Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, pocela sam raditi kao pripravnik u jednoj firmi prije dva mjeseca i od tada mi nije uplacivano zdravstveno, te ne mogu ovjeriti knjizicu. Prije toga vodila sam se kao nezaposlena osoba na birou u Sarajevu i preko tog osnova ostvarivala pravo na zdravstveno osiguranje. Interesuje me sljedece: ukoliko i u narednom periodu ne budem zdravstveno osigurana, ja bih raskinula taj ugovor i ponovo se prijavila na biro, pa me zanima, da li cu tada imati pravo na zdravstveno osiguranje ukoliko ta frima i dalje ne izmiri svoje obaveze, i da li bih ja mogla izmiriti te obaveze, te koji je uopste modul da ponovo budem zdravstveno osigurana. Hvala.
Ermina, 07.07.2014
Odgovor: Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju vi kao zaposlenik (pripravnik) niste u obavezi plaćati doprinose nego je to obaveza poslodavca, a u skladu sa članom 87 Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) po kojemu pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, što znači da se možete prijaviti na zdravstveno osiguranje ako se zaposlite u nekoj drugoj firmi koja plaća doprinose ili se prijavite na Zavod za zapošljavanje, što morate učiniti u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa, a na osnovu člana 19. citiranog Zakona.
Pitanje:    Poštovani, Nalazim se trenutno u Hrvatskoj,a u 8 mjesecu sam trudnoće.Ako bi se kojim slučajem porodila ovdje(osiguranik sam ZZO KS),mogu li se refundirati troskovi poroda ili postoji neki ugovor?
Vedrana, 07.07.2014
Odgovor: Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka  u inostranstvu propisana je Ugovorom o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske («Službeni glasnik BiH» br. 6/01) i  Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite  za vrijeme boravka  u inostranstvu (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/04). Navedenim propisima utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo  na zdravstvenu zaštitu  u inostranstvu, kao i uslovi za utvrđivanje ovog prava.  Ugovorom je  propisano je da  osigurano lice za vrijeme boravka na teritoriji druge države ugovornice ima pravo na hitno pružanje zdravstvene zaštite prema pravnim propisima  nadležnog nosioca koje on primjenjuje, što podrazumjeva primjenu  članova 4. i 5. Pravilnika kojim je utvrđeno da zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu  koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je  prije odlaska  u inostranstvo izdat odgovarajući  dvojezični obrazac odnosno potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Potvrda  obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period  osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu. Potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu odnosno dvojezični obrazac  se izdaje  nakon dobivanja ocjene zdravstvenog  stanja  osiguranog lica  kojom se potvrđuje da su ispunjeni uslovi iz člana 9. Pravilnika, odnosno da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja  ili da ne boluje od hroničnog oboljenja  koje zahtjeva duže  liječenje. Osiguranik koji koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda  o pravu korištenja  zdravstvene zaštite u inostranstvu  odnosno dvojezični obrazac,  u skladu sa članom 22. Pravilnika, troškove zdravstvene zaštite snosi lično. Shodno navedenom, ukoliko  posjedujete gore navedeni obrazac, a bude se radilo o hitnom slučaju, Zavod će snositi nastale troškove. U suprotnom ukoliko se bude radilo o normalnom porodu koji je ginekološki bio planiran, nastale troškove snosite lično.
Pitanje:    Postovani . ja trebam da se prijavim na biro ali mislim da necu moci jer moram ici u Njemacku radi nekih obaveza pa da li bi me mogao prijaviti jedan od roditelja ili oba ?
Admir, 03.07.2014
Odgovor: Obratite se Zavodu za zapošljavanje Kantona Sarajevo kako bi dobili odgovor na postavljeno pitanje.
Pitanje:    Poštovani, zanima me koji su uslovi da se dobiju pelene za odrasle od socijalnog i koje dokumente treba za to priložiti i gdje odnijeti? Hvala unaprijed na odgovoru!
Josipa, 03.07.2014
Odgovor: Prava osiguranika kod dodjele pelena za inkontinenciju su uređena Uredbom o obimu ,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica,u ovom slučaju prema dijagnozama bolesti koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice.
Pitanje:    Poštovani, molim odgovor na pitanje zašto Ortopedska klinika KCS nema duži period revizione endoproteze za kuk? Unazad 6 mjeseci bezuspješno pokušavam doći do informacije,ali na KC me samo otkače datumima (od 15.- 20.og u svakom mjesecu kao znaće se prava informacija) i tako prolaze mjeseci.I pored moje upornosti nisam uspjela saznati kome da se obratim kako bih saznala hoće li i KADA ortopedija dobiti revizione proteze. Ja sam pacijent kome je prije 17 godina ugrađena totalna bescementna endoproteza desnog kuka na KC i ta proteza se razlabavila, popucali su šarafi koji su učvršćavali krov acetabuluma- ukratko protezi prošao rok trajanja!Zbog svega toga mi moje hodanje, stajanje, sjedenje pa čak i ležanje pričinjava bol!Postala sam teški invalid osuđen na pomoć drugih u obavljanju najosnovnijih životnih funkcija a rješenje je tako jednostavno- reviziona proteza! Ortopedi voljni, ja očajna a Proteza nema. Zašto? Ako, zbog tehničkih razloga-nedostatka proteze, ne mogu biti operirana u Sarajevu, kako to mogu učiniti u inozemstvu a da sve troškove ne moram snositi sama? U očekivanju odgovora iskreno poštovanje
Amra, 03.07.2014
Odgovor: Ortopedska klinika KCUS  je dužna nabaviti revizione endoproteze kuka iz razloga što Zavod zdravstvenog osiguranja KS prebacuje mjesečne tranše za materijalne troškove što podrazumjeva i nabavku pomenutih proteza.Da bi pomenutu operaciju radili van granica BiH potrebno je donijeti izjavu iz KCUS-a da takve vrste operativnih zahvata ne rade.
Pitanje:    Poštovani, da li Zavod snosi (ili refundira) troškove hemodijalize obavljene u Crnoj Gori ili Hrvatskoj. Ukoliko snosi, koja je procedura i koji dokumenti su potrebni za to? Unaprijed hvala
Nana, 03.07.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne finansira troškove hemodijalize a istu finansira Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH,te se sa upitom trebate obratiti pomenutom zavodu.
Pitanje:    Poštovani, zaposlena sam već 10 godina u jednoj banci u Sarajevu gdje poslodavac uredno vrši uplate prema ZZO. Zanima me za koje lijekove se može podnijeti zahtjev za refundaciju troškova. Konkretno, u postupku sam MPO i većina lijekova/injekcija nije na esencijalnoj listi lijekova. Unaprijed hvala
Merima, 03.07.2014
Odgovor: Na zahtjev za refundaciju troškova za nabavku lijekov koji nisu dio Odluke o listi lijekova KS možete kandidovati one koje Vam je ljekar propisao.Odgovor komisije koja razmatra odobravanje jednokratne pomoći dobit će te u pisanoj formi na kućnu adresu.
Pitanje:    Poštovanje, zanima me postoji li kategorija osiguranika koja ne mora plaćati skidanje mrene. U mom slučaju je riječ o 400 i nešto maraka. Unaprijed hvala
Edina, 03.07.2014
Odgovor: Operacija skidanja mrene se ne plaća,ide na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Pacijent participira u cijeni leće koja se tom prilikom ugrađuje.
Pitanje:    Postovani, molim Vas za informaciju, zivim u opcini Novo Sarajevo, kanton Sarajevo. Na bolovanju sam vec mjesec dana, sifra uzroka bolovanja 05, sifra MKB-10 026 . Na koliki procenat plate imam pravo dok sam na bolovanju. Pozdrav, Kornelija
Kornelija, 02.07.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, refundira naknadu plaće nakon 42 dana privremene spriječenosti za rad. Za eventualne nejasnoće u vezi plaće obratite se poslodavcu.
Pitanje:    Poštovani, Molim za odgovor, šta je poslodavac dužan da dostavi u ZZO KS, prilokom predavanja dokumentcije za refundiranje a vezano za trudničko bolovanje nakon 42 dana. Hvala
Mirza, 24.06.2014
Odgovor: Potrebno je da posjedujete doznake izdate od ovlaštenog ljekara,potvrdu o neto isplaćenoj plaći(obrazac ZO-PL),rješenja od Prvostepene ljekarske komisije i spisak radnika za koje se traži povrat isplaćene naknade (Obrazac NPL-1).Navedene obrasce ZO-PL i NPL-1 kupujete na blagajnama naših poslovnica. Zahtjev podnosite nakon isplate prvog mjeseca nakon 42 dana ili po završetku privremene spriječenosti za rad osiguranika.Obzirom da je svaki predmet zahtjeva za refundaciju bolovanja individualan, ne možemo dati uopštene upute .Za detaljnije  informacije obratite se u nadležnu poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica ili adresi fizičkog lica).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting