjestom u Federaciji BiH moze imati zdravstveno osiguranje u Federaciji? Unaprijed hvala
Sabiha, 13.11.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda.
Pitanje:    Postovani,zovem se Sifet S.i penzioner sam. prije vise od dvije godine ,dobio sam infarkt..gdje sam lijecen i operiisan u Bolnici u Tuzli,tacnije ugradjen mi je stent,,naravno morao sam dobiti saglasnost od zdravtvenog osiguranja gdje mi je to i odobreno.sada je problem da mi bolnica konstantno salje racun od 11 000 km koje ja nemam,, doktori su i osoblje znali da mi je odobrena saglasnost jer prije neposredne operacije su me pitali imam li saglasnost,na sta sam ja odgovorio da imam i da mi je odobreno neznam kakvu vi komunikaciju imate sa njima,,i dali se to automatski zna,,kad je nekome odobrena zdravstvena pomoc??ja se sada brinem,i nikako mi nije dobro zbog toga jer stalno mislim na to ,mislim da mije iovako slabo zdravstveno stanje jos vise ugrozeno..neznam sta da radim ..molim vas da mi odgovorite sta da radim jer ja neznam Spostovanjem
Sifet, 13.11.2014
Odgovor: Morate se obratiti Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH jer su kardiohirurške operacije dio vertikalnog programa.
Pitanje:    Molim Vas ukoliko nije drzavna klinika kao sto svi znamo ne radi postupke vantjelesne oplodnje (IVF i ICSI) na koji nacin onda parovi koji redovno uplacuju zdravstveno osiguranje mogu izvrsiti refundaciju troskova za koje su primorani platiti u privatnim klinikama da bi se lijecili od neplodnosti? ZNACI AKO DATE VEC ODGOVOR NE REFUNDIRAMO U PRIVATNIM KLINIKAMA, NAVEDITE KOJE SU TO ONDA DRZAVNE KLINIKE KAD IH NEMA DA RADE OVE POSTUPKE, MOLIM PRECIZAN ODGOVOR
Adosa74, 13.11.2014
Odgovor: Obratite se Klinici za ginekologiju KCUS-a.
Pitanje:    Postovani, zanima me kako da ostvarim zdravstveno osiguranje za dijete, obzirom da sam nezaposlena i nisam prijavljena na biro. Kakva je procedura i sta je sve neophodno, da bi moje dijete dobilo zdravstvenu knjizicu? Unaprijed, hvala
Dina, 12.11.2014
Odgovor: U skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09) imate mogućnost da se obratiti organu uprave kantona koji je nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite, te  koji  vrši uplatu doprinosa za  obavezno zdravstveno osiguranje za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu.
Pitanje:    Kako ima regulirano zdravstveno osiguranje strani redovni student u bih. Sta je potrebno da bi imao zdravstvenu skrb. hvala
Vlasta, 12.11.2014
Odgovor: Bez obzira što ste redovan student, da bi  kao strani državljanin, ostvarila pravo na zdravstvenu zaštitu, potrebno je: -  da ima regulisano boravište u Kantonu Sarajevo, - da izvrši uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje  i to 5% od  prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene na području FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, i to najmanje 6 mjeseci unazad.
Pitanje:    Poštovani, Moj otac Raonić Nedžib od prošle godine je 100% invalid jer je imao moždani udar od kada je nepokretan i vezan za postelju (Dg: Atherosclerosis generalisata, pasrkinsonismus atheroscl. Sy psihoorganicum chr.ath.). Do unazad dva do tri mjeseca mogao je povremeno sjediti u invalidskim kolicima, ali sada to nije u stanju učiniti. Usljed neprekidnog ležanja došlo je do pojavljivanja dekubitusa na stopalu i slabinama pa smo bili prinuđeni oca tranpostovati kod hirurga, koji je obradio rane i preporučio svakodnevno previjanje ka i nabavku antidekubitalnog madraca. Obzirom da teški bolesnici podrazumjevaju i povećane troškove za porodicu, i da nismo u stanju nabaviti antidekubitalni madrac moje pitanje glasi: ¨Da li moj otac ima pravo na antidekubitalni madrac u skladu sa Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza,stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka,broj:02-05-28137-4/07 od 22.11. 2007. godine i kako to pravo možemo ostvariti ¨?
Emin, 11.11.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS odobrava antidekubitalni madrac a po indikacijama propisanim Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranika na korištenje ortopedskih i druguh pomagala,pravo na antidekubitalni madrac ima nepokretna osoba, stalno vezana za krevet.Potrebno je da dostavite zahtjev na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju,te kopiju prve i strane gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Postovani, moja mama, drzavljanin BIH, ima u Austriji trajno mjesto boravka, koje je dobila kao clan porodice austrijskog drzavljanina (na osnovu mene). posto je ona penzioner Bosne i Hercegovine, morala se u Austriji osobno osigurati i placa redovno to osiguranje - snizenu tarifu, na osnovu njenih malih primanja. Inace nema nikakva druga primanja niti pomoc u Austriji- ja je financijski posrzavam. Svake godine ona provodi par mjeseci u Bosni, RS, gde ima i kucu. Njena vrsta boravisne dozvole u Austriji to dozvoljava. Svake 2 godina je austrijsko zdravstveno osiguranje provjeravalo njene prihode, radi smanjene tarife i sve je do sad bilo u redu. Ove godine nam traze obrazac BIH /A4. Po mom obavjestenju, ona za taj obrazac mora da se posve odjavi iz Bosne i da joj se penzija salje u Austriju, koja je ionako jako mala, pa se bojimo dodatnih troskova. Molim vas da nam objasnite, kakav je to dogovor BIH /A4. Da li moja mama ima neke prednosti kroz taj dogovor? I sta se desava kad je ona ljeti u Bosni sa njenim bosanskim osiguranjem? Ako se odluci da opet duze vremena zivi u Bosni, da li se moze ponovo prijaviti i dobiti bosansko zdravstveno osiguranje. Hvala unaprijed. S postovanjem!
Azra, 11.11.2014
Odgovor: Obzirom da majka ima prebivalište u RS,  samim tim i zdravstveno osiguranje potrebno je da se obratite Fondu zdravstvenog osiguranja RS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting