Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    o 1989.sam zivio u Prijedoru-danas RS.Imam do tada negdje oko 2 god staza,radio sam u RZR Ljubija.Onda sam preko sporta otisao u Njemacku.Od prije 2 god sam privremeni penzioner nesposoban za rad.Imam u planu da se uskoro vratim da zivim u Sarajevu,sa buducom suprugom,koja je privatnik i zdravstveno osigurana. Interesuje me da li se moram zdravstveno osigurati preko federalnog zdravstvenog osiguranja ili se mogu kompletno osigurati negdje privatno,npr preko BSO u poliklinici Sunce ? Ako moram da budem osiguran u ZOFBiH,mogu li biti osiguran preko moje buduce supruge kad se vjencamo kao clan uze familije ? Do sada nemam mjesto prebivalista u BiH,vracam se i prijavljujem uskoro u opstini N. Sarajevo-Dobrinja.. unaprijed hvala, muhic
Nihad, 26.11.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda. Na osnovu navedenog prije svega treba da regulišete prebivalište u Kantonu Sarajevo da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu odnosno obavezno zdravstveno osiguranje. Ukoliko  pravo na zdravstveno osiguranje ne ostvarujete po nekom drugom osnovu možete se osigurati kao član porodice osiguranika  u skladu sa čl.20 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. Novine FBiH“ br.30/97, 7/02/, 70/08 i 48/11).
Pitanje:    Dobar dan zanima me kako i gdje se mogu lijeciti ako sam redovan student, adresa prebivalista mi je u Brckom?
Lejla, 26.11.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13). Istim  je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda. Međutim, Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine van područja entiteta, odnosno distrikta Brčkog, kome osigurane osobe pripadaju („Službeni glasnik“ br.30/01) u članu 2. stav 5. propisano je da se zdravstvenu zaštitu na osnovu ovog Sporazuma imaju osigurane osobe za vrijeme privremenog boravka radi školovanja, studiranja i stručnog usavršavanja na području drugog entiteta. O detaljima i proceduri informišite se kod fonda kod kojeg ste zdravstveno osigurani.
Pitanje:    Zdravstvenu knjižicu sam izgubila negdje u kući ne mogu je naći,a sistematski pregled mi je u utorak sta da uradim i da li je moguće da mogu dobiti knjižicu u vremenu od 24h ili moram čekati hitno je
Ajla, 24.11.2014
Odgovor: 25 novembar (DAN DRŽAVNOSTI BIH) je zvanično neradni dan u svim javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo. Savjetujemo Vam da u srijedu 26.11.2014. godine, odete do najbliže Poslovnice Zavoda zdravstvstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, najbolje prema Vašoj opštini stanovanja, i da na blagajni navedene ustanove kupite zdravstvenu legitimaciju koja košta 2,00 KM. Nakona toga je potrebno da odete kod svog obaveznika uplate doprinosa, zavisno da li je to poslodavac, Zavod za zapošljavanje, ili ste to Vi (kao samostalni obaveznik), i kod bilo koje druge ustanove koja Vam uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje, i tu je potrebno da Vam se stavi pečat od strane navedene ustanove, na jednoj od prednjih strana. Nakon toga, je potrebno da odete ponovno u poslovnicu Zavoda, i tu ćete završiti sve drugo što Vam je potrebno da ponovo imate validnu i ispravnu zdravstvenu legitimaciju, i da na taj način koristite usluge zdravstvene zaštite. Ujedeno Vam savjetujemo da ništa vlastoručno prednju stanu zdravstvene legitimacije ne popunjavate, jer to se sve završava u Poslovnicama Zavoda. Najbolje bi bilo da ste to sve danas obavili u Poslovnicama Zavoda u periodu od 08-16 h, zbog kako navodite zakazanog sistematskog pregleda.
Pitanje:    Poštovani, Koja mi je dokumentacija potrebna da bih osigurao suprugu kao člana porodice?
Dino, 20.11.2014
Odgovor: potrebno  je da odete u najbližu Poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, najbolje prema Vašem mjestu stanovanja – Opštini, i na blagajni navedene Ustanove kupite ZO1 Obrazac - Obrazac prijave/odjave člana na zdravstveno osiguranje. Navedeni Obrazac popunite u ustanovi u kojoj radite, to jeste kod Vašeg obaveznika uplate doprinosa. Obrazac popunjava osoba koja radi u Kadrovskoj službi Vaše firme ili zavisno kako je to u Vašoj firmi regulisano, i na navedeni obrazac se stavi službeni pečat Vaše fime. Nakon toga je potrebno da odete u najbližu poslovnicu Zavoda i tu ćete završiti sve ostalo što je potrebno.
Pitanje:    Postovani,imam jedno pitanje,imam 18 godina i idem u srednju skolu i zelio bih staviti fiksnu protezu za zube e sad me zanima moze li ista preko zdrastvenog osiguranja ili moram sve sam finansirat?
Ernad, 20.11.2014
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza,stomatološko-protetske pomoći,definisan je fiksni ortodonstski aparat na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja KS samo za osiguranike do 18 godina.
Pitanje:    postovani uputili ste me u intermedical po aparat za šecer medjutim on i nemaju niti znaju da li ce biti vise jer su podijelili sve posto sam dijabeticar nemogu priustiti trakice za aparat koji imam acchu check recite mi sta da radim
Sojka, 20.11.2014
Odgovor: Ukoliko već posjedujete aparat acchu check,trakice za navedeni aparat od sada možete podići u bilo kojoj privatnoj apoteci.Potrebno je da odete do poslovnice Zavoda u Vašoj opštini stanovanja gdje ćete dobiti ovjeren obrazac sa kojim možete podići trakice u apoteci.
Pitanje:    Poštovani, Imam pitanje vezano za zdravstveno osiguranje stranih državljana u BiH? Naime državljanin sam Crne Gore sa privremenim boravkom u BiH po osnovu braka,i trenutno sam zaposlen u jednoj firmi koja uredno uplaćuje sve doprinose a samim tim i doprinose za zdravstveno osiguranje. Medjutim, interesuje me da li imam pravo na zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje ukoliko mi ne bude produžen ugovor? Unaprijed zahvalan na odogovoru.
Izet, 19.11.2014
Odgovor: U slučaju da Vam firma ne produži ugovor o radu pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje   na osnovu privremenog boravka jedino možete ostvariti u skladu sa članom 9. tačka e) i članom 12.tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09).
Pitanje:    Firma otvorena 1988 god. Postavljen sam za Direktora iste, a osnivac i vlasnik je druga osoba koja nije nikada bila u navedenoj firmi uposlena. Na moje inzistiranje da se protiv iste podnese likvidacioni postuoak osnivac to nije prihvatio. Firma je poslovala oko 3 godine veoma slabo i od tada pa do sada nije bilo nikakvih uplata doprinosa. Ja sam se uspio odjaviti iz iste sa 8h na 1h, a u drugoj firmi sam prijavljen na 7h. u predhodnoj firmi vise nije bilo uposlenih. sada imam problem , jer zdravstvo nece da mi ovjeri knjizicu jer traze da pocnem izmirivati svoje obaveze iz prethodne firme. sadasnja firme dosta uredno izmiruje svoje obaveza. Imao sam nekoliko operacija koe sam se morao sam snalaziti po pitanju placanja, sto mogu i dokumentovati sa racunima. Konkretno nemam te mogucnosti da bilo sta pocnem otplacivati a hocu iz prethodna firme da se odjavim i taj 1h a da mogu kompletirati puno radno vrijeme u novoj firmi.Osnivac normalno je u radnom odnosu u drugoj firmi. Molim za pomoc i konsultaciju.
Omer, 19.11.2014
Odgovor: Članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) je propisano da obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije platio doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, se obustavlja dalje korištenje zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja. Shodno navedenom, Zavod nudi mogućnost isplate duga na rate.
Pitanje:    Supruga mi je drzavljanin Njemacke,a obzirom da cemo zivjeti u BiH,odnosno Sarajevu ,interesuje me kako ista i na koji nacin moze ostvariti zdravstvenu zastitu s tim da sam ja zaposlen i osiguran. Da li mozda moze preko mog osiguranja dobiti tu zastitu,odnosno da li uopste moze biti zdravstveno osigurana.
Adnan, 19.11.2014
Odgovor: Vašu suprugu ne možete zdravstveno osigurati kao člana porodice osiguranika obzirom da je strani državljanin. Za više informacija obratite se u poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, ko kontroliše osnovanost dužeg bolovanja kojeg na osnovu prvostepene ljekarske komisije koristi naša zaposlenica, odnosno ko kontroliše rad prvostepene ljekarske komisije? Ta komisija joj stalno produžava bolovanje koje traje više od 6 mjeseci, Da li su i za prvostepenu ljekarsku komisiju obavezujući dijagnostički kriteriji i a posebno rokovi koji su utvrđeni za najduže trajanje bolovanja prema šiframa bolesti? Rok za njenu bolest je 1 mjesec a ona je 6 mjeseci neprekidno na bolovanju jer joj komisija produžava po 20 ili 25 dana. Dakle, kada odn.nakon kojeg vremena u slučaju bolovanja preko 42 dana, Vaš kontrolor treba da provjeri osnovanost nalaza prvostepene ljekarske komisije? Ako uopšte provjeravate? Ne želimo da ocjenjujemo rad ljekara u ovoj komisiji, ali nama, kao firmi problem je oko organizacije posla bez te zaposlenice, odnosno popunjavanja njenog radnog mjesta. U finansijskom smislu u konkretnom slučaju nam je svejedno, jer ćemo ta sredstva refundirati od Vas. Srdačan pozdrav, Lejla
Lejla, 14.11.2014
Odgovor: U skladu sa članom 55. stav 5. i 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika odnosno za vrijeme korištenja prava na naknadu plaće vrši se nadzor. Nadzor vrši kontrolor kantonalnog zavoda osiguranja i pravno odnosno fizičko lice za vrijeme za koje ono isplaćuje naknadu plaće na teret svojih sredstava. Ovlašteni kontrolor Zavoda vrši kontrolu privremene spriječenosti za rad osiguranika u smislu medicinske opravdanosti iste. Također, ovlašteni doktori dužni su postupati u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, te Zavod poduzima sve mjere iz svoje nadležnosti, kako bi isti dosljedno primjenjivali pozitivne pravne propise (Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti, Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH..). Shodno navedenom, imate mogućnost da se obratite našem Zavodu sa zahtjevom za kontrolu bolovanja Vaše zaposlenice, kako bi ovlašteni kontrolor Zavoda utvrdio medicinsku opravdanost.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting