Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, zamolila bih vas za uputu refundacije bolovanja preko 20 mjeseci. Da li poslodavac nakon 20 mjeseci bolovanja uposlenika ima pravo na refundaciju bolovanja? LP, Lejla
Lejla, 16.05.2018
Odgovor: Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad ,osigurano lice ima u trajanju od 14 mjeseci. Ako nadležni organ penzijskog i invalidskog osiguranja ne donese  ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti u roku utvrđenom u članu 60. Stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zavod će i dalje isplaćivati naknadu plaće  osiguraniku, a najduže 6 mjeseci, računajući od isteka prava na naknadu utvrđenu u članu 7. Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad.
Pitanje:    Postovani, Interesira me na koje vrste ortopedskog pomagala ima pravo korisnik zdravstvenog osiguranja kod parcijalne amputacije stopala, koja je procedura za podnosenje zahtjeva, rok da se isto isporuči na korištenje i u kojoj visini novcanog iznosa ZZO ucestvuje. S postovanjem
Lejla, 16.05.2018
Odgovor: Ortoped zavisno od vrste amputacije (djelimična/kompletna)i kompletnog uvida u stanje bataljka  izdaje nalaz i mišljenje sa prijedlogom ortopedskog pomagala , uz to izdaje i potvrdu o potrebnom ortopedskom pomagalu . Nalaz , potvrda (Zp6.1 obrazac) i otpusno pismo kada je urađena amputacija ( kopije) se predaje na protokol ZZO KS. Obzirom da konkretno ne znate koje ort pomagalo  će biti predloženo ne možemo vam dati odgovor o participaciji ZZO KS.
Pitanje:    Postovani, Da li je neophodno I dalje ovjeravati state zdravstvene knjizice iako imamo elektronske.
Senad, 15.05.2018
Odgovor: Realizacijom strateškog projekta informatizacije zdravstva u Kantonu Sarajevo omogućeno je uvezivanje sva tri nivoa zdravstvene zaštite - primarni, sekundarni, tercijarni, samim tim omogućeno je korištenje zdravstvenih usluga bez starih zdravstvenih knjižica za osiguranike koji su preuzeli EZK. Zdravstvene elektronske kartice se ne ovjeravaju.Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.
Pitanje:    Molim Vas za informaciju gdje se može provjeriti da li zahtjev za refundaciju(kupljeni lijekovi ua jetru) uzet u razmatranje, obzirom da je muž zahtjev predao krajem 2/2018, a još uvijek nismo dobili nikakav odgovor. Unaprijed hvala.
Mirela, 14.05.2018
Odgovor: Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda putem  telefona br. 725-284 ili 725-316.
Pitanje:    Postovanje Interesuje me dali mogu dobiti drugi mobilni aparatic besplatno s obzirom da je dijete prije mjesec dana stavilo aparatic ali ga slomio padom sa bicikla.
Arnela, 14.05.2018
Odgovor: Prema Uredbi o ortopedskim pomagalima, rok za pokretni ortodontski aparat je 12 mj. Nakon tog roka možete dobiti novi na teret ZZO KS.  
Pitanje:    Postovani, moji doprinosi kao radnika koji je radio kod razlicitih poslodavaca su svi uredno i na vrijeme izmireni, dok moj novi poslodavac (obrt) ima neizmirenih obaveza iz 2015 godine u kojem periodu ja i nisam radila za njega.. Prilikom ovjere knjizice zaposlenica mi nije htjela ovjeriti iako su moji doprinosi uredni nego mi je na zahtjev i visok stadij trudnoce ovjerila na samo 10 dana.. Po kojem clanu kojeg zakona ja ne mogu ovjeriti knjizicu iako se moji doprinosi godinama na vrijeme i uredno isplacuju?
Elma, 14.05.2018
Odgovor: Zdravstveno osiguranje kao dio socijalnog osiguranja građana čini jedinstveni sistem u okviru kojeg građani ulaganjem sredstava, na način uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje  prava za zdravstvenu zaštitu, i druge oblike osiguranja na način utvrđen zakonom, dok je odredbom člana 87. Stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBIH (“Službene novine Federacije BiH”, 30/97, 07/02,70/80 i 48/11) propisano da obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinose obustavlja se dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći. Navedena odredba svojim sadržajem potvrđuje već iskazan princio  u kome građani ulaganjem sredstava osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, u skladu sa obligacionim odnosima. Neizvršavanjem obaveze/obligacije ulaganjem sredstava građanin/osiguranik gubi pravo na zdravstvenu zaštitu, što ničim ne isključuje gubitak prava na istu  po drugom osnovom, kao što je pravo na hitnu medicinsku pomoć.
Pitanje:    Poštovani, Naš uposlenik je na bolovanju zbog bolesti djeteta koje je staro šest mjeseci.Kako obračunati te dane? Pozdrav,
Esma, 11.05.2018
Odgovor: Refundacija bolovanja za osiguranika koji je na bolovanju zbog njege djeteta se obračunava od prvog dana otvaranja bolovanja .
Pitanje:    Postovani, moja majka je strani drzavljanin (SRB) sa boravkom u BiH, zivi kod mene i ja je izdrzavam. Da li moja majka ima pravo na zdravstveno osiguranje na osnovu moga osiguranja i ukoliko ima kako to pravo ostvariti? Hvala lijepo.
Elvin, 11.05.2018
Odgovor: Vaša majka se može lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična srredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnono najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosi zahtjev, uz koji prilaže prijavnicu rješenje o privremenom boravku, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu) i uplatnicu.
Pitanje:    Poštovani, Mi, kao Poslodavac iz ZE-DO kantona, imamo zaposlene koji imaju prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo. Moje pitanje je na koji način naši uposlenici mogu ostvariti svoje pravo na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo? Pored ovjaeravanja knjižice postoje li posebni obrasci koji moraju da budu popunjeni??
Emina, 10.05.2018
Odgovor: Poslodavac je dužan izvršiti promjenu adrese prebivališta svog zaposlenika u PU. Prijavom radnika u PU poslodavac je dužan vršiti uplatu doprinosa za radnika po osnovu prebivališta radnika na osnovu čega radnik dobija zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Poštovani, Bezuspješno pokušavam uspostaviti telefonski kontakt, ali niti na jedan telefon se niko ne javlja. Naime uposlenik sam PLIVE 20 godina i prošli mjesec je radjena revizja ugovora i satnice. Da li to može biti razlog zašto kod nove prijave nisu obradjeni sinovi Faruk i Adnan, koji su osigurani peko mene. Trenutno sam u apoteci i nemogu podići lijekove. Molim odogovr čim prije . Broj opsiguranika je 0034.... Lijep pozdrav Selma S.
Selma, 10.05.2018
Odgovor: Uvidom u bazu podataka Zavoda, utvrđeno je da da su Faruk i Adnan, 13.03.2018.godine, odjavljeni sa zdravstvenog osiguranja, te da nisu ponovo prijavljeni kao članovi porodice.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting