Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Generalni direktor:
Dr.sci. Kenan Crnkić, dipl. oec.
Tel. +387 33 725 200
Fax. +387 33 725 298
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.Pitanje:    Molim Vas, možete li mi dati odgovor koja mi je dokumentacija neophodna, a koju moram predati uz zahtjev za odobrenje banjskog liječenja u Fojnici, uz ljekarski nalaz i ljekarski prijedlog. Zaposlena sam i imam 53g.
Almedina, 12.03.2015
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda će moći koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara i to :          -šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju          -šefa Klinike za neurohirurgiju          -šefa Neurološke klinike          -direktora JU Opća bolnica  “ Prim.dr. Abdulah Nakaš”          -šefa  Klinike za bolesti srca i reumatizam,          -šefa Pedijatrijske klinike,         - šefa Centra za srce.   Osigurano lice obavezno je prijedlog predati na  ovjeru u poslovnicu Zavoda. Ovjeren prijedlog vrijedi 30 dana od dana ovjere . 
Pitanje:    poštovani Moja majka ima mjesto brebivališta u Sarajevu.Prije mjesec je dobila rješenje za penziju .Prije je imala zdravstveno osiguranje preko muža koji je penzioner u tuzlanskom kantonu .s obzirom da ona ima prebivalište usSrajevu i ostvarila svoju penziju šta treba od dokumentacije za prijavu zdravstva u sk da bi dobila zdravstvenu knjižicu.Napominjem da ovdje nije bila nikad prijavljena. hvala
Jasna, 12.03.2015
Odgovor: Potrebno je da se obratite Zavodu penzijskog i invalidskog osiguranja, kako bi isti izvršili Vašu prijavu u nadležnu poreznu upravu. 
Pitanje:    Postovani, redovna sam studentica i u braku. Sve do braka zdravstveno osiguranje je islo preko majke koja je penzioner, medjutim, zanima me, da li se sada mogu osigurati preko muza koji radi bez obzira sto studiram. P.S. S obzirom da muz radi u privatnoj firmi, kada je trazio potvrdu za osiguranje, receno mu je kako u slucaju da osiguranje bude islo preko njega, svaki svoj pregled bih bila duzna platiti. Unaprijed hvala
Safija, 12.03.2015
Odgovor: Članom 20. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano  je ko se smatra članom porodice osiguranika. Navedenim članom stav 1. tačka 1.  propisano je da supružnici stiču pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu ovog zakona, pod uvjetom da isto pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu. Shodno navedenom u skladu sa navedenim članom Vi se možete osigurati preko supruga, s tim da je potrebno da se odjavite sa obaveznog zdravstvenog osiguranja preko majke. O potrebnoj dokumentaciji potrebno je da se informišete u nekoj od poslovnica Zavoda. Odlukom o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, (Sl. novine Kantona Sarajevo br.28/04) utvrđuje se lično učešće osiguranih lica u pojedinim troškovima korištenja zdravstvene zaštite  i snošenje troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, osigurana lica koja se oslobađaju ličnog učešća u ovim troškovima kao i mjesto i način naplate ličnog učešća.
Pitanje:    Pacijentica živi u Austriji kod kćerke dobila je boravišnu dozvolu na godinu uz mogučnost produženja, ali ne i državljanstva, rođena je u januaru 1935 godine, ona je psihički bolesnik U sarajevu je živila sama i bila na terapiji kako je sa kćerkom ne pije tablete i bolje se osjeća, kčerka je ne može da osigura kod osiguravajučih društava jer ima 80 godina kako regulisati njeno zdravstveno osiguranje uz napomenu da u Sarajevu ima penziju i regulisano zdravstveno osiguranje.
Mirza, 12.03.2015
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u inostranstvu propisana je Sporazumom o socijalnom osiguranju  između BiH i Republike Austrije („Sl.glasnik BiH-Međunarodni ugovor“, br.2/01) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/02). Shodno navedenim propisima, zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka  u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret  sredstva kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac, odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.  Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u Poslovnici Zavoda, po prijemu lično podnesenog zahtjeva od strane osiguranog lica, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje  da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Molim vas trudna sam,ali Nisam nikako bila prijavljena na zavod za zapošljavanje,zanima me dali se.mogu sad prijavit? I na koji način mogu steći zdravstveno osiguranje za sebe i dijete?
Blaža, 12.03.2015
Odgovor:     Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, propisano je ko se smatra osiguranicima prema ovom zakonu... - nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje ako su:  - se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plaće...,  - lica koja su se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu. ...  - lica koja su o propisu propisima o školovanju izgubila status učenika, osnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.      Ukoliko nemate mogućnosti prijave na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa naprijed navedenim uslovima, postoji mogućnost prijave na isto i to u skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.     Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Postovani. Nalazim se na birou i kao nezaposleno lice ostvarujem zdravsveno osiguranje. Intresuje me dali mogu li preko sebe osigurati i roditelje posto oni nemaju nikakvo osiguranje ni po kojem osnovu . Izgubili su to pravo zbog neredovnog javljanja na biro. Zahvaljujem unaprijed na odgovoru.
Zijad, 12.03.2015
Odgovor: U članu 20 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisana su lica koja se smatraju članom porodice osiguranika.  U stavu 3 ovog člana je propisano da su to i roditelji (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih osiguranik izdržava.   Za sve dodatne informacije možete se obratiti u neku od poslovnica Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, Interesujeme dali zaposlenica koja se nalazi na trudničkom bolovanju treba da donosi doznake za vrijeme trudničkog bolovanja za svaki mjesec obračuna. LP Maida
Maida, 10.03.2015
Odgovor: Privremena spriječenost za rad zbog komplikacija u trudnoći, podrazumijeva posjedovanje izvještaja o bolovanju, ukoliko je osiguranica u radnom odnosu.
Pitanje:    Postovani, Mozete li nam dati odgovor na pitanje, Uposlenik u privatnoj firmi je vec 6 mjeseci na bolovanju isti je obolio od kancera na plucima i trenutno je na terapijama, bolest nije vezana za posao kojim se bavio. Mi mu po zakonu uplacujemo platu ali nas zanima sledece 1. Do kada smo mi duzni placati plate uposleniku,
Selim, 10.03.2015
Odgovor: Pravilnikom o postupku i kriterijima u vezi privremene spriječenosti za rad su pored ostalog propisani i rokovi najdužeg trajanja privremene spriječenosti za rad zbog određenih uzroka.
Pitanje:    Postovani, interesuje me da li se 28 dana trudnickog bolovanja koje se otvori prije termina oduzima od godine dana porodiljskog odsustva nakon porodjaja? za vrijeme tih 28 dana prije porodjaja, ko snosi troskove plate zaposlenika, poslodavac ili neko drugi (opstina, kanton...)?
Hana, 10.03.2015
Odgovor: Za  upite u vezi porodiljskog odsustva potrebno je da se obratite nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).
Pitanje:    Poštovani, Ako je radnik na bolovanju zbog povrede nastale u povratku sa posla (tretira se kao povreda na radu), da li poslodavac tretira pri isplati plaće kao i drugo bolovanje, odnosno preko 42 dana isplaćuje 80% od plaće ili treba 100%? Unaprijed hvala
Maida, 10.03.2015
Odgovor: U skladu sa važećim propisima poslodavac u slučaju povrede na radu isplaćuje naknadu u iznosu od 100%.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting