Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Na tretet kojih (cijih) sredstava se isplacuje naknada bolovanja zaposlenika koji se nalaze na neprekidnom bolovanju duze od 20 mjeseci?
Sead, 03.10.2013
Odgovor:   Zavod zdravstvene zaštite kantona Sarajevo vrši refundaciju isplaćene naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, koju je zaposleniku isplatio poslodavac  do navršenih 20 mjeseci neprekidnog bolovanja a na osnovu Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 6/04 i 25/09) .
Pitanje:    postovanje, molila bih vas da mi odgovorite koja prava na novcanu pomoc ostvaruje porodilja u Kantonu Sarajevo ako se vec dvije godine nalazi na birou za zaposljavanje? i da li je donesen neki novi zakon prije koji dan i kad stupa na snagu?
Dinka, 03.10.2013
Odgovor: Obzirom da naknadu za porodiljsko odsustvo isplaćuje ministarstvo za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice sa djecom, obratite se njihovoj službi u općini u kojoj imate prebivalište.
Pitanje:    Diplomirala sam u mjesecu martu ove godine, a pocela sam raditi od juna, i naravno prijavljena sam. Medjutim nisam izvadila jos zdravstvenu knjizicu, pa me zanima koja je procedura?
Ela, 02.10.2013
Odgovor: U poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja kupićete zdravstvenu knjižicu koju će ovjeriti vaša  firma u djelu gdje je potreban pečat firme, sa svojom ličnom kartom i zdravstvenom knjižicom u bilo kojoj poslovnici  zavoda možete izvaditi i ovjeriti knjižicu uz uslov da su plaćeni doprinosi od strane Vašeg poslodavca i da je uredno izvršena prijava na zdravstevno osiguranje . 
Pitanje:    Imam 65 godina drzavljanstvo BiH i Srbije.Nisam radio u BiH,penziju imam u Srbiji,stalno sam nastanjen u BiH dali mogu ostvariti osiguranje u BiH.
Bilal, 02.10.2013
Odgovor: Možete ostvariti zdravstveno osiguranje u BIH kao korisnik penzije iz Srbije. Obratie se u poslovnicu zavoda zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta u BIH, radi dostavljanja dokumentacije i zahtjeva za prijavu na osiguranje od inostranog nosioca osiguranja.
Pitanje:    Postovani, vise nisam redovan student i prijavila sam se na biro, ali rekli su mi da ne mogu dobiti zdravstveno osiguranje preko biroa dok ne donesem odjavu od oceve firme preko koje sam prije bila osigurana. Posto otac nije u mogucnosti da ode do firme, trebala bih ja to zavrsiti, ali ne znam sta tacno trebam uraditi. Kupila sam obrazce za prijavu i odjavu i novu knjizicu na Socijalnom. Da li bih ja trebala opouniti te obrazce ili to rade oceva firma i biro?
Aman, 02.10.2013
Odgovor: Odjavu sa osiguranja člana porodice zaposlenog radnika vrši  firma u kojoj je radnik zaposlen. Firma će popuniti obrazac odjave koji će dostaviti poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja radi provođenja iste
Pitanje:    Postovani,supruga mi je drzavljanka Crne Gore.Interesujeme da li ona moze dobiti zdravstveno osiguranje na osnovu mene.Ja sam zaposlen i imam vlastitiu firmu.pozz
Dado, 02.10.2013
Odgovor: Supruga koja je stranac ne može biti osigurana preko Vas.Na osnovu Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09) može se sama zdravstveno osigurati plaćanjem 5% mjesečno od prosječno isplaćene plaće u FBiH, što je cca 63 KM mjesečno.Za početak osiguranja mora platiti šest mjeseci retroaktivno i tekuči mjesec, a zatim svaki mjesec dok je na ovaj način zdravstveno osigurani.Za ovu vrstu osiguranja mora imati reješenje o dozvoljenom boravku u BIH najmanje na jednu godinu zbog braka sa BH državljaninom.
Pitanje:    Postovani,molim da mi odgovorite na moje pitanje,ispisao sam se s fakulteta,i prijavio na birou u datom roku,ali me zanima da li mogu dobiti zdravsteno osiguranje i ako mi je prosao rok od 90 dana od zadnjeg ispita? Unaprijed hvala
Ammar, 02.10.2013
Odgovor: Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu preko Zavoda za zapošljavanje  uslov je da se prijavite u određenim rokovima radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu  kao nezaposlena osoba. Rok za prijavu na biro i pravo na zdravstvenu zaštitu  je 90 dana  nakon završetka školske godine u kojoj je završeno redovno školovanje , odnosno od dana položenog ispita  ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Radim u javnoj ustanovi na određeno vrijeme - škola je u pitanju i svake godine mi se prekida radni odnos jer je tako po konkursu. Svaki put kad se trebam prijavit na zdravstveno mi ponovo traže ljekarsko uvjerenje. I svake godine snosim troškove jer to kod nas ne snose poslodavci. Pitanje je: Da li je ljekarsko obavezno i dali može polsužiti dokaz o obavljenom Sanitarnom pregledu u toku te godine. I drugo pitanje, jer u Upustvu nisam našao: ko ispunjava koju stranicu Zdravstvene legitimaije, npr. onu gdje pišu lični podaci o osiguraniku? Hvala unaprijed
Azur, 01.10.2013
Odgovor: Pravna služba  Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo može dati samo odgovor na drugi dio pitanja u vezi sa zdravstvenom knjižicom: zdravstvenu knjižicu popunjava radnik u Zavodu zdravtsvenog osiguranja KS, gdje ie izvršena prijava ili se vrši zamjena zdravstvene knjižice.
Pitanje:    Zanima me kolika je cijena fiksnog aparatica, ako zelim da ga uzmem preko zdravstvenog i koliko se otprilike ceka?
Samira, 01.10.2013
Odgovor: Prema odredbama Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenjeortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka učešće Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za nabavku  fiksnog ortodonskog aparata za lica do 18 godina, je 400.00KM plus PDV. O vremenu ugradnje dogovorite se sa stomatologom koji vodi vaše stomatološke radove za Vaše dijete.
Pitanje:    U SEDMOM SAM MJESECU TRUDNOĆE,I ZBOG RIZIKA SAM NA BOLOVANJU SADA VEĆ PREKO 42 DANA,MOJI DOKTORI SU MI PRENIJELI DA NEMA POTREBE DA IDEM NA BILO KOJU KOMISIJU I DALJE PREGLEDE.JA SAM RADNIK NA ODREĐENO VRIJEME I MOJ POSLODAVAC MI JE PRENIO DA JE ON DUŽAN PO ZAKONU DA DAJE PLAĆU SAMO DO 42 DANA TRUDNIČKOG BOLOVANJA,A OSTALO ĆE UPLAĆIVATI KANTON.MOŽETE LI MI POJASNITI KO KONKRETNO-INSTITUCIJA U TOKU TRUDNIČKOG BOLOVANJA VRŠI ISPLATU PLATA I DRUGIH DOPRINIOSA ZA MENE,A KO TOKOM PORODILJSKOG.HVALA UNAPRIJED
Fatima, 01.10.2013
Odgovor: Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti (Službene novine F BiH", broj:66/12) u članu 10. je utvrđen izuzetak po kojem privremenu spriječenost za rad u slučaju komplikacija u toku trudnoće ili porođaja, utvrđuje izabrani doktor i u trajanju dužem od 42 dana, a na osnovu nalaza, mišljenja i preporuke ljekara specijaliste ginekologa koji vodi trudnoću, odnosno otusnice iz bolnice nakon porođaja. Što se tiče naknade bolovanja za vrijeme čuvanja trudnoće poslodavac za prva 42 dana vrši isplatu naknade iz svojih sredstava. Naknadu bolovanja nakon 42 dana obračunava i isplaćuje poslodavac s tim da refundaciju naknade vrši od Zavoda zdravstvenog osiguranja kod kojeg je radnik prijavljen na osiguranje.  Naknadu plaće u vrijeme trajanja porodiljskog odsustva vrši općinska služba za poslove socijalne i dječije zaštite prema mjestu prebivališta porodilje  a na osnovu donešenog rješenja na zahtjev porodilje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting