Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.




Pitanje:    Poštovani. Zanima me da li je Dostinex na esecijalnoj listi?
Dženana, 24.03.2014
Odgovor: Lijek Dostinex nije dio Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo (esencijalna lista).  
Pitanje:    Penzioner star 70 godina treba uraditi uklanjanje mrene na očima. Da li se ovaj postupak radi na klinici za oftalmologiju? Kakva je situacija sa troškovima postupka (koji je izuzetno slup u privatnim klinikama)
Selma, 24.03.2014
Odgovor: Skidanje mrene na očima radi se na Klinici za očne bolesti KCUS-a.Što se tiće ostalih informacija najbolje da se obratite pomenutoj klinici koja će Vam dati najtačnije informacije.
Pitanje:    Imam zdravstveno osiguranje, stanujem na Breci i koristim usluge obiteljskog doktora Azra Gazija u ambulanti Breka.kronicni sam bolesnik i koristim redovno sljedece lijekove: Crestor. 20mg; Enap H 10 mg; Amlodipin 10mg; Tonocardin 4mg i Letrox 50mg. Kako idem u posjetu djeci van naše zemlje na period od jedne godine, molim vas da mi odobrite nabavku lijekova na recept za duži period(jedna godina) unaprijed. Za dokaz mogu priložiti avionsku kartu! Unaprijed hvala i molim vas za razumjevanje!
Ivica, 24.03.2014
Odgovor: Lijekove koje koristite u svojoj terepiji možete dobiti samo na perid od mjesec dana.Nažalost terapiju na godinu dana nismo u mogučnosti odobriti iz razloga što i ljekari obiteljske medicine mogu propisati samo mjesečnu terapiju.
Pitanje:    Redovan sam student Univerziteta u Sarajevu, imam 21 god. udata sam al se vodim sve na ocu i jos uvijek mi je dokumentacija na djevojackom prezimenu. I ZO mi je na ocu imam otvoren karton na studentskoj klinici u Sarajevu ali nisam u mogucnosti ovjeriti knjizicu jer oceva firma kasni sa uplatama. Posto sam trudna 7 mjesec hitno mi treba informacija da li se mogu odjaviti od ocevog ZO i samostalno negdje prijaviti, koliko bi to kostalo i sta mi je potrebno od dokumentacije posto mi je i muz redovan student pa se ne mogu preko njega osigurati jer je i on na ocevom ZO :-) unaprijed se zahvaljujem.
Lejla, 24.03.2014
Odgovor: Imate mogućnost da nakon što se odjavite sa očevog zdravstvenog osiguranja, izvršite prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 10. tačka i) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 29/09), a kojim je propisano da studenti preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20,00 KM mjesečno, a najduže do navršene 30 godine života. Potrebna dokumentacija za navedeni osnov zdravstvenog osiguranja je: -          kopija lične karte, -          original uvjerenje o statusu redovnog studenta, -          uplatnica na iznos od 20,00 KM, -          original uvjerenje Porezne uprave FBiH, iz kojeg se vidi da nemate tekućih osiguranja, Za dodatna pojašnjenja obratite se u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, Imam dedu koji živi u Priboju na Limu (Srbija) i tamo je zdravstveno osiguran (penzioner). Pitanje: Kako bi deda mogao da ovdje ostvari zdravstveno osiguranje? Dakle, planira da se preseli u Sarajevo, da bi bio bliže djeci, a da ujedno ovdje može da se liječi. Ovdje ima 3 kćerke i dosta unučadi koji su zaposleni. Postoji li način da se on osigura preko jedne od kćerki ili unučadi? Šta je potrebno od dokumentacije? Hvala na odgovoru.
Emir, 24.03.2014
Odgovor: Kako bi Vaš deda regulisao zdravstveno osiguranje u BiH, potrebno je da se obrati u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA) sa slijedećom dokumentacijom: 1.       IZVORNO RJEŠENJE OD PENZIJE ILI UVJERENJE O STATUSU PENZIONERA IZ R.SRBIJE 2.       LIČNA KARTA BIH I UVJERENJE O PREBIVALIŠTU IZ BIH 3.       ODJAVA PREBIVALIŠTA IZ R.SRBIJE ZA BIH 4.       IZVOD IZ BANKE (iz kojeg se vidi da se penzija iz R.Srbije isplaćuje na adresu u BiH) Također potrebno je ODJAVITI ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ R.SRBIJE, za dodatna pojašnjenja obratite se u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Također, obavještavamo Vas da ne postoji pravni osnov da se Vaš deda zdravstveno osigura kao član porodice.
Pitanje:    Postovanje ja sam trudnica na bolovanju sam tj cuvam trudnocu.42 dana su istekla 24.01.3014.Poslodavac je uplatio zdravstvo za ta 42 dana i nista poslije toga nije vise placao.Zanima me da li postoji neki rok do kad mora uplatiti zdravstvo i ostalo ida li me se to refundira tj.koliko se ceka.hvala
Medisa, 24.03.2014
Odgovor: U skladu sa "Zakonom o zdravstvenom osiguranju" (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) čl. 87. pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se refundira od Zavoda je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Poštovani, sin mi je u oktobru mjesecu prošle godine samovoljno prekinuo školovanje.Pohađao je treći razred srednje škole.Istog mjeseca je napunio osamnaest godina.Bio je osiguran preko mene, od tada knjižicu nije ovjerio, a i nije se prijavio na biro.Može li se on i dalje osiguravati preko mene, jer od septembra ove godine namjerava nastaviti školovanje.Unaprijed hvala na odgovoru.
Aida, 14.03.2014
Odgovor: Ne može se osigurati preko Vas s obzirom na činjenicu da se ne nalazi na redovnom školovanju.Uvjet za osiguranje preko roditelja do 26. godina starosti jeste dokaz o redovnom školovanju.
Pitanje:    Pitanje u vezi samostalnog upalcivanje zdravstvenog osiguranja . Koliko kosta da sama sebi uplacujem zdravstveno osiguranje mjesecno i koliko mjeseci bi unazad morala da upaltim odjednom . Kao i koliko bi cekala nakon uplate da mogu poceti koristi zdravstveno osiguranje? Hvala
Alma, 14.03.2014
Odgovor: Možete se osigurati po članu 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju a od dokumentacije potrebno Vam je: -lična karta, kod prijave na osiguranje osobe koje u zadnjih 6. mjeseci nisu imale nikakvu aktivnu prijavu u Kantona Sarajevo dužne su uplatit 434,00 Km, uvjerenje iz Porezne uprave FbiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, dokaz o uplati doprinosa za prijavu na osiguranje(uplatnica) i zahjev za prijavu na osiguranje. Nakon sakupljene dokumentacije, predajete u neku od naših poslovnica gdje Vam se izdaje Rješenje o osiguranju i sa danom donošenja Rješenja možete koristit zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Poštovani, Možete li mi reći koja su sve dokumenta (obrasci) potrebna za odjavu zaposlenika sa zdravstvenog osiguranja u FBiH i prijavu istog na zdravstveno osiguranje u FBiH u slučaju promjene prebivališta zaposlenika, kao i koji propisi regulišu ovu materiju. Sa poštovanjem
Branko, 14.03.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite Kantonalnom poreznom uredu, Ispostavi prema mjestu prebivališta, koja je u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“ br.42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Sl. Novine Federacije BiH“ br.73/09 i 1/13) nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.  
Pitanje:    Postovani, Imam jedno pitanje. Zelim da otvorim zdravstveni karton, medjutim prijavljena sam na adresi koja pripada novom sarajevu, a trenutno zivim u novom gradu. I htjela bih otvoriti karton u ambulanti u novom gradu. Da li je to moguce? Il se striktno moze samo u opstini gdje sam prijavljena po cips-u. Hvala unaprijed!
Minela, 14.03.2014
Odgovor:   Članom 1 i 2 \"Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo\", uređeno je pravo osiguranih lica na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite, a Članom 7 propisano je da osigurano lice bira doktora primarne zdravstvene zaštite prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite. Tačkom 5 \"Uputstva o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo\" propisano je da ukoliko osigurano lice izabere doktora u udaljenoj ambulanti i pored činjenice da postoji mogućnost registracije u najbližoj ambulanti, izabrani doktor ga je dužan upozoriti da zbog udaljenosti može biti uskraćen besplatne kućne posjete od strane ljekara ili patronažne medicinske sestre.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting