Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, državljanin sam BiH zaposlena sam,da li mogu da osiguram muža koji je nezaposlen i strani je državljanin(Srbija) ima privremeni boravak po osnovu braka.Ako mogu koja mi je dokumentacija potrebna da to regulišem.
Lidija, 21.01.2013
Odgovor: Ne možete zdravstveno osigurati muža-stranog državljanina kao člana porodice.Vaš muž se može zdravstveno osiguratu tako da sam plaća doprinos u skladu sa kantonalnom Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa u iznosu od 5% od prosječno isplaćene plaće u Federaciji BiH.U ovom trenutku je to 63 KM mjesecno, s tim što za početak osiguranja mora platiti šest mjeseci retroaktivno i tekući mjesec.
Pitanje:    postovani htjela bih da vam se obraim sa jednim pitanjem zasto moja mama koja je bila u radnom odnosu sve do 1994 od tada nije radila niti se bila prijavila na biro s obzirom da je rat bio u toku nakon svih ovih godina ona nema ni zdrastveno ni penziju radnog staza ima 13 god.obracala se svima ali svugdje je naisla na zatvorena vrata i svi su joj govorili da nema prava ni na penziju ni na zdrastveno ona ima 62 i ima zdrastvenih problema zbog kojih bi trebala piti lijekove a ona nema ni zdrastveno ni penziju da bi ih mogla i kupiti unapriejd zahvalna
Altijana, 21.01.2013
Odgovor: Što se tiče zdravstvenog osiguranju, vašu majku možete i vi osigurati ako, kao što pišete nema drugogopsnova osiguranja.Za detaljne informacije, obratite se u poslovnicu ZZOKS u općini u kojoj živite.
Pitanje:    Molim vas, da mi odgovorite na koji način mogu ostvariti pravo na dobivanje invalidskih kolica za brata (cerebralna paraliza, epilepsija). Godine 2007-me sam prikupio dokumentaciju koja je bila potrebna da bi se to pravo ostvarilo (nalaz i mišljenje doktora o bolesti, zahtjev, neka izjava ako se dobro sjećam....). Znam da svake četri godine ima pravo na nova kolica, iako nisam ni razmišljao da bih ova mjenjao jer su u odličnom stanju, ipak zbog povećanja kilaže brata postala su neadekvatna. Kolica koja trenutno posjeduje sam dobio u ortopedskoj kući na Grbavici, eh sad kako sam negde davno pročitao da prilikom preuzimanja novih kolica, ova sam dužan vratiti, molim vas da mi odgovorite, gdje bih vratio kolica (koja su kao nova i sigurno nekom drugom mogu dugo godina služiti). Nadam se da sam bio dovoljno jasan, HVALA.
Nedim, 18.01.2013
Odgovor: Kolica možete vratiti u bilo koju poslovnicu ZZOKS.
Pitanje:    Poštovani, molim da mi odgovite šta je potrebno da sadrži zahtjev za refundaciju plaće zaposleniku koji je na bolovanju preko 42 dana, odnosno šta su obrasci ZO-PL i NPL-1 za koje u "Odluci za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad", piše da ih treba priložiti? Hvala!
Jasna, 18.01.2013
Odgovor: Navedene obrasce kupujete u poslovnicama ZZOKS i na njima piše uputa.
Pitanje:    Poštovanje, u pitanju koje sam postavila ranije, zaboravila sam reći da imam 24 godine,studentica sam, imam da odbranim diplomski, ali ne znam kada , suprug je na birou, od mjeseca aprila, da li se mogu prijaviti preko njega...radi pregleda...kao član porodice...ranije dok je radio bila sam osigurana preko supruga....suprug se odmah prijavio na biro...a ja ostala bez zdravstvenog...koje mi je sada potrebno..da li smo izgubili pravo da budem osigurana preko supruga na birou.
Fatma, 17.01.2013
Odgovor: Ukoliko Vaš suprug ima zdravstveno osiguranje preko Zavoda za zapošljavanje, Vi kao član porodice takođe imate pravo da vas zavod za zapošljavanje prijavi na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovanje, potreban mi je savjet. Trenutno sam student, obnavljam godinu zbod master rada, ali sam i u drugom stanju. Ranije sa bila osigurana preko supruga, ali on je sada na birou..tako da nemam osiguranje. Da li se ja mogu samo osigurati i plaćati 20 KM, dok ne odbranim rad i prijavim se na biro, jer su mi potrebni pregledi...a nisam u mogućnosti plaćati. Hvala
Fatima, 17.01.2013
Odgovor: Za zdravstveno osiguranje po članu 10.Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za Kanton Sarajevo, možete sami plaćati zravstveno osiguranje uz uslov da ste redovan student i da niste navršili 30.godina života.Ako ne ispunjavate te uslove i ako nemate drugog osnova osiguranja, možete se zdravstveno osigurati po članu 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju.Po ovom osnovu plaćate mjesečno 5% od prosjeka u FBiH što u ovom trenutku iznosi 63 KM, s tim što zbog kontinuiteta morate platiti šest mjeseci retroaktivno i tekući mjesec ili onoliko koliko imate prekid u osiguranju.
Pitanje:    Poštovani, Prije 20 dana sam službeno putovao u inostranstvo (Pristina, Kosovo). Prilikom boravka mi je puklo sljepo crijevo i hitno mi je izvršena operacija istog. U bolnici sam proveo 3 dana a nakon toga sam se vratio u Sarajevo i nastavio ljecenje to jeste previjanje u Domu zdravlja Novi Grad, odnosno ambulanti Saraj polje, dok sam vadzenje konaca i ostale specijalisticke preglede obavljao na Kosevu. Pošto sam u Prištini morao platiti troškove operacije, ljekova i ležanja u bolnici molim Vas da mi odgovorite dali imam pravo na nadoknadu troškova (za koje posjedujem račun, otpusno pismo iz bolnice, nalaze i ostalo) pošto sam stalno zaposlen i firma u kojoj radim redovno uplačuje doprinose. Srdačan pozdrav, Mirza
Mirza, 16.01.2013
Odgovor: U vezi Vašeg upita za refundaciju troškova liječenja u inostranstvu (Kosovo), obavještavamo Vas da postoji međudržavni sporazum između BiH i SR Jugoslavije koji je u vrijeme zaključenja obuhvatao i Kosovo, po kojem osiguranici jedne države ugovornice moraju za putovanje u drugu državu uzeti odgovarajući obrazac koji im omogučava da se liječe u drugoj državi u hitnim slučajevima.Obrazac se može dobiti u poslovnicama ZZOKS uz izvod iz ljekarskog kartona  ili ljekarsko uvjerenje iz kojih se vidi da osiguranik nije hronični bolesnik koji zahtjeva stalni nadzor ljekara.Obrazac Važi 30 dana u toku kalendarske godine. Obzirom da Vi niste imali odgovarajući obrazac (ne navodite suprotno) nećete moći refundirati troškove liječenja na kosovu.
Pitanje:    Poštovani, trudnica sam sa rizičnom trudnoćom 6 mjesec, prijavljena sam u firmi koja nije uplaćivala doprinose, na koji način mogu ovjeriti knjižicu i postoji li mogućnost za dobrovoljno osiguranje koje ću sama uplaćivati. Hvala
Samira, 15.01.2013
Odgovor: Trudnice sa rizičnom trudnočom, uz ljekarski nalaz, mogu ovjeriti zdravstvenu legitimaciju i u slučaju kada poslodavac neuredno plaća doprinos.
Pitanje:    Molim da mi pošaljete podatak o uplati zdravstenog osiguranja od strane moje organizacij jer sam vaš osiguranik registrovan pod brojem1020042105 matični broj 11............4 zahvalan
Jordan, 15.01.2013
Odgovor: Ovaj podatak ne možete dobiti jer se uplata doprinosa ne vodi po osiguraniku već po obvezniku obračuna i uplate doprinosa.Možete podnijeti zahtjev da Vam se izda ppvrda o uplati dopronosa za firmu u kojoj radite.
Pitanje:    Poštovani , Zamolila bih za infomaciju kakav je postupak kod izmjene nositelja zdrvstvenog osiguranja kod maloljetnog djeteta. Situacija je sljedeća , moj sin je osiguran preko oca , tj mog bivšeg muža . Nakon razvoda skrbništvo je pripalo meni i želim da dijete osiguram preko svog poslodavca. Da li to mogu obaviti bez bivšeg muža ,razlog je taj da s njim se ne mogu dogovoriti ( zamršena situacija). Lijep pozdrav! Alisa
Alisa, 14.01.2013
Odgovor: Poslodavac Vašeg muža treba da podnese odjavu sa osiguranja djeteta, a zatim Vaš poslodavac podnosi prijavu na zdravstveno osiguranje Vašeg djeteta. Prijava člana se vrši u poslovnici ZZOKS prema mjestu prebivališta osiguranika.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting