Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani , supruga i ja smo uposlenici zdravstvene ustanove u Travniku..Prije dvije godine upućeni smo na specijalizaciju na Klinički centar tako da smo već druga godina u Sarajevu. Prije mjesec dana smo postali roditelji. Beba je rođena u Sarajevu. Prema mjestu prebivališta majke , beba bi trebala biti zdravstveno osigurana u SBK ali da li postoji mogućnost da bebu osiguramo u Sarajevu obzirom da cemo naredne dvije godine (koliko nam je ostalo do kraja specijalizacije) živjeti u Sarajevu. Postoji li način da dobrovoljno uplaćujemo zdravstveno osiguranje za dijete? Postoji i način da dijete bude prijavljeno u Sarajevu ? Ili da li majka, ukoliko promjeni mjesto prebivališta, gubi pravo naknade za porodiljsko odsustvo?
Almir, 11.12.2013
Odgovor: Vaše dijete može biti zdravstveno osigurano kao član porodice preko jednog od roditelja u kantonu u kojem roditelj ima prebivalište, te u kojem je zdravstveno osiguran. Ukoliko promijenite mjesto prebivališta, gubite pravo na porodiljsko odsustvo.
Pitanje:    Moja komšinka je trajno preselila iz Njemačke (izvršila je odjavu prebivališta). Ostvarila je pravo na pezniju i zdravstvenu zaštitu u Njemačkoj. Prijavila je prebivalište na Ilidži, prijavu je napravila na FZ PIO/MIO, koja je procedura da se prijavi na ZZO KS, kako bi imala pravo na zdravstvenu zaštitu ?
Samir, 10.12.2013
Odgovor: U skladu sa članom 19. tačka 11. Zakona o zdravstvenom osiguranju osiguranici su korisnici penzija sa prebivalištem na teritoriji Federacije koji to pravo ostvaruju isključivo od inozemnog nosioca penzijskog osiguranja, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ima sporazum sa Njemačkom, te je potrebno da se obratite poslovnici Zavoda prema mjestu prebivališta, u ovom slučaju je to Ilidža, zbog dostavljnja zahtjeva i dokumentacije koja je potrebna za prijavu na osiguranje od inostranog nosioca osiguranja.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li po novoj esencijalnoj listi lijekova porodični ljekar mi može napisati recept za valsartan (imam info da može) ili moram imati nalaz od interniste? LP
Admir, 10.12.2013
Odgovor: Lijek Valsartan se nalazi  na novoj Odluci o Listi lijekova Kantona Sarajevo od 27.09.2013g i može ga propisati ljekar spec porodične medicine.
Pitanje:    Molim vas da mo objasnite oznake za režime propisivanja Rp/spec E i Rp/spec J? Ko te lijekove može propisati? Da li može spec.porodične medicine ili mora biti internista, akrdilog i sl?Hvala.
Tanja, 10.12.2013
Odgovor: Lijekove sa režimom propisivanja Rp/spec E može propisati ljekar spec. porodične medicine,dok lijekove sa režimom propisivanja Rp/spec J propisuju ljekari koji provode prevenciju i liječenje ovisnosti ,dakle ovlašteni ljekari iz JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, molim za informaciju o proceduri za dobijanje potvrde o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu. Da li je potrebno sa ljekarskim uvjerenjem podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde ili se potrebni obrasci dobiju u Zavodu. Hvala unaprijed
Selma, 10.12.2013
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdrtavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.    
Pitanje:    Postovanje,nisam imao zdr. osiguranje i onda sam odradio pripravnicki u bolnici Zenica i polozio strucni ispit,dali tako sticem zdravstvemo osiguranje
Armin, 09.12.2013
Odgovor: U skladu sa članom 19. Zakona o zdravstvenom osiguranju, osiguranikom se smatra osoba koja se prijavila  Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plaće na koju ima pravo prema ovom Zakonu ili prema propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.
Pitanje:    Pitanje se odnosi na nabavku i distribuciju Mestinona ,mjesecima već poznata stvar...Flebodija ,skup dijetetski proizvod sa beznačajnim učinkom se bez problema dobije na recept ,dok mi mijasteničari mjesecima muku mučimo zbog nestašice Mestinona ,lijeka bez kojeg ne možemo gutati ,disati i kretati se.Mogu da shvatim da su imunoglobulini skupi i da nam ih teško možete priuštiti .Zar su naši životi jeftiniji od tih 17 km ,za koliko se lijek prodaje u apoteci.Svakog prvog u mjesecu smo u neizvjesnosti jer ne znamo da li ćemo uspjeti pronaći lijek i da li ćemo u narednom periodu zbog nestašice lijeka biti na respiratoru, ili ćemo se ugušiti za vrijeme obroka jer naša muskulatura ne funkcioniše. Kako pojedine apoteke nude lijek u prodaji za 17 km kada se lijek nalazi na esencijalnoj listi ,zar to nije protuzakonito? Zar se tim ne krše osnovna ljudska prava ,pravo na ishranu , zrak i kretanje ? Zna li neko od vas šta znači naša dijagnoza i šta znači ostati 8 sati bez lijeka a ne jedan dan ???
Llejla, 09.12.2013
Odgovor: Lijek Mestinon se naplaćuje zbog evidentne razlike u cijeni između cijene koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH br. 56 i cijene definisane Odlukom o Listi lijekova Kantona Sarajevo. Zbog nemogućnosti da ugovorne apoteke nabave lijek po cijeni navedenoj u Odluci, osiguranici lijek ne mogu dobiti besplatno, te isti moraju sami finansirati. Predlažemo da navedeni problem kandidujete prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo  koje je Odluku o Listi lijekova Kantona Sarajevo kandidovalo na Vladu Kantona Sarajevo, a ista je usvojila dana 10.09.2013.godine.
Pitanje:    Poštovanje. interesuje me dali se voltaren čepići mogu dobiti na recept. Lijep pozdrav na info.
Nimeta, 09.12.2013
Odgovor: Voltaren čepići 10×12,5mg(djećija doza) se nalaze na Listi lijekova Kantona Sarajevo i mogu se dobiti na recept. Ostale jačine nisu dio Liste lijekova KS i nalaze se u slobodnoj prodaji.
Pitanje:    Postovani, nasa zaposlenica je na posao prestala dolaziti prije 8 dana. Tek nakon 3 dana nas je sms porukom obavjestila da je bolesna i da namjerava otvoriti bolovanje. S obzirom da do sada nije dostavila doznake, da li smo duzni da iste uvazimo naknadno ili je prema Zakonu o radu doslo do povrede radne obaveze? Hvala
Amir, 09.12.2013
Odgovor: Prema \"Zakonu o radu FBiH\" (Sl. novine F BiH br. 43/99, 32/00,29/03) čl.65. zaposlenik je duzan,u roku od tri dana od dana nastupanja nesposobnosti za rad, obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad. Svako neopravdano izostajanje sa posla koje traje 2-3 dana (ovisno o propisu koji uređuje obaveze iz radnog odnosa)  spada u težu povredu radne obaveze. Disciplinska odgovornost zaposlenih u BiH je definisana sa više propisa, međutim, navedeni ne sadrže veći broj odredbi o disciplinskoj odgovornosti zaposlenika pa su istima propisana prava poslodavaca da tu materiju urede općim aktima (pravilnikom o radu ili ugovorom o radu).
Pitanje:    Molim vas za odgovor na pitanje koje se odnosi na proceduru upućivanja na katerizaciju srca u Centar za srce u Sarajevu. Naime, radi se o mom ocu koji je penzioner iz Sarajeva, koji je otpušten kući sa Treće interne klinike, te prijavljen po uputi ljekara sa Treće interne u Centar za srce, pa su mu rekli da se čeka oko 20 dana koliko traje procedura u Zavodu zdravstvenog osiguranja Sarajevo da dobije termin tog zahvata. Zanima me da li se to oređuje kod vas ili u Centru za srce. Lijep pozdrav
Zijada, 09.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne učestvuje u procesu naručivanja dijagnostičkih procedura u Centru za srce.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting