Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Dobar dan, da li postoji mogucnost da se dobije informacija o tome koja je dokumentacija potrebna zaposleniku/pacijentu kako bi otvorio bolovanje, tj. dobio doznake kod nadlezne medicinske ustanove. Dakle, mozemo li unaprijed znati koju ce dokumentaciju doktor porodicne medicine ili specijalista traziti od pacijenta da bi mu otvorio bolovanje i kasnije dao doznake, a kako bi zaposlenik sa sto manje poteskoca dobio trazeni dokument? Unaprijed hvala. Dijana
Dijana, 28.02.2014
Odgovor: Privremena spriječenost za rad utvrđuje se :anamnezom, radnom anamnezom i pregledom osiguranika, uvidom u medicinsku i drugu dokumentaciju osiguranika ili člana porodice kojemu je potrebna njega i davanjem nalaza, ocjene i mišljenja o zdravstvenoj sposobnosti osiguranika, odnosno opravdanosti njege člana porodice u skladu sa "Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti povrede ili drugih okolnosti" Sl. novine FBiH 66/12 čl. 7.
Pitanje:    postovani bolujem od inkontinencije uzrokovane ICV dali mogu ostvariti pravo na uloske ili ih mogu negdje kupiti i gdje dali imam pravo refundirat novac molim vas za objasnjenje
Amina, 28.02.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite sa zahtjevom Zavodu zdravstvenog osiguranja KS,uz zahtjev priložiti Vašu medicinsku dokumentaciju (nalaz neurologa,urologa i fizijatra) a odgovor će te dobiti nakon odluke komisije koja to razmatra.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me da li zavod pokriva troškove ako se amniozinteza radi u privatnoj ginekološkoj ordinaciji i kakva je procedura za refundaciju? Unaprijed zahvalna.
Šeila, 27.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ima potpisan ugovor samo sa ustanovama Javnog zdravstva za pružanje usluga,dakle ne pokriva troškove amniocinteze u privatnoj ginekološkoj ordinaciji.
Pitanje:    Postovani, da li zdrastveno osiguranje pokriva dio troskova za fiksni aparatic iako imam preko 18 godina a na birou sam?
Aldijana, 27.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS snosi troškove za fiksni aparat samo za osiguranike do 18 godina.
Pitanje:    Dijabetičar sam tip I od 5 godine, rođen 1985. nezaposlen, sredinom marta trebao bih ići na obuku van BiH pa me interesuje postoji li mogućnost da dobijem terapiju za tri mjeseca. Inače koristim Lantus i Apidru. Veliki pozdrav!
Gordan, 27.02.2014
Odgovor: Odlukom o listi lijekova Kantona Sarajevo jasno je definisano da se terapija propisuje samo za mjesec dana.
Pitanje:    Poštovani, Uposenica već šest dana ne dolazi na posao. Imam informaciju da je bolesna, ali mi se javlja na pozive telefonom,niti mi odgovara na pozive da se pojavi na poslu. Nije mi dostavila nijedan dokaz o otvorenom bolovanju. Molim Vas da mi date informaciju o rokovima koje uposlenik mora ispoštovati u smislu dostavljanja dokaza o bolovanju i doznakama za obračun plaće. Hvala
Nedžad, 26.02.2014
Odgovor: Zaposlenik je dužan u roku od tri dana od nastupanja nesposobnosti za rad, obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad u skladu sa Zakonom  o radu   (Službene novine Federacije BiH, broj 43/99, 32/00 i 29/03) član 65.
Pitanje:    Od zavoda sam dobio prijedlog za produzeno banjsko lijecenje u trajanju od 15 dana u Fojnici. Iz Reumala su mi rekli da moram otpoceti koristiti banjsko lijecenje u roku od 30 dana, a sto mi ne odgovara zbog neodgodivih obaveza. Da li je moguce produziti prijedlog za termin u drugoj polovini aprila 2014. Godine HVALA.
Mensud, 26.02.2014
Odgovor: Obzirom da mjenjate termin za banjsko liječenje potrebno je da se pismeno obratite Zavodu zdravstvenog osiguranja KS sa zahtjevom za promjenu termina banjskog liječenja.  
Pitanje:    Poštovani, potrebno mi je par informacija i zamolila bih Vas za Vašu pomoć. Uskoro bih trebala iz Sarajeva preseliti u Češku zbog suprugovog posla na neodređeno. On je zdr. osiguran preko firme ali ne i ja. Da li ću biti socijalno osigurana u Češkoj zahvaljujući bilateralnim sporazumima između BiH i Republike Češke i da li to znači da se mogu besplatno liječiti u češkim zdr. ustanovama? Unaprijed hvala
Mirsada, 25.02.2014
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć. Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdrtavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Također napominjemo, da se obratite u jednu od našim Poslovnica prema mjestu stanovanja za dobivanje detaljnijih informacija.  
Pitanje:    Postovani, Moj sin je izgubio zdravstvenu knjižicu, da li je potrebno objaviti je nevažećom prije vadjenja nove? Kako u medjuvremenu može koristiti zdravstvene usluge? Hvala puno na odgovoru? S poštovanjem
Biljana, 25.02.2014
Odgovor: Nije potrebno objaviti nevažećom izgubljenu zdravstvenu  knjizicu. Obratite se u najblizu poslovnicu Zavoda gdje cete na blagajni kupiti novu zdravstvenu knjizicu, a referenti ce Vas uputiti u dalju proceduru.
Pitanje:    Poštovani, u članu 32. piše da osobama kojima je ugrožen život imaju osiguranje, a u članu 41. piše da ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne i Hercegovine osigurano lice UPLAĆUJE u inozemstvu liječenje tog oboljenja. Zanima me da li u BiH postoji zdravstveni FOND ZA LIJEČENJE TEŠKO OBOLJELIH i ako postoji zašto osobama kojima "život visi o koncu" nije osigurano liječenje (npr. osobama kojima otkažu bubrezi nije moguća besplatna transplantacija bubrega)? Unaprijed hvala.
Ismail, 24.02.2014
Odgovor: Federalni Ministar zdravstva je donio Pravilnik o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo ("Službene novine Federacije BiH" broj 93/13) sa početkom primjene od 01.02.2014. godine. Pravilnikom je utvrđeno da se na liječenje i kontrolne preglede u inostranstvu, na teret sredstava Fonda solidarnosti FBiH, mogu uputiti osigurana lica isključivo preko Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Shodno navedenom ne postoji pravni osnov da Zavod zdravsvenog osiguranja Kantona Sarajevo postupa po zahtjevima osiguranih lica za liječenje u inostranstvu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting