Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    postovanje,supruga mi je trudna i mora da ide na bolovanje(cuvanje trudnoce)ONA JE ZAPOSLENA ali na ugovor na odredjeno vrijeme,da li znaci da joj poslodavac moze dati otkaz dok je na bolovanju cim joj istekne ugovor o radu ili se takvo nesto ne bi smjelo ili moglo uraditi s obzirom da mora da ide na bolovanje?hvala
Amel, 22.07.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite  Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove koja je nadležna za nadzor primjene propisa iz oblasti radnih odnosa.
Pitanje:    Poštovani, molim vas za informaciju da li je moja doktorica porodične medicine u pravu. Naime, sedmicu ranije sam dotičnoj najavila bolovanje radi majke koja prima kemoterapiju. Ona je datum početka bolovanja upisala u karton, kao i kraj tog bolovanja (16.07.2014-18.07.2014. Tri dana. Potvrdila sam bolovanje 17.07.2014, jer nisam stigla da javim 16.07.2014 godine, zbog razloga bolovanja (znamo svi sta je u pitanju). Dotična doktorica mi je rekla da mi moze otovirti bolovanje tek 17.07.2014 godine. Meni nije jasno, ako sam ja najavila to bolovanje i ako je ona to upisala u karton, kako mi sad može osporavati jedan dan?? Molim vas za hitnost. Azra
Azra, 21.07.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja nema ingerenciju da kontroliše rad ljekara u zdravstvenim ustanovama. Naš savjet je da se obratite menadžmentu zdravstvene ustanove koja može dati odgovor na Vaše pitanje.
Pitanje:    Postovani od svog ljekara dijabetologa sam dobila aparat za mjerenje glukoze u krvi ona se dvoumila da me stavi na inzulin pa se ipak odlucila za fordeks 3x850 i januvia 100 1x1 posto nisam u mogucnosti kupiti trakice dali imam pravo bar na neku partipaciju unaprijed zahvalna
Edina, 18.07.2014
Odgovor: Pravo na trakice za određivanje šećera u krvi imaju samo inzuloovisni pacijenti.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za informaciju da li imam pravo na refundaciju troskova - inace sam zaposlena osigurana, a obavljala sam operativni zahvat na privatnoj klinici koja ima ugovor sa zzzofbih i imam racun s klinike? sta trebam poduzeti za ostvarivanje tog prava? Unaprijed hvala lp
Dževa, 18.07.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne refundira troškove za usluge urađene u privatnim zdravstvenim ustanovama.
Pitanje:    Poštovani, U slučaju da već osigurano lice treba da studira na fakultetu van granica Evrope, na koji način može obezbijediti zdravstveno osiguranje u periodima kada je u BiH? Da li je potrebna potvrda ustanove u kojoj se edukuje da je redovan student te na taj način ostvaruje osiguranje, ili nešto drugo? Unaprijed hvala.
Selma, 18.07.2014
Odgovor: Ukoliko ste student, a imate 26. i više godina života možete biti zdravstveno osigurani na osnovu člana 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Navedeni član 10. Odluke, izričito navodi da studenti preko 26. godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, samo plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršenih 30. godina života. Od dokumetacije uz Vaš zahtjev je neophodno da nam dostavite: 1.    Fotokopiju lične karte; 2.    Školsku potvrdu sa visokoškolske ustanove kao dokaz da ste redovan ili redovan samofinansitajući student navedene ustanove; 3.    Uplatnicu u iznosu od 20,00 KM; 4.  Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kao dokaz da prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, nemate tekućih osiguranja. U Vašem slučaju, potrebno je da dostavite potvrdu visokoškolske ustanove u kojoj se edukujete bez obzira što je navedena ustanova van granica BiH.Ujedno Vas napominjemo da ovaj način zdravstvenog osiguranja možete koristiti samo na području Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Postavljao sam ranije upit, međutim niste me najbolje shvatili pa da objasnim...Pod kojim uslovima se može regulisati zdravstveno osiguranje za strane državljane,koji nisu u radnom odnosu, a stupili su u brak sa domaćim državljaninom?Kao i kako članovi porodice iz te bračne zajednice mogu ostvariti i regulisati zdravstveno osiguranje?Lijep pozdrav...
Amir, 18.07.2014
Odgovor: Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09), utvrđuju se vrste doprinosa, obveznici doprinosa i osnovica za obračun doprinosa. Da bi  Vaša supruga kao strani državljanin, ostvarila pravo na zdravstvenu zaštitu, potrebno je: da ima regulisano boravište u Kantonu Sarajevo, da izvrši uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje  i to 5% od  prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene na području FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, i to najmanje 6 mjeseci unazad. Ukoliko su djeca državljani BiH i imaju prebivalište u Kantonu Sarajevo   možete ih osigurati preko sebe, kao članove osiguranika, do navršene 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života. U slučaju da su strani državljani takođe ih  možete osigurati preko sebe, kao članove osiguranika, do navršene 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života, pod uslovom da imaju boravište u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, molim da mi odgovorite sta mi je potrebno za odjavu sa zdravstvenog osiguranja u Sarajevu, gdje se odjaviti, a da bi se prijavila na zdravstveno osiguranje u TK. Pozdrav.
Sabiha, 17.07.2014
Odgovor: Odjavu kao i prijavu sa zdravstvenog osiguranja vršite preko Porezne uprave prema mjestu pribivališta.
Pitanje:    postovani jedno pitanje za vas ako postoje neizmirene obaveze preme zdravstvenom osiguranju u prethodnom vremenu a uplaceno zdravstveno osiguranje za tekuci mjesec dali osiguranik ima pravo na ovjeru zdravstvene knjizice ako nema dali postoji neki reprogram po pitanju duga za prethodni period
Mirhad, 17.07.2014
Odgovor: Prema "Zakonu o zdravstvenom osiguranju" (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) čl. 87. pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Postovani, ja sam na porodiljskom odsustvu od februara. Zdravstvenu knjizicu ne mogu ovjeriti, zato sto mi nisu uplaceni doprinosi. Zadnji put je uplaceno u maju za februar. Zanima me, ko uplacuje doprinose za vrijeme porodiljskog odsustva? Kome da se obratim za vise informacija? Koje imam opcije? Hvala!
Ilda, 16.07.2014
Odgovor: Naknadu plate u vrijeme trajanja porodiljskog odsustva vrši općinska služba za poslove socijalne i dječije zaštite prema mjestu prebivališta porodilje, a na osnovu donešenog rješenja na zahtjev porodilje.
Pitanje:    Postovani preduzece je u stecaju rjesenjem suda od 09.06.2014 na koji nacin uposlenici koji su ostali u radnom odnosu mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje
Mirsada, 16.07.2014
Odgovor: Odredbama člana 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da obavezniku uplate doprinosa kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštite, izuzev hitne medicinske pomoći. Pravo korišćenje zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, te shodno tome Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nema pravni osnov za ovjeru zdravstvene legitimacije.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting