Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    U procesu sam usvajanja djecaka koji ima 5 godina i tri mjeseca. Sada je kod mene na adaptacionom periodu od 6 mjeseci. Kako da ga zdravstveno osiguram? Veliki pozdrav i unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
Dobrila, 25.03.2014
Odgovor: U vezi Vašeg upita obavještavamo Vas da dječaka možete osigurati u skladu sa članom 22. stav 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) kojim je propisano da djeca koju je osiguranik uzeo na izdražavanje imaju pravo na zdravstveno osiguranje, ako su bez roditelja.Djeca koja imaju jednog ili oba roditelja ako ih je osiguranik uzeo na izdržavanje, imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako se roditelji te djece zbog zdravstvenog stanja ili drugih razloga ne mogu brinuti o djeci i njihovom izdržavanju. Na osnovu navedenog potrebno je sa dokumentacijom koju imate u vezi sa usvajanjem dječaka da se javite u neku od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, gdje će te dobiti dalje upute.
Pitanje:    Molim Vas hitno mi treba odgovor, da li se mogu samostalno osigurati i odjaviti od ocevog osiguranja jer mi treba knjizica a njemu firma ne uplacuje. Inace sam iz HNK ali bih osiguranje u Sarajevu i redovan sam student.
Lejla, 24.03.2014
Odgovor: Ukoliko ste bili prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje kao član osiguranika, a sada ste redovan student, možete se zdravstveno osigurati kao student, ali prvo morate izvršiti odjavu sa predhodnog osiguranja tj.sa osiguranja vašeg oca. Ukoliko ste student, a imate 26. i više godina života također možete biti zdravstveno osigurani na osnovu člana 10. tačka i. Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanju i uplate doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo koji propisuje da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno, a najduže do navršene 30. godine života. I napominjemo da se zdravstvena zaštita osigurava pema mjestu prebivališta, što znači da biste ostavrili pravo na zdravstveno osiguuranje u Kantonu Sarajevo morate imati i prebivalište na području Kanotna Sarajevo. Za dalje informacije i potrebnu dokumentaciju obratite se nekoj od poslovnica ZZOKS.
Pitanje:    Poštovani. U slučaju moga djetata ljekari sumnjaju na teško oboljenje "Cističnu fibrozu". Već 6,5 mjesevi je dijete čekao da u Kantonu Sarajevo obavi hloridni test koji mu nije bio dostupan iz razloga što KCU-Srajajevo nije posjedovao neophodan materijal za izvođenje ovog testa. Kako Vam je poznato upitanju samo skrining test a pri samoj sumnji na ovako teško oboljenje od KLJUČNOG je značaja rana dijagnostika. Danas sam saznala da je test pozitivan-nažalost. Spec.pedijatar pulmolog koji ga vodi je zatražio u svom nalazu da se obavezno obavi genetsko testiranje kako bi se ustanovilo koju dijete formu "Cisrične fibroze " ima, međutim šokirana sam činjenicom kada su mi na Institutu za genetsko istraživanje saopštili da testiranje košta oko 2000 KM. Obzirom da je navedeno testiranje neophodno obaviti kako bi se uspostavila precizna dijagnostika u slučaju mog djetat te adekvatno tome odredila i odgovarajuća terapija, Molim Vas da mi odgovorite da ćete Vi pokriti troškove ove procedure koaja je od strane specijaliste pedijatra pulmologa nazmačena koa neophodna?? Molim Vas za HITAN odgovor obzirom da se radi o ja ko teškom oboljenju? Dijete ima 13. godina. S poštovanjem, Mirela
Mirela, 24.03.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne snosi troškove za obavljanje genetskih analiza iz razloga što nema sklopljen ugovor sa Institutom za genetsko istraživanje,nego samo sa ustanovama Javnog zdravstva.
Pitanje:    Poštovani. Zanima me da li je Dostinex na esecijalnoj listi?
Dženana, 24.03.2014
Odgovor: Lijek Dostinex nije dio Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo (esencijalna lista).  
Pitanje:    Penzioner star 70 godina treba uraditi uklanjanje mrene na očima. Da li se ovaj postupak radi na klinici za oftalmologiju? Kakva je situacija sa troškovima postupka (koji je izuzetno slup u privatnim klinikama)
Selma, 24.03.2014
Odgovor: Skidanje mrene na očima radi se na Klinici za očne bolesti KCUS-a.Što se tiće ostalih informacija najbolje da se obratite pomenutoj klinici koja će Vam dati najtačnije informacije.
Pitanje:    Imam zdravstveno osiguranje, stanujem na Breci i koristim usluge obiteljskog doktora Azra Gazija u ambulanti Breka.kronicni sam bolesnik i koristim redovno sljedece lijekove: Crestor. 20mg; Enap H 10 mg; Amlodipin 10mg; Tonocardin 4mg i Letrox 50mg. Kako idem u posjetu djeci van naše zemlje na period od jedne godine, molim vas da mi odobrite nabavku lijekova na recept za duži period(jedna godina) unaprijed. Za dokaz mogu priložiti avionsku kartu! Unaprijed hvala i molim vas za razumjevanje!
Ivica, 24.03.2014
Odgovor: Lijekove koje koristite u svojoj terepiji možete dobiti samo na perid od mjesec dana.Nažalost terapiju na godinu dana nismo u mogučnosti odobriti iz razloga što i ljekari obiteljske medicine mogu propisati samo mjesečnu terapiju.
Pitanje:    Redovan sam student Univerziteta u Sarajevu, imam 21 god. udata sam al se vodim sve na ocu i jos uvijek mi je dokumentacija na djevojackom prezimenu. I ZO mi je na ocu imam otvoren karton na studentskoj klinici u Sarajevu ali nisam u mogucnosti ovjeriti knjizicu jer oceva firma kasni sa uplatama. Posto sam trudna 7 mjesec hitno mi treba informacija da li se mogu odjaviti od ocevog ZO i samostalno negdje prijaviti, koliko bi to kostalo i sta mi je potrebno od dokumentacije posto mi je i muz redovan student pa se ne mogu preko njega osigurati jer je i on na ocevom ZO :-) unaprijed se zahvaljujem.
Lejla, 24.03.2014
Odgovor: Imate mogućnost da nakon što se odjavite sa očevog zdravstvenog osiguranja, izvršite prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 29/09), a kojim je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života. Potrebna dokumentacija za navedeni osnov zdravstvenog osiguranja je: -          kopija lične karte, -          original uvjerenje o statusu redovnog studenta, -          uplatnica na iznos od 20,00 KM, -          original uvjerenje Porezne uprave FBiH, iz kojeg se vidi da nemate tekućih osiguranja, Za dodatna pojašnjenja obratite se u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Imam dedu koji živi u Priboju na Limu (Srbija) i tamo je zdravstveno osiguran (penzioner). Pitanje: Kako bi deda mogao da ovdje ostvari zdravstveno osiguranje? Dakle, planira da se preseli u Sarajevo, da bi bio bliže djeci, a da ujedno ovdje može da se liječi. Ovdje ima 3 kćerke i dosta unučadi koji su zaposleni. Postoji li način da se on osigura preko jedne od kćerki ili unučadi? Šta je potrebno od dokumentacije? Hvala na odgovoru.
Emir, 24.03.2014
Odgovor: Kako bi Vaš deda regulisao zdravstveno osiguranje u BiH, potrebno je da se obrati u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA) sa slijedećom dokumentacijom: 1.       IZVORNO RJEŠENJE OD PENZIJE ILI UVJERENJE O STATUSU PENZIONERA IZ R.SRBIJE 2.       LIČNA KARTA BIH I UVJERENJE O PREBIVALIŠTU IZ BIH 3.       ODJAVA PREBIVALIŠTA IZ R.SRBIJE ZA BIH 4.       IZVOD IZ BANKE (iz kojeg se vidi da se penzija iz R.Srbije isplaćuje na adresu u BiH) Također potrebno je ODJAVITI ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ R.SRBIJE, za dodatna pojašnjenja obratite se u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Također, obavještavamo Vas da ne postoji pravni osnov da se Vaš deda zdravstveno osigura kao član porodice.
Pitanje:    Postovanje ja sam trudnica na bolovanju sam tj cuvam trudnocu.42 dana su istekla 24.01.3014.Poslodavac je uplatio zdravstvo za ta 42 dana i nista poslije toga nije vise placao.Zanima me da li postoji neki rok do kad mora uplatiti zdravstvo i ostalo ida li me se to refundira tj.koliko se ceka.hvala
Medisa, 24.03.2014
Odgovor: U skladu sa "Zakonom o zdravstvenom osiguranju" (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) čl. 87. pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se refundira od Zavoda je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Poštovani, sin mi je u oktobru mjesecu prošle godine samovoljno prekinuo školovanje.Pohađao je treći razred srednje škole.Istog mjeseca je napunio osamnaest godina.Bio je osiguran preko mene, od tada knjižicu nije ovjerio, a i nije se prijavio na biro.Može li se on i dalje osiguravati preko mene, jer od septembra ove godine namjerava nastaviti školovanje.Unaprijed hvala na odgovoru.
Aida, 14.03.2014
Odgovor: Ne može se osigurati preko Vas s obzirom na činjenicu da se ne nalazi na redovnom školovanju.Uvjet za osiguranje preko roditelja do 26. godina starosti jeste dokaz o redovnom školovanju.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting