Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Za mjesec dana navrsavam 26 godina,iako sam redovan student ( u statusu sam imatrikulanta) da li gubim pravo na zdravstveno osiguranje. I ako ga gubim koji je nacin da budem Zdravstveno osiguran i nakon napunjenih 26 godina?
Mujo, 27.05.2014
Odgovor: Članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 29/09) je propisano da redovni studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života. Potrebna dokumentacija za navedeni osnov zdravstvenog osiguranja je: -          kopija lične karte, -          original uvjerenje o statusu redovnog studenta, -          uplatnica na iznos od 20,00 KM, -          original uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja, Za dodatna pojašnjenja obratite se u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.  
Pitanje:    moja rodica student peta godina Stomatologije.Adresa prebivalista u Doboju.A svo vrijeme zivi i studira u Sarajevu.Sada je stanje u Doboju katastrofalno a ima jake bolove danima.A urin ultrazvuk i ostali nalazi ne zele joj pruziti u sarajevu jer je sa druge opcine.Hvala.
Fazila, 27.05.2014
Odgovor: Zdravstvena zaštita se koristi po mjestu prebivališta osiguranika. Zdravstvena zaštita osiguranih lica iz drugog entiteta se može ostvariti na osnovu Sporazuma o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine , van područja entiteta, odnosno  Distrikta Brčko , kome osigurane osobe pripadaju (Službene novine FBIH broj: 30/01),potpisanog između entiteta, tako da lice osigurano u jednom entitetu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje, da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom entitetu. Za davanja veća od 300 KM, saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja. O hitnosti pružanja zdravstvene usluge odlučuje ljekar koji pruža zdravstvenu uslugu.
Pitanje:    Postovani,interesuje me u kom procentu ZZO KS refundira troskove kupovine mrezice za operaciju bruha koja je placena 285 km ? Napominjem da sam penzioner i da sam osiguran, a mrezicu sam morao kupiti jer je u bolnici nisu imali! Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru !
Husnija, 27.05.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira troškove kupovine mrežica za herniju i vrijednost refundacije zavisi od veličine pomenute mrežice.Tako za mrežicu veličine 8x13 iznos refundacije je 32,40 saPDV, 15X15 iznos refundacije je 63,48 sa PDV, te 22x38 iznos refundacije je 191,11sa PDV.
Pitanje:    Supruga ima zdrastvene probleme,koji su definitivno suženi,na abdominalno ,ginekološki problem.Konstantna tupa bol,propraćena jakim bolovima koja traje tri godine.Ogromni snop nalaza,pretraga,a rješenja nema.Majka dvoje zdrave djece pada u depresiju,radi te konstatne boli.Relacija pregleda dom zdravlja Otoka,KCU Sarajevo,klinika Jezero,uvijek isti odgovor nije naš slučaj,kaze abdominalni specijalista daje upute ka ginekologu,a ginekolog usmjerava ka abdomenu,i tako u krug,do kada."dali da očekujem da bude i psihijatrijski slučaj,kako osjetimo i ja i djeca na tom je putu,iako smo velika podrška za nju.Gdje nam je izlaz iz ove teške situacije,da ne gubimo suprugu,majku od 33god.Samo nas nemijte upućivati idi svom doktoru,svom ginekologu,svom abdominalnom doktoru,jer smo to bezbroj puta činili u ove tri godine. Vapaj ogorčenog,tužnog supruga i oca.Hvala
Safet, 23.05.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema imgerenciju da kontroliše rad ljekara u zdravstvenim ustanovama.Naš prijedlog je da se obratite direktorima i menadžmentu navedenih zdravstvenih ustanova te od njih zatražite riješavanje Vašeg problema.
Pitanje:    U 2013. godine operirala sam dva nivoa kicme.2014.god na teret ks bila sam u fojnici 21 dan.Molim direktan odgovor na slijedece pitanje:Koliko godina imam pravo koristiti banjski tretman po 21 dan na teret ks,da li samo jednom ili više godina ako je viš-koliko?
Božena, 23.05.2014
Odgovor: Svoje pravo na banjski tretman na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja KS ste već iskoristili. Osiguranici KS imaju pravo na banjsko liječenje samo poslije operativnog zahtjeva i kao produžetak bolničkog liječenja.
Pitanje:    Postovani,podnosim zahtjev ZZOKS za refundiranje sredstava za kupovinu lijekova za dijete a koji nisu sadrzani na listi lijekova koji se mogu dobiti na teret ZZO. I do skoro su mi iznosi koje sam tražio tj. utoršio za kupovinu lijekova bili vraceni tj. nadoknadjeni potpuno ali unazad dva mjeseca taj iznos je manji konkretno zadnji put lijek sam platio 295 KM a vraceno mi je tj refundirano 265 KM. Molim da mi obajsnite o cemu se radi. Unaprijed Hvala.
Elmedin, 23.05.2014
Odgovor: Refundacija sredstava za kupovinu lijekova koji nisu dio Odluke o listi lijekova KS ne spada u prava osiguranika. Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva u  skladu sa svojim finansiskim mogućnostima,a da bi olakšao nabavku terapije kao jednokratnu pomoć.
Pitanje:    Molim vas možete li mi dati informaciju koje preglede, analize i druge usluge mogu da vršim u privatnim ordinacijama i kojim, a koje priznaje Zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo. Unaprijed zahvaljujem
Dubravka, 19.05.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS priznaje usluge u slijedećim privatnim ordinacijama: Poliklinika „Moja Klinika“, Poliklinika „Dr.Al-Tawil, Privatna ordinacija „Doc.Dr.Fahrudin Smajlović, Poliklinika „Atrijum“, Privatna ustanova „Eurofarm-Centar Poliklinika, Privatna ordinacija“AB“. Preglede koje možete obaviti u istim su : ultrazvučna dijagnostika abdomena sa očitanjem nalaza, kolor dopler krvnih sudova vrata, ehokardiografija (UZ srca), holter EKG, CT kičme, CT toraxa, CT abdomena, CT glave. Napominjemo da uputnicu za privatnu ordinaciju morate dobiti od svog ljekara porodične medicine, te istu ovjeriti u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Postovanje, potrebna mi je informacija vezana za refundaciju troskova i na koji nacin se moze dobiti uput, odnosno da li uopste postoji mogucnost da dobijem uput za obavljanje dijagnostickih pregleda na Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu. Naime, majka sam sedmogodisnje djevojcice(imamo nase zdravstveno osiguranje), koja kasni sa govorom, imala je hiperviskozni sindrom, lijecena je na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu, sa mnogim komplikacijama, koje su i posljedice izazvane nepaznjom nasih ljekara, pocevsi od Porodilista. Uspostavila sam kontakt sa doktoricom pomenutog Instituta koja navodi da dolaze djeca iz nase drzave i da su im uputnice priznate, kao i troskovi. Od nasih logopeda nemam nikakvu valjanu dijagnozu, a djevojcica treba da krene u skolu, tako da nismo sigurni koja skola je za nju( da li redovna ili specijalna.) Unaprijed se zahvaljujem i nadam.
Irma, 19.05.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne izdaje uputnice za liječenje osiguranika van teritorije BiH. U Zavodu postoji komisija za pomoć u liječenju u inostanstvu,te zahtjev možete uputiti prema istoj. Uz zahtjev morate priložiti originalnu medicinsku dokumentaciju,potvrdu sa klinike da se navedeni dijagnostički pregled ne radi u BiH  kao i orginalni račun ustanove u kojoj je obavljen dijagnostički pregled.
Pitanje:    zanima me kako da osiguram zenu koja je strani drzavljanin i koje papire trebaji i koja je cijena
Jasmin, 16.05.2014
Odgovor: Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo.           Potrebna dokumentacija:   - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje,   - dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, - Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, - dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec  u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.  Po dostavljanju navedene dokumentacije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje .  Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Gdje se mogu dobiti obrasci za izbor porodičnog ljekara?
Branka, 16.05.2014
Odgovor:       Izjave  o slobodnom izboru doktora porodične medicine/doktora stomatologije  osigurano lice dobiva od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting