Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, posto sam obolio od malignog oboljenja karcinom stitne zlijezde sa metastazama i operisan, totalna disekcija vrata, te iz tog razloga dozivotno moram koristiti lijek Rocartrol kao i Kalcijum, zanima me posto kupujem oba lijeka svaki mjesec jer se nedaju na recept , zanima me da li je moguca refundacija za Rocaltrol i Kalcijum.
Kemo, 02.07.2018
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za kupljene lijekove koji nisu dio Odluke o listi lijekova.Na nivou Zavoda postoji Komisija za odobravanje pomoći pri kupovini lijekova koji nisu dio liste.Potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje su indicirani pomenuti lijekovi,originalni račun apoteke u kojoj su kupljeni,prijavu CIPS-a,te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, Moj sin (9) je dobio stalnu terapiju lijekom Concerta, kojeg nam je propisao specijalista u Hr. Terapija kosta 100 KM mjesecno nabavljamo i finansiramo sami iz Hrvatske. Na koji način je i da li je moguće vršiti refundaciju? Lijek nije na listi u BiH niti postoji slican. Hvala unaprijed.
Elma, 02.07.2018
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva za kupljene lijekove koji nisu dio Odluke o listi lijekova KS.Unutar Zavoda postoji komisija za odobravanje pomoći za kupljene lijekove. Potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda,uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran pomenuti lijek,originalni račun iz Apoteke u kojoj je kupljen,prijavi CIPS-a te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani, 10. aprila mi je prestalo važiti zdravstveno o.( imala sam pravo na godinu dana z.o. zbog prekida školovanja), želim sama da uplaćujem osiguranje. Nezaposlena sam osoba, radim prekvalifikacije ali ne preko biroa. Na birou sam i dalje i javljam se svakih 90 dana. Da li mi možete otprilike reći koliko novca treba izdovijiti mjesečno za z.o.? Hvala unaprijed.
Lejla, 02.07.2018
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
Pitanje:    Poštovani Zanima me da li imam pravo na zdravsteno osiguranje sa biroa ako sam predhodno sporazumno raskinuo ugovor sa poslodavcem?
Vedad, 02.07.2018
Odgovor: Molimo, obratite se Zavodu za zapošljavanje.
Pitanje:    Postovani, Obracam Vam se radi potrebe za informacijama o mom accountu u apoteci. Naime, interesuje ne kako kontrolisati izdavanje lijekova pacijentima preko mog accounta nakon prestanka ugovora o radu. Molim Vas da me uputite na broj sobe zaduzene za davanje informacija o istom. S postovanjem, mr.ph. Aida C.
Aida, 02.07.2018
Odgovor: Za potrebne infomacije obratite se Mr.ph Nermani Hadžibajrić na broj telefona 033 725220.
Pitanje:    Poštovani, da li omogućavate oboljelim od celijakije bezglutensko brašno. ukoliko omogućavate na koji način se može realizovati. Hvala
Mahira, 02.07.2018
Odgovor: Zavod zdavstvenog osiguranja je potpisao Protokol za obezbjeđenje bezglutenskog brašna za oboljele od celijakije.Potrebno je da se javite ljekaru koji Vas vodi na Kliniku za gastroenterologiju KCUS-a,koji će Vam propisati brašno na recept te će te ga realizovati u JUAS-Apotka Čengić Vila,ulica Bulevar Meše Selimovića br.21
Pitanje:    Poštovani, da li mi možete dati informaciju vezano za prijavu djeteta na zdravstveno osiguranje. (Curica je rodjena van BiH, ali je prijavljena već u Sarajevu. ) Sta mi je od dokumentacije potrebno i kojim redom i gdje treba da idem? U radnom sam odnosu. Unaprijed zahvalna.
Gina, 29.06.2018
Odgovor: Da bi izvršili prijavu djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje, potrebno je da podnesete obrazac ZO-1, popunjen i ovjeren od strane obveznika uplate doprinosa, zdravstvenu legitimaciju, također, ovjerenu od strane obveznika uplate doprinosa i rodni list djeteta. Navedenu dokumentaciju, izuzev rodnog lista, kupujete u jednoj od naših poslovnica.
Pitanje:    Postovani zanima me sta mi sve treba vezano za zdravstvo . Moj osiguranik je otac i zdravstvo mi je prijavljeno u banovicima medutim ja sam prebivaliste promjenio na sarajevo trebam za par dana da pocnem raditi pa sta mi sve treba da bi zdravstvo prebacio u sarajevo a u banovicima ga odjavio . Hvala
Muris, 29.06.2018
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema prebivalištu lica, a sve u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, («Sl.novine Federacije BiH» br.35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14 i 60/14), kojim je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje  uplaćuje  prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda. Na osnovu navedenog, da bi ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu odnosno obavezno zdravstveno osiguranje  u Kantonu Sarajevo potrebno je da imate prebivalište u Kantonu Sarajevo i da ste odjavljeni sa zdravstvenog osiguranja kao član porodice osiguranika u Banovićima, nakon čega Vas poslodavac može prijaviti na osiguranje preko nadležne porezne uprave.  
Pitanje:    Poštovani, Koja je procedura izmjene podataka na zdravstvenoj knjižici, obzirom da sam stupanjem u bračnu zajednicu imam dodatno prezime? Unaprijed zahvalna! Amela
Amela, 29.06.2018
Odgovor: Sve promjene ste dužni prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadleznoj ispostavi porezne uprave, a nadlezna porezna ispostava putem Jedinstvenog sistema dostavlja prijavu/promjenu Zavodu Zdravstvenog Osiguranja. Pored navedenog, Vasa obaveza je da kupite zdravstvenu legitimaciju, te da vam poslodavac stavi otisak pecata, i da je nakon toga podnesete referentu zdravstvenog osiguranja radi ovjere iste.
Pitanje:    Pozdrav, interesuje me kome da se obratim za potvrdu o mojoj vakcinaciji dok sam bila dijete a ne znam tacno gdje se moj djeciji zdravstveni karton nalazi. Postoji mogucnost da je isti u Domu zdravlja "Omer Maslic" jer sam išla u srednju ekonomsku školu, tj, samo prvi razred srednje skole 91-92 god a nakon toga u Hrasnici. Ne znam sta se desilo sa mojim djecijim zdravstvenim kartonom jer je bio rat, a poslije rata mi je otvoren novi zdravstveni karton. Sada mi je potrebna potvrda o djecijoj vakcinaciji. Ko mi moze u vezi ovoga pomoci? Lp, Alisa P.
Alisa, 29.06.2018
Odgovor: Obratite se JU Dom zdravlja KS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting