Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Vlasnica sam privatne stomatoloske ordinacije,koja radi vec dvije godine.uskoro bih trebala na porodiljsko odsustvo.interesuje me da li mi vi mozete dati informaciju koliku bi porodiljsku naknadu mogla ostvariti obzirom da samozaposlenik.unaprijed zahvaljujem
Mubina, 04.11.2014
Odgovor: Zakon o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) ,propisuje da  za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u roku od jedne godine neprekidno.Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvarujete pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12).
Pitanje:    Poštovani, Promijenila sam mjesto prebivališta, a osigurana sam preko biro-a. Interesuje me koliko vremenski treba biti prijavljen na sarajevskom kantonu da bi se ostvarila porodiljska naknada i ko je uopće isplaćuje? Unaprijed hvala.
Adna, 04.11.2014
Odgovor: U vezi prava na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja ,nadležan je odgovarajući općinski organ prema mjestu prebivališta a na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12).
Pitanje:    Poštovani, treba mi informacija da li je moguće po bilo kom osnovu, da državljanka Hrvatske koja ima 85 godina, i koja je ostarila penziju jednim dijelom u Hrvatskoj a drugim djelom u federaciji BiH, može ostavriti pravo na zdravstveno zaštitu ( liječenje) u BIH. Boravila bi kod ćerke koja je državljanin Bosne i Hercegovine duži vremenski period jer se ne može starati samo o sebi. kada bi se odjavila u Hrvatskoj i tražila privremeni ili stalno boravak u BiH da li bi mogla ostvariti to pravo zdravstevene zaštite u BiH? kako i nakoji način i ako možete da nas uputite kome da se obratimo.
Mirjana, 31.10.2014
Odgovor: Državljanka Hrvatske  koja je ostvarila penziju jednim dijelom u Hrvatskoj a drugim dijelom u Federaciji BiH  u skalu sa Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske («Službeni glasnik BiH» broj:06/01) može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu  u jednoj od država u kojoj ima prijavljeno prebivalište. Na osnovu toga, u Federaciji BiH može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu ako se u R Hrvatskoj odjavi sa prebivalištem i isto prijavi u Federaciji BiH. Također mora se odjaviti i sa zdravstvenog osiguranja u R Hrvatskoj, da bi isto ostvarila u Federaciji BiH.
Pitanje:    Ukoliko nismo završili srednju školu i nemamo osiguranje .možemo li uplaćivati mirovinsko i zdravstveno osiguranje ,kome se obratiti po tom pitanju. I koja je cjena uplate.
Kiki, 31.10.2014
Odgovor: Vaše obrazovanje ne predstavlja bitnu ulogu prilikom ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Bitan elemant su Vaše godine i to što navodite da niste osigurani. Članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka c) i 12. tačka c) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 29/09) propisano je da lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstava za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Dužni ste u roku od 8 (osam) dana dostaviti ovom Zavodu sve podatke u vezi sa prijavom i odjavom, a radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Potrebno je priložiti slijedeću dokumetaciju: fotokopiju lične karte, Uvjerenje iz porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kojim dokazujete da nemate tekuće osiguranje, te original uplatnicu u iznosu 441,00 KM, koja se odnosi na uplatu prethodnih 6 mjeseci i tekući mjesec, ako Vam prethodni period nije uplaćen, a ako jeste, onda plaćate samo tekući mjesec u iznosu 63,00 KM. Ukoliko ne budete izvršavali uplatu doprinosa za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Za bilo kakva dodatna pitanja, savjetujemo Vam da se obratite u bilo koju od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, gdje možete dobiti još bitnih i stručnih uputa.
Pitanje:    Postovani, imam 28 godina, nisam zdravstveno osiguran od 26 godine, studiram redovno na sveucilistu u mostaru, mjesto prebivalista mi je u ZHŽ, zanima me da li imam pravo da se zdravstveno osiguram na nacin da uplacujem 20 km mjesecno ili ta odredba vrijedi samo za sarajevski kanton? Hvala pozdrav
Branko, 28.10.2014
Odgovor: Kako je Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13,63/13,93/13,103/13,11/14,19/14,46/14 i 60/14),  propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda, Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.29/09) odnosi se na studente koji imaju prebivalište u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Potrebna je ugradnja proteze koljena po preporuci ortopeda .Trenutno na KCU Sarajevo navode da nemaju proteze koljena zbog problema sa tenderskom nabavkom .Posto je hitno potreban operativni zahvat ,da li pacijen moze sam da kupi odgovarajucu protezu, a da mu Zavod zdr.osiguranja K.Sarajevo po dostavljenim racunima refundira troskove kupovine proteze.
Majda, 27.10.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira sredstva za nabavku proteze u iznosu koji Zavod priznaje u zavisnosti o vrsti proteze.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za pomoc u sljedecem pitanju: Uposlenik sam firme koja redovno uplacuje zdravstveno osiguranje i druge obaveze prema uposlenicima, medjutim moje pitanje ide u msjeru promjene adrese, tj. promjene kantona. Nedavno sam se doselila u Sarajevo iz Ze Do kantona. Sta mi je u tom slucaju potrebno osim promjene zdravstvene knjizice? Kako tece odjava iz jednog doma zdravlja u drugi i sl.? Hvala na podrsci
Alena, 24.10.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema prebivalištu lica, a sve u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14 i 60/14), kojim je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda. Na osnovu navedenog, da bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu odnosno obavezno zdravstveno osiguranje  u Kantonu Sarajevo potrebno je da imate prebivalište u Kantonu Sarajevo i da ste odjavljeni sa zdravstvenog osiguranja iz ZE-DO kantona, nakon čega Vas poslodavac može prijaviti na osiguranje preko nadležne porezne uprave. Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite uređuje se način ostvarivanja prava osiguranih lica sa područja Kantona Sarajevo na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite. Ukoliko budete osiguranik ovog Zavoda, izjavu o izboru doktora  dobit će te u poslovnici Zavoda prema adresi stanovanja, kao i detaljnije informacije o istom.
Pitanje:    Poštovani, obraćam Vam se sa molbom da mi odgovorite na sljedeće: Državljanin sam BIH .Živim i radim u RS. Liječim se u KC Koševo. Na poslu su mi rekli da nije problem i da će mi zdravstvo prebacivati za federaciji ukoliko dobijem potrebne papire-obrasce iz Grada. Koji su to obrasci i koji je postupak ?....da li prebivalište moram mjenjati i ako da ,gdje da se obratim....Hvala unapred
Tanja, 22.10.2014
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema prebivalištu lica, a sve u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14 i 60/14), kojim je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda.
Pitanje:    Postovani, muz i ja nismo na birou i nemamo zdravstveno osiguranje, a imamo dijete od 4 godine koje takodjer nije osigurano. Da li postoji neko osiguranje za malu djecu?
Bina, 22.10.2014
Odgovor: U skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09) potrebno je da se obratiti te organu uprave nadležne za poslove socijalne i dječije zaštite koji  su obveznici uplate doprinosa za  obavezno zdravstveno osiguranje za djecu od rođenja do polaska u školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu
Pitanje:    Postovani, zaposlena sam u privatnoj ustanovi i interesuje me kolika primanja bih imala u slucaju trudnoce, obzirom da nam poslodavac nista ne uplacuje kada smo na trudnickom. Da li na iznos uplate utjece visina plate ili je za sve uposlene isto? Hvala!
Amna, 21.10.2014
Odgovor: Pitanje je nejasno, ukoliko se tiče porodiljskog odsustva odgovor je sljedeći: Zakon o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) ,propisuje da  za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u roku od jedne godine neprekidno. Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 45 dana prije porođaja, a obavezno 28 dana prije porođaja.Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvarujete pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting