Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    da li stomatolog moze da otvori bolovanje pacijentu,ili da uopste da bolovanje,znaci samo stomatolog bez ikoga drugog?hvala!
Regan, 29.12.2014
Odgovor: Privremenu spriječenost za rad utvrđuje izabrani doktor medicine-doktor porodične medicine u zdravstvenoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite.
Pitanje:    snaha mi uplačuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje, sada je u drugom stanju, koje troškove liječenja, poroda mora plačati, ili da li plaća, napominjem da živi u vanbračnoj zajednici
Izeta, 29.12.2014
Odgovor: Ukoliko je Vaš snaha na osnovu člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. Novine FBiH br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), lično vrši uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruje u skladu sa članom 32.  navedenog Zakona, što  obuhvata i zdravstvenu zaštitu u trudnoći i materinstvu.
Pitanje:    koliko se placa mjesecno obvezno zdravstveno osiguranje ako ga sami placamo? i koji su uvjeti za to
Zoran, 29.12.2014
Odgovor:     U skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.          Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani Prijavljen sam u dvije firme po 4 sata, - Jedna od te dvije firme nije u mogucnosti plaćati obaveze zbog Blokiranih računa, bila je žirant i dužnici nevracaju Kredite Beč par godina. - Druga firma izmiruje redovno obaveze, Osnovicu u ovoj drugoj firmi imam 700,00 KM za prijavu 4 sata rada. Ukoliko to nije moguće koju imam alternativu. L.P
Mersad, 25.12.2014
Odgovor: Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02 i 70/08), propisan je način i obračun uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i obustava korištenja zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite po ovom Zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Da bi imali pravo korištenja zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći, potrebno je da Vaš poslodavac  iz druge firme izmiri svoje obaveze a što je i zakonska obaveza. Direktor firme  koja ne izmiruje obaveze plaćanja doprinosa, može se javiti u Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kako bi se dogovorili  i iznašli optimalna rješenja o načinu izmirenja predmetnih obaveza, i time zaposlenici ponovo ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    predao sam zahtjev za ocjenu radne sposobnosti ,a na bolovanju sam nepuna dva mjeseca,pa me zanima moze li ljekaska komisija opste prakse da mi prekine bolovanje dok čekam poziv od komisije za ocjenu radne sposobnosti?
Sead, 25.12.2014
Odgovor: Prvostepena ljekarska komisija na osnovu ustanovljenih kriterija, vrši ocjenu medicinskog stanja.
Pitanje:    Poštovani! Imam cervikalno oboljenje vrata, diskopatiju, diskus herniju i unkartrozu. Dobila sam da primim OHB i Anbene noIII dva puta. Sve kosta oko 90 km. Molim Vas da mi odgovorite kakva su moja prava po pitanju refundacije troskova lijecenja. Unaprijed hvala!
Amela, 25.12.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Kako navedene ampule nisu dio pomenute Odluke,nabavku finansira sam osiguranik.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me da li osoba koja je izgubila pravo na osiguranje ( Lice koje je imalo privatnu firmu koja jos nije zatvorena zbog neizmirenih poreskih dugovanja) ima pravo na besplatan inzulin ukoliko je dijabeticar? Hvala
Jasmina, 25.12.2014
Odgovor: Osoba koja je izgubila pravo na osiguranje može se lično osigurati po članu 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Pitanje:    Poštovani, student sam u Sarajevu, na medicinskom fakultetu, prva godina. Inače, iz Jajca sam. Da li je moguće ovjeravati zdravstvene knjižice u Sarajevu, jer su mi u Zavodu za zdravstvo studenata rekli da nije moguće? Pozdrav.
Nermin, 25.12.2014
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta osigurane osobe. Zdravstvena zaštita osiguarnih lica iz drugih kantona se može ostvariti na osnovu Sporazuma potpisanog između kantona, tako da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu. Za davanja veća od 300 KM, saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    ostovani, Dijagnosticiran mi je non hodking large B-cell lymfoma. Propisana terapija mi je R-CHOP,medjutim prvu terapiju sam primio samo CHOP a za lijek rituximab su mi rekli da moram traziti od zavoda saglasnost da bi mi ukljucili u terapiju,pa Vas pitam kome da se obratim sa zahtjevom da mi se odobri rituximab u terapiji
Hajrudin, 23.12.2014
Odgovor: Lijek Mabthera(rituksimab) finansira Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH,te se sa zahtjevom trebate obratiti pomenutom Zavodu.
Pitanje:    Pitanje glasi: Da li je procedura dobivanja zdravstvenig osiguranja u kantonu Sarajevo za nezaposlena lica ostala ista kao iz 2000. godine, odosno da li je vezana za zavod za zapošljavanje . Radi se o osobi od 38 godina starosti, Općina Centar Sarajevo, i koliko je u tom slučaju paušalna naknada, te na koji način osigurava dijete. Hvala
Ehlimana, 23.12.2014
Odgovor: Član 19. tačka 12. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), regulira prava na obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica. Status osiguranika mogu imati samo ona nezaposlena  lica koja su registrirana u nadležnom zavodu za zapošljavanje. Da bi imala pravo i status osiguranika nezaposlena lica  ga moraju steći na taj način što će se ne samo registrovati u zavodu za zapošljavanje nego to moraju učiniti u precizno utvrđenim rokovima koji su taksativno navedeni u sedam alineja ove tačke. Ukoliko ostvarite pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje preko zavoda za zapošljavanje, dijete možete osigurati preko sebe kao člana porodice osiguranika u skladu sa čl. 20. tačka 2. i 22 stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting