Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Supruga je operisana u privatnoj kliniici ( velika ginekološka operacija). Nakon izlaska sa klinike isti dan lično sam otišao do njene doktorice porodične medicine radi regulisanja bolovanja. Sa sobom sam ponio otpusno pismo i drugu medicinsku dokumentaciju oko priprema za operaciju. Između ostalih i nalaze po uputnicama koje je napisala ista doktorica u postupku pripreme za operaciju. Da li je navedena dokumentacija dovoljna za regulisanje bolovanja? Naime, dokotrica je otvorila bolovanje, ali je negodovala i tražila je da joj donesemo mišljenje sa državne klinike. Da li smo dužni tražiti takvo mišljenje i na kraju kako ga i da li možemo tražiti uopšte? Navodno im je sugerisano da nisu poželjne preporuke bolovanja sa privatnih klinika mada u ovom slučaju nema sumnje da se radi o privremenoj sprečenosti za rad. Molio bih odgovor. S pošovanjem, Ibro
Ibro, 06.11.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ima potpisane ugovore samo sa Javnim zdravstvenim ustanovama o pružanju usluga našim osiguranicima.Obzirom da se navedena operacija radi u KCUS-u i u Općoj bolnici, ljekar porodične medicine na osnovu otpusnog pisma iz ovih ustanova može otvoriti bolovanje.
Pitanje:    Postovani Ja sam u postupku van tjelesne oplodnje na privatnoj klinici NEW LIFE dr. mi je preporucio mirovanje ... i da nije znateli kakav je to proces ... Otisla sam svojoj dr . da mi otvori bolovanje ... kaze ona zao mi je al ja sam dobila dopis od ZZ-kantona da to ne smijemo otvarati bolovanje sa nalazom i misljenjem privatnih klinika . Molim Vas gdje se kod nas - u nasim ZU moze raditi taj postupak ... jel nam to podrska za NATALITETOM ... Vazno je da ste stavili cijenu jednog menopura 56 KM ... Molim vas da mi kazete ko je donio tu odluki ... i prenestite mu moju poruku ... IMAS LI TI DJETE ? Hvala
Idana, 06.11.2014
Odgovor: Da bi ste otvorili bolovanje obzirom da ste u postupku van tjelesne oplodnje morate se javiti ginekologu u Domu zdravlja u kom se liječite i na osnovu medicinske dokumentacije koju donesete sa privatne klinike isti će procijeniti i otvoriti bolovanje. Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne STAVLJA NITI ODREĐUJE cijenu niti jednog lijeka. Cijenu formira isključivo proizvođač istog.
Pitanje:    Postovani, zanima me koja je procedura da se dobije banjsko lijecenje preko Zavoda tj sta je potrebno da bi se pravo ostvarilo.Posto sam osoba s invaliditetom i potrebno mi je banjsko lijecenje.unaprijed hvala
Jasmin, 06.11.2014
Odgovor: Banjsko liječenje na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja KS možete dobiti samo kao nastavak bolničkog liječenja po preporuci ljekara sa klinike na kojoj ste ležali.
Pitanje:    Ovako danas odem kod doktora odem na pregled stavim zdravstvenu knjižicu u faskiklu i dodjem kuci nigdje knjižice ispala negdje kad sam tražio papire i sad šta dalje da radim nikad nisam imao takvih problema pomagajte.
Nermin, 06.11.2014
Odgovor: Savjetujemo Vam da odete do najbliže Poslovnice Zavoda zdravstvstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, najbolje prema Vašoj opštini stanovanja, i da na blagajni navedene ustanove kupite zdravstvenu legitimaciju koja košta 2,00 KM. Nakona toga je potrebno da odete kod svog obaveznika uplate doprinosa, zavisno da li je to poslodavac, Zavod za zapošljavanje, PIO/MIO, ili ste to Vi (kao samostalni obaveznik), i kod bilo koje druge ustanove koja Vam uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje, i tu je potrebno da Vam se stavi pečat od strane navedene ustanove, na jednoj od prednjih strana. Nakon toga, je potrebno da odete ponovno u poslovnicu Zavoda, i tu ćete završiti sve drugo što Vam je potrebno da ponovo imate validnu i ispravnu zdravstvenu legitimaciju, i da na taj način koristite usluge zdravstvene zaštite. Ujedeno Vam savjetujemo da ništa vlastoručno prednju stanu zdravstvene legitimacije ne popunjavate, jer to se sve završava u Poslovnicama Zavoda. Najvažnija obaveza je da su Vam doprinosi za zdravstveno osiguranje izmireni, jer na osnovu člana 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), navodi se da ukoliko doprinosi za zdravstveno osiguranje nisu izmireni, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa navedenim članom Zakona.    
Pitanje:    Postovani zamolila bih Vas da mi odgovorite na pitanje vezano za osiguranje djeteta.Na birou sam od zavrsteka skolovanja.Dijete od rodjena ima zdravstveno osiguranje preko Biroa(mene).Prijavljena sam bila na Ze-Do kantonu,ali zbog preseljena sam morala zamijeniti dokumente.U medjuvremenu mi je dijete bilo hospitalizovano na djecijoj hirurgiji u Sarajevu period od 27.10. do 29.10.2014.Licnu kartu sam predala 31.10.2014. u Opcini Ilijas i s obzirom da znate da sam ogranicena vremenom za prijavljivanje na biro tek 48 sati sistem moze prihvatiti moje podatke pa onda ponovo moram sacekati 48 sati da bih mogla napraviti knizicu sebi pa ponovo kazu da moram cekati da prodje dva dana da bih mogla prijaviti dijete.Predavala sam dokumente za odobrenje koje znate da treba predati s obzirom da smo iz drugog kantona i dobila sam odbijenicu naravno jer ne poznajem nikog kao pojedini ko bi to mogao odobriti kako to radi vecina u nasem Ze-Do kantonu zanima me da li ce ta nasa zdravstvena legitimacija pomoci da ja mogu podici djeciju otpusnicu s obzirom da mi je nisu htjeli dati jer to neko onda mora platiti a to je suma od najmanje 1000KM koju ja kao roditelj koji ne radi godinama ne mogu platiti.Ako postoji mogucnost da ja sa tom novom knjizicom koja ce biti izdata u socijalnom Ilijas mogu preuzeti otpusnicu molim da mi objasnite kome da se obratim dalje i u slucaju da ne uspijem nista od tog i da u krjanjem slucaju budem morala platiti da li cemo ja i dijete izgubiti zdravstveno osiguranje na Kantonu Sarajevo zbog neizmirenog racuna hospitalizacije.Ipak je u pitanju dijete od 7 godina i mislim da se ovakve stvari ne bi smjele desavati narocito kad je dijete osigurano preko Biroa za zaposljavanje.Hvala
Edina, 05.11.2014
Odgovor: Pravo i obaveza na zdravstvenu zaštitu odnosno obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, Vama i djetetu teče od momenta prijave na osiguranje u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Ukoliko je djete u momentu pružanja zdravstvenih usluga u UKC Sarajevo bilo zdravstveno osigurano u Ze-Do kantonu, tj imalo uredno ovjerenu zdravstvenu legitimaciju, moglo se liječiti u  skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001) i Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (''Službene novine FBiH'', br. 31/02). Navedenim podzakonskim aktima, utvrđeni su uslovi i postupak korištenja zdravstvene zaštite  osiguranih lica  u zdravstvenim ustanovama izvan kantona u kome je lice osigurano. Sporazumom je propisano da osigurana lica koja privremeno borave na području, kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja na kome koriste zdravstvenu zaštitu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć. U slučaju potrebe za ortopedskim i drugim pomagalima  neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i saglasnost u slučaju potrebe pružanja zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM i stacionarnog liječenja. Pravilnikom je propisano, kada se u postupku ispitivanja i liječenja osiguranoga lica, s obzirom na medicinske indikacije utvrdi da je osiguranom licu neophodno pružanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalistički djelatnosti ili pružanje zdravstvenih usluga specijalističko-konsultativne odnosno bolničke zdravstvene zaštite koji se ne mogu obezbjediti u zdravstvenim ustanovama na teritoriji kantona u kome je osigurano, izabrani doktor medicine daje uputnicu za ispitivanje odnosno liječenje tog osiguranoga lica u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi na teritoriji Federacije. Sem uputnice za liječenje izdate od izabranoga doktora medicine, potrebno je pribaviti i mišljenje stručnog tima odgovarajuće ustanove s obzirom  na oboljenje osiguranoga lica, kao i saglasnost  kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kod koga je  lice osigurano, radi  davanja saglasnosti za to liječenje. Shodno navedenom, jedini način da neplatite navedene troškove je primjena navedenih podzakonskih akata, uz uslov ispunjavanja uvjeta navedenih u istim.
Pitanje:    Moja supruga je radila u privatnoj firmi koja nije izmirila obaveze zdravstvenog i penzionog osiguranja. Ta firma je sada zatvorene. Kada se prijavila na biro za zapošljavanje rekli su joj da ne može ostvariri zdr.osigurenje dok obaveze ne budu izmirene. Obziro na to ona nije produžavala svoj status nezaposlene osobe u redovnim imtervalima. Ja bih sada želio da izvršim uplatu obaveza prema zdravstvenom osiguranju i da je preko sebe osigurem. Ako je ovo moguće, molim Vas dajete mi upute kako da ovo realizujem te da osiguram suprugu. Hvala.
Adnan, 04.11.2014
Odgovor: U skladu sa članom 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju ukoliko vaša supruga ispunjava uslove može biti osigurana kao član porodice osiguranika.  
Pitanje:    Nisam na birou nisam zaposlena dali mogu uplatit zdravstveno na 6 mjeseci
Nermina, 04.11.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu možete ostvariti u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine Federacije BiH“  br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).Ovim članom lica koja imaju prebivalište na teritoriji FBiH, a nisu osigurana   po drugom osnovu i imaju sredstva za izdržavanje obavezuju se da se lično osiguraju na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika. Shodno navedenom, doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćujete ličnim sredstvima  od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku za svaki tekući mjesec.
Pitanje:    pozdrav,zanima me zasto zavod nema pelena za podici?
Almir, 04.11.2014
Odgovor: Pelene su stigle u Zavod zdrvstvenog osiguranja KS, te ih možete podići u našoj apoteci.  
Pitanje:    pozdrav,zanima me zasto zavod nema pelena za podici?
Almir, 04.11.2014
Odgovor: Pelene su stigle u Zavod zdrvstvenog osiguranja KS, te ih možete podići u našoj apoteci.
Pitanje:    Poštovani, gdje se može prijaviti nehumani rad doktora, koji obavlja (ne obavlja) svoj posao. Doktorica radi u domu zdravlja u Mis Irbinoj. Hvala
Eldina, 04.11.2014
Odgovor: Pritužbe na rad doktora možete projaviti menadžmentu i direktorici  JU Dom zdravlja Sarajevo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting