Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Promijenila sam mjesto prebivalista iz ZDK u KS. Sta treba uraditi moja firma koja je u KS i koja je do sad placala prihode za moje zdravstveno osiguranje u ZDK, kako bih ja mogla ovjeriti zdravstvenu knjizicu? Unaprijed hvala! Lijep pozdrav
Amina, 10.07.2014
Odgovor: Zakonom o Zdravstvenom osiguranju propisano je da se zdravstvena zaštita ostavruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Vaš poslodavac kao obveznik uplate doprinosa je obavezan da u Poreznoj Upravi FBiH izvrši odjavu sa prethodnog osiguranja (ukoliko ranije nije izvršena) i da izvrši novu prijavu, te da se uplata doprinosa vrši prema mjestu prebivališza zaposlenika. Nakon toga pravo na zdravtsveno osiguranje će biti omogućeno.
Pitanje:    Postovani, Tek sam dobila drzavljanstvo BiH, studentica sam, i trebala bih sada se prijaviti na Zavod zdravstvenog osiguranja. Sta mi je potrebno od dokumenata? Zahvaljujem.
Sibela, 10.07.2014
Odgovor: Da biste se prijavili na obavezno zdravstveno osiguranje  po osnovu Člana 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (kao student preko 26. godina, a koji nije osiguran po drugom osnovu), uz zahtjev je potrebna slijedeća dokumentacija: 1.    fotokopija lične karte, 2.    Školska potvrda iz koje je vidljivo da ste redovan student, 3.    Uplatnica na iznos od 20,00 KM, 4.    Uvjerenjem iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine iz kojeg je vidljivo da niste registrovani u evidenciji Jedinstvenog sistema kod van budžetskih fondova – Federalnog Zavoda PIO/MIO, Federalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje i Federalnog Zavoda za zapošljavanje. Za sve dodatne informacije molimo da se javite u neku od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Molim Vas za informaciju. Moj otac je dugi niz godina bio osiguravatelj mojoj majci vezano za zdravstveno osiguranje, dok je bio u stalnom radnom odnosu, sve do 2008.god. Tada, najvjerovatnije zbog promjene firme iz d.d. u d.o.o., desila se greška i ona nije prijavljena kao njegov osiguranik. To smo tek saznali danas kada smo htjeli da ovjerimo njenu zdravstvenu knjižicu. Knjižicu je nemoguće ovjeriti jer je nema u sistemu već 6 godina (majka je dobrog zdravstv.stanja pa ne ide kod ljekara). Otac uskoro odlazi u penziju, ustvari već je u penziji, ali čeka Rješenje, pa me interesuje šta je sada činiti kako bi majka ostvarila pravo na zdravstveno osiguranje? Gdje je prijaviti? Hvala na odgovoru
Nermana, 09.07.2014
Odgovor: Za ponovnu prijavu  na obavezno zdravstveno osiguranje potrebno je da, u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, dostavite potrebnu dokumentaciju za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog supružnika: - vjenčani list , -  lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS,   - Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik.  
Pitanje:    Poštovani, Uposlenica ovog Zavoda je na bolovanju preko 42 dana zbog komplikacija u trudnoći.Doktor je rekao da ne treba produženje od komisije kad je u pitanju ovaj razlog. Kako obračunati bolovanje i kako tražiti refundaciju? Lijep pozdrav
Federalni zavod za zapošljavanje, 09.07.2014
Odgovor: U skladu sa članom 10. Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti  (''Službene novine FBiH'', br. 66/12), izabrani doktor utvrđuje privremenu spriječenost za rad  zbog bolesti i komplikacija u trudnoći,  a na osnovu nalaza specijaliste ginekologa.U vezi potrebne dokumentacije za zahtjev za refundaciju sredstava isplaćenih zbog bolovanja, upućujemo Vas da se obratite u nadležnu poslovnicu Zavoda, gdje će Vam na osnovu raspoložive dokumentacije dati uputstva za konkretan slučaj.
Pitanje:    Postovani, pitanje je o obaveznom zdravstvenom osiguranju za strance - U jednom od ranijih odgovora ste rekli da je izmedju ostalog potrebna "Potvrda Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima o odobrenju privremenog boravaka u BiH". Problem je sto mi je potrebna potvrda o zdravstvenom osiguranju prilikom apliciranja za odobrenje privremenog boravka. Mogu li osigurati preko vas suprugu koja je stigla u BiH prije dva mjeseca i tek treba da dobije odobrenje za privremeni boravak? Koje su mi opcije?
Admir, 07.07.2014
Odgovor: Potvrda Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima o odobrenju privremenog boravaka u BiH, izdaje se na vremenski period od mjesec dana do donošenja rješenja. Vaša supruga, također kao stranac mora imati odobreni privremeni boravak, bilo da je riječ o Potvrdi Ministarstva sigurnosti BiH i o boravku koji se izdaje na mjesec dana ili o Rješenju Ministarstva sigurnosti BiH i odobrenom boravku na 1 godinu dana...do donošenja konačnog rješenja. Vaša supruga se može osigurati kao strani državljanin samostalno, sa odobrenim privremenim boravkom, a po osnovu člana 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e). i 12. tačka e). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09). Potrebno je da imenovana uplati 434,00 KM, koje se odnose na 6 mjeseci unazada i tekući mjesec, dostavi po mogućnosti Rješenje Ministarstva sigurnosti BiH, i Uvjerenje iz porezne uprave FBiH, u kojoj se navodi da imenovana prema poreznoj evidenciji nema tekućih osiguranja. Za  dodatna pitanja savjetujemo Vam da se obratite u bilo koju od Poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja, najbolje prema Vašem mjestu stanovanja, ili direktno u Pravnu službu ZZO KS...
Pitanje:    Postovani, pocela sam raditi kao pripravnik u jednoj firmi prije dva mjeseca i od tada mi nije uplacivano zdravstveno, te ne mogu ovjeriti knjizicu. Prije toga vodila sam se kao nezaposlena osoba na birou u Sarajevu i preko tog osnova ostvarivala pravo na zdravstveno osiguranje. Interesuje me sljedece: ukoliko i u narednom periodu ne budem zdravstveno osigurana, ja bih raskinula taj ugovor i ponovo se prijavila na biro, pa me zanima, da li cu tada imati pravo na zdravstveno osiguranje ukoliko ta frima i dalje ne izmiri svoje obaveze, i da li bih ja mogla izmiriti te obaveze, te koji je uopste modul da ponovo budem zdravstveno osigurana. Hvala.
Ermina, 07.07.2014
Odgovor: Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju vi kao zaposlenik (pripravnik) niste u obavezi plaćati doprinose nego je to obaveza poslodavca, a u skladu sa članom 87 Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) po kojemu pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, što znači da se možete prijaviti na zdravstveno osiguranje ako se zaposlite u nekoj drugoj firmi koja plaća doprinose ili se prijavite na Zavod za zapošljavanje, što morate učiniti u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa, a na osnovu člana 19. citiranog Zakona.
Pitanje:    Poštovani, Nalazim se trenutno u Hrvatskoj,a u 8 mjesecu sam trudnoće.Ako bi se kojim slučajem porodila ovdje(osiguranik sam ZZO KS),mogu li se refundirati troskovi poroda ili postoji neki ugovor?
Vedrana, 07.07.2014
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u inostranstvu propisana je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske («Službeni glasnik BiH» br. 6/01) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava.  Ugovorom je  propisano je da  osigurano lice za vrijeme boravka na teritoriji druge države ugovornice ima pravo na hitno pružanje zdravstvene zaštite prema pravnim propisima  nadležnog nosioca koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Shodno navedenom, ukoliko  posjedujete gore navedeni obrazac, a bude se radilo o hitnom slučaju, Zavod će snositi nastale troškove. U suprotnom ukoliko se bude radilo o normalnom porodu koji je ginekološki bio planiran, nastale troškove snosite lično.
Pitanje:    Postovani . ja trebam da se prijavim na biro ali mislim da necu moci jer moram ici u Njemacku radi nekih obaveza pa da li bi me mogao prijaviti jedan od roditelja ili oba ?
Admir, 03.07.2014
Odgovor: Obratite se Zavodu za zapošljavanje Kantona Sarajevo kako bi dobili odgovor na postavljeno pitanje.
Pitanje:    Poštovani, zanima me koji su uslovi da se dobiju pelene za odrasle od socijalnog i koje dokumente treba za to priložiti i gdje odnijeti? Hvala unaprijed na odgovoru!
Josipa, 03.07.2014
Odgovor: Prava osiguranika kod dodjele pelena za inkontinenciju su uređena Uredbom o obimu ,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica,u ovom slučaju prema dijagnozama bolesti koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice.
Pitanje:    Poštovani, molim odgovor na pitanje zašto Ortopedska klinika KCS nema duži period revizione endoproteze za kuk? Unazad 6 mjeseci bezuspješno pokušavam doći do informacije,ali na KC me samo otkače datumima (od 15.- 20.og u svakom mjesecu kao znaće se prava informacija) i tako prolaze mjeseci.I pored moje upornosti nisam uspjela saznati kome da se obratim kako bih saznala hoće li i KADA ortopedija dobiti revizione proteze. Ja sam pacijent kome je prije 17 godina ugrađena totalna bescementna endoproteza desnog kuka na KC i ta proteza se razlabavila, popucali su šarafi koji su učvršćavali krov acetabuluma- ukratko protezi prošao rok trajanja!Zbog svega toga mi moje hodanje, stajanje, sjedenje pa čak i ležanje pričinjava bol!Postala sam teški invalid osuđen na pomoć drugih u obavljanju najosnovnijih životnih funkcija a rješenje je tako jednostavno- reviziona proteza! Ortopedi voljni, ja očajna a Proteza nema. Zašto? Ako, zbog tehničkih razloga-nedostatka proteze, ne mogu biti operirana u Sarajevu, kako to mogu učiniti u inozemstvu a da sve troškove ne moram snositi sama? U očekivanju odgovora iskreno poštovanje
Amra, 03.07.2014
Odgovor: Ortopedska klinika KCUS  je dužna nabaviti revizione endoproteze kuka iz razloga što Zavod zdravstvenog osiguranja KS prebacuje mjesečne tranše za materijalne troškove što podrazumjeva i nabavku pomenutih proteza.Da bi pomenutu operaciju radili van granica BiH potrebno je donijeti izjavu iz KCUS-a da takve vrste operativnih zahvata ne rade.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting