Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me da li se iz sredstava Fonda može finansirati postupak vantjelesne oplodnje koji je započet u privatnoj zdravstvenoj ustanovi?
Nin, 15.10.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja na finansira postupak vantjelesne oplodnje započet u privatnoj zdravstvenoj ustanovi iz razloga što nema potpisan ugovor o pružanju usluga.
Pitanje:    Poštovani, Otac je prije dva mjeseca završio sa radnim odnosom i još uvjek čeka riješenje za penziju. Men interesuje da li on ima mogućnost da ovjeri knjižicu da bi mogao otići ljekaru i na koji način? Pozdrav!
Adnan, 15.10.2014
Odgovor: Da bi Vaš otac mogao ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, odnosno  svojstvo osiguranika ovog Zavoda potrebno je da ispunjava uslove sa sticanje svostva osiguranika predviđene čl. 19-30 Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl. Novine FBiH br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Članom 86. istog Zakona utvrđeni su obveznici uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, koji su i ovlašteni i nadležni za prijavu lica na osiguranje. Shodno navedenom,  Vaš otac  dok ne ostvari pravo na obavezno zdravstveno osiguranje  iz penzijskog osiguranja, može se  osigurati kao član porodice osiguranika u skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju ili u slučaju da ne ispunjava uslove na naprijed navedeni način, takođe  kao jedna od mogućnosti ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu je lična uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, u vezi čega može te dobiti sve potrebne informacije i uputstva u nekoj od  poslovnica ovog Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, moj otac ima dijadnozu Neo prostatae Meta ossium i sa tom bolešću se nosi već tri godine, u zadnje vrijeme ima užasne bolove koje ni tramadol ne može ublažiti, ljekari su propisali duragesic flastere, Terapija je vrlo skupa i dugotrajna,mi, obični građani (penzioner), ne možemo je sebi priuštiti bez Vaše pomoći. KAD ĆE I UOPŠTE HOĆE LI BITI TAJ LIJEK NA LISTI?
Ćamil, 14.10.2014
Odgovor: Durogesik flasteri  nisu dio Odluke o listi lijekova KS te ih Zavod zdravstvenog osiguranja finansira kroz posebne programe.Navedeni programi su istekli, i isti će biti produženi u toku ove sedmice te ćete navedeni preparat moći kao i do sada podići na recept.
Pitanje:    Postovani, zanima me da li je moguce izvaditi laboratorijske nalaze u lokalnoj ambulanti, s tim da ne posjedujem zdravstvenu knjizicu ali bih iste nalaze platila?
Elma, 14.10.2014
Odgovor: Odgovor na Vaše pitanje morate potražiti u ambulanti u kojoj želite vaditi laboratoriske nalaze.
Pitanje:    Postovani u invalidskoj sam penziji dijabeticar posto nemate trakica za aparat za šećer accu chek active danas su mi rekli kod vas da postoji neka firma kod Pozorista koja daje aparate dijabeticarima a trakice vi molim vas mozete mi reci kako se zove ta firma adresa nesto da odem hvala unaprijed lijep pozdrav!
Sojka, 13.10.2014
Odgovor: Aparat za mjerenje šećera u krvi daje firma Intermedikal a nalazi se u neboderu kod Pozorišta,aparati su proizvođača BAYER.
Pitanje:    Poštovani, Obraćam Vam se u svrhe informisanja o zdravstvenoj knjižici. Strani sam državljanin, sa odobrenim privremenim boravkom, koje ističe u decembru 2014. godine nakon čega podnosim zahtjev za državljanstvo Bosne i Hercegovine, na šta imam pravo , i realizujem ga početkom 2015. godine. Zaposlila sam se u privatnoj firmi i trebam da prođem proceduru prijave na radno mjesto, te mi treba zdravstvena knjižica, pa me interesuje koja je procedura obzirom da sam ja strani državljanin? Gdje uzimam knjižicu i ko mi je ovjerava? Unaprijed hvala, Lejla
Lejla, 09.10.2014
Odgovor: U skladu sa Uputstvom o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije („Sl. Novine Federacije BiH“ b4.43./14) Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja izdaje osiguranoj osobi zdravstvenu legitimaciju na osnovu uredno popunjenog i podnijetog obrasca prijave na obavezno zdravstveno osiguranje. Prijava se podnosi nadležnoj poreskoj upravi za nosioca osiguranja. Na osnovu navedenog, ukoliko ste uredno prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje, zdravstvenu legitimacju možete uzeti u nekoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, gdje će se izvršiti i ovjera iste pod uslovom da su pravilno i redovno uplaćeni doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani , Ukoliko radnim danima u jutarnjim satima ne radi ambulanta porodične medicine kojoj pripadam po mjestu prebivališta a pri tome moram izvaditi uputnicu za vađenje krvi jer sam trudnica kome se obratiti u takvim slučajevima.
Aida, 09.10.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema uticaja na rad ambulanti porodične medicine pri JU Dom zdravlja KS.Naš prijedlog je da upit pošaljete prema Menadžmentu Doma Zdravlja.
Pitanje:    Pozdrav! Ja imam drzavljanstvo Republike Slovenije! Samo me zanima sta mi sve treba za regulisanje osiguranja za privremeni boravak u kantonu Sarajeva? Jer trebam to uraditi za bjeli karton na Stupu,ako me razumete .Nadam se da mi mozete pomoci. Hvala, sa postovanjem
Jasmina, 09.10.2014
Odgovor: U vezi Vašeg pitanja obratite se Ministarstvu sigurnosti - Služba za poslove sa strancima. Ukoliko dobijete pravo na privremeni boravak na području Kantona Sarajevo, po osnovu rješenja Ministarstva sigurnosti, imate mogućnost da se zdravstveno osigurate na području Kantona Sarajevo po osnovu člana 9. tačka e) i člana 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Uz zahtjev za priznavanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje potrebno je priložiti i slijedeću dokumentaciju: Ori       - Original ili ovjerena fotokopija Rješenja Ministarstva sigurnosti; -         -  Fotokopija pasoša; -          - Original uplatnica kao dokaz da ste izršili uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje; -          - Origina uvjerenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Od 1.septembra ove godine djeca sa dijagnozom NIZAK RAST prestala su primati hormon rasta,jer niste izgleda u stanju u predizbornom paklu obezbijediti nasoj djeci da nastave rasti (sigurno nema medju tom djecom "babinih sinova",jer bi dosad bio pusten taj lijek ). Terapija je vrlo skupa i dugotrajna,mi,obicni gradjani,ne mozemo je sebi priustiti bez Vase pomoci. KAD CE I UOPCE HOCE LI BITI TAJ LIJEK NA LISTI?
Agnieszka, 08.10.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja finansira hormon rasta kroz posebne programe iz razloga što isti nije dio Odluke o listi lijekova KS.Navedeni protokoli su istekli i novi su u fazi potpisivanja,a obuhvataju finansiranje i hormona rasta.Odmah po potpisivanju istih navedeni preparat će biti dostupan na kao i dosad uobičajen način.
Pitanje:    Pozdrav,molim vas da li ima nekih informacija o nabavci setova za inzulinsku pumpu.
Fuad, 08.10.2014
Odgovor: Procedura nabavke u okviru ZJN je u toku,te po okončanju iste setovi za inzulinske pumpe će biti dostupni našim osiguranicima.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting