Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    U SEDMOM SAM MJESECU TRUDNOĆE,I ZBOG RIZIKA SAM NA BOLOVANJU SADA VEĆ PREKO 42 DANA,MOJI DOKTORI SU MI PRENIJELI DA NEMA POTREBE DA IDEM NA BILO KOJU KOMISIJU I DALJE PREGLEDE.JA SAM RADNIK NA ODREĐENO VRIJEME I MOJ POSLODAVAC MI JE PRENIO DA JE ON DUŽAN PO ZAKONU DA DAJE PLAĆU SAMO DO 42 DANA TRUDNIČKOG BOLOVANJA,A OSTALO ĆE UPLAĆIVATI KANTON.MOŽETE LI MI POJASNITI KO KONKRETNO-INSTITUCIJA U TOKU TRUDNIČKOG BOLOVANJA VRŠI ISPLATU PLATA I DRUGIH DOPRINIOSA ZA MENE,A KO TOKOM PORODILJSKOG.HVALA UNAPRIJED
Fatima, 01.10.2013
Odgovor: Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti (Službene novine F BiH", broj:66/12) u članu 10. je utvrđen izuzetak po kojem privremenu spriječenost za rad u slučaju komplikacija u toku trudnoće ili porođaja, utvrđuje izabrani doktor i u trajanju dužem od 42 dana, a na osnovu nalaza, mišljenja i preporuke ljekara specijaliste ginekologa koji vodi trudnoću, odnosno otusnice iz bolnice nakon porođaja. Što se tiče naknade bolovanja za vrijeme čuvanja trudnoće poslodavac za prva 42 dana vrši isplatu naknade iz svojih sredstava. Naknadu bolovanja nakon 42 dana obračunava i isplaćuje poslodavac s tim da refundaciju naknade vrši od Zavoda zdravstvenog osiguranja kod kojeg je radnik prijavljen na osiguranje.  Naknadu plaće u vrijeme trajanja porodiljskog odsustva vrši općinska služba za poslove socijalne i dječije zaštite prema mjestu prebivališta porodilje  a na osnovu donešenog rješenja na zahtjev porodilje.
Pitanje:    Poštovanje, molim odgovor na pitanje: da li je obračun plate uposlenice na bolovanju zbog komplikacije u trudnoći 100% važeći za sve firme jednako ili po pravilniku i kolektivnom ugovoru firme? Tj. dali sve firme moraju ispoštovati Član 47. stav 2. tačka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», 30/97, 7/02 i 70/08)? Hvala
Amela, 01.10.2013
Odgovor: Obračun plate i visina naknade koju isplaćuje poslodavac reguliše se njegovim pravnim aktima. Refundaciju isplaćene naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, po zahtjevu isplatioca, vrši zavod zdravstevnog osiguranja Kantona Sarajevo po Odluci o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (Službene novine Kantona Sarajevo broj. 6/04 i 25/09) i ne može biti veća od 80%  od prosjeka plate u FBIH prema posljednjem podatku  Zavoda za statistiku FBIH.
Pitanje:    Postovani, Zakasnila sam nekoliko dana nakon roka za ponovnu prijavu na biro.Samim tim me vasa sluzbenica obavijestila da sam izgubila pravo na zdravstveno osiguranje.Nekoliko puta sam isla na biro i razgovarala s njom ali nista nisam postigla.Imam 25 godina i nedavno sam ostala bez posla.Ukoliko nadjem posao da li ce to biti prepreka za prijavu? Molim vas svakako da mi odgovorite a ako u skorije vrijeme ne budem pronasla posao sta mogu da uradim da bih imala ZO. Jer na mnogo sam mjesta trazila savjet i niko mi nije pomogao. Unaprijed hvala Lp
Belma, 30.09.2013
Odgovor: Vi ste očigledno propuštanjem roka izgubili pravo da budete zdravstveno osigurani preko Zavoda za zapošljavanje. Zakonom o zdravstevnom osiguranju ("Službene novine FBiH",br. 30/97,7/02,70/08 i 48/11), od člana 19. do člana 29. regulisano je ko su osigurana lica i na koji način mogu ostvariti zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Postovani interesuje me da li postoji rok za prijavu na zdravstveno osiguranje nakon potpisivanja ugovora o radu i koja je procedura za prijavu zaposlenih osoba na isto? Hvala unaprijed
Samra, 30.09.2013
Odgovor: Prijave i odjave na zdravstveno osiguranje vrši Vaša firma  putem Poreske uprave  na propisanim obrascima. Rok za prijavu je 7 dana od dana  zasnivanja radnog odnosa.
Pitanje:    Poštovani, da li može neko drugi preuzeti elektronsku zdravstvenu knjižicu umjesto pacijenta koji je slabo pokretan i bolestan? Da li je to moguće uz ličnu kartu i staru knjižicu pomenutog osiguranika' lp
Aida, 30.09.2013
Odgovor: Uz ličnu kartu osiguranika, i ličnu kartu osobe koja preuzima elektronsku knjižicu, moguće je preuzeti elektronsku zdravstvenu knjižicu.Potrebno je otići u poslovnicu zavoda zdravstvenog osiguranja koja vam je navedena na pozivu za preuzimanje elektronske kartice.
Pitanje:    Zaposlena sam.Radim u frizeskom salonu.Nedavno sam saznala da sam u drugom stanju.Problem je taj da ja nemam zdravstvenu zastitu jer moj gazda mi neuplacuje doprinose.Plata mi je 370 km i ja nemogu podnijeti tolike troskove a ni gazdu da to uplati.Ja bi vas zamolila ako ikako mozete da mi pomognete!
Edina, 27.09.2013
Odgovor: Trudnice sa rizičnom trudnoćom, uz ljekarski nalaz, mogu ovjeriti zdravstvenu legitimaciju i u slučaju kada poslodavac neuredno plaća doprinos.
Pitanje:    Djeca i ja smo imali prebivalište u Općini Novi Grad Sarajevo. Već duži vremenski period živimo i liječimo se na području Općine Ilidža ali nikada nismo izvršili promjenu adrese u zdravstvenoj knjižici. Molim Vas da mi odgovorite da li je potrebno izvršiti neku promjenu u ZZO. Napominjem da sam zaposlena.
Fadila, 26.09.2013
Odgovor: Obratrite se firmi u kojoj ste zaposleni. Firma će preko Poreske uprave izvršiti promjenu podataka u toku osiguranja.
Pitanje:    postovanje, trebam da se prijavim na biro zbog zdravstvenog osiguranja...zanima me da li cu kao porodilja imati doplatak (koji imaju porodilja s biroa) s obzirom da sam vanredan student..unaprijed vam se zahvaljujem
Erna, 26.09.2013
Odgovor: Obzirom da naknadu za porodiljsko odsustvo isplaćuje ministarstvo za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice sa djecom, obratite se njihovoj službi u općini u kojoj imate prebivalište. 
Pitanje:    Na bolovanju sam provela 60 dana(2 mjeseca), nakon prvog mjeseca odnijela sam doznake 31-og tog mjeseca, u firmi su tražili jos neki obrazac,isti sam donijela 2-og idućeg mjeseca, a plata bude 10-og u mjesecu, u 8-om mjesecu nisam dobila platu za 7, već u 9-om dvije plate za 7 i 8? Da li je to protuzakonito po radnom pravu???
Selma, 25.09.2013
Odgovor: Zakonom o radu ("Službene novine FBiH", br. 43/99,32/00 i 29/03) u članu 70. je utvrđeno da se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu određuju periodi isplate plaće koji ne mogu biti duži od 30 dana. Naknada plaće zbog privremene spriječenosti za rad se isplaćuje u istom obračunskom periodu kao i plaća, tako da doznake moraju da se donesu u firmu u tom obračunskom periodu.Svaka firma svojim unutrašnjim aktima utvrđuje do kada se doznake moraju predati kako bi zaposlenik ostvario pravo na naknadu plaće u obračunskom periodu za isplatu plaća.
Pitanje:    Poštovani, izabrana doktorica opće medicine, kod koje se liječim, mi je izjavila, da 1 dan odsustva sa posla zbog zubobolje mogu sam da pravdam, bez doznaka. Da li je to tačno? molim za hitan odgovor, jer mi poslodavac traži doznaku, a doktorica mi je prethodni put izjavila da mogu sam pravdati, što sam i učinio, ali sada poslodavac želi da mi uzme 1 dan od GO, Hvala i LP, Miro
Miroslav, 25.09.2013
Odgovor: Prema članu 26. Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti (Službene novine FBIH broj: 66/12), regulisano je da za vrijweme privremene spriječenosti za rad osiguranik ostvaruje kod poslodavca pravo na naknadu plaće na osnovu propisanog obrasca Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad . Ukoliko poslodavcu niste donijeli Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad („doznaka“) potpisan i popunjen od ljekara koji Vam je utvrdio spriječenost za rad zbog bolesti, poslodavac Vam ne može pravdati odsustvo s rada zbog bolesti.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting