Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovanje, molim odgovor na pitanje: da li je obračun plate uposlenice na bolovanju zbog komplikacije u trudnoći 100% važeći za sve firme jednako ili po pravilniku i kolektivnom ugovoru firme? Tj. dali sve firme moraju ispoštovati Član 47. stav 2. tačka 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», 30/97, 7/02 i 70/08)? Hvala
Amela, 01.10.2013
Odgovor: Obračun plate i visina naknade koju isplaćuje poslodavac reguliše se njegovim pravnim aktima. Refundaciju isplaćene naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, po zahtjevu isplatioca, vrši zavod zdravstevnog osiguranja Kantona Sarajevo po Odluci o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (Službene novine Kantona Sarajevo broj. 6/04 i 25/09) i ne može biti veća od 80%  od prosjeka plate u FBIH prema posljednjem podatku  Zavoda za statistiku FBIH.
Pitanje:    Postovani, Zakasnila sam nekoliko dana nakon roka za ponovnu prijavu na biro.Samim tim me vasa sluzbenica obavijestila da sam izgubila pravo na zdravstveno osiguranje.Nekoliko puta sam isla na biro i razgovarala s njom ali nista nisam postigla.Imam 25 godina i nedavno sam ostala bez posla.Ukoliko nadjem posao da li ce to biti prepreka za prijavu? Molim vas svakako da mi odgovorite a ako u skorije vrijeme ne budem pronasla posao sta mogu da uradim da bih imala ZO. Jer na mnogo sam mjesta trazila savjet i niko mi nije pomogao. Unaprijed hvala Lp
Belma, 30.09.2013
Odgovor: Vi ste očigledno propuštanjem roka izgubili pravo da budete zdravstveno osigurani preko Zavoda za zapošljavanje. Zakonom o zdravstevnom osiguranju ("Službene novine FBiH",br. 30/97,7/02,70/08 i 48/11), od člana 19. do člana 29. regulisano je ko su osigurana lica i na koji način mogu ostvariti zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Postovani interesuje me da li postoji rok za prijavu na zdravstveno osiguranje nakon potpisivanja ugovora o radu i koja je procedura za prijavu zaposlenih osoba na isto? Hvala unaprijed
Samra, 30.09.2013
Odgovor: Prijave i odjave na zdravstveno osiguranje vrši Vaša firma  putem Poreske uprave  na propisanim obrascima. Rok za prijavu je 7 dana od dana  zasnivanja radnog odnosa.
Pitanje:    Poštovani, da li može neko drugi preuzeti elektronsku zdravstvenu knjižicu umjesto pacijenta koji je slabo pokretan i bolestan? Da li je to moguće uz ličnu kartu i staru knjižicu pomenutog osiguranika' lp
Aida, 30.09.2013
Odgovor: Uz ličnu kartu osiguranika, i ličnu kartu osobe koja preuzima elektronsku knjižicu, moguće je preuzeti elektronsku zdravstvenu knjižicu.Potrebno je otići u poslovnicu zavoda zdravstvenog osiguranja koja vam je navedena na pozivu za preuzimanje elektronske kartice.
Pitanje:    Zaposlena sam.Radim u frizeskom salonu.Nedavno sam saznala da sam u drugom stanju.Problem je taj da ja nemam zdravstvenu zastitu jer moj gazda mi neuplacuje doprinose.Plata mi je 370 km i ja nemogu podnijeti tolike troskove a ni gazdu da to uplati.Ja bi vas zamolila ako ikako mozete da mi pomognete!
Edina, 27.09.2013
Odgovor: Trudnice sa rizičnom trudnoćom, uz ljekarski nalaz, mogu ovjeriti zdravstvenu legitimaciju i u slučaju kada poslodavac neuredno plaća doprinos.
Pitanje:    Djeca i ja smo imali prebivalište u Općini Novi Grad Sarajevo. Već duži vremenski period živimo i liječimo se na području Općine Ilidža ali nikada nismo izvršili promjenu adrese u zdravstvenoj knjižici. Molim Vas da mi odgovorite da li je potrebno izvršiti neku promjenu u ZZO. Napominjem da sam zaposlena.
Fadila, 26.09.2013
Odgovor: Obratrite se firmi u kojoj ste zaposleni. Firma će preko Poreske uprave izvršiti promjenu podataka u toku osiguranja.
Pitanje:    postovanje, trebam da se prijavim na biro zbog zdravstvenog osiguranja...zanima me da li cu kao porodilja imati doplatak (koji imaju porodilja s biroa) s obzirom da sam vanredan student..unaprijed vam se zahvaljujem
Erna, 26.09.2013
Odgovor: Obzirom da naknadu za porodiljsko odsustvo isplaćuje ministarstvo za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice sa djecom, obratite se njihovoj službi u općini u kojoj imate prebivalište. 
Pitanje:    Na bolovanju sam provela 60 dana(2 mjeseca), nakon prvog mjeseca odnijela sam doznake 31-og tog mjeseca, u firmi su tražili jos neki obrazac,isti sam donijela 2-og idućeg mjeseca, a plata bude 10-og u mjesecu, u 8-om mjesecu nisam dobila platu za 7, već u 9-om dvije plate za 7 i 8? Da li je to protuzakonito po radnom pravu???
Selma, 25.09.2013
Odgovor: Zakonom o radu ("Službene novine FBiH", br. 43/99,32/00 i 29/03) u članu 70. je utvrđeno da se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu određuju periodi isplate plaće koji ne mogu biti duži od 30 dana. Naknada plaće zbog privremene spriječenosti za rad se isplaćuje u istom obračunskom periodu kao i plaća, tako da doznake moraju da se donesu u firmu u tom obračunskom periodu.Svaka firma svojim unutrašnjim aktima utvrđuje do kada se doznake moraju predati kako bi zaposlenik ostvario pravo na naknadu plaće u obračunskom periodu za isplatu plaća.
Pitanje:    Poštovani, izabrana doktorica opće medicine, kod koje se liječim, mi je izjavila, da 1 dan odsustva sa posla zbog zubobolje mogu sam da pravdam, bez doznaka. Da li je to tačno? molim za hitan odgovor, jer mi poslodavac traži doznaku, a doktorica mi je prethodni put izjavila da mogu sam pravdati, što sam i učinio, ali sada poslodavac želi da mi uzme 1 dan od GO, Hvala i LP, Miro
Miroslav, 25.09.2013
Odgovor: Prema članu 26. Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti (Službene novine FBIH broj: 66/12), regulisano je da za vrijweme privremene spriječenosti za rad osiguranik ostvaruje kod poslodavca pravo na naknadu plaće na osnovu propisanog obrasca Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad . Ukoliko poslodavcu niste donijeli Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad („doznaka“) potpisan i popunjen od ljekara koji Vam je utvrdio spriječenost za rad zbog bolesti, poslodavac Vam ne može pravdati odsustvo s rada zbog bolesti.
Pitanje:    Poštovani, imam knjižicu iz RS. da li se mogu poroditi u Federaciji tj. da li porođaj spada u hitne medicinske slučajeve ili ga moram platiti? I koja bi otprilike bila cijena porođaja u porodilištu na Jezeru? Zahvaljujem na odgovoru.
Sanja, 24.09.2013
Odgovor: Zdravstvena zaštita se koristi po mjestu prebivališta osiguranika. Zdravstvena zaštita osiguranih lica iz drugog entiteta se može ostvariti na osnovu Sporazuma o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine , van područja entiteta, odnosno  Distrikta Brčko , kome osigurane osobe pripadaju (Službene novine FBIH broj: 30/01),potpisanog između entiteta, tako da lice osigurano u jednom entitetu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje, da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom entitetu. Za davanja veća od 300 KM, saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja. O hitnosti pružanja zdravstvene usluge odlučuje ljekar koji pruža zdravstvenu uslugu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting