Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, ja imam ZO jer sam osiguran preko rada, a i ja i supruga smo strani drzavljani supruga je dobila boravak privremeni i BiH,mogu li je ja zdravstveno osigurati ima li kakav sporazum sa Crnom Gorom ili moram uplacivati 62 KM Zavodu da bi ona imala ZO u KS. Supruga ima ZO u Crnoj Gori jer tamo ima Zasnovan Radni Odnos,Postoji li neka opcija prenosa Z. osiguranja?
Elmedin, 28.10.2013
Odgovor: Kao zaposleno lice  Vi ne možete osigurati suprugu koja je strani državljanin. Na osnovu Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09) supruga se može  sama zdravstveno osigurati plaćanjem 5% mjesečno od prosječno isplaćene plaće u FBiH, što je cca 63 KM mjesečno.Za početak osiguranja mora platiti šest mjeseci retroaktivno i tekući mjesec, a zatim svaki mjesec dok je na ovaj način zdravstveno osigurana.Za ovu vrstu osiguranja mora imati reješenje o dozvoljenom boravku u BIH najmanje na jednu godinu, na osnovu kojeg Zavod zdravstvenog osiguranja izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje. Uz rješenje Zavoda osiguranik podnosi prijavu za osiguranje ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Poštovani na koji način je moguće ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje djeteta, ukoliko ga ni jedan roditelj ne može osigurati odnosno ako se oba roditelja npr "vode" kao studenti, da li je to pravo moguće ostvariti preko socijalnog.
edin, 28.10.2013
Odgovor: Ako je redovan student prijavljen preko roditelja kao član,potrebno je da se odjavi sa navedenog osiguranja i prijavi preko Ministarstva za obrazovanje kako bi u tom slučaju prijavio i dijete na svoje osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, od spec.oftalmologa iz JU \"Omer Maslić\" sam kao RVI dobio Potvrdu o potrebi ortopedskog-sanitarnog pomagala RVI (Obrazac RVIO-04). S obzirom da su mi propisana specifična stakla za naočale (šifre ortopedskih pomagala 919010 i 920010) zanima me da li imam pravo na naknadu od Zavoda po članu 8. t.20 Odluke o proširenom obimu prava za RVI KS ( Sl. novine KS 13/04) i kako da to ostvarim?
Nermin, 28.10.2013
Odgovor: Po uredbi ZZO KS o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na koristenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatolosko-protetskih nadomjestaka, na naocale i okvir imaju pravo samo djeca i redovni studenti do navrsene 26. godine života. Za sve ostalo obratite se svome ministarstvu sa obrazcem RVIO-04.
Pitanje:    Poštovani, radim u kompaniji gdje je zaposlenik na bolovanju pod sifrom F43 počev od marta 2013. godine (neprekidno). Pravilnikom je propisano da se spriječenost za rad po toj šifri može voditi do 48 dana, što u našem slučaju prelazi taj rok-kome da se obratimo za obrazloženje? LP, Dijana
Dijana, 28.10.2013
Odgovor: Sa raspoloživom dokumentacijom obratite se Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo—Komisiji za provođenje I analizu kontrole bolovanja.
Pitanje:    Imam vise od 65 godina. Da li moram placati participaciju za masazu na fizikalnoj terapiji? S postovanjem
Vukosav, 28.10.2013
Odgovor: U J.U.Dom zdravlja Kantona Sarajevo morate plaćati participaciju za masažu.Za sve dodatne informacije obratite se navedenoj ustanovi.
Pitanje:    Poštovani, redovan sam student V godine, položila sam sve ispite i sad mi je još preostalo da magistriram. Do sad sam pravo na zdravstveno osiguranje ostvarivala preko oca, međutim sad sam se udala, i intresuje me da li ja mogu biti zdravstveno osigurana na osnovu svog statusa redovnog studenta s obzirom da još nisam napunila 26 godina, pošto ukoliko bi se osigurala preko muža, ne bih mogla ovjeravati knjižicu, pošto on nema redovnu uplatu doprinosa. Hvala Vam unaprijed na odgovoru.
Adaleta, 24.10.2013
Odgovor: Kada osobe kao korisnici zdravstvenog osiguranja ostvaruju preko roditelja, to pravo – djeca koriste pod uslovom da su redovni studenti i da nemaju  navršenih 26 godina. Status redovnog studenta se dokazuje Uvjerenjem izdatog od visoko školske ustanove. Drugi dio pitanja je hipotetičkog karaktera pa ne bi bilo profesionalno odgovarati šta bi bilo ako bude.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za informaciju u koju ustanovu se trebam obratiti i sa kojim dokumentima radi ostvarivanja prava na porodiljsku naknadu porodilje u radnom odnosu ? Unaprijed hvala.
Alisa, 24.10.2013
Odgovor: Za odgovor na ovo pitanje obratite se  općtinskoj službi na području općtine na kojoj živite. Porodiljska naknada regulisana je  Zakonom o socijalnoj zaštiti i zaštiti obitelji sa djecom.
Pitanje:    poštovani,buduci da idem na put i necu biti ovdje,dali mogu prije isteka datuma ovjere knjizice,tj.ranije,ovjeriti zdravstvenu knjizicu kako bi je produzila?istice mi 1.11.a danas je 25 pa da JA TO URADIM 7 DANA PRIJE ISTEKA?JELI TO MOGUCE?
Amela, 24.10.2013
Odgovor: Istu je moguće izvršiti i prije isteka roka ukoliko postoje opravdani razlozi.
Pitanje:    Nedavno sam operisao herniju u Kliničkom centru, tom prilikom mi ugrađena mrežica ULTRA PRO 6X11 koju sam kupio i za to imam uredno izdat račun kao i otpusno pismo u kojem je upisano ugrađivanje mrežice. DALI IMAM PRAVO NA NADOKNADU ZA KUPLJENU I UGRAĐENU MREŽICU, inaće sam penzioner?
Hamza, 23.10.2013
Odgovor: Za refundaciju kupljene i ugrađene mrežice potrebno je da podnesete Zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja uz koji ste dostavili original račun,otpusno pismo,potvrdu o potrebi izdavanja ortopedskog pomagala izdatu od ljekara specijaliste,kako bi se izvršila refundacija sredstava u iznosu koji Zavod refundira za navedeno pomagalo..
Pitanje:    Postovani Ja sam ove godine zavrsila fakultet. Medjutim zakasnila sam sa prijavom na biro I pritom izgubila pravo na zdravstveno. Dobila Sam neplacenu praksu, ali je potrebno priloziti zdravstveno uvjerenje. Moje pitanje koji je iznos zdravstvenog osiguranja, I kako se placa? Mjesecno ili godisnje? Unaprijed hvala
Anesa, 23.10.2013
Odgovor: Na osnovu Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09) možete se zdravstveno osigurati plaćanjem 5% mjesečno od prosječno isplaćene plaće u FBiH, što je cca 63 KM mjesečno.Za početak osiguranja morate platiti šest mjeseci retroaktivno i tekuči mjesec ukoliko ste prekid osiguranja imali najmanje 6 mjeseci, a zatim svaki mjesec dok ste na ovaj način zdravstveno osigurana.Obratite se u bilo koju poslovnicu kako bi dobili dodatne informacije vezane za ovaj osnov osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting