Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim vas da me uputite kako izvaditi zdravstvenu knjizicu novorodjenom djetetu ? Unaprijed hvala.
Dženana, 18.08.2014
Odgovor: Potrebno je da u poslovnici Zavoda popunite obrazac za prijavu na zdravstveno osiguranje kao član osiguranika, te da uzmete novu zdravstvenu legitimacije. Nakon što obveznik uplate doprinosa kod kojeg ste osigurani popuni navedeni obrazac za člana osiguranika i stavi pečat u zdravstvenu legitimaciju, zajedno s navedenim materijalom i rodnim listom djeteta u poslovnici Zavoda možete izvršiti ovjeru zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Poštovni, promijenila sam mjesto prebivališta iz ZDK u Sarajevski kanton, također sam počela raditi u Sa. Možete li mi reći šta je potrebno da izvadim zdravstvenu knjižicu. Pozdrav
Hana, 18.08.2014
Odgovor:     Zakonom o Zdravstvenom osiguranju propisano je da se zdravstvena zaštita ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Vaš poslodavac kao obveznik uplate doprinosa je obavezan da u Poreznoj Upravi FBiH izvrši prijavu, te da se uplata doprinosa vrši prema mjestu prebivalištu zaposlenika. Nakon toga pravo na zdravtsveno osiguranje će biti omogućeno.
Pitanje:    Poštovana gospodo, Obraćam se ovom molbom da mi date savjet,kako da najbezbolnije i jednostavnije,riješim problem osiguranja za koje ja nemam rješenja! U što kraćim crtama pokušaću da vam objasnim koji problem imam.Ja sam vaš penzioner od 2009.god. jmb 01061831142-0. sa penzijom,koju trenutno primam,u iznosu od 450,91 a da bude veća tragedija,moja stvarna primanja su 246,11 km.Iz razloga sudske zabrane dostavljene vama,a da mene niko nije ni obavjestio da postoji sudska zabrana,a što mislim da su vaše službe bile dužne da me o tome obavjeste. U medju vremenu tačnije u maju ove godine,podnosim zahtjev za privremeni boravak u Sloveniji,spajanje porodice,te mi njihova država izlazi u susret i donosi rješenje da mi odobrava privremeni boravak u trajanju od pet godina.Ali uz uslov da moram biti zdravstveno osiguran!I to mi je sada pravi problem. Sa 70 godina,koliko imama,ni jedna osiguravajuća kuća ne dozvoljava turističko osiguranje osobama, preko 65 godina starosti. Opština u Sloveniji,koja mi je dala boravak privremeni,ne traži da imam nekakva specijalna osiguranja, oni traže da je osiguranje,koje pokriva neki hitan slučaj. Ja trenutno bez stalnog boravka i lične karte u Sloveniji nisam u mogućnosti da se odjavim iz Sarajeva, da ostanem bez l.k. jer onda ništa ne mogu da obavim u BiH bez toga dokumenta. Nadam se da ćete s velikom pažnjom razmotriti moju molbu,na čemu se unaprijed zahvaljujem i ostajem S POZDRAVIMA!!! Milovan
Milovan, 14.08.2014
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Također, imate mogućnost da prenesete zdravstveno osiguranje u Republiku Sloveniju, s tim da odjavite prebivalište u Kantonu Sarajevo i BH penziju prenesete u Republiku Sloveniju. Za više informacija obratite se u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Postovani! Obracam vam se povodom nestanka trakica za mjerenje secera koje traje vec duze vremena. Molim vas da mi odgovorite da li ce mi trakice biti izdate sa onim datumom kada sam ih trebao dobiti ili sa datumom kada ih budete urucivali? Hvala.
Asim, 14.08.2014
Odgovor: Dodjela traka za mjerenje šećera u krvi je regulisana Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko – protetskih nadomjestaka („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/07, 29/08). Prema ovom propisu Zavod osiguranicima izdaje trake po isteku roka od pedeset dana, odnosno ponovno po proteku roka od pedeset dana. Dakle trake se izdaju na dan kada ih trebate dobiti na korištenje.
Pitanje:    Osigurana sam u Rep. Austriji i molim Vas da mi pojasnite korištenje bilateralnog ugovora o socijalnom osiguranju. Posjedujem obrazac A/BIH 3, ovjeren od strane nadležnog austrijskog zdravstvenog osiguranja. Kako dalje da postupim odnosno rečeno mi je da taj obrazac trebam odnijeti u Područni ured ZZOKS-a... Unaprijed hvala najljepše na Vašem odgovoru i pojašnjenju
Sandra, 14.08.2014
Odgovor: Za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini , neophodnu medicinsku pomoć po osnovu obrasca A/BIH 3 možete koristiti ako ste : -Državljanin Austrije  sa dozvoljenim boravkom u BiH ;  -Državljanin Bosne i Hercegovine osigurani u Austriji iz radnog odnosa sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini .
Pitanje:    Osiguranik sam u Kantonu Sarajevu i molim Vas ako može da mi pojasnite da li imam mogućnost povrata novca za ukazanu liječničku pomoć. Moja kći, Matea Andrić bila je u Austriji sa skupinom mladih iz BiH. Pri kretanju druga ju je osoba iz nepažnje jako udarila sa leđa ona je bala i doživjela potres mozga. Ukazana joj je pomoć u najbližoj liječničkoj ustanovi i tada je morala platiti 77,80 eura. Unaprijed hvala najljepše na Vašem odgovoru i pojašnjenju
Mario, 11.08.2014
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.  Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.  
Pitanje:    nemozemo da dobbijemo zdravstveno ljecenje preko biro gde mogu da izganjam barem za djecu posto obodvoje neradimo
Fata, 08.08.2014
Odgovor: Obratite se nadležnoj općini prema mjestu prebivališta, kako bi nadležna služba za poslove socijalne zaštite eventualno Vam pomogla.
Pitanje:    Postovani, Trudnica sam u 8. mjesecu i trebala bih primiti injekciju Rhogama. Zanima me da li ZZO pokriva njene troskove i ako da, na koji nacin (unaprijed, tj.putem recepta ili naknadno, tj.ispostavom racuna)? Unaprijed hvala.
Esma, 08.08.2014
Odgovor: Predajte zahtjev za refundaciju troškova za nabavku lijeka na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju sa preporukom za navedeni lijek , fiskalni račun za kupljeni lijek, fotokopiju  zravstvene knjižice.
Pitanje:    Poštovani, imam pitanje u vezi porodiljskih naknada. Ako zasnujem radni odnos na određeno vrijeme u školi kao nastavnica, u i to vrijeme ostanem u drugom stanju, da li imam pravo na porodiljsku naknadu poslije poroda? Odnosno, koliko dugo trebam raditi da bih ostvarila to pravo? Hvala!
Hasija, 07.08.2014
Odgovor: Zakon o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) ,propisuje da  za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u roku od jedne godine neprekidno. Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 45 dana prije porođaja, a obavezno 28 dana prije porođaja.Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvarujete pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12).
Pitanje:    Poštovani, interesuju me uslovi za refundaciju troškova liječenja u inostranstvu za zahvat koji nije moguće obaviti u BiH, i imam saglasnost sa KCUS-a. Odnosno: - kada se podnosi Zahtjev tj. može li po predračunu ili tek sa računom po obavljenom zahvatu? - potrebna dokumentacija? - odobrava li se cjelokupan iznos ili dio, i ukoliko je dio koji procenat? Unaprijed hvala !
Tanja, 06.08.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirao je “Komisiju za pomoć u liječenju u inostranstvu”, za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojoj se osigurana lica mogu obratiti nakon završenog liječenja u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne I Hercegovine. Uz zahtjev za pomoć u liječenju u inostranstvu, osigurana lica trebaju dostaviti: ·           otpusno pismo i potvrdu sa klinike u Bosni i Hercegovini o nemogućnosti liječenja oboljenja, uz potpis šefa klinike i dva ljekara; ·           otpusno pismo iz inostranstva gdje je liječenje obavljeno sa prevodom ovlaštenog sudskog tumača; ·            dokaz o ličnom plaćanju troškova liječenja; ·           kopiju zdravstvene legitimacije. Zahtjev se  podnosi Komisiji u roku od šest mjeseci od dana završenog liječenja. Na osnovu navedene dokumentacije, Komisija može odobriti pomoć za liječenje u inostranstvu, u iznosu najviše do 10 000 KM. 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting