Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje, potrebna mi je informacija vezana za refundaciju troskova i na koji nacin se moze dobiti uput, odnosno da li uopste postoji mogucnost da dobijem uput za obavljanje dijagnostickih pregleda na Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu. Naime, majka sam sedmogodisnje djevojcice(imamo nase zdravstveno osiguranje), koja kasni sa govorom, imala je hiperviskozni sindrom, lijecena je na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu, sa mnogim komplikacijama, koje su i posljedice izazvane nepaznjom nasih ljekara, pocevsi od Porodilista. Uspostavila sam kontakt sa doktoricom pomenutog Instituta koja navodi da dolaze djeca iz nase drzave i da su im uputnice priznate, kao i troskovi. Od nasih logopeda nemam nikakvu valjanu dijagnozu, a djevojcica treba da krene u skolu, tako da nismo sigurni koja skola je za nju( da li redovna ili specijalna.) Unaprijed se zahvaljujem i nadam.
Irma, 19.05.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne izdaje uputnice za liječenje osiguranika van teritorije BiH. U Zavodu postoji komisija za pomoć u liječenju u inostanstvu,te zahtjev možete uputiti prema istoj. Uz zahtjev morate priložiti originalnu medicinsku dokumentaciju,potvrdu sa klinike da se navedeni dijagnostički pregled ne radi u BiH  kao i orginalni račun ustanove u kojoj je obavljen dijagnostički pregled.
Pitanje:    zanima me kako da osiguram zenu koja je strani drzavljanin i koje papire trebaji i koja je cijena
Jasmin, 16.05.2014
Odgovor: Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo.           Potrebna dokumentacija:   - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje,   - dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, - Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, - dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec  u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.  Po dostavljanju navedene dokumentacije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje .  Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Gdje se mogu dobiti obrasci za izbor porodičnog ljekara?
Branka, 16.05.2014
Odgovor:       Izjave  o slobodnom izboru doktora porodične medicine/doktora stomatologije  osigurano lice dobiva od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Pošto Vas je nemoguće dobiti telefonom...koristim ovaj formular da Vam postavim pitanje. Zbog puta (u inostranstvo) mi je savjetovano da izvadim "IZVOD IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE - ZDRAVSTVENI KARTON BR...." Gdje i kako mogu dobiti taj dokument. Hvala Hitno
Elmedin, 16.05.2014
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.   Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdrtavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Postovani/a, kod prve 'prijave' za porodicnog ljekara, da li poste neka pravila, pr. ja sam na adresi u opcini Novi Grad, tacnije C-5 naselje - Dodrinja 2, postoji najblizi por. ljekar blizu, ali dali se ja mogu prijaviti, tj. izabrati ljekara po osobnom izboru u opcini Novi Grad?
Dino, 15.05.2014
Odgovor: Članom 1 i 2 \"Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo\", uređeno je pravo osiguranih lica na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite, a Članom 7 propisano je da osigurano lice bira doktora primarne zdravstvene zaštite prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite. Tačkom 5 \"Uputstva o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo\" propisano je da ukoliko osigurano lice izabere doktora u udaljenoj ambulanti i pored činjenice da postoji mogućnost registracije u najbližoj ambulanti, izabrani doktor ga je dužan upozoriti da zbog udaljenosti može biti uskraćen besplatne kućne posjete od strane ljekara ili patronažne medicinske sestre.
Pitanje:    Poštovani, uskoro trebam da otvorim porodiljsko bolovanje, a samo stalni sam poduzetnik (advokat) i interesuje me koliko dugo se čeka refundacija od Zavoda zdravstvenog osiguranja za plaćene doprinose za vrijeme porodiljskog bolovanja?
Merima, 14.05.2014
Odgovor: Zakon o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) ,propisuje da  za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u roku od jedne godine neprekidno. Na osnovu nalaza ovlaštenog ljekara žena može da otpočne porođajno odsustvo 45 dana prije porođaja, a obavezno 28 dana prije porođaja.Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvarujete pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12).
Pitanje:    Postovani, moja majka je prije dvije i pol godine imala mozdani udar. 100% je invalid, hemiplegicar sa oduzetom lijevom stranom. Vec dvije godine, po periodima, ostvarujemo pravo na pelene za odrasle jer apsolutno ne moze da kontrolise vrsenje nuzde. Nakon svakog isteglog perioda duzni smo donijeti nalaz koni potvrdjuje njeno stanje. Tu nastaje problem: u zzoks insistiraju da se donese nalaz neurologa, sto uredno dobijemo, te nalaz fizijatra. Tu nastaju problemi jer dr. fixijatar ne zeli (odnosno kaze da prema Pravilniku ne smiju) izdati nalaz. Svaka nova prijava za pelene je neka vrsta traume za.majku (i mene kao njgovatelja) jer nas se salje od vrata do vrata, odbija, a uz to, kupujemo pelene. Dakle, da li je i po kojem Pravilniku OBAVEZUJUCE donijeti nalaz fizijatra? Hvala
Amina, 14.05.2014
Odgovor: Osiguranici KS koji su imali moždani udar kao što je slučaj sa Vašom majkom ostvaruje pravo na jednokratne pelene,a na osnovu priložene medicinske dokumentacije.Nakon isteklog perioda dužni ste obnoviti zahtjev i priložiti nalaz neurologa i fizijatra.Prema tome ljekar fizijatar je dužan dati svoj nalaz po terapiji moždanog udara.Ukoliko Vam ljekar pravi probleme a nebi trebao,priložite samo nalaz neurologa.
Pitanje:    Postovani, trudna sam vec 7mjes.na bolovanju sam i ubrzo cu navrsiti 42 dana bol. Moji doktori me ne zele poslati na komisiju jer kazu da od ove god.je nema. Pa mene zanima dali je to istina i hocu li ja imati kakvih problema u firmi zbog toga sto nemam potvrdu od komisije, samo doznaku lijecnika opce prakse. Hvala vam na odgovoru.
Vesna, 14.05.2014
Odgovor: U skladu sa članom 10. Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti povrede ili drugih okolnosti (Službene novine FBiH br. 66/12) u slučaju komplikacija u toku trudnoće ili porođaja izabrani doktor utvrđuje privremenu spriječenost za rad i u trajanju dužem od 42 dana, a na osnovu nalaza,mišljenja i preporuke ljekara specijaliste ginekologa koji vodi trudnoću.
Pitanje:    Postovani, Budući da, kao što Vam je poznato, već duže vrijeme nije moguće uraditi nalaz amniocenteza niti na Kliničkom centru niti na GAK Jezero što smatram nedopustivim budući da se usljed nastale situacije svi osiguranici moraju izložiti ogromnom trošku od 750 konvertibilnih maraka (koliko nalaz košta u privatnim klinikama), molim da mi kazete koja je procedura za poketanje postupka za refundiranje sredstava buduci da sam osiguranik Zavoda sa urednom placenim svim doprinosima, te da ova situacija nicim nije prouzrokovana od strane pacijenata koji u ovakvoj situaciji nemaju nikakvog izbora. Zaista se pitam sta ce nam svima zdravstvena knjizica kada za milion nalaza nema reagenasa i pri tom konstatujem da je slogan Klinickog centra i ostalih Javnih zdravstvenih institucija "Briga za zdravlje pacijenta na prvom mjestu" zaista notorna laž, jer vam u praksi kazu da nema reagenasa i da niko ne zna kada ce stici, pa je prema tome sasvim svejedno da li ste zivi ili ne. Zahvaljujem se na odgovoru.
Alisa, 13.05.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS prebacuje KCUS mjesečne tranše za materijalne troškove što podrazumjeva nabavku lijekova,reagencija i sveg ostalog neophodnog za liječenje osiguranika KS. Zašto KCUS nije nabavio pomenute reagencije nije nam poznato,jer su im prebačena finansiska sredstva. Ako navedenu analizu uradite u privatnoj klinici refundaciju sredstava tražite od KCUS-a jer su oni dužni raditi navedenu analizu.
Pitanje:    Postovani, Bolujem od reumatoidnog artritisa 40.god,rođena sam 17.12.1964.god.liječena svim lijekovima koji su mi preporučili ljekari reumatolozi,a mogu se nabaviti u BiH, ali bez nekog većeg uspjeha.Moje pitanje je da li Zavod u ovakvim slučajevima može odobriti biološku terapiju, koju mi moj reumatolog predlaže a ja nisam u mogućnosti da je kupim. Unaprijed zahvaljujem.
Ramiza, 13.05.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS finansira lijekove koji su dio Odluke o listi lijekova KS.Obzirom da biološka terapija nije dio navedene Odluke finansiranje iste nije moguće.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting