Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, potrebne su mi informacije koji je postupak izdavanja nove zdravstvene knjižice ako je prethodna uništena. Naime, knjižice za moja dva maloljetna sina sam negdje zaturila i ne mogu ih naći, skupa sa papirnatim obrascima. molim vas da me uputite u proceduru ili da mi date broj telefona na koji mogu dobiti informaciju. Hvala
Andreja, 18.06.2018
Odgovor: Potrebno je kupiti nove zdravstvene legitimacije za Vašu djecu, u jednoj od ispostava Zavoda, te iste i ovjeriti kako bi mogli nesmetano koristiti zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Poštovani, imala sam knjižicu na osiguranju roditelja koja je dosta stara i onako je u raspadu. Sad kad sam se zaposlila i osigurana sam preko posla, kako izvaditi novu knjizicu? Imam li pravo/mogućnost na zdravstvene usluge dok cekam da izvadim novu? Hvala.
N., 18.06.2018
Odgovor: U slučaju popunjenosti mjesta za ovjeru zdravstvene legitimacije, potrebno je kupiti novu zdravstvenu legitimaciju I istu ovjeriti kod poslodavca, kako bi bila validna, zatim otići u bilo koju poslovnicu I ovjeriti.
Pitanje:    Lijep pozdrav. Situacija je slijedeća, naime prije mjesec dana sam diplomirala, i nedavno sam saznala da imam 30 dana roka da se prijavim na biro kako bih stekla pravo na zdravstveno osiguranje, dakle zakasnila sam. Eh sad mogu li biti osigurana preko suprugove firme, a da nisam u radnom odnosu i da nisam prijavljena na biro? Hvala unaprijed na odgovoru.
Rijada, 18.06.2018
Odgovor: Možete ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u svojstvu supruge. Shodno tome, neophodno je da u jednoj od naših ispostava kupite obrazac ZO-1 I zdravstvenu legitimaciju (ukupno 3 KM), i dostavite poslodavcu Vašeg supruga, radi popunjavanja i ovjere istih. Slijedom toga, neophodno je da navedenu dokumentaciju podnesete referentu zdravstvenog osiguranja u Vama najbližoj ispostavi u svrhu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:      Postovani, moja mama penzionerka zeli da se preseli iz Tuzle u Sarajevo. Koja je procedura da se i zdravstveno osiguranje prebaci u Kanton Sarajevo? Lijep pozdrav!
Dina, 18.06.2018
Odgovor: Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje podnosi prijavu za zdravstveno osiguranje u Jedinstveni sistem za korisnika prava na mirovinu. Stoga, potrebno je da se obratite PIO/MIO (Novo Sarajevo) radi podnosenja prijave na zdravstveno osiguranje, pod uvjetom da je izvrsena odjava sa zdravstvenog osiguranja iz kantona iz kojeg dolazi gospođa. Vjerovatno ce Vam trebati fotokopija rjesenja o penziji i "nova" prijavnica CIPS-a.
Pitanje:    Poštovani, nigdje ne mogu da pronadjem odluku UO/06-4-25776/17, da li me možete uputiti na tačan link. Unaprijed hvala!
Lela, 18.06.23018
Odgovor: Odluku o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine pronaći ćete na stranici Zavoda, www.kzzosa.ba, u sekciji "NOVOSTI", arhiva vijesti, klikom na stranicu 3 u dnu ekrana.
Pitanje:    Molim vas za telefonski kontakt broj kako bih mogao provjeriti da li mi je urađena potvrda za dobivanje slusnog aparata. Sva potrebna dokumentacija je predata. Samo se ceka rjesenje. Posto je u pitanju starija osoba koja je isla i ista nije bila gotova. Ako mi mozete proslijediti kontakt telefon za provjeru iste. Hvala
Džemal, 24.05.2018
Odgovor: Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda putem broj telefona 725-284 ili 725-316.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me da li se može refundirati 3 injekcije iz privatne očne klinike,osoba koja je na bioru posjeduje račune,a mora ih primiti hitno?
Lejla, 23.05.2018
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za lijekove koji nisu dio Odluke o listi lijekova KS,te možete predati zahtjev za refundiranje sredstava za navedene injekcije, ukoliko imate originalni račun na kojem je naveden pomenuti lijek.
Pitanje:    Postovani, trenutno zivim,radim i osigurana sam u Sarajevu, muz mi zivi u Austriji. Trudna sam i razmisljam da se porodim u Austriji, da li izmedju Austrije i Bosne postoji neki sporazum, i da li bi moje osiguranje pokrivalo porod u inostranstvu, takodje da li postoji neko dodatno osiguranje koje bi mogla platiti kako bi se tamo porodila bez problema!? Unaprijed hvala. LP
Mia, 23.05.2018
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu propisana je Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i drugih zemalja i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava. Ugovorom je propisano da novčana davanja odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac se izdaje nakon dobivanja ocjene zdravstvenog stanja osiguranog lica kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac, u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Kako dodcu do potvrde o zdravstvenom osiguranju. Naime treba mi u svehu regulisanja stipendije vani i imam osiguranje na osnovu mame.. Kojoj instituciji i gdje da se obratim?
Ena, 23.05.2018
Odgovor: Potrebno je da se ovom Zavodu podnese zahtjev za izdavanje potvrde da ste prijavljeni na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevu. Zahtjev se može podnijeti u nekoj od poslovnica Zavoda, te je potrebno da isti bude svojeručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva ili ukoliko drugo lice podnosi zahtjev potrebna je punomoć ovjerena od nadležne općinske službe. Također postoji mogućnost i da lice podnese zahtjev putem e-maila (skenirani zahtjev), a na zahtjev tog lica se tražena potvrda može od strane ovog Zavoda poslati također e-mailom.
Pitanje:    Poštovani već duže godina, pored ostalih lijekova, koristim lijekove Anginal 40 mg i Preductal MR 35 nakon ugradnje pacemaker-a prije 8 godina i stent-a prije 7 godina. Do sada nije bilo nikakavih problema na relaciji korisnik i davaoc lijekova. Neki dan sam išao kućnom doktoru da mi napiše mjesečne recepte za lijekove iz moje terapije i kada sam došao u apoteku nisam mogao podići navedene lijekove. U apoteci su rekli da odem u ZZO Kantona Sarajevo. Otišao sam i na info pultu mi je rečeno da napisem Molbu sa pratećom dokumentacijom i da predam na šalter. Pitanje: Zbog čega je sve ovo potrebno i šta treba da uradim da bi nastavio nesmetano dobijati potrebne lijekove.?
Fidin, 23.05.2018
Odgovor: Da bi smo utvrdili iz kojeg razloga niste bili u mogučnosti podići svoju mjesećnu terapiju, moramo ispoštovati proceduru te je potrebno  da predate zahtjev na protokol Zavoda sa pratećom medicinskom dokumentacijom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting