Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani! Na koji nacin refundirati troskove za kupljene lijekove. U pitanju su citostatici kojih trenutno nedostaje u klinickom centru.
Enisa, 28.01.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira troškove za kupljene citostatike,zato što isti nisu dio Odluke o listi lijekova KS.Zahtjev za refundaciju sredstava za kupljene lijekove trebate predati u Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH u čijoj je to nadležnosti.
Pitanje:    Moj sin ima dg Distonija, vec 4 godine odlazimo na lijecenje u Referentni centar Beograd, na apliciranje Disporta,,,Htjela sam poodnijeti zahtjev za proteklu 2014.god. za utrosena sredstva. Odlazili smo 3/tri/ puta po preporuci dr.Imamo konzilijaarno misljenje, Sefa,Direktora,i Generalnog direktora UKCS, i takoodje misljenje 3 ljekara neuroologa,psihijatra,i oortopeda uz obrazlozenje da se lijek Botox ne nalazi na Bolnickoj listi lijekova KCUS,da se ordinira Disport kao do sada,posebno da napomenem da ljekari ne posjeduju licencu za davanje Disporrta,,,,a sto bi mogglo biti kobno poo pacijenta da dobije bolest Botulizam. Njegoova jedina terapija je davanje Botox-a i ne bi bez toga mogaoo nastaviti normalno zivjeti,,a ppotrebno je ordinirati dozivotno,,,,Moje pitanje je da li se mogu refundirati sredstva po Pravilniku br 93/13 za cijelu godinu ili za svaki oodlazak pojedinacno donijeti kopije racuna... Hvala unaprijed
Nada, 27.01.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava utrošenih za lijeČenje Vašeg sina možete podnijeti za cijelu godinu,s tim da po Pravilniku refundiranje se vrši unazad pola godine od datuma prijema zahtjeva.
Pitanje:    Poštovani, Osigurana sam preko državne institucije BiH, te s tim u vezi me institucije interesuje da li postoji mogućnost refundacije sredstava od privatnog doktora i ako da, na koji način se može to uraditi. Lp
Ajla, 21.01.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za usluge urađene u privatnim zdravstvenim uslugama iz razloga što ima potpisane ugovore sa javnim zdravstvenim ustanovama.
Pitanje:    Da li se može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje na Općini u kojoj se ima prijavljen boravak ? U ovom slučaju se misli na boravak državljana BiH, s tim da ima prijavljeno prebivalište na jednoj Općini a boravak u drugoj radi zaposlenja ?
Elvita, 20.01.2015
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, pravo na  zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje možete ostvariti samo u kantonu u kojoj imate prebivalište.
Pitanje:    Poštovani, Suprug ima dijabetes, koristi Siofor 2x dnevno. Moje pitanje je, da li on može dobijati besplatno trakice za mjerenje šećera, jer ih je do sad kupovao? Trakice koristi više puta dnevno, pa me interesuje da li može dobiti besplatno trakice i ako nije na inzulinu? Unaprijed hvala!
Lejla, 20.01.2015
Odgovor: Pravo na trakice za mjerenje šećera u krvi a na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja KS po Uredbi o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala imaju samo inzuloovisni pacijenti
Pitanje:    Poštovani, interesuje me koji su obrasci potrebni za stranca ( državljanin Srbije ) da bi obezbjedio zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, a na osnovu bilateralnog međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranjum, isto osiguranje je potrebno za regulisanje privremenog boravka stranca u BIH. Hvala na odgovoru. Lijep pozdrav.
Emir, 19.01.2015
Odgovor: Za informaciju o potrebnoj dokumentaciji za korištenje zdravstvene zaštite po Sporazumu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije, potrebno je da se obratite fondu zdravstvenog osiguranja u R Srbiji kod kojeg ste osigurani na obavezno zdravstveno osiguranje. U Kantonu Sarajevo kao strani državljanin, zdravstvenu zaštitu možete koristiti u skladu sa članom 9. tačka e) i članom 12.tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Od dokumentacije uz zahtjev potrebno je da dostavite slijedeće: Rješenje  izdato od Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima, kojim Vam je odobren privremeni boravak, Uvjerenja  izdato od Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Sarajevo, Ispostava (naziv općine gdje će te imati prijavljeno prebivalište) , kojim se potvrđuje da nemate tekućih osiguranja, i uplatnica. Za iznos koji trebate uplatiti na račun Zavoda informišite se u nekoj od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Postovanje,imao sam operaciju preponske kile,pri kojoj sam morao kupiti Mrezicu. Pripadnik sam Oruzani Snaga BiH,pa me interesuje da li moje osiguranje pokriva mrezicu i moguli refundirati sredstva i jelu u 100% iznosu
Edin, 19.01.2015
Odgovor: Zahtjev za refundaciju sredstava kojim ste kupili mrežicu za Vaš operativni zahvat trebate predati na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.Uz zahtjev priložiti originalni račun za kupljenu mrežicu,fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica kao i fotokopiju otpusnog pisma iz bolnice.Odgovor komisije ćete dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Trazio sam obrazac bhhr3 za prijavu boravka majke na moju adresu uRH.dobio sam odbjenicu,u obrazlozenju pise da je razlog sto moja majka mora bit pod stalnim lijecnickim nadzorom,zivotna dob.Zdrstvena leg.je ovjerena2002,2004,2009,2012,2x2013.U tel.razgovoru sam shvatio da to nije istina,pa sam pitao dali imam pravo na prigovor,a onda sam dobio odgovor mozes nas tuzit ali moras unajmit advokata Gdje da se obratim,dali imamo pravo na taj obrazac i pod kojim uvjetima,Unaprijed sa zahvaljujem
Ivo, 16.01.2015
Odgovor: S obzirom na sadržaj pitanja predlažem da ovom Zavodu podnesete pisani zahtjev koji će razmotriti Služba pravnih poslova i o istom Vas pisanim putem obavijestiti.
Pitanje:    Postovani, zeljela bih par informacija vezano za trudnicko/porodiljsko bolovanje. Interesuje me da li je obavezno (zakonski) da se otvara trudnicko bolovanje 28 dana prije termina poroda ako trudnica nema zdravstvenih smetnji za obavljanje posla? Da li poslodavac (privatnik) ima pravo da uvjetuje radnici da porodiljsko bolovanje traje krace od godinu dana? Ko snosi troskove uplate doprinosa za vrijeme porodiljskog bolovanja, poslodavac ili Zavod? Unaprijed hvala!
Hana, 16.01.2015
Odgovor: Porodiljsko odsustvo se otpočinje na osnovu nalaza ovlaštenog liječnika.Žena ima pravo na naknadu umjesto plaće za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta u trajanju od jedne godine neprekidno.Za ostale informacije obratite se nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).  
Pitanje:    Poštovani, radim u instituciji na nivou BIH (zdravsteveno osiguranje mi se uplačuje u KS), na bolovanju sam od 05.11.2014. nakon pretraga sam hospitaliziran i 26.11. operisao sam karcinom bubrega. Trenutno se oporavljam i ovih dana trebam na komisiju koja mi je bolovanje nakon 42 dana produzila jos 30 dana. Pitanje, da li me tokom privremene spriječenosti za rad sleduje plaća 100%, u ovom slučaju. Već sam primio umanjenu plaću za 12/2014., odnosno za period preko 42 dana. Kome da se obratim, odnosno koji je način potraživanja isplate pune naknade od 100%, naravno ako me sleduje, po važećem Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Lijep pozz...
Mirsad, 16.01.2015
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH, naknada plaće se određuje najmanje u visini od 80% od osnovice za naknadu .Osnovicu  za naknadu čini plaća za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem nastupi slučaj po kojem se stiče pravo na naknadu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting