Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani/a, moja majka penzionerka je upucena na fizikalnu terapiju u DZ na Mojmilu, gdje i pripada. Pored krema protiv bola i ulja koje mora sama donijeti, ovaj put su joj rekli da mora platiti masazu u iznosu od 10 KM. Ranije na terapijama to nije bio slucaj. Molim Vas da mi date informaciju po kojoj tacki zakona ili koja je to odluka na osnovu koje osigurani pacijenti moraju placati ovu uslugu. Osim toga, cijena je previsoka za masazu koja traje nekoliko minuta i uz to je loseg kvaliteta, pa cak ni kada plate pacijenti ne dobiju kvalitetnu uslugu. Naplacivanje masaze je placanje za rad koji obavljaju uposleni koji vec primaju platu, pa stoga nema nikakve logike. Hvala unaprijed i lijep pozdrav, Sanela
Sanela, 10.03.2014
Odgovor: Navedene informacije pokušajte dobiti od JU Dom zdravlja Sarajevo iz razloga što Zavod zdravstvenog osiguranja KS nije nadležan za rješavanje pomenute problematike.
Pitanje:    Da li se član 19, tačka 13 Zakona o zdravstvenom osiguranju može primjeniti i na maloljetne osobe koje su prekinule školovanje a na biro za zapošljavanje su se javile nakon isteka 30 dana od dana prekida školovanja.
Mirsad, 10.03.2014
Odgovor: Članom 19 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) kojim su navedena lica koja se smatraju osiguranicima prema ovom Zakonu, jasno je određeno da su to djeca koja su navršila 15 godina života, a nisu završila osnovno školovanje ili se po završetku osnovnog školovanja nisu zaposlila, ako se u roku od 30 dana od dana navršenih 15 godina života, osnosno od dana završetka školske godine prijave Zavodu za zapošljavanje.
Pitanje:    Nezaposlen sam i na Birou preko kojeg imam i zdravstveno osiguranje. Zelim da za sebe uplacujem dobrovoljno penziono osiguranje da li onda moram uplacivati i zdravstveno osig. ili ono moze ostati preko Biroa.
Damir, 07.03.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite Kantonalnom poreznom uredu, Ispostavi prema mjestu prebivališta, koja je u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“ br.42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Sl. Novine Federacije BiH“ br.73/09 i 1/13) nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Takođe sa svojim pitanjem možete se obratiti i Penzijsko invalidskom osiguranju, Službi koja rješava prava na dobrovoljno  penziono osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Da li mogu dobiti bezglutensko brasno na recept?
Elena, 07.03.2014
Odgovor: Bezglutensko brašno nije dio Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Postovani, Zanima me da li zdravstveno osigurane osobe preko biro-a, moraju placati ljekarsko uvjerenje koje vade za posao? Sa obzirom da se skidaju sa biroa i nisu u radnom odnosu, zar ne bi zdravstveno trebalo da pokrije taj trosak ?
Ema, 06.03.2014
Odgovor: Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) ne propisuje ljekarsko uvjerenje  kao vid zdravstvene zaštite koja se osigurava ovim Zakonom.
Pitanje:    Molim vas u kom iznosu je poslodavac po zakonu duzan da tokom trudnickog bolovanja isplacuje placu i da li to nakon 42 dana refundira vas Zavod? Zavaljujem na odgovoru.
Lejla, 06.03.2014
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  čl. 47. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad regulisana je Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6/04,25/09), član 2., osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosi za rad koja se refundira od Zavoda je 80 % neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80 % od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH.
Pitanje:    Poštovani, s obzirom da na prvi upit nisam dobila odgovor, zamolila bih Vas da mi odgovorite, odnosno dostavite informaciju da li ZZOKS refundira troškove ako se marker CA 125 radi u provatnim ustanovama. Naime, vjerovatno ste upoznati sa činjenicom da u javnim zdravstvenim ustanovama nedosatje reagens za ovaj marker i nije moguće uraditi ovu vrstu analize. Informaciju koju mi kao pacijenti dobivamo je da regensa nema već dva mjeseca, i da ga sigurno neće biti u narednom periodu. Stoga vas molim za odgovor, jer se u mom slučaju nalaz CA125 mora dostaviti nadležnom doktoru radi sljedećeg koraka u liječenju. LP Azra
Azra, 05.03.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite pismenim zahtjevom Zavodu zdravstvenog osiguranja KS za refundaciju troškova za urađenu analizu.Uz zahtjev je potrebno priložiti dopis iz javne zdravstvene ustanove potpisan od strane odgovorne osobe da se pomenuta analiza kod njih ne radi,nalaz ljekara da je indicirana navedena analiza,orginalni račun iz privatne ustanove,kopiju lične karte,kopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.Nakon odluke komisije odgovor će te dobiti u pisanoj formi.
Pitanje:    postovani molim vas da mi odgovorite dali dijabeticar tipa 2 ima pravo na aparat i trakice za mjerenje secera jer ljekar uvjek zahtjeva profil secera i ako ima sta je potrebno unapred zahvalna na odgovoru
Edina, 05.03.2014
Odgovor: Pravo na aparat i trakice za mjerenje šećera u krvi imaju samo osiguranici na terapiji inzulinom.Profil šećera možet raditi u laboratorijama svih javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani Doktorica iz doma zdravlja me je poslala da vadim nalaz na trobofite jer sam imala dva spontana pobačaja. U kampusu univerziteta ima klinika za genetiku. Išla sam da vidim koliko je taj nalaz i rekli su mi da je taj nalaz 500KM nakon čega sam zašutila. Interesuje me postoji li mogućnost refundiranja od strane zavoda i koliko jer se taj nalaz ne može izvaditi na Kliničkom centru Koševo. Hvala Adila
Adila, 03.03.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za navedenu analizu.
Pitanje:    postovanje, imam pitanje u vezi djeteta dijabeticara (dijabetes tip1), prosle godine je dobila trakice preko federalnog ZZO a ove godine samo za prva 3 mjeseca. Interesuje me da li ce od sad podjela trakica ici preko kantonalnog ZZO, koji broj i za koji aparat. Unaprijed hvala
Nihad, 03.03.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS obezbjeđuje trakice za mjerenje šećera u krvi samo za odrasle inzulovisnike.Za djecu i dalje trakice obezbjeđuje Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting