Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za informaciju kojim propisom su regulisana prava i obaveze trudnica tokom trudnickog bolovanja,vezano za dokumentaciju neophodnu za bolovanje preko 42 dana. Posebno me zanima po kojem osnovu poslodavac za bolovanje preko 42 dana pored doznaka ovjerenih pecatom JU Dom zdravlja (koje doktor porodicne medicine nije mogao izdati bez pecatom ovjerenog nalaza ginekologa iz Zavoda za zastitu zena i materinstva) zahtijeva dostavljanje i navedenog nalaza. Zar se pecatom ovjerene doznake doktora Doma zdravlja ne smatraju validnim i vjerodostojnim dokumentom? Medicinski nalazi su privatna stvar pacijenta i smatram da se zahtjevom za mjesecno dostavljanje privatnih nalaza poslodavcu krsi pravo na privatnost. Postoji li nacin da pacijent direktno Zavodu dostavi trazeni nalaz, bez da poslodavac ima uvid u medicinsku dokumentaciju koja je apsolutno privatna stvar zaposlenika? Unaprijed hvala,
Aida, 16.12.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite referentu nadležnom za refundaciju sredstava isplaćenih zbog privremene spriječenosti za rad u nadležnoj poslovnici Zavoda, zbog pojašnjenja.
Pitanje:    Poštovani trebam sledeće informacije: 1.Šta treba da sadrži zahtev za ovjeru zdravstvene knjižice na 3 mjeseca?Do sada sam ovjeravala mjesečno,a od uposlenika Zavoda sam dobila informaciju da se uz zahtjev mogu ovjere vršiti jednom u 3mjeseca. 2.Šta je potrebno od dokumenata za promjenu zdravstvene knjižice? Nakon udaje promjenila sam podatke (prezime i adresa)na ličnoj karti.Zaposlena sam u privatnoj firmi -kao direktor,vlasnik i osnivač.I trenutno je u toku promjena podataka u sudskom rješenju o registraciji firme. Unaprijed zahvalna
Jasmina, 16.12.2014
Odgovor: Da bi se zdravstvena legitimacija ubuduće mogla ovjeravati s rokom važenja od tri mjeseca, potrebno je da u poslovnici Zavoda podnesete zahtjev, da se odobri pravo na navedenu ovjeru, s obzirom na kontinuirano redovnu uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje. S obzirom da u drugom pitanju niste dali dovoljno podataka na osnovu kojih bi dobili odgovor, odgovaram Vam sa dvije mogućnosti: ukoliko ste prijavljeni kao član osiguranika potrebno je da u poslovnici Zavoda uzmete odgovarajući obrazac koji popunjava poslodavac osiguranika, a ukoliko ste prijavljeni kao osiguranik, osnosno ako poslodavac plaća doprinose za Vas, poterebno je da se obratite nadležnoj Poreznoj upravi FBiH, jer je u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj 42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine FBiH“, broj 73/09 i 1/13), Porezna Uprava Fedracije Bosne i Hercegovine od 01.01.2011. godine, stvarno nadležan organ za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, trudnica sam,trebam se poroditi svaki dan. Rh (-) ,tako da poslije poroda trebam primiti Rhogam. Čula sam da se troškovi kupovine mogu refundirati. Interesuje me način i postupak refundacije da bih svu potrebnu dokumentaciju mogla pripremiti na vrijeme dok još mogu izlaziti iz kuće. Hvala Vam!
Alma, 16.12.2014
Odgovor: Potrebno je da se sa zahtjevom  obratite Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo- Komisija za lijekove, uz koji je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Original fiskalni račun o kupovini lijeka, -          Fotokopiju medicinske dokumentacije iz koje se vidi da ste primili predmetnu terapiju i -          Fotokopiju zdravstvene legitimacije sa stranicom ovjere.
Pitanje:    molim vas da mi objasnite kako da prebacim osiguranje za kcer koja zivi i skoluje se u hnk a osigurana je preko mene u ks os pio.na koji nacin da je osiguram u mostaru
Adnan, 16.12.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, da bi Vaša kćerka imali pravo na zdravstvenu zaštitu u HNK, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje, potrebno je da ima prijavljeno prebivalište u HNK, da se utvrdi obveznik obračuna  i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Za detaljnije informacije obratite se Zavodu zdravstvenog osiguranja u HNK. Ukoliko  Vaša kćerka zadrži prebivalište u Kantonu Sarajevo, i zdravstveno osiguranje kao član porodice osiguranika, u slučaju  potrebe korištenja zdravstvene zaštite u HNK, isto može koristiti u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Sl.novine FBiH“ br.41/01 i 7/02) u kojem su detaljno  propisani uslovi korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u drugom kantonu.
Pitanje:    Koji je rok čuvanja recepata u Zavodu zdravstvenog osiguranja?
Naida, 15.12.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS recepte čuva pet godina.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me kako mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zastitu...Na birou sam 16 godina, a bila sam osigurana preko supruga koji je sada ostao bez posla. U birou su mi rekli da sam izgubila pravo na zdravstveno jer se prije 10 godina 1 put nisam javila na vrijeme?! Kako sam uposte izgubila to pravo ako nisam bila osigurana preko njih? Molim Vas da mi kazete kako sada mogu ostvariti pravo na zdravstveno. Lijep pozdrav, Selma.
Selma, 15.12.2014
Odgovor: Ukoliko se suprug prijavi na zavod za zapošljavanje i ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje, pokušajte da se osigurate preko njega kao član porodice osiguranika.
Pitanje:    Poštovani, da li je moguće dobiti zdravstveno osiguranje preko nevjenčanog supružnika i da li oboje mora biti prijavljeno na istoj adresi stanovanja? Unaprijed hvala
Amra, 15.12.2014
Odgovor: Prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje izravno Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnose članovi porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije preko nadležne Porezne uprave. ·                    Za prijavu na zdravstveno osiguranje izvanbračnog supružnika, Potrebna je dokumentacija:  -Rodni list za osiguranika i izvanbračnog supružnika   -          prijavnice iz Cips-a za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik
Pitanje:    Postovani/ postovana, zaposlena sam u Posavskom kantonu ali sam prijavljena u Sarajevu i imam zdravstvenu KS. Da li se mogu lijeciti u kantonu gdje sam zaposlena i uz koje naknade? Da li se vrsi povrat novca od strane KS? Sto se tice poroda, iz Posavskog kantona salju cesto uz uputnicu sa posebna 3 pecata u Sl. Brod u Hrvatsku? Da li mogu koristiti to pravo a da ne placam dodatno? Hvala na informacijama. Lijep pozdrav
RDD, 15.12.2014
Odgovor:     Zakonom o Zdravstvenom osiguranju propisano je da se zdravstvena zaštita ostavruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Na osnovu "Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada" propisano je da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu. Za davanje veće od 300 KM saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja.
Pitanje:    Postovani, nedavno sam skinut sa spiska nezposlenih osoba u Kantonu Sarajevo jer sam u 2014. godini kroz honorarne poslove (koji su regularno registrirani) ostvario veci prihod od zakonom propisaniog limita. Kako da si samostalno obezbijedim zdravstvenu zastitu? Zelim je mjesecno uplacivati. Gdje i kome da se obratim za pomoc, koje dokumente da donesem i koliko iznosi mjesecna naknada? Pozdrav i hvala unaprijed na odgovoru
Izo, 15.12.2014
Odgovor: U skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Koristim podloge i kese za kolostomu, proslu sedmicu nisam mogao podici iste kod vas uz obrazlozenje, da ce se donijeti odluka gdje ce se ubuduce dijeliti .Da li je donesena odluka i gdje mogu podici podloge i kese ?
Ibrahim, 12.12.2014
Odgovor: Kese i podloge za kolostomu možete podići u slijedećim specijaliziranim ortopedskim prodavnicama:KS REHA,Ortopedija Internacional,Otto Bock Adria,Ortosar i Bauerfand. Potrebno je da Vaš ZP-6 obrazac ovjerite u poslovnici Zavoda,te sa ovjerenim obrascem podignete kese i podloge u pomenutim prodavnicama.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting