Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    molim vas da mi odgovorite imami otac knjižicu i prima socijalnu pomoc koja iznosi 170 km a trebaju mu flasteri superstor c da li on ima pravo na te flastere za dekubitus besplatno ili se plaćaju
Amil, 24.02.2014
Odgovor: Flasteri za dekubitus nisu dio Uredbe o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala ,te iste osiguranik sam finansira.
Pitanje:    Da li mi možete reči koje su trakice za mjerenje šečera za djecu TIP1 prošle tender za 2014. ogdinu , i u kojoj je to fazi.
Danijela, 24.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS pokrenuo je proceduru nabavke test trakica za određivanje šećera u krvi u okviru ZJN.Nažalost navedeni tender je u fazi žalbe ,te do odgovora URŽ nismo u mogućnosti okončati gore navedenu proceduru
Pitanje:    poštovani koje uslove treba da ispuni firma(d.o.o)da bi ostvarila pravo na refundaciju bolovanja preko 42 dana. hvala na odgovoru unaprijed.
Galib, 24.02.2014
Odgovor: Zahtjev za refundaciju bolovanja se podnosi Poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu uplate doprinosa.Uz zahtjev se prilažu doznake izdate od ovlaštenog ljekara,potvrda o neto isplaćenoj plaći(obrazac ZO-PL),rješenja od Prvostepene ljekarske komisije i spisak radnika za koje se traži povrat isplaćene naknade (Obrazac NPL-1).Navedene obrasce ZO-PL i NPL-1 kupujete na blagajnama naših poslovnica. Zahtjev podnosite nakon isplate prvog mjeseca nakon 42 dana ili po završetku privremene spriječenosti za rad osiguranika.Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije obratite se nadležnoj poslovnici Zavoda.
Pitanje:    Poštovani, molila bih Vas da mi pomognete u vezi jednog pitanja. Radi se od zdravstvenom osiguranju volontera koji nije osiguran ni po jednom drugom osnovu- posao, biro... Prema novom zakonu o volonterstvu stoji da volonter ima pravo na osiguranje od profesionalne bolesti i posljedica nesreće na poslu, pod uslovom da nije osiguran po nekom drugom osnovu. Kako treba postupiti organizator volontiranja: da li treba uzeti standardne obrasce za prijavu na zdravstveno, otići u poresku upravu, kakve su novčane obaveze organizatora volontiranja- da li se odbija isti iznos kao i za zaposlene. Unaprijed hvala
Biljana, 24.02.2014
Odgovor: Volontiranje nije radni odnos i slijedom ne uplaćuju se doprinosi za zdravstveno osiguranje. Za implementaciju Zakona o volontiranju nije nadležan Zavod zdravstvenog osiguranja KS i slijedom nije ovlašten tumačiti odredbe citiranog Zakona. Ako je Vaše pitanje tonirano kako možete ostvariti zdravstveno osiguranje onda je to po članu 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju. Pitanja o proceduri i odgovore dobit će te u svakoj od naših poslovnica.
Pitanje:    Poštovani, da li dijete, učenik osnovne škole ima pravo na zdravstveno osiguranje ukoliko roditelji nisu zaposleni niti se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba? Hvala
Aida, 21.02.2014
Odgovor: U  skladu sa Zakonom o jedinstvenom  sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, registracija obveznika uplate doprinosa i osiguranika vrši se u Poreznoj   upravi Federacije BiH. Poreznoj upravi prijavu za upis u Jedinstveni sistem registracije između ostalog, podnosi organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite,  za djecu od rođenja do polaska u školu, a nisu osigurana po drugom osnovu, odnosno, organ uprave kantona nadležan za obrazovanje, za učenike, odnosno studente koji nisu osigurani po drugom osnovu.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li imate spisak stomatoloških ordinacija koje imaju sklopljen ugovor sa Zavodom za zdravstveno osiguranje? Unaprijed zahvalna
Fila, 21.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ima sklopljen ugovor samo sa ustanovama Javnog zdravstva,dakle sve stomatološke ordinacije u okviru JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Htjela bih vas nešto pitati.. Dali postoje zdravstveni fondovi za teško oboljele? i liječenje kojih teških oboljenja finansira država? Da se podsjetimo Jedan od prvih detalja koji se pojavio, zajedno sa pričom o maloj Berini, bio je da je Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo trebao izdvojiti sredstva za izmještanje male Berine u Beograd. Navodno, to je bila njihova obaveza koju nisu ispunili. Zato me zanima da li je to istina, i da li još uvijek postoji taj neki fond koji bi moago pomoći nekim ljudima sa teškim oboljenjima?
Edina, 21.02.2014
Odgovor: Vaša pitanja su prilično nejasna.Naravno da postoje Zavodi zdravstvenog osiguranja koji finansiraju liječenje i izmještanje teško oboljelih osiguranika ukoliko nije moguće liječenje u zemlji.Prvenstveno je to Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH, a i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kroz posebne programe finansira određena teža oboljenja.
Pitanje:    postovanje! promijenila sam mjesto boravista i javila se u socijalno osiguranje.oni mi traze potvrdu da nemam zdravstveno osiguranje u sarajevu odn.da nemam uplaceno osiguranje(posto sam se iz istog odjavila).mozete li mi dati informaciju da li ja to mogu dobiti od ZZO Sarajevo ili iz poreske uprave Sarajevo(posto ovdje kazu da to zavisi od kantona). unaprijed hvala
Anisa, 21.02.2014
Odgovor: Možete podnijeti zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, za izdavanje potvrde o status osiguranika. Nakon što podnesete predmetni zahtjev Stručna služba Zavoda će Vam izdati traženu potvrdu.
Pitanje:    Postovani, imamo situaciju da imamo pogresno obracunato bolovanje za prethodni mjesec. Kako da izvrsimo tu ispravku?
Jusuf, 21.02.2014
Odgovor: Zbog utvrđivanja pravog stanja stvari, obratite se u nadležnu poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica ili prebivalištu fizičkog lica).
Pitanje:    Zaposlena sa u firmi u Visokom koja pripada ZEDO kantonu,ali sam se nakon udaje preselila u Sarajevo.Treno zivim u ostini Stari grad.Mozete li mi pojasniti sta trebam uciniti,kako da prenesem zdravstvo na novi kanton,sta mi od firme treba i gdje da napravim novu knjizicu sa novim prezimenom.Kako da odaberem doktora i kako da prenesem karton...
Lejla, 21.02.2014
Odgovor: Promjenom mjesta prebivališta mjenjate i ZZO preko kojeg ostvarujete prava iz zdravstvenog osiguranja. Potrebno je da vaš poslodavac podnese odjavu sa osiguranja u Poreznoj upravi u Visokom i nakon toga vas prijavi preko Porezne uprave u ZZOKS. U poglavlju VI u podtački 21.2 Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda u FBiH („Sl.novine Federacije BiH“ br.35/13,53/13,63/13 i 93/13),  propisano je da se uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši prema prebivalištu zaposlenika, a samim tim se i pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje prema prebivalištu fizičkog lica. Nakon što Vam stigne prijava iz porezne uprave, obatite se najbližoj poslovnici ZZOKS ( ul. Hamdije Kreševljakovića br.14) koji će Vas uputit u dalju proceduru vađenja zdravstvene knižice kao i odabira doktora porodične medicine.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting