Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Interesuje me koliko iznosi naknada za porodilje koje su u radnom odnosu?Procitala sam da je 60 % od prosjecne neto plate kantona ali da ne smije preci minimalnu platu kantona. Da li je ovo tacna informacija? Hvala
Alma, 22.04.2013
Odgovor: Obratite se u kanton, služba zaštite obitelji sa djecom jer te porodiljka naknada u njihovoj nadležnosti.
Pitanje:    Postovani,radi produzenja boravka u Hrvatskoj traze mi obrazac BH/HR 2,3 ili 5 ne znaju ni oni koji tacno ili da uplatim zdravstveno osiguranje za proslu godinu u iznosu od 6 000 kn inace mi nece produziti boravak.Interesuje me da li mogu ja sam uplatiti u Bi H za proslu godinu i dobiti tu potvrdu u roku od mjesec dana i kolika je uplata. Hvala
Ismir, 22.04.2013
Odgovor: Pitanje je nejasno pa ne možemo dati precizan odgovor.Uz pretpostavku da ste zdravstveno osigurani u Kantonu Sarajevo a imate boravak u R Hrvatskoj, možete dobiti samo obrazac koji vam daje mogučnost liječenja u hitnom slučaju za period najduže 30 dana u toku kalendarske godine.Ako ne spadate u ovaj slučaj, dopunite pitanje sa više podataka.
Pitanje:    Poštovani! Mjesto prebivališta, zdravstveno osiguranje te mjesto firme za koju radim je u sarajevskom kantonu, ali trenutno sam sa mjestom stanovanja u Zenici. U 7.mjesecu sam trudnoće, te me interesuje u slučaju da se porod ostvari u zeničkoj bolnici, da li će ZZOS snositi ili participirati u predstojećim troškovima?
Dijana, 21.04.2013
Odgovor: U slučaju da porod nastupi u periodu normalnog trajanja trudnoče (devet mjeseci), Zavod neće snositi troškove poroda u drugom kantonu, obzirom da se smatra da je putovanje u visokoj trudnoći rizično i ni jedan ljekar ga nebi odobrio.
Pitanje:    Poštovani, Nalazim se na bolovanju već više od tri godine. U tom periodu sam završila fakultet i stekla diplomu. Ova diploma bi pozitivno uticala na moj radno-pravni status, ali ne znam da li je smijem predočiti svom poslodavcu. Pitanje je: Da li studiranje za vrijeme bolovanja predstavlja zloupotrebu bolovanja i da li me poslodavac po tom osnovu može teretiti i kako ?
Svjetlana, 17.04.2013
Odgovor: Svaka radnja koja se preduzima od strane osiguranika za vrijeme privremene spriječenosti za rad a koja je u suprotnosti sa mdicinskom doktrinom, smatra se zloupotrebom instituta privremene spriječenosti za rad i podliježe određenim sankcijama.Osim toga, zakon ne poznaje trajanje bolovanja u dužini od preko tri godine bilo da je bolovanje u kontinuitetu ili sa prekidima.
Pitanje:    Poštovani, specijalista fizijatar je mojoj kćerki (koja ima nepunih 6 godina) preporučio nošenje uložaka sa dinamičkim otiskom. Obzirom da je moje dijete osigurano, ja sam tražila pšotvrdu o nošenju ortopedskog pomagala kako bi mogla ostvariti pravo o dobivanju besplatnih uložaka. Na moje iznenađenje, specijalista fizijatar mi nije dao potvrdu jer kako mi je rečeno 'za ove uloške se ne daje potvrda' zbog čegas ja sad moram kupiti pomenute uloške. Zanima me da li je fizijatar bio dužan da mi izda pomenutu potvrdu čime bi ja mogla ostvariti svoje zakonsko pravo. Unaprijed zahvalna
Nermina, 12.04.2013
Odgovor: Uredbom o ortopedskim i drugim pomagalima...utvrđeno je da djeca od 3-12 godina života imaju pravo na ortopedske uloške. U slučaju urođenih ili stečenih deformiteta koji remete funkcionalne aktivnosti, osigurano lice ima pravo na individualno izrađene ortopedske uloške.Prijedlog za navedeno ortopedsko pomagalo može da prepiše ortoped pa se obratite ortopedu za obrazac na osnovu kojeg možete za dijete dopbiti ortopedske uloške.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite koja su moja prava ili možda je bolje pitanje imam li ih upšte, kada moj lijekar nece da me naruci ili ima neke bezvezne izgovore indirektno navodeci da se lijecim ili neku uslugu da trazim u nekoj od privatnih ordinacija. Pretpostavljam da ce Vam prva biti da mogu da promjenim lijekara što ste nam i omogucili, na sta bih Vam ovim putem odma i odgovorio realnom cinjenicom da su isti vidjeli da to "prolazi" pa se to rasirilo ko epidemija. Naglasio bih da redovno uplacujem zdravstveno osiguranje i da nisam hvala bogu socijani slucaj iz ciste znatizelje saljem ovaj upit. Unaprijed zahvalan
Edin, 11.04.2013
Odgovor: U vezi vašeg upita, obavještavamo vas da jedonesen Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta ("Službene novine Federacije biH", broj:40710) kojim je regulisano da pacijent ima pravo na obavještenje i učestvovanje u postupku liječenja o čemu dobije pismeno obavještenje, te je propisano šta obavještenje sadrži.Ukoliko pacijent nije zadovoljan postupanjem ordinirajučeg ljekara, ima pravo da podnese prigovor direktoru zdravstvene ustanove. Direktor zdravstvene ustanove najkasnije u roku od sedam dana mora da donese odluku.
Pitanje:    Postovanje, Interesuje me gdje mogu ovjeriti zdravstvenu knjizicu prvi put i koja mi je dokumentacija potrban obzirom da stanujem u Ul.Zagrebacka, a radim u firmi "EdenGarden" doo Istočno Sarajevo. Unaprijed zahvalan! Lp Srđan
Srđan, 11.04.2013
Odgovor: Zdravstvenu legitimaciju možete ovjeriti u Poslovnici zdravstvenog osiguranja ZZOKS u ulici Hamdije Kreševljakovića 11.
Pitanje:    Postovani, imam prebivaliste u Kantonu Sarajevo i prijavljena sam na biro i po tom osnovu sam zdravstveno osigurana! Mene interesuje da li ja mogu osigurati svog supruga, s obzirom da on nema zdravstveno osiguranje, a njegovo prebivaliste je Opcina Bihac, USK a da pri tome on nemora mijenjati prebivaliste! Hvala
almira, 10.04.2013
Odgovor: Lice koje je zdravstveno osigurano po bilo kojem osnovu, može zdravstveno osigurati člana porodice ako nema drugog osnova zdrav.osiguranja.u vašem slučaju, možete zdravstveno osigurati supruga ukoliko i on ima prebivalište u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Moja mama ima dvojno drzavljanstvo, BiH i Slovenacko Otac mi je nedavno preminuo i ona bi zeljela da ode u Sloveniju na 3-4 mjeseca kod njenih sestara. Pitanje, kako se ona moze ovdje odjavit da bi se gore mogla prijavit i dobiti Slovenacku zdravstvenu zastitu jer je drzavljanin Slovenije? Hvala unaprijed kcer
Renata, 10.04.2013
Odgovor: Za precizan odgovor niste dostavili dovoljno podataka.Uz pretpostavku da je vaša majka penzione, različito se ostvaruje zdravstveno osiguranje ako je slovenački penzioner, a različito ako je penzione FBiH.Ako je slovenački penzioner kojeg je Slovenija prijavila u FBiH na zdrav.osiguranje, potrebno je da ga odjave i prijave u Sloveniju.Ako je FBiH penzioner, porebno je da odjavi prebivalište iz FBiH i da se prijavi u Sloveniji, zatim da počne penziju iz FBiH primati u Sloveniji nakon čega Slovenija traži od FBiH ( Zavod kantona gdje je imala prebivalište) da je prijavi na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Imam 22 godine, redovan sam student postdiplomskog studija na Filozofskom fakultetu. Imam zdravstveno osiguranje preko majke, ali bih voljela imati svoje osiguranje i biti sama svoj osiguranik. Molim vas da mi odgovorite da li je to moguce i pod kojim uvjetima. Hvala unaprijed.
Olivera, 07.04.2013
Odgovor: Da biste postali osiguranik  a ne osigurano lice, mora postojati neki od osnova osiguranja kojim se to ostvaruje.U vašem slučaju, iako imate pravo da budete zdravstveno osigurani kao  redovan student preko jednog od roditelja kao član porodice, možete jedino da sami sebi da plaćate zdravstveno osiguranje koje mjesečno iznosi 5% od prosječno isplačene plaće u FBiH.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting