Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Da li je moguce dobiti informaciju koliko je bolnica naplatila osiguranju za moje lijecenje preko zdravstvene knjizice?
Kenan, 25.08.2014
Odgovor: Zavod ne raspolaže informacijama takve vrste,iz razloga što u okviru mjesečne tranše (ali ne po pacijentu)koje prebacuje bolnicama pokriva troškove liječenja svojih osiguranika.
Pitanje:    postovani mama zbog bolesti prima pelene zavod joj je odobrio 60 pelena mozeli se traziti povecanje broja jer to je malo za mjesec ako moze kako i koji je uopste broj pelena koji se moze odobriti putem zavoda hvala unaprijed
Edina, 25.08.2014
Odgovor: Povećanje broja pelena možete tražiti podnošenjem zahtjeva uz medicinsku dokumentaciju.Zavod zdravstvenog osiguranja KS  po Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala odobrava najviše do 90 kom mjesečno.
Pitanje:    Molim Vas da me informisete na koji nacin moze se dobiti na koristenje antidekubitalni madrac. Osoba boluje od raka prostate koji je vec uveliko mestazirao na kosti te je zbog toga osoba prisiljena na stalno lezanje.
Mersiha, 25.08.2014
Odgovor: Zahtjev za korištenje antidekubitalnog madraca trebate dostaviti na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju kao i nalaz neurologa.
Pitanje:    Poštovani, Šta je potrebno od dokumentacije da se izvrši promjena prezimena u zdravstvenoj knjižici? Lijep pozdrav, Elma
Elma, 20.08.2014
Odgovor: Ukoliko se radi o osiguraniku potrebno je izvršiti promjenu kroz Poresku Upravu, a zatim u poslovnici Zavoda izvršiti promjenu u novoj zdravstvenoj legitimaciji. Ako se radi o promjeni prezimena za člana osiguranika, ista se vrši na ZO1 obrascu, uz rodni list i novu zdravstvenu legitimaciju.
Pitanje:    Postovani, trebao bih informacija na koji nacin mogu samostalno uplacivati zdravstveno osiguranje te koji iznos je neophodno uplacivati.
Ermin, 20.08.2014
Odgovor: Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad.  Uz zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje potrebno je priložiti: -  ličnu kartu izdatu u MUP-u Kantona Sarajevo, -   uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -   dokaz o uplati doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Poštovani! Moj muž je bio osiguran u Novom Travniku, imao zdr.knjižicu.osiguran je bio preko biroa.Sada je dobio posao u Sarajevu, firma ga je osigurala,oni su ga automatski odjavili sa biroa ali su mu rekli da mora on ići u Novi Travnik da se sam odjavi sa zdravstvenog osiguranja,interesuje me možete li vi ga sistemom odjaviti iz Travnika i prijaviti ovdje u Sarajevo ili će ipak on to morati ići. Hvala
Dina, 19.08.2014
Odgovor:   Odjavu kao i prijavu sa zdravstvenog osiguranja vršite preko Porezne uprave prema mjestu pribivališta tačnije u onoj opštini u kojoj stanujete.
Pitanje:    Molim vas da me uputite kako izvaditi zdravstvenu knjizicu novorodjenom djetetu ? Unaprijed hvala.
Dženana, 18.08.2014
Odgovor: Potrebno je da u poslovnici Zavoda popunite obrazac za prijavu na zdravstveno osiguranje kao član osiguranika, te da uzmete novu zdravstvenu legitimacije. Nakon što obveznik uplate doprinosa kod kojeg ste osigurani popuni navedeni obrazac za člana osiguranika i stavi pečat u zdravstvenu legitimaciju, zajedno s navedenim materijalom i rodnim listom djeteta u poslovnici Zavoda možete izvršiti ovjeru zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Poštovni, promijenila sam mjesto prebivališta iz ZDK u Sarajevski kanton, također sam počela raditi u Sa. Možete li mi reći šta je potrebno da izvadim zdravstvenu knjižicu. Pozdrav
Hana, 18.08.2014
Odgovor:     Zakonom o Zdravstvenom osiguranju propisano je da se zdravstvena zaštita ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Vaš poslodavac kao obveznik uplate doprinosa je obavezan da u Poreznoj Upravi FBiH izvrši prijavu, te da se uplata doprinosa vrši prema mjestu prebivalištu zaposlenika. Nakon toga pravo na zdravtsveno osiguranje će biti omogućeno.
Pitanje:    Poštovana gospodo, Obraćam se ovom molbom da mi date savjet,kako da najbezbolnije i jednostavnije,riješim problem osiguranja za koje ja nemam rješenja! U što kraćim crtama pokušaću da vam objasnim koji problem imam.Ja sam vaš penzioner od 2009.god. jmb 01061831142-0. sa penzijom,koju trenutno primam,u iznosu od 450,91 a da bude veća tragedija,moja stvarna primanja su 246,11 km.Iz razloga sudske zabrane dostavljene vama,a da mene niko nije ni obavjestio da postoji sudska zabrana,a što mislim da su vaše službe bile dužne da me o tome obavjeste. U medju vremenu tačnije u maju ove godine,podnosim zahtjev za privremeni boravak u Sloveniji,spajanje porodice,te mi njihova država izlazi u susret i donosi rješenje da mi odobrava privremeni boravak u trajanju od pet godina.Ali uz uslov da moram biti zdravstveno osiguran!I to mi je sada pravi problem. Sa 70 godina,koliko imama,ni jedna osiguravajuća kuća ne dozvoljava turističko osiguranje osobama, preko 65 godina starosti. Opština u Sloveniji,koja mi je dala boravak privremeni,ne traži da imam nekakva specijalna osiguranja, oni traže da je osiguranje,koje pokriva neki hitan slučaj. Ja trenutno bez stalnog boravka i lične karte u Sloveniji nisam u mogućnosti da se odjavim iz Sarajeva, da ostanem bez l.k. jer onda ništa ne mogu da obavim u BiH bez toga dokumenta. Nadam se da ćete s velikom pažnjom razmotriti moju molbu,na čemu se unaprijed zahvaljujem i ostajem S POZDRAVIMA!!! Milovan
Milovan, 14.08.2014
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Također, imate mogućnost da prenesete zdravstveno osiguranje u Republiku Sloveniju, s tim da odjavite prebivalište u Kantonu Sarajevo i BH penziju prenesete u Republiku Sloveniju. Za više informacija obratite se u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Postovani! Obracam vam se povodom nestanka trakica za mjerenje secera koje traje vec duze vremena. Molim vas da mi odgovorite da li ce mi trakice biti izdate sa onim datumom kada sam ih trebao dobiti ili sa datumom kada ih budete urucivali? Hvala.
Asim, 14.08.2014
Odgovor: Dodjela traka za mjerenje šećera u krvi je regulisana Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko – protetskih nadomjestaka („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/07, 29/08). Prema ovom propisu Zavod osiguranicima izdaje trake po isteku roka od pedeset dana, odnosno ponovno po proteku roka od pedeset dana. Dakle trake se izdaju na dan kada ih trebate dobiti na korištenje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting