Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, u 3 mjesecu sam trudnoce, prosli mjesec sam preselila sa porodicom iz ZE-DO kantona u Sarajevo. Imam stalni radni odnos i redovno se uplacuju svi doprinosi, zanima me da li ostvarujem pravo na porodiljsko u Sarajevskom kantonu i kako to pravo mogu ostvariti. Hvala
Amina, 16.01.2015
Odgovor: Potrebno je da se sa upitom obratite nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).
Pitanje:    Da li se može napraviti prekid radnog odnosa zasnovan na određeno vrijeme, ukoliko zaposlenica ode na bolovanje (čuvanje trudnoće ili trudničko bolovanje) ....u roku dok ugovor traje. Napominjem, radni odnos vezan ugovorom na određeno vrijeme, a finansiran iz određenog projekta sa ograničenim sredstvima. Projekat je završen danom isteka ugovora zaposlenice. Hvala!
Emina, 16.01.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite organu nadležnom za implementaciju propisa iz oblasti radnih odnosa.
Pitanje:    Poštovani, Moja kćerka je student Univerziteta u Ankari.Do sada je ostvarivala redovno osiguranje preko supruga i kao redovan učenik.Pošto se sada ne školuje u BiH kako da ostvari zdravstveno osiguranje kada boravi u BiH na raspustu.Hvala
Sanela, 16.01.2015
Odgovor: Ukoliko je Vaša kćerka redovan studen na fakultetu u Ankari, pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje zadržava kao član porodice osiguranika do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26 godine života, što dokazuje potvrdom sa fakulteta. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja može koristiti samo u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Molila bih Vas za instrukciju u vezi sa mogučnošću refundiranja sredstava za kupovinu komponente za kemoterapiju, a prouzrokovanu nedostatkom iste na klinici. Posjedujem račun i otpusno pismo u kojem je navedeno da je korisnik lijek lično donio (u pitanju je moj otac).... da li je neophodno da korisnik podnese zahtjev, ili to može učiniti član domaćinstva prilažući svoj transakcijski račun (otac ne posjeduje otvoren račun)... hvala na razumijevanju, A. K
Ana, 16.01.2015
Odgovor: Lijekove za kemoterapiju finansira i vrši nabavku Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH,te refundaciju sredstava za kupovinu lijekova trebate tražiti od pomenutog Zavoda.
Pitanje:    pozdrav iz tuzle sam..u nasem zavodu za javno zdravstvo nemaju vakcinu protiv pneumokoksne sepse,zanima me da li kod vas ima te vakcine ili ako ne,,da li se moze negdje kupiti ili naruciti u sarajevu...pacijent je splenektomican pa mu je ljekar preventivno propisao vakcinaciju..hvala unaprijed pozdrav
Rusmir, 16.01.2015
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne vrši nabavku niti distribuciju vakcina a da li pomenutu vakcinu ima Zavod za javno zdravstvo KS nije nam poznato .Prijedlog je da se obratite gore pomenutom Zavod.
Pitanje:    poštovanje,imala sam toltalnu histerektomiju i nalaz je da imam carcinom sa metastazom na jetri.Zanima me da li mogu ostvariti pravo na refundaciju troškova liječenja u Turskoj i na koji način
Zineta, 12.01.2015
Odgovor: Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo („Sl.novine FBiH“ br.93/13 uređeni su uvjeti i postupak upućivanja lica na liječenje u inostranstvu. Osigurano lice  se može uputiti na liječenje u inostranszto na teret sredstava fonda solidarnosti FBiH. Shodno navedenom za mogućnost liječenja u Turskoj informišite se kod Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje. Takođe Vas obavještavamo da je u Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirana Komisija za pomoć u liječenju u inostranstvu za osiguranike ovog Zavoda, kojoj je data nadležnost da rješava zahtjeve osiguranika nakon završenog liječenja u inostranstvu. Uz priloženu medicinsku dokumentaciju o izvršenom liječenju, te dokazu da je osiguranik lično snosio troškove liječena , neophodno je  dostaviti konzilijarno mišljenje šefa nadležne Klinike i dva ljekara odgovarajuće specijalnosti, da se predmetna medicinska usluga ne može uraditi u Bosni i Hercegovini. Maksimalni iznos pomoći za liječenje u inostransvu koji može odobriti Komisija je do 10.000,00 KM.
Pitanje:    Poštovani pišem Vam iz Zadra (RH) gdje od nedavno živi i moja supruga Anita S. koja je do prije par mjeseci živjela u Sarajevu.  Mene sada zanima slijedeće...da bi ostvarila pravo na zdravstveno osiguranje ovdje u Hrvatskoj traže joj bilo kakvu potvrdu da nije osigurana u BiH. Da li se to ikako može riješiti da ona ne dolazi u Sarajevo...mailom možda ili može li to u Sarajevu podići za nju netko od njezinih prijatelja? HVALA Vam unaprijed.
Marko, 12.01.2015
Odgovor: Potrebno je dostaviti original punomoć ovjerenu od Opštinskog organa  da  u predmetnoj stvari  Vašu suprugu možete zastupati  lice koje ona opunomoći , to jeste da u njeno ime može preuzeti sve potrebne radnje za izdavanje potvrde.
Pitanje:    Poštovani, promijenio sam mjesto prebivališta (ranija adresa 71250 Kiseljak), sada živim u općini Novi Grad Sarajevo, promijenio sam ličnu kartu. Da li mi možete dati upute vezano za promjenu zdravstvenog osiguranja? Stalno sam zaposlen u firmi koja je sa sjedištem u Kiseljaku. Svako dobro.
Armin, 12.01.2015
Odgovor: Kako imate prebivalište u Kantonu Sarajevo, potrebno je da firma u kojoj ste zaposleni izvrši odjavu sa obaveznog zdravstvenog osiguranja u Kiseljaku i izvrši prijavu u nadležnoj poreznoj upravi (prema adresi prebivališta)u Kantonu Sarajevo. Po završenoj prijavi doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćivat će se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, hvala na brzom i detaljnom odgovoru, ali moje pitanje je bilo vezano za nedostatak uputnica na Klinici koja je trebala izdati istu. Po rijecima šefa klinike (u ovom slucaju neurohirurgije) KZZO NIJE DOSTAVIO POTREBNE FORMULARE/UPUTNICE NA KLINIKU te nisu u mogucnosti pacijentima, koji imaju pravo, izdavati iste. Molim odgovor po tom pitanju, ustvari, da li je moguce da uputnica nema na klinici i sta u tom slucaju pacijenti treba da urade. Hvala jos jednom.
Đenana, 09.01.2015
Odgovor: Prema evidenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Klinika za neurohirurgiju još uvijek nije iskoristila ranije dostavljene   prijedloga za upućivanje pacijenata na produženo bolničko liječenje. Novi prijedlozi bit će proslijeđeni nakon što  ranije dostavljeni budu iskorišteni.
Pitanje:    Dobar dan, Zanima me da li vanbracna zajednica, tj. moja nevjencana supruga moze biti osigurana preko mene I ukoliko moze koja je dokumentacija potrebna da bi se isto ostvarilo. Hvala.
Elvedin, 09.01.2015
Odgovor: Da bi vaša nevjenčana supruga bila osigurana kao član potrebna je slijedeća dokumentacija: - prijava CIPS boravišta za Vas i člana (nevjenčanu suprugu), iz koje je vidljivo da imate istu adresu boravišta, - rodni list za Vas i člana, - ZO1 obrazac popunjen od strane obveznika uplate doprinosa za osiguranika (ZO1 obrazac možete dobiti na šalteru blagajna u bilo kojoj od poslovnica Zavoda), - Za člana osiguranika Uvjerenje iz nadležne Porezne uprave FBiH iz kojeg je vidljivo da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa koji su evidentirani u Poreznoj upravi Federacije BiH, nema tekućih osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting