Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, potrebna mi je informacija o pravima na zdravstveno osiguranje. Naime, moja supruga nema državljanstvo BiH (ima stalni boravak i ličnu kartu za strance) i na koji način može da ostvari pravo na zdravstveno osiguranje u našoj zemlji. Prije šest godina (dok je na snazi bio stari zakon) supruga je navedeno pravo ostvarivala na osnovu mog osiguranja i od tada nema osiguranje. Inače sam uposlenik jednog javnog preduzeća u Kantonu Sarajevo. Molim vas da mi objasnite način i detalje o sticanju ovog prava i usluge. Unaprijed zahvalan,
Fahrudin, 24.06.2014
Odgovor: Članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) je propisano da se stranim državljanima osigurava zdravstvena zaštita pod istim uslovima kao i državljanima Federacije BiH. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Mjesečni doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Potrebna dokumentacija uz zahtjev: -       Uplatnica; -       Potvrda Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima  o odobrenju privremenog boravak u BiH; -       Original uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, Radim od prošle godine u Sarajevu, a moje mjesto prebivališta je na području TK, koje nisam mijenjao. Imam suprugu (koja je na birou) i malodobno dijete, koji su prije par dana promijenili mjesto prebivališta i sada se vode u Sarajevu. Supruga će da se prebaci sa biroa iz TK na biro u Sarajevo i pretpostavljam da će kao nezaposleno lice u Sarajevu, steći pravo na zdravstvenu zaštitu? Međutim, da li naše dijete može ostvariti pravo na zdravstveni zaštitu u Sarajevu preko majke? Odnosno, da li naše dijete može preko mene ostvariti zdravstvenu zaštitu, ako ja radim u Sarajevu, a prijavljen sam na TK, a dijete je prijavljeno u Sarajevu?
Ado, 20.06.2014
Odgovor: Prema „Zakonu o zdravstvenom osiguranju“, zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta osigurane osobe.Vaše dijete može biti zdravstveno osigurano kao član porodice preko jednog od roditelja u kantonu u kojem roditelj ima prebivalište, te u kojem je zdravstveno osiguran. Zdravstveno osigurano lice ima pravo na korištenje zdravstvene zaštite na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, na kome ima mjesto prebivališta. Ukoliko promijeni mjesto prebivališta, obveznik uplate doprinosa provodi proceduru prijave putem Porezne uprave FBiH-nadležna porezna ispostava prema mjestu prebivališta.
Pitanje:    Poštovani, Moj otac (76 godina)je na dijalizi i 2 puta mjesečno mu je neophodna vitaminska injekcija naziva Aranesp 20 mikrograma 0,5 mililitara ,koja košta 40 km.Interesuje me da li ima pravo na refundaciju troškova i ako da,kako da ostvari to pravo. Unaprijed zahvalna.
Amela, 20.06.2014
Odgovor: Navedene vitaminske injekcije nisu dio Odluke o listi lijekova KS koja ide na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja KS,te ne može biti predmetom refundacije troškova.
Pitanje:    Postovanje, zelio bih znati da li u UKC Kosevo postoji test na trombofiliju, i ako da; koliko bi kostao, obzirom da mi supruga ima problema sa cirkulacijom u trodnoci i sto dolazimo iz HNK? Hvala!
Miralem, 20.06.2014
Odgovor: Za navedena pitanja morate se obratiti UKC Sarajevo iz razloga što Zavod zdravstvenog osiguranja neraspolaže navedenim informacijama.
Pitanje:    Postovani, interesuje me po kom osnovu se naplacuje kod fizikalne terapije rucna masaza pet minuta 5 KM u JU DOM ZDRAVLJA KS STARI GRAD ulica Isevica sokak + 1 KM usluge " za nesto" i jos da donesem svoje ulje, peskir i papuce. Moj poslodavac uredno placa obaveze za zdravstveno osiguranje, dakle imam uredno ovjerenu zdravstvenu knjizicu imam staza 23 godine i ne mogu da vjerujem da ukoliko se ustanovi oboljenje ta masaza nije luksuz nego potreba. Takodje me interesuje gdje da uputim zalbu za navedeni problem. Pozdrav
Mubera, 20.06.2014
Odgovor: Po kom osnovu JU Dom zdravlja KS naplaćuje uslugu fizikalne terapije zaista nam nije poznato,iz razloga što Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema ingerenciju da kontroliše rad zdravstvenih ustanova. Žalbu za navedeni problem možete uputiti Direktorici i menandžmentu gore navedene zdravstvene ustanove.
Pitanje:    Postovani, Zivim u Sarajevu, opcina Centar. Zaposlena sam. Poslodavac mi redovno uplacuje zadravstveno osiguranje. Medjutim, do sada nisam koristila svoje zdravstveno osiguranje i neman zdravstvenu knjizicu. Kako da izvadim istu, odnosno koja je procedura? Unaprijed hvala na odgovoru.
Amila, 17.06.2014
Odgovor: Potrebno je da kupite zdravstvenu legitimaciju, koja košta 2,00 KM u Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, i odnesete je u firmu u kojoj radite, zbog potvrde pečata od strane Vašeg obaveznika uplate doprinosa, te nakon toga ponovno odete u najbližu poslovnicu u kojoj će Vam knjižica kompjuterski biti popunjena i ovjerena od strane ovog Zavoda, ali samo ako imate redovno uplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje. Uz sve ovo potrebno je da Vam poslodavac popuni obrazac ZO1, Obrazac prijave-odjave na zdravstveno osiguranje, koji uzimate u poslovnici Zavoda, a nakon što to sve uradite, možete ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Savjetujemo Vam da odete u najbližu Poslovnicu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, prema Vašem mjestu stanovanja, tj. u Poslovnicu Centar – Stari grad, shodno tome kako već navodite da živite u opštini Centar,  i o svemu se detaljnije raspitate za bilo kakava dodatna pitanja.
Pitanje:    Mom ocu je potreban lijek.kako mozemo doci do tog lijeka rijec je o "Mikofenolat Mofetil koji bi se ordinirao u dozi 2x1 gram dnevno". Unaprijed HVALA :)
Nermin, 17.06.2014
Odgovor: Lijek Mikofenolat mofetil (CELLCEPT cps250mg) je dio liste Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Potrebno je obratiti se pomenutom zavodu i vidjeti način na koji obezbjediti lijek.
Pitanje:    Poštovani, Trebala bih podnijeti zahtjev za refundaciju lijeka koji smo kupila za svjekrvu. Molim vas da li postoji formular za zahtjev ako ne šta sve treba navesti u zahtjevu i priložiti? Hvala
Tanja, 17.06.2014
Odgovor: Obrazac za refundaciju sredstava za kupovinu lijeka možete preuzeti u jednoj od poslovnica ZZOKS. Uz obrazac priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je preporučen lijek, originalni račun iz apoteke, kopiju prve stranice i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica kao i kopiju lične karte.
Pitanje:    Možete li mi pojasniti sljedeći problem: --Ako mi je konkretno za proteklih cirka 27 godina uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje, a u posljednja 3 mjeseca nisam iz objektivnih razloga uspio uplatiti osiguranje, na osnovu čega, ne mogu ovjeriti zdravstvenu knjižicu. -- Gdje su ti novci koje sam dugo godina uplaćivao, a nisam gotovo nikako koristio, što je apsurdno. Primjera radi novci koje njemački osiguranici uplaćuju u Krank kasu ne mogu propasti što je logično.
Džemal, 16.06.2014
Odgovor: Članom 86 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), navedeni su obveznici uplate doprinosa za obavezno zdravtsveno osiguranje, a na osnovu Člana 87  obvezniku uplate doprinosa kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos za zdravstveno osiguranje, obustavlja se korištenje zdravstvene zaštite izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korištenja zdravstvene zaštite se u cijelosti uspostavlja sa danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Postovani: Moj sin treba da slika zub. U zdrastvenoj ustanovi Omer Maslic kazu da nemaju filma i kad ce biti ne znaju. Upucuju nas privatno. Moje pitanje glasi:mogu li ja donjeti racun od privatnika i to naplatiti od ZZ.? Hvala
Sead, 16.06.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS prebacuje mjesečne tranše za materijalne troškove što podrazumjeva i nabavku rtg filmova. Slikanje zuba možete obaviti u privatnoj ordinaciji ali refundaciju sredstava trebate tražiti od zdravstvene ustanove koja je morala nabaviti jer su joj za to prebačena sredstva.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting