Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me kako mogu provjeriti kartice za zdravstvo radnika koji rade u RS, a imaju prebivaliste u FBH i placaju doprinose na zdravstvo u FBH tacnije u kantonu Sarajevo? I kako mogu preknjiziti uplate doprinosa ako je unesena pogresna sifra opstine? Hvala.
Nenad, 19.06.2018
Odgovor: Stanje kartice svakog ponaosob radnika u pogledu plaćenih doprinosa (iznosa i redovnosti) je moguće provjeriti u nadležnoj ispostavi Poreske uprave FBiH. ZZOKS raspolaže samo pregledom uplata zbirno za poreskog obveznika, znači za sve uposlenike. Što se tiče ispravke pogrešne opštine, potrebno je podnijeti zahtjev za preknjiženje u nadležnu ispostavu Poreske uprave. Nakon što Poreska uprava donese rješenje o ispravci, kopiju tog rješenja je potrebno predati na protokol u nekoj od poslovnica ZZOKS sa naznakom za finansije.
Pitanje:    Poštovani, moja majka je operisana od C32 urađena joj je totalna laringthomija.Zanima me koja je procedura da joj preko zavoda obezbjedim govornu valvulu, flastere i kazete. Imam prijateljicu u Zagrebu i kod njih ovakvi pacijenti sve ovo dobijaju preko zavoda svakih šest mjeseci . Možete li mi reći koja su prava laringtomiranih osoba na Kantonu Sarajevo ? Hvala unaprijed na odgovoru.
Anesa, 18.06.2018
Odgovor: ZZO KS OBEZBJEĐUJE GOVORNU PROTEZU SVOJIM OSIGURANICIMA  SA ROKOM TRAJANJA 6 MJ. PRIJEDLOG DAJE  ORL DOKTOR. POTREBNO JE OTPUSNO PISMO I ZP6.1 OVJEREN OD STRANE ORL DOKTORA KOJI JE OPERISAO. OSTALO NAVEDENO NIJE U SKLOPU NAŠE VAŽEĆE UREDBE.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li Zavod vrši refundiranje mrežice za operaciju hernije na abdomenu dim. 15 x 15 cm? Ako Zavod refundira koja je procedura i koja dokumentacija je potrebna? Hvala!
Maida, 18.06.2018
Odgovor: ZZO KS  vrši refundaciju za mrežicu za plastiku trbušnog zida  ukoliko su ispunjene indikacije. Potrbno je dostavizi obrazac ZP6.1 koji izdaje i propisuje hirurg  i otpusno pismo. Isto predati na protokol. Nakon odobrenja i ovjetre obrasca od strane ZZO KS predate nasvedenu dokumentaciju uz originalni račun na dalje postupanje.   
Pitanje:    Postovani, Ja i supruga smo poceli proces vjestacke oplodnje u privatnoj klinici u Sarajevu,ja sam na Zavodu u kontinuitetu vec 12 godina minimalno . Kakva prava imamo na refundaciju troskova umjetne oplodnje i koji dio Zavod priznaje kao refundaciju,obzirom da su troskovi veliki i da li uopste imamo pravo na refundaciju troskova. Hvala.
Igor, 18.06.2018
Odgovor: Odluku o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine pronaći ćete na stranici Zavoda www.kzzosa.ba, u sekciji "NOVOSTI", arhiva vijesti, klikom na stranicu 3 u dnu ekrana, te ćete se u njen uvid informisati o temi koja je predmet Vašeg interesovanja.
Pitanje:    Poštovani, interesira me da li trošak navlake (navlaka) na zubu snosi u potpunosti Zavod, odnosno, ako ne snosi u potpunosti kolika je participacija pacijenta. Hvala.
Igor, 18.06.2018
Odgovor: Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka, regulisano je da osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,  za medicinska pomagala koja se osiguravaju u zdravstvenim ustanovama ostvaruju učešće Zavoda u cijeni i to za: parcijalnu zubnu protezu (gornja ili donja) do 58,50KM, totalnu zubnu protezu (gornja ili donja) do 117,00KM.
Pitanje:    Postovani, Otac mi je dobio licnu kartu sa prebivalistem u Sarajevu. Penzioner je i do sada je bio prijavljen u ze-do kantonu. Sta mu je sve potrebno od dokumenata da bi dobio zdravstvenu knjizicu u Sarajevu? Lijep pozdrav!
Melisa, 18.06.2018
Odgovor: Potrebno je da se otac obrati PIO/MIO u ranijem prebivalištu radi odjave sa zdravstvenog osiguranja, I PIO/MIO Sarajevo radi prijave na obavezno zdravstveno osiguranje. Nakon što nadležan organ obavi prethodno navedeno, neophodno je da se javi u jednu od najbližih ispostava ovoga Zavoda, radi pribavljanja “nove” zdravstvene legitimacije i ovjere iste. Tom prilikom je neophodno da ima ček od penzije.
Pitanje:    Postovani! Strani Sam drzavljanim al sam dobila privremeni boravak na osnovu braka.dal ja mogu dobiti zdrastveno osiguranje? Hvala
meri, 18.06.2018
Odgovor: Možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što ćete uplaćivati lična srredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnono najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosite zahtjev, uz koji prilažete prijavnicu rješenje o privremenom boravku, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu) i uplatnicu.
Pitanje:    Poštovani, suprug mi živi i radi u Austriji, te tamo ima zdravstveno osiguranje, Tzv. E-Card. Obzirom da smo preselili u Austriju, te kako bi troškove za medicinske usluge mogla pokriti preko suprugovog osiguranja od nadležne službe (GKK Salzburg) smo dobili informaciju da dostavimo potvrdu da nisam osigurana u ZZOKS (gdje mi je i trenutno prebivalište). Skrenuta na nje pažnja na postojanje formulara, BIH/A2 koji je namjenjen u ove svrhe. Ljubazno Vas molim za informacije na koji način možemo dobiti navedeni dokument. Unaprijed hvala Minela M. (djevojačko prezime: Č.) Datum rođenja:1993 Mjesto rođenja: Goražde Mjesto prebivališta: Sarajevo
Minela, 18.06.2018
Odgovor: Imenovana nema zdravstveno osiguranje kod ZZO KS (prema dostavljenim podacina-ime i prezime i datum rođenja)- znači može se obratiti za izdavanje potvrde. Za izdavanje traženog obrasca potrebno je da se nadležna austrijska bolesnička kasa obrati službeno sa obrascem A/BIH 2. (mi izdamo ponekad taj obrazac kada austrijska kase neće da dostavi A/BIH 2) Za izdavanje istog potrebno je dostaviti slijedeće podatke: 1.       Ime i prezime 2.       JMBG 3.       Adresu prebivališta u Sarajevu 4.       Adresu boravka u Austriji 5.       Tačan naziv i adresu austrijske bolesničke kase.
Pitanje:    Postovani, za godisnji odmor cu najvjerovatnije putovati u Crnu Goru. Negdje sam procitao da Zavod zdravstvenog osigaranja ima ugovor o lijecenju BiH gradjana u Crnoj Gori. Mozete li mi reci hocu li moci ostvariti zdravstvenu zastitu dok sam na odmoru, naravno ukoliko mi bude potrebna, i ako je odgovor potvrdan trebam li pribaviti neku dokumentaciju? Lijep pozdrav!
Damir, 18.06.2018
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Da li kao redovan student I ciklusa, imam pravo za besplatno zdravstveno osiguranje, iako do sada nisam bila korisnik istog? I koja mi je dokumentacija potreba?
Irma, 18.06.2018
Odgovor: Prava iz zdravstvenog osiguranja koriste i članovi porodice osiguranika. Djeca osiguranika zdravstveno su osigurana do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26.godine života. Da bi ste mogli biti osigurani preko roditelja potrebna Vam je potvrda fakulteta da se nalazite na redovnom školovanju. Ukoliko Vam se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting