Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, Majka mi uskoro dolazi iz Srbije i trebala bi da provede sa nama par mjeseci, da se malo oporavi poslije smrti moga oca. Sta je potrebno da uradim da bi ona bila zdravstveno osigurana za vrijeme njenog boravka u BiH? Svako dobro
Aida, 15.09.2014
Odgovor: Vaše pitanje nema dovoljno podataka za detaljan odgovor....Naime, ako Vaša majke nije zdravstveno osiguranja i ako nije državljanin BiH, tj. ako je državljnanin Srbije, imenovana mora ispunjavati nekoliko bitnih elemenata za ostvarivanje zdravstvenog osiguranja na području Kantona Sarajevo. Imenovana treba da ima privremeni boravak na godinu dana. Privremeni boravak se odobrava od strane Ministarstva sigurnosti BiH­ - Službe za poslove sa strancima. Osnov za osiguranje je član 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e). i 12. tačka e). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09), kojim je propisani da se strani državljanima i licima bez državljanstva osigurava zdravstvena zaštita pod istim uslovima kao i državljaninma FBiH, ako međudržavnim sporazumom nije drugačije propisano. Imenovana je obavezna da uplati 434,00 KM, koji se odnosi na 6 mjeseci unazad i tekući mjesec, na žiro račun Zavoda i priloži ostalu potrebnu dokumetaciju. Za svaki slijedeći mjesec imenovana je obavezna da uplati 62,00 KM, i Zavod će imenovanoj ovjeravati knjižicu sa rokom važenja 1 (jedan) mjesec za koji je doprinos uplaćen. Ukoliko imenovana ne bude izvršila uplatu doprinosa za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih doprinosa u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Za bilo kakva detaljniji odgovor obratite se u neku od Poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ili direktno sa zahtjevom Pravnoj službi da biste dobili opširniji odgovor.
Pitanje:    Poštovani, da li Zavod pokriva refundaciju troškova za postupak vantjelesne oplodnje urađen u Bahceci Sarajevo? Moja dob je 33.g., postupak nije uspio, a imam uredno sve račune sa fiskalnim isječkom? Da li postoji mogućnost refundacije i kome da se obratim u slučaju pozitivnog odgovora? Unprijed hvala na odgovoru!
Svjetlana, 12.09.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva ni za kakvu vrstu liječenja urađenu u privatnim klinikama.
Pitanje:    Pozdrav, ja sam drzavljanin BIH, zaposlen na neodredjeno. Moja supruga je drzavljanin R. Srbije, vjencani smo u Sarajevu (opcina Novi Grad), te je njoj odobren boravak u BIH na osnovu braka sa mnom. Interesuje me kako moja zena moze dobiti zdravstveno osiguranje?
Milhad, 12.09.2014
Odgovor:  Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo Potrebna dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje,  - dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, -   Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, -  dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec.
Pitanje:    Moja kćerka puni u Januaru 26 godina,upisala je doktorat ,do sada je nosilac osiguranja muž tj. otac moje kćerke.Rećeno nam je kada napuni starost od 26 godina da više ne može imati zdravstveno osiguranje.Postoji li neka druga mogućnost za ostvarivanje,pošto se ona još uvijek školuje,a školovanje nije prekidala nikako. Nadam se odgovoru i unapred Vam hvala.
Nevzeta, 12.09.2014
Odgovor: Ukoliko je Vaša kćerka redovan student može se osigurati po članu 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Navedeni član 10. Odluke, izričito navodi da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, samo plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života. Od dokumetacije uz  zahtjev je neophodno da nam dostavi: 1.    Fotokopiju lične karte; 2.    Školsku potvrdu sa visokoškolske ustanove kao dokaz da je redovan ili redovan samofinansitajući student navedene ustanove; 3.    Uplatnicu u iznosu od 20,00 KM; 4.    Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kao dokaz da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, nema tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovani moj sin koji im jedanaest godina treba da nosi naočale, pa me u tom smislu interesira da li Zavod swnosi troškove ili bar njihov dio
Indira, 12.09.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja u potpunosti snosi troškove nabavke naočala. U zdravstvenoj ustanovi u kojoj liječite Vašeg sina dobit ćete obrazac koji trebate ovjeriti u poslovnici Zavoda te s istim otići u optiku gdje ćete dobite naočale.
Pitanje:    Postovani zanima me dali osoba penzionerka placa pejsmejker i dali zavod snosi ikakve troskove. Hvala unaprijed.
Merima, 09.09.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS snosi troškove ugradnje pejsmekera.Propisani obrazac ćete dobiti na klinici te isti ovjeriti u poslovnici Zavoda. S ovjerenim obrascem se vraćate na kliniku radi ugradnje.
Pitanje:    Da li ste slučajno angažovali nekog da lično kontroliše korištenje lijekova i njihovo plaćanje? Moju baku je jučer neko zvao i tražio da dođe kući. baka ga je uputila svom ljekaru, ali smo sad svi zabrinuti. Pozdrav, Irena
irena, 05.09.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS niti je angažovao koga niti bilo ko od uposlenika ima zadatak da kontroliše korištenje lijekova i njihovo plaćanje.
Pitanje:    Postovani, sestra zivi i radi u Njemackoj.Osigurana. Imala je nezgodu,operisana i lezi u Sarajevu u bolnici. Kome da posaljem obrazac BiH 6? Ima licnu kartu izdatu u Bijeljini. Hvala unaprijed.
Mehmed, 04.09.2014
Odgovor: Za izdavanje bolesničkog lista po osnovu obrasca BH 6 obratiti se prema mjestu prebivališta ( lična karta Bijeljina ) ili  prijaviti privremeni boravak na području Kantona Sarajevo pa se onda obratiti u nadležnu poslovnicu ZZO  za izdavanje bolesničkog lista.
Pitanje:    Poštovani,zaposlena sam u javnom preduzeću koje je nedavno potpisalo ugovor sa Ministarstvom pravde o zapošljavanju lica gdje se kazna zatvora preinačuje u rad za opće dobro na slobodi.Obzirom da se takvo lice već upućeno u naše Preduzeće dužni smo ga osigurati u slučaju povrede na radu.Molim Vas kako osigurati ovo lice, niko mi ne zna objasniti.Volontera osiguram 35%(min.plate) preko Zavoda za zapošljavanje.Da li u ovom slučaju primjenjujemo isto ili osiguranje vršimo putem osig.društava kao kolektivno osig.uposlenih.Molim odgovor.Zahvaljujem na razumijevanju i vremenu
Sadbera, 04.09.2014
Odgovor: U Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Sl. novine FBiH“ br. br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11),  u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja nemaju propisane  odredbe  osiguranja  u slučaju povrede na radu za lica kojima je kazna zatvora preinačuje  u rad za opće dobro, već samo za lica koja se nalaze u radnom odnosu.
Pitanje:    Poštovani, jučer sam poslala pitanje vezano za refundaciju troškova kariograma i dobilasljedeći odgovor od vas: Zahtjev za refundaciju troškova za izvršenu analizu u Institutu za genetiku možete podnijeti na protokol Zavoda. Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indicirana navedena analiza, kopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica, kao i orginalni račun Instituta gdje je analiza rađena. Mene još interesira na koji Zakon i koji članda se pozovem prilikom pisanja navedenoh zahtjeva, da li može kopija medicinske dokumentacije ili treba orginal, i da li orginal račun treba biti naslovljen na Zavod ili na mene lično (budući da smo analizu radili jučer, a da se račun plaća tek prilikom dizanja nalaza, a to je za nekih mjesec dana). Unaprijed hvala.
Ivana, 03.09.2014
Odgovor: Prilikom pisanja zahtjeva ne treba te se pozvati ni na koji zakon,u poslovnicama Zavoda ima već gotov obrazac zahtjeva.Možete predati fotokopiju medicinske dokumentacije, a račun mora glasiti na Vaše ime.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting