Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Generalni direktor:
Dr.sci. Kenan Crnkić, dipl. oec.
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Postovani . ja trebam da se prijavim na biro ali mislim da necu moci jer moram ici u Njemacku radi nekih obaveza pa da li bi me mogao prijaviti jedan od roditelja ili oba ?
Admir, 03.07.2014
Odgovor: Obratite se Zavodu za zapošljavanje Kantona Sarajevo kako bi dobili odgovor na postavljeno pitanje.
Pitanje:    Poštovani, zanima me koji su uslovi da se dobiju pelene za odrasle od socijalnog i koje dokumente treba za to priložiti i gdje odnijeti? Hvala unaprijed na odgovoru!
Josipa, 03.07.2014
Odgovor: Prava osiguranika kod dodjele pelena za inkontinenciju su uređena Uredbom o obimu ,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica,u ovom slučaju prema dijagnozama bolesti koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice.
Pitanje:    Poštovani, molim odgovor na pitanje zašto Ortopedska klinika KCS nema duži period revizione endoproteze za kuk? Unazad 6 mjeseci bezuspješno pokušavam doći do informacije,ali na KC me samo otkače datumima (od 15.- 20.og u svakom mjesecu kao znaće se prava informacija) i tako prolaze mjeseci.I pored moje upornosti nisam uspjela saznati kome da se obratim kako bih saznala hoće li i KADA ortopedija dobiti revizione proteze. Ja sam pacijent kome je prije 17 godina ugrađena totalna bescementna endoproteza desnog kuka na KC i ta proteza se razlabavila, popucali su šarafi koji su učvršćavali krov acetabuluma- ukratko protezi prošao rok trajanja!Zbog svega toga mi moje hodanje, stajanje, sjedenje pa čak i ležanje pričinjava bol!Postala sam teški invalid osuđen na pomoć drugih u obavljanju najosnovnijih životnih funkcija a rješenje je tako jednostavno- reviziona proteza! Ortopedi voljni, ja očajna a Proteza nema. Zašto? Ako, zbog tehničkih razloga-nedostatka proteze, ne mogu biti operirana u Sarajevu, kako to mogu učiniti u inozemstvu a da sve troškove ne moram snositi sama? U očekivanju odgovora iskreno poštovanje
Amra, 03.07.2014
Odgovor: Ortopedska klinika KCUS  je dužna nabaviti revizione endoproteze kuka iz razloga što Zavod zdravstvenog osiguranja KS prebacuje mjesečne tranše za materijalne troškove što podrazumjeva i nabavku pomenutih proteza.Da bi pomenutu operaciju radili van granica BiH potrebno je donijeti izjavu iz KCUS-a da takve vrste operativnih zahvata ne rade.
Pitanje:    Poštovani, da li Zavod snosi (ili refundira) troškove hemodijalize obavljene u Crnoj Gori ili Hrvatskoj. Ukoliko snosi, koja je procedura i koji dokumenti su potrebni za to? Unaprijed hvala
Nana, 03.07.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne finansira troškove hemodijalize a istu finansira Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH,te se sa upitom trebate obratiti pomenutom zavodu.
Pitanje:    Poštovani, zaposlena sam već 10 godina u jednoj banci u Sarajevu gdje poslodavac uredno vrši uplate prema ZZO. Zanima me za koje lijekove se može podnijeti zahtjev za refundaciju troškova. Konkretno, u postupku sam MPO i većina lijekova/injekcija nije na esencijalnoj listi lijekova. Unaprijed hvala
Merima, 03.07.2014
Odgovor: Na zahtjev za refundaciju troškova za nabavku lijekov koji nisu dio Odluke o listi lijekova KS možete kandidovati one koje Vam je ljekar propisao.Odgovor komisije koja razmatra odobravanje jednokratne pomoći dobit će te u pisanoj formi na kućnu adresu.
Pitanje:    Poštovanje, zanima me postoji li kategorija osiguranika koja ne mora plaćati skidanje mrene. U mom slučaju je riječ o 400 i nešto maraka. Unaprijed hvala
Edina, 03.07.2014
Odgovor: Operacija skidanja mrene se ne plaća,ide na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Pacijent participira u cijeni leće koja se tom prilikom ugrađuje.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za informaciju, zivim u opcini Novo Sarajevo, kanton Sarajevo. Na bolovanju sam vec mjesec dana, sifra uzroka bolovanja 05, sifra MKB-10 026 . Na koliki procenat plate imam pravo dok sam na bolovanju. Pozdrav, Kornelija
Kornelija, 02.07.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, refundira naknadu plaće nakon 42 dana privremene spriječenosti za rad. Za eventualne nejasnoće u vezi plaće obratite se poslodavcu.
Pitanje:    Poštovani, Molim za odgovor, šta je poslodavac dužan da dostavi u ZZO KS, prilokom predavanja dokumentcije za refundiranje a vezano za trudničko bolovanje nakon 42 dana. Hvala
Mirza, 24.06.2014
Odgovor: Potrebno je da posjedujete doznake izdate od ovlaštenog ljekara,potvrdu o neto isplaćenoj plaći(obrazac ZO-PL),rješenja od Prvostepene ljekarske komisije i spisak radnika za koje se traži povrat isplaćene naknade (Obrazac NPL-1).Navedene obrasce ZO-PL i NPL-1 kupujete na blagajnama naših poslovnica. Zahtjev podnosite nakon isplate prvog mjeseca nakon 42 dana ili po završetku privremene spriječenosti za rad osiguranika.Obzirom da je svaki predmet zahtjeva za refundaciju bolovanja individualan, ne možemo dati uopštene upute .Za detaljnije  informacije obratite se u nadležnu poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica ili adresi fizičkog lica).
Pitanje:    Poštovani, potrebna mi je informacija o pravima na zdravstveno osiguranje. Naime, moja supruga nema državljanstvo BiH (ima stalni boravak i ličnu kartu za strance) i na koji način može da ostvari pravo na zdravstveno osiguranje u našoj zemlji. Prije šest godina (dok je na snazi bio stari zakon) supruga je navedeno pravo ostvarivala na osnovu mog osiguranja i od tada nema osiguranje. Inače sam uposlenik jednog javnog preduzeća u Kantonu Sarajevo. Molim vas da mi objasnite način i detalje o sticanju ovog prava i usluge. Unaprijed zahvalan,
Fahrudin, 24.06.2014
Odgovor: Članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) je propisano da se stranim državljanima osigurava zdravstvena zaštita pod istim uslovima kao i državljanima Federacije BiH. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Potrebna dokumentacija uz zahtjev: -       Uplatnica; -       Potvrda Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima  o odobrenju privremenog boravak u BiH; -       Original uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, Radim od prošle godine u Sarajevu, a moje mjesto prebivališta je na području TK, koje nisam mijenjao. Imam suprugu (koja je na birou) i malodobno dijete, koji su prije par dana promijenili mjesto prebivališta i sada se vode u Sarajevu. Supruga će da se prebaci sa biroa iz TK na biro u Sarajevo i pretpostavljam da će kao nezaposleno lice u Sarajevu, steći pravo na zdravstvenu zaštitu? Međutim, da li naše dijete može ostvariti pravo na zdravstveni zaštitu u Sarajevu preko majke? Odnosno, da li naše dijete može preko mene ostvariti zdravstvenu zaštitu, ako ja radim u Sarajevu, a prijavljen sam na TK, a dijete je prijavljeno u Sarajevu?
Ado, 20.06.2014
Odgovor: Prema „Zakonu o zdravstvenom osiguranju“, zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta osigurane osobe.Vaše dijete može biti zdravstveno osigurano kao član porodice preko jednog od roditelja u kantonu u kojem roditelj ima prebivalište, te u kojem je zdravstveno osiguran. Zdravstveno osigurano lice ima pravo na korištenje zdravstvene zaštite na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, na kome ima mjesto prebivališta. Ukoliko promijeni mjesto prebivališta, obveznik uplate doprinosa provodi proceduru prijave putem Porezne uprave FBiH-nadležna porezna ispostava prema mjestu prebivališta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting