Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li ZZOKS na neki nacin refundira troskove pri operaciji mrene na oku, ako se ista obavlja u privatnoj ordinaciji? Unaprijed hvala na odgovoru.LP
Elmina, 04.12.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira troškove liječenja u privatnoj praksi iz razloga što sa istim nema potpisan Ugovor,a navedeni operativni zahvat se radi u KCUS-a i Općoj bolnici.
Pitanje:    Pozdrav,Molim Vas da mi odgovorite s obzirom da je moj suprug penzioner i ima najmanju penziju da li ja kao njegova supruga koja naravno neradi imamo pravo na refundaciju novca na lijekove koje koristim a u pitanju su hormonske stimulacije.Hvala
Merima, 04.12.2014
Odgovor: Lijekovi za hormonsku stimulaciju nisu dio Odluke o listi lijekova KS i samim tim ne mogu biti predmetom refundacije.
Pitanje:    Poštovani Radim u instituciji na nivou BIH. 29.10. operisala sam karcinom dojke, i upućena na KT, Zračenje i hormonsko liječenje- Pitanje, da li me sleduje plaća 100% u ovom slučaju, moj pravnik veli da nemam pravo po Zakonu ali su trebali interno doraditi. Primila sam umanjenu plaću za 11.2014. Ako je odgovor pozitivan, na šta se treba pozvati pravnik.
Nadja, 03.12.2014
Odgovor: U članu 47. Zakona o zdravstvenom osiguranju  (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) taksativno su navedeni slučajevi kada naknada plaće iznosi 100% od osnovice  za naknadu: 1. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti, 2. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem, 3. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog transplantacije  živog tkiva  i organa u korist druge osobe.
Pitanje:    Zaposelana sam i zdravstveno osigurana u Sarajevu. Iako ovdje živim već gotovo dvije godine, nisam bila odabrala ljekara opšte prakse i stomatologa. N edavno sam se preselila na Dobrinju 2 i otišla do najbliže ambulante da konačno otvorim karton i odaberem ljekara gdje su mi rekli da moram dostaviti karton iz Kaknja, gdje sam ranije živjela, te da su dobili instrukcije od šefice da ne smiju otvarati kartone koji će stajati prazni, odnosno da će mi karton otvoriti tek kada mi zatreba ljekarska pomoć. Medicinska sestra je bila veoma ljubazna i rekla je da neće biti nikakav problem ako se recimo prehladim, da dođem donesem papire i da će mi onda to završiti. Imaju li pravo na to? Koliko traje procedura otvaranja kartona? Da li ću se ja, ako mi ljekarska pomoć iznenada zatreba, s obzirom da nemam porodičnog ljekara, morati prvo baviti papirologijom? Srdačan pozdrav
Esma, 03.12.2014
Odgovor: Za sva postavljena pitanja morate se obratiti menadžmentu JU Dom zdravlja Sarajevo iz razloga što Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema uticaj na organizaciju rada u pomenutoj ustanovi.
Pitanje:    Poštovani, molim vas da mi odgovorite kako redovan student u BiH, državljanin Njemačke, može dobiti Dokaz o osiguranom zdrastvenom osiguranju u BiH a koje mu je potrebno da bi dobio privremeni boravak u BiH od Ministarstva sigurnosti u BiH. Posjedujem potvrdu od Njemačkog osiguranja (AOK) da sam osigurana u Njemačkoj. Da li je potrebno da n jemačko osiguranje(AOK) kontaktira poslovnicu u Vogošći kako bi se dobio Dokaz o osiguranom zdrastvenom osiguranju u BiH?
Fahrudin, 02.12.2014
Odgovor: Redovan student u BiH , državljanin Njemačke da bi bio osiguran prvo mora imati rješenje o dozvoli boravka u BiH kao stranac po osnovu redovnog školovanja. Ako je zdravstveno osiguran u Njemačkoj potrebno je da mu nadležna AOK izda obrazac BH 6 za vrijeme privremenog boravka u BiH na osnovu kojeg dobije bolesnički list u nadležnoj poslovnici ovog zavoda prema općini privremenog boravka.
Pitanje:    Poštovanje, želim vas samo pitati da li datum koji stoji u rubrici ovjere knjižice znači da je knjižica ovjerena od tog datuma do istog datuma slijedeceg mjeseca? Hvala vam unaprijed!
Safija, 02.12.2014
Odgovor: Datum koji stoji u rubrici za ovjere zdravstvene legitimacije (npr. ovjerena knjižica dana 02.12.2014. godine,  vrijedi do 02.01.2015. godine), ovlašteni radnici Zavoda pišu osiguranicima i korisnicima zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koji imaju ovjeru zdravstvene legitimacije na 1 mjesec (tj. 30 dana) i osobama prijavljenim preko Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (Biroa).
Pitanje:    postovani ,, cula sam da moze strani drzavljaninda se prijavi na biro i ako nema boravak u b ih ,, udata za drzavljanina bosne i hercegovine ,,drzavljanin sam srbije pa me zanima dali je to istina,, i drugo pitanje imaju li djeca pravo na djeciji doplatak ako jedan roditelj nije drzavljanin bosne i hercegovine ,,, unaprijed hvala
Edita, 01.12.2014
Odgovor: Savjetujemo Vam da se obratite Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo i detaljno se raspitate koji su uslovi koje morate ispuniti kao prethodne uslove za ostvarivanje prava na prijavu preko navedene Ustanove, a uputa na Vaše drugo pitanje bi najbolje bilo da odete u Opštinu (najbolje prema mjestu stanovanja) i raspitate se da li djeca imaju pravo na dječiji doplatak ako jedan od roditelja nije državljanin BiH i direktno na licu mjesta provjerite sve što Vas interesuje sa ovlaštenim licem Ustanove koja dodjeljuje takva primanja....
Pitanje:    Poštovani, Ja sam prije rata bio penzioner Federacije. Sada primam penziju iz penzionog fonda Republike Srpske u Republici Srpskoj a imam prebivalište u Sarajevu. Kako mogu da ostvarim zdrastveno osiguranje u Sarajevu? LP,
Branko, 01.12.2014
Odgovor: Da bi ostvarili pravo na zdravtvenu zaštitu, odnosno na obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, gdje imate prijavljeno prebivalište, potrebno je da se obratite penzionom fondu republike Srpske sa zahtjevom da Vas prijave na zdravstveno osiguranje  kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, preko nadležne Porezne uprave u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Prilog Pravilnika o privremenoj spriječenosti su šifre bolesti i duljina trajanja bolovanja (Službene novine FBiH broj 66 od 08.08.2012. godine) Moje pitanje: Kako uzeti bolovanje i koliko ako u ovom pravilniku nema šifre bolesti ? npr sumnja na dijagnozu D 47 esencijalna trombocitemija. Potrebiti su mnogi pregledi da bi se utvrdila točna dijagnoza. Što raditi u toj situaciji ako ovim pravilnikom uopće nije predviđena šifra, a radi se o ozbiljnom oboljenju, i stalnim kontrolama HVALA
Željko, 01.12.2014
Odgovor: Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti daje opšte odredbe koje se koriste u toku pretraga po sistemima s ciljem postavljanja tačne dijagnoze te se isti koristi u datim situacijama do uspostavljanja konačne dijagnoze. Postupak šifriranja daje mogučnosti „prelaska“ iz jedne šifre u drugu do uspostavljanja konačne dijagnoze.
Pitanje:    Naš zaposlenik je na bolovanju od posljedica moždanog udara od februara 2014.g.Sutra ide na ljekarsku komisiju,,koja ga je navodno poučila, da on ima pravo na godišnji odmor i da ga mora početi koristiti u ovoj godini jer mu u suprotnom propada kao i regres. Unaprijed hvala za odgovor
gorenje commerce d.o.o. Sarajevo, 28.11.2014
Odgovor: U vezi sa postavljenim pitanjem obavještavamo vas da isto nije iz nadležnosti  poslova Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting