Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Izgubio sam ličnu kartu a neću dobiti novu do termina kada trebam ovjeriti zdravstvenu knjižicu, koja mi je zbog starosti (89 godina) i bolesti neopohodna. Mogu li je ovjeriti uz predočenje Rješenja o poništenju izgubljene lične karte, posljednjeg čeka i Obavještenja o uvođenju u evidenciju JMB.
Branislav, 13.06.2017
Odgovor: Za ovjeru se javite se u bilo koju poslovnicu ZZOKS uz predočenje posljednjeg čeka od penzije i cips prijavu!
Pitanje:    Poštovani, udala sam se prije 6 mjeseci i promijenila sam sve dokumente (ličnu, vozačku dozvolu, pasoš, te poreznu karticu obzirom da sam zaposlena). Koji dokumenti su mi potrebni za novu zdravstvenu knjižicu? Da li je neophodno ponijeti vjenčani list? Hvala unaprijed, Lijep pozdrav
Lamija, 12.06.2017
Odgovor: Potrebna Vam je prijavnica Cips i nova zdr.leg, koju možete kupiti u našoj poslovnici, te ukoliko je izvršena promjena podataka u Jedinstvenom sistemu u istoj će Vam se uraditi nova zdravstvena legitimacija.
Pitanje:    Izgubio sam staru zdravstvenu legitimaciju. Da li trebam ponovno izvaditi "staru" ili mogu podici novu zdravstvenu legitimaciju?
Elvedin, 09.06.2017
Odgovor: Kupite zdravstvenu legitimaciju u nekoj od 6 Poslovnica ZzoKS, u koju Vaš obveznik uplate doprinosa treba da stavi pečat i upiše JIB, nakon čega se možete javiti u Poslovnice Zavoda radi izdavanja i ovjere iste!
Pitanje:    Poštovani, Da li ZZO KS ima ugovor sa privatnim zdravstvenim ustanovama u Sarajevu za pružanje usluga iz porodične medicine. Ako da, molim Vas za podatak sa kojim. Hvala, Srdačan pozdrav.
Vesna, 08.06.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja ima potpisan ugovor za pružanje usluga iz porodične medicine sa Poliklinikom Atrijum i Poliklinikom Eurofarm.
Pitanje:    Poštovanje. Zanima me da li moje zdravstveno osiguranje (radnik u realnom sektoru) pokriva test na trombofiliju i da li se to može uraditi na KCUS-u? Hvala i lijep pozdrav.
Anida, 08.06.2017
Odgovor: Vaš upit trebate proslijediti prema KCUS-u.
Pitanje:    Poštovani putujem u Kraljevinu Švedsku, zanima me ima li BiH sporazum sa Svedskom da mogu prije puta osigurati zdravstvenu pomoć dok boravim tamo.
Zrinka, 08.06.2017
Odgovor: U vezi sa postavljenim pitanjem obavještavamo Vas da se  obrasci za korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u  Kraljevini  Švetskoj ne izdaju osiguranicima Zavoda.
Pitanje:    Poštovani,muzu mi je dijagnosticiran multipli mijelom.Po preporuci doktora u svojim sredstvima i uz pomoc porodice kupili smo jedan dio lijeka Bortezomib 3.5 mg koji smo nasli u Zagrebu zato sto nema u BiH a borimo se da sakupimo i za drugi dio Pitanje je da li mozemo predati za refundiranje novca i sta je potrebno priloziti. Hvala
Samija, 08.06.2017
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran lijek u terapiji originalni račun za kupljeni lijek,prijavu CIPS-a,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani,da li zavod refundira troškove za lijek gonal koristen u postupku vto?
Erma, 07.06.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za proces potpomognute oplodnje i terapiju korištenu u samom procesu potpomognute oplodnje.
Pitanje:    Postovani Da li zavod vrsi refundaciju sredstave za lijek za potpomognutu oplodnju Gonal F? Pozdrav
Samra, 07.06.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za proces potpomognute oplodnje i terapiju korištenu u samom procesu potpomognute oplodnje.
Pitanje:    Postovani/a, Da li mogu osigurati sina od sadasnje supruge koji nije bioliski moj sin. Ima 19 godina,.student je elektrotehnike. Ja sam zaposlen i doprinosi se redovno uplacuju. Lp Eli
Eli, 05.06.2017
Odgovor: Možete i to na slijedeći način. Neophodno je da kupite ZO-1 obrazac i zdravstvenu legitimaciju u jednoj od naših poslovnica, i da navedenu dokumentaciju dostavite Vašem obvezniku uplate doprinosa (poslodavcu), radi popunjavanja i ovjere istih.Slijedom čega je potrebno da navedenu dokumentaciju podnesete u jednu od naših poslovnica radi prijave člana na Vaše osiguranje. Uz navedenu dokumentaciju je potrebo priložiti rodni list djeteta, Vaš vjenčani list na uvid i potvrdu da je dijete redovan student.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting