Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani,interesuje me u kom procentu ZZO KS refundira troskove kupovine mrezice za operaciju bruha koja je placena 285 km ? Napominjem da sam penzioner i da sam osiguran, a mrezicu sam morao kupiti jer je u bolnici nisu imali! Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru !
Husnija, 27.05.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira troškove kupovine mrežica za herniju i vrijednost refundacije zavisi od veličine pomenute mrežice.Tako za mrežicu veličine 8x13 iznos refundacije je 32,40 saPDV, 15X15 iznos refundacije je 63,48 sa PDV, te 22x38 iznos refundacije je 191,11sa PDV.
Pitanje:    Supruga ima zdrastvene probleme,koji su definitivno suženi,na abdominalno ,ginekološki problem.Konstantna tupa bol,propraćena jakim bolovima koja traje tri godine.Ogromni snop nalaza,pretraga,a rješenja nema.Majka dvoje zdrave djece pada u depresiju,radi te konstatne boli.Relacija pregleda dom zdravlja Otoka,KCU Sarajevo,klinika Jezero,uvijek isti odgovor nije naš slučaj,kaze abdominalni specijalista daje upute ka ginekologu,a ginekolog usmjerava ka abdomenu,i tako u krug,do kada."dali da očekujem da bude i psihijatrijski slučaj,kako osjetimo i ja i djeca na tom je putu,iako smo velika podrška za nju.Gdje nam je izlaz iz ove teške situacije,da ne gubimo suprugu,majku od 33god.Samo nas nemijte upućivati idi svom doktoru,svom ginekologu,svom abdominalnom doktoru,jer smo to bezbroj puta činili u ove tri godine. Vapaj ogorčenog,tužnog supruga i oca.Hvala
Safet, 23.05.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS nema imgerenciju da kontroliše rad ljekara u zdravstvenim ustanovama.Naš prijedlog je da se obratite direktorima i menadžmentu navedenih zdravstvenih ustanova te od njih zatražite riješavanje Vašeg problema.
Pitanje:    U 2013. godine operirala sam dva nivoa kicme.2014.god na teret ks bila sam u fojnici 21 dan.Molim direktan odgovor na slijedece pitanje:Koliko godina imam pravo koristiti banjski tretman po 21 dan na teret ks,da li samo jednom ili više godina ako je viš-koliko?
Božena, 23.05.2014
Odgovor: Svoje pravo na banjski tretman na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja KS ste već iskoristili. Osiguranici KS imaju pravo na banjsko liječenje samo poslije operativnog zahtjeva i kao produžetak bolničkog liječenja.
Pitanje:    Postovani,podnosim zahtjev ZZOKS za refundiranje sredstava za kupovinu lijekova za dijete a koji nisu sadrzani na listi lijekova koji se mogu dobiti na teret ZZO. I do skoro su mi iznosi koje sam tražio tj. utoršio za kupovinu lijekova bili vraceni tj. nadoknadjeni potpuno ali unazad dva mjeseca taj iznos je manji konkretno zadnji put lijek sam platio 295 KM a vraceno mi je tj refundirano 265 KM. Molim da mi obajsnite o cemu se radi. Unaprijed Hvala.
Elmedin, 23.05.2014
Odgovor: Refundacija sredstava za kupovinu lijekova koji nisu dio Odluke o listi lijekova KS ne spada u prava osiguranika. Zavod zdravstvenog osiguranja refundira sredstva u  skladu sa svojim finansiskim mogućnostima,a da bi olakšao nabavku terapije kao jednokratnu pomoć.
Pitanje:    Molim vas možete li mi dati informaciju koje preglede, analize i druge usluge mogu da vršim u privatnim ordinacijama i kojim, a koje priznaje Zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo. Unaprijed zahvaljujem
Dubravka, 19.05.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS priznaje usluge u slijedećim privatnim ordinacijama: Poliklinika „Moja Klinika“, Poliklinika „Dr.Al-Tawil, Privatna ordinacija „Doc.Dr.Fahrudin Smajlović, Poliklinika „Atrijum“, Privatna ustanova „Eurofarm-Centar Poliklinika, Privatna ordinacija“AB“. Preglede koje možete obaviti u istim su : ultrazvučna dijagnostika abdomena sa očitanjem nalaza, kolor dopler krvnih sudova vrata, ehokardiografija (UZ srca), holter EKG, CT kičme, CT toraxa, CT abdomena, CT glave. Napominjemo da uputnicu za privatnu ordinaciju morate dobiti od svog ljekara porodične medicine, te istu ovjeriti u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Postovanje, potrebna mi je informacija vezana za refundaciju troskova i na koji nacin se moze dobiti uput, odnosno da li uopste postoji mogucnost da dobijem uput za obavljanje dijagnostickih pregleda na Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu. Naime, majka sam sedmogodisnje djevojcice(imamo nase zdravstveno osiguranje), koja kasni sa govorom, imala je hiperviskozni sindrom, lijecena je na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu, sa mnogim komplikacijama, koje su i posljedice izazvane nepaznjom nasih ljekara, pocevsi od Porodilista. Uspostavila sam kontakt sa doktoricom pomenutog Instituta koja navodi da dolaze djeca iz nase drzave i da su im uputnice priznate, kao i troskovi. Od nasih logopeda nemam nikakvu valjanu dijagnozu, a djevojcica treba da krene u skolu, tako da nismo sigurni koja skola je za nju( da li redovna ili specijalna.) Unaprijed se zahvaljujem i nadam.
Irma, 19.05.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne izdaje uputnice za liječenje osiguranika van teritorije BiH. U Zavodu postoji komisija za pomoć u liječenju u inostanstvu,te zahtjev možete uputiti prema istoj. Uz zahtjev morate priložiti originalnu medicinsku dokumentaciju,potvrdu sa klinike da se navedeni dijagnostički pregled ne radi u BiH  kao i orginalni račun ustanove u kojoj je obavljen dijagnostički pregled.
Pitanje:    zanima me kako da osiguram zenu koja je strani drzavljanin i koje papire trebaji i koja je cijena
Jasmin, 16.05.2014
Odgovor: Stranim državljanima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita   pod   istim   uvjetima  kao   i   državljanima  Federacije  Bosne  i Hercegovine,  ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Stranac se može osigurati po osnovu radnog odnosa kao i državljani Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji nisu u radnom odnosu u Bosni i Hercegovini mogu se osigurati po članu 9, Tačka e, Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo.           Potrebna dokumentacija:   - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje,   - dozvola privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, - Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, - dokaz o uplati doprinosa za šest mjeseci unazad i za tekući mjesec  u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.  Po dostavljanju navedene dokumentacije Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje .  Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Gdje se mogu dobiti obrasci za izbor porodičnog ljekara?
Branka, 16.05.2014
Odgovor:       Izjave  o slobodnom izboru doktora porodične medicine/doktora stomatologije  osigurano lice dobiva od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Pošto Vas je nemoguće dobiti telefonom...koristim ovaj formular da Vam postavim pitanje. Zbog puta (u inostranstvo) mi je savjetovano da izvadim "IZVOD IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE - ZDRAVSTVENI KARTON BR...." Gdje i kako mogu dobiti taj dokument. Hvala Hitno
Elmedin, 16.05.2014
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti  samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu. Obrazac za pravo korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u poslovnicama Zavoda, po prijemu lično podnesenog pismenog zahtjeva od strane osiguranog lica za turističko putovanje ili službeni put, najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć.   Uz zahtjev, potrebno je priložiti izvod iz bolesničkog kartona o opštoj zdrtavstvenoj sposobnosti kojim se potvrđuje da osiguranik ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtjeva duže liječenje. Osiguranik kojem prije odlaska u inostranstvo nije izdata potvrda o pravu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu, troškove zdravstvene zaštite snosi lično.
Pitanje:    Postovani/a, kod prve 'prijave' za porodicnog ljekara, da li poste neka pravila, pr. ja sam na adresi u opcini Novi Grad, tacnije C-5 naselje - Dodrinja 2, postoji najblizi por. ljekar blizu, ali dali se ja mogu prijaviti, tj. izabrati ljekara po osobnom izboru u opcini Novi Grad?
Dino, 15.05.2014
Odgovor: Članom 1 i 2 \"Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo\", uređeno je pravo osiguranih lica na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite, a Članom 7 propisano je da osigurano lice bira doktora primarne zdravstvene zaštite prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite. Tačkom 5 \"Uputstva o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo\" propisano je da ukoliko osigurano lice izabere doktora u udaljenoj ambulanti i pored činjenice da postoji mogućnost registracije u najbližoj ambulanti, izabrani doktor ga je dužan upozoriti da zbog udaljenosti može biti uskraćen besplatne kućne posjete od strane ljekara ili patronažne medicinske sestre.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting