Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Dobar dan!Pitanje?prije 10 dana nani su na Klinici za Gastroenterologiju ugradili STEND nije nista placala,doslo je do pogorsanja i trebaju da ponovo rade novu ugradnju STENDA,i sad traze da se to plati 3500KM navodeci da je usvojen zakon da se to placa.Molim vas da mi odgovorite dali se za tu intervenciju naplacuje ili se radi o nekoj manipulaciji od strane doktora,Hvala na odgovoru
Muamer, 13.05.2014
Odgovor: Preporuka je da od Klinike za Gastroenteologiju KCUS-a tražite da Vam napismeno navedu o kojem se zakonu radi i kad je isti objavljen u Službenim novinama.
Pitanje:    Poštovanje, Imam dijagnosticiranu aterosklerozu generalizata, operisala sam trbušnu aortu i imam ugrađen stent, operisala sam arterije u obje prepone kao i lijevu karotidu koja je nakon operacije ponovo zakrečena 100%. Specijalisti mi na svakom kontrolnom pregledu napišu u terapiji i PLAVIX , ali mi doktorica porodične medicine svaki put kada dođem po recept održi predavanje da mi ne bi smjela dati recept za plavix. Molim vas da mi odgovorite da li ljekar porodične medicine može osporiti terapiju koju propiše specijalista, a koja je propisana za boljitak pacijenta. Hvala, pozdrav
Dijana, 13.05.2014
Odgovor: Ljekar specijalista porodične medicine može i nemora osporiti terapiju koju propiše ljekar specijalista.Konkretno u Vašem slućaju lijek Plavix ljekar porodične medicine vam može propisati u periodu od godinu dana od operativnog zahvata na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja KS,kako je i definisano Odlukom o listi lijekova KS.Obzirom da niste naveli koliko ste vremena na pomenutoj terapiji ukoliko ste duže od godinu dana,terapiju morate sami finansirati
Pitanje:    Postavanje!!!! Ako mogu dobiti odg.na ovo pitanje,zahvalila bih vam, ja rqdim u jednoj firmi,vec god.i vise,te sam osigurana,medjutim imqma majku koja nema nikakvo pravo na lijecenje,nekada je bila na birou ali su je odjavili vec vise od15god.pa me zanima dali moze ostvariti pravo na lijecenje preko mog zdravstva,osiguranja...hvala vam unaprijed...
Seada, 09.05.2014
Odgovor: Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje imaju i članovi porodice osiguranika pod uvjetima propisanim Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11). Članom 20. navedenog Zakona je propisano da kao član porodice osiguranika se smatra i roditelj (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji osiguranika). Članovi porodice osiguranika stiču prava na obavezno zdravstveno osiguranje, pod uvjetom da isto pravo ne ostvaruju po osnovu radnog odnosa ili obavljanja privredne djelatnosti ili neprivredne djelatnosti ličnim radom odnosno poljoprivrednom djelatnošću.
Pitanje:    Postovanje, ako mozete da mi pomognete. Kako se moze osigurati osoba od 67 godina, ranije osigurana preko biroa. Da li moze preko djece , da sama sebi uplacuje? Ukoliko sama sebi uplacuje zdr . osiguranje da li treba da uplati sve godine koje nije bila osigurana ili zadnjih 6 mjeseci. Hvala mnogo.
Selma, 09.05.2014
Odgovor: Obratite se nadležnoj Općini u kojoj imate pribivalište zbog ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje po osnovu godina života (osiguranje za lica preko 65. godina starosti).
Pitanje:    Pozdrav Prije nekoliko dana smo ja i muz doselili, trenutno smo u fazi mjenjanja prebivalista tj dokumenata. Zanima nas kako bi mogli ostvariti pravo na ZO, da li ide preko broa kao u nasoj opcini ili...?
Nermina, 09.05.2014
Odgovor: Obzirom da ste do sada bili  zdravstveno osigurani kao nezaposleno lice, po okončanju promjene pribivališta obratite se nadležnom Zavodu za zapošljavanje Kantona Sarajevo za detaljne informacije rješavanja osiguranja preko njih.
Pitanje:    Poštovani, redovan sam student prve godine Ekonomskog fakulteta. Da li postoji mogućnost osiguranja isključivo na osnovu toga što sam redovan student (naravno, uz određenu naknadu), a da me ne osigura roditelj ? Hvala
Naida, 09.05.2014
Odgovor: Ovisno o Vašoj životnoj dobi zdavstveno kao redova student ukoliko ne postoji mogućnost da Vas roditelj osigura kao člana, možete ostvariti putem Ministarstva obrazovanja KS ili se obratite u nadležnu poslovnicu ZZOKS zbog osiguranja po članu br.10.
Pitanje:    zena mi je strani drzavljanin i uplatio sam joj zdravstvo 430 km osiguranik po cl.27 zakona zzks,samo me zanima dali ta uplata vazi za zdravstvo u nazad nekoliko mjeseci jer sad placam naredne mjesece po 65km za sta vazi to 430 km dali je to unazad 6mjeseci ili vec kako molim odgovor,pozz?
Adnan, 09.05.2014
Odgovor:     U skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.          Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas možete li mi reći, obzirom da trudnica treba 28 dana prije termina otvoriti porodiljsko bolovanje, da li to znači da je njen poslodavac samo do tog datuma dužan da uplaćuje plaću ili to treba da radi do samog poroda, i je li 28 dana prije termina već se računa porodiljska naknada od kantona? JOš me zanima, ako se bolovanje otvori 28 dana prije termina, kako je onda moguće da se dosta porodilja vrati na posao na dan djetetovog rođendana, a ne 28 dana prije? Čitala sam zakone, ali nema tačno definisano ovo što Vas pitm Hvala
Samira, 07.05.2014
Odgovor: U skladu sa "Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu" (Službene novine FBiH 32/00), na osnovu nalaza ovlaštenog liječnika žena može da otpočne porođajno odsustvo 28 dana prije očekivanog datuma porođaja. Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvarujete pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12). Ukoliko je trudnica sposobna za rad do predviđenog termina,  odnosno nije bila spriječena za rad zbog bolesti i komplikacija u trudnoći porodiljsko odsustvo otpočinje sa danom poroda.
Pitanje:    28.03.2014.G. PUKLA MI JE TETIVA MALOG PRSTA DESNE ŠAKE. 04.04.2014.G.Operisala sam NA KLINICI ZA PLASTIČNU HIRURGIJU SARAJEVO rupturu tetive-tend.EDC dig V et ED digiti minimi spontanea-exploratio.TRANSFER tend. EDC dig V ad EDC dig IV. Haemostatis.SUTURAE CUTIS.GIPS. IMOBILISATIO. iMOBILIZACIJA SKINUTA 30.04.,7 DANA BANJANJE U TOPLOJ VODI,OD 06.05. FIZIKALNA TERAPIJA. S OBZROM DA ĆE LIJEĆENJE DUŽE TRAJATI JER SU MI ČETIRI PRSTA DESNE ŠAAKE NEPOKRETNA, DA LI IMAM PRAVO NA 100 % NAKNADU BOLOVANJA PREKO 42 DANA. NAPOMINJEM DA SAM ZAPOSLENA U MINISTARSTVU FINANSIJA KANTONA SARAJEVO I IZRZITI SAM DEŠNJAK. OD DR. OPĆE PRAKSE SAM UPUĆENA NA KOMISIJU 08.05. MOLIM HITAN ODGOVOR,HVALA UNAPRIJED. LP
Branka, 07.05.2014
Odgovor: Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad određena  je visina i način ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se refundira od Zavoda je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku
Pitanje:    Postovani, baka mi je osiguranik pio Sarajevo,posjeduje hrvatski pasos i hrvatsko drzavljanstvo.potrebna joj je kartica evropskog osiguranja zbog dugotrajnog boravka i lijecenja u njemackoj. gdje moze dobiti gore navedenu karticu? hvala unaprijed
Maja, 07.05.2014
Odgovor: Izdavanje tražene kartice nije u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting