Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Operisan sam u bolnici za vrijeme kad sam bio zaposlen .Doprinosi su redovno uplacivani.Bolnica mi je naplatila 100 KM na ime laparaskopije -operacija apendixa da budem precizan,naplatila je isto neke tablete i td u iznosu od 33 KM ,zarja to moram platiti ako sam zdravstveno osiguran ? I imam li pravo refundacije tog iznosa od Zavoda i koji je postupak??
Begzada, 22.09.2014
Odgovor: Niste naveli u kojoj bolnici ste operisani,a troškove Vašeg liječenja u potpunosti snosi Zavod zdravstvenog osiguranja KS u okviru redovne mjesečne tranše.Uvođenje naplate participacije za određene operativne zahvate je isključivo stvar zdravstvene ustanove i Zavod na to nema nikakav uticaj. Najbolje je da se obratite direktoru i menadžmentu bolnice u kojoj ste operisani i tražite odgovor.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za informaciju u vezi sa dostavljanjem potrebne dokumentacije za refundaciju bolovanja. Naime, pisem Vam u ulozi poslodavca. Zaposlenik koji je na bolovanju duze od 42 dana nije dostavio rjesenje Prvostepene ljekarske komisije. Dostavio je samo doznake. Nakon sto je poslodavac pismeno obavijestio zaposlenika o obavezi dostavljanja rjesenja, i dalje nije dostavio rjesenje. Zbog nedostavljenog rjesenja, nije mu isplacena plata na vrijeme. Doprinosi su uplaceni i uplacena je plata do 42 dana. Za preko 42 dana, plata nije isplacena. Koja prava ima Poslodavac? Molim Vas za pomoc. Da li cekati da radnik dostavi rjesenje? Da li se krsi zakon ukoliko se isplati plata. Time firma nema pravo na refundaciju? Molim Vas za odgovor. Hvala unaprijed. S postovanjem,
Samra, 22.09.2014
Odgovor: U vezi neophodne dokumentacije za refundaciju naknade plaće, potrebno je da se obratite u nadležnu Poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica).Ukoliko imate nejasnoće u vezi  kršenja propisa iz oblasti radnih odnosa, obratite se inspekciji koja vrši nadzor primjene istih.
Pitanje:    Poštovani, moja radna koleginica je duže od 12 mjeseci na bolovanju neprekidno za istu bolest. Njen ljekar nije nacinio prijedlog za ocjenu radne sposobnosti kako nalaze zakon o zdravstvenom osiguranju niti ona dostavlja Izvjestaj i nalaz o radnoj sposobnosti.Šta moze uciniti Poslodavac u tom slucaju?? Hvala unaprijed!
Begzada, 22.09.2014
Odgovor: U skladu sa  čl. 19.. "Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), na nalaz i ocjenu izabranog doktora , odnosno Ljekarske komisije, kojom je odlučeno o pravu na privremenu spriječenost za rad, prigovor  Drugostepenoj komisiji može uložiti i pravno lice kod kojeg je zaposlen osiguranik i to 48 sati od saopštenja ocjene, nalaza i mišljenja o zdravstvenoj sposobnosti osiguranika.
Pitanje:    Zdravo, zanima me da li osoba čiji su papiri i dalje na fakultetu, a ne ide na fakultet vec od 2012. godine, niti se prijavila na biro za zaposljavanje, pa samim tim i nema zdravstveno osiguranje, može da podigne te iste papire, te se prijavi na biro, postoji li mogucnost time dobije zdravsteno osiguranje? Hvala, lijep pozdrav
Lamija, 22.09.2014
Odgovor: Vaše pitanje nije u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Potrebno je da Vaše odgovore potražite na fakultetu i Zavodu za zapošljavanje.
Pitanje:    Molio bih Vas da mi date informaciju gdje mogu obaviti pregled za procjenu radne sposobnosti,,posto dolazim iz SAD da to obavim a sa sobom nosim svu potrebnu dokumentaciju (medecinske nalaze,CD)kao i irijesenje o radnoj nesposobnosti u SAD...posto sam se obracao PIOMIO niko mi nije odgovorio niti na jedno pitanje,molio bih Vas da mi vi date tu informaciju,i dali znate koliko se vremenski ceka na pregled...Hvala Vam velika
eDIN, 19.09.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja koje se nalazi u ulici Branislava Đurđeva br. 12 u Sarajevu.
Pitanje:    postovani , zanima me da li imam pravo na zdravstveno osiguranje ako sam fakultet zavrsila kao vandredan student? Ukoliko ne , da li potoji neki drugi osnov po kome bi ja mogla dobiti zdravstveno osiguranje , recimo kao nezaposlena osoba? unaprijed zahvaljujem
Mikica, 19.09.2014
Odgovor: Članom 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju taksativno je nabrojano koja lica se po ovom Zakonu smatraju osiguranicima.  Tačka 12 istog člana regulira prava na obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica.Shodno navedenom pokušajte  se prijaviti  nadležnom zavodu za zapošljavanje i  preko njih ostvariti status osiguranika, odnosno pravo na zdravstvenu zaštitu. Takođe napominjemo da u navedenom članu i tačci Zakona utvrđen je rok za prijavu i to je 90 dana nakon završene školske godine  u kojoj su završili redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu. U članu 27. Zakona propisano je da lica koja imaju prebivalište u FBiH , a imaju sredstva za izdržavanje, mogu se lično osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice, ako im zdravstvena zaštita nije osigurana po drugom osnovu.
Pitanje:    Poštovanje, Možete li mi objasniti kakva je procedura prebacivanja zdravstvenog osiguranja zbog preseljenja penzionera iz ZDK u SK. Moja majka je panzioner i stanovace sa mnom u Sarajevskom Kantonu. Vec smo uradili promjenu prebivalista u CIPS-u i novu licnu kartu. Ona je primalac pomoci za njegu od strane drugog lica i invalidnine. Penziju prima preko banke. Da li moramo sve prebaciti u SK ili penzija, invalidnina i pomoc mogu ostati u ZK, da samo prebacimo zdravstveno osiguranje? Interesuje me kakvi su koraci za prebacivanje njenog zdravstvenog osiguranja u iz ZDK u SK? Lijep pozdrav
Nadžida, 17.09.2014
Odgovor: Da bi Vaš majka ostvarila pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, potrebno je da obveznik uplate doprinosa, u slučaju Vaše majke to je PIO, izvrši odjavu u ZDK i prijavu, a u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“ br.42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Sl. Novine Federacije BiH“ br.73/09 i 1/13) upute Poreznoj upravi Federacije BiH, koja je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, na obrascu JS3100.
Pitanje:    Zdravo,zanima me zasto je 01.09.2014 blokirano izdavanje hormona rasta? Obratila sam se MINISTARSTVU ZDRASTVA koji su mi odgovorili da su oni svoj dio posla zavrsili i da je ostalo do vas.Prije se nije desavala da dodje do ukidanja izdavanja lijeka koji je po svemu sudeci neophodan i ne preporucljiv da se tako prekida i nastavlja davati djetetu. Niko ne obavjesti nas kao roditelje na vrijeme da ostajemo bez lijeka,koji slabo ko moze priustiti svom djetetu. Molim vas da konkretno nam samo odgovorite da znamo na cemu smo,da li imate namjeru nastaviti davati nam lijek ili jednostavno ostaviti toliku djecu da bukvalno zive sa dijagnozom NIZAK RAST! Unaprijed hvala
Sabina, 17.09.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS u saradnji sa Ministarstvo zdravstva finansira kroz posebne programe lijekove za rijetka oboljenja u koja spada i hormon rasta. Ministarstvo zdravstva je zaustavilo iste i u fazi je izrade novih u koje je uvršten i hormon rasta. Po potpisivanju istih nastavit će se distribucija lijeka. Moramo naglasiti da niti jedan Kanton niti Republika Srpska ne finansira hormon rasta a koji Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira za svoje osiguranike.
Pitanje:    Dana 17.07.2006. godine primila sam ovjerenu potvrdu o potrebi invalidskih kolica na mehanički pogon za korisnika Selmanović Zuhre kao njena kći i opunomoćeni zastupnik. Obavještavam vas da je danom 30.8.2014. godine prestala potreba za korištenjem ovog pomagala - smrću moje majke. Interesuje me da li još vrijedi obaveza da se pomagalo vrati i na koju adresu? s poštovanjem, Azra Hadžić, kći korisnika
Azra, 17.09.2014
Odgovor: Izražavamo žaljenje zbog smrti Vaše majke,a pomagalo koje je koristila mora se vratiti u Zavod zdravstvenog osiguranja KS Ložionička br 2 Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me da li su mjesto prebivališta i porodična ambulanta u kojoj se lijecim poveza? Naime, ako promijenim mjesto prebivališta (i novo i staro mjesto prebivališta su unutar iste općine) da li onda moram mijenjati i ambulantu. Unaprijed hvala!
Anida, 17.09.2014
Odgovor: Ukoliko mijenjate mjesto prebivališta niste u obavezi mijenjati ambulantu porodične medicine.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting