Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Koji je zakonski rok prijave na biro za zaposljavanje , a tim i regulisanje zdravstvenog osiguranja , nakon prekida radnog odnosa?
Elma, 10.08.2012
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje prekjo zavoda za zapošljavanje se može ostvariti ako se nakon prestanka radnog odnosa prijavite u roku od 30 dana.
Pitanje:    Poštovani, zaposlena sam u državnoj službi BiH i na bolovanju sam 4-ti mjesec. Do unazad mjesec dana, imala sam naknadu plaće u visini od 80% moje mjesečne plaće. Međutim, zadnja naknada plaće mi je obračunata u visini od 80% prosječne plaće FBiH (stanujem u KS), a sve na osnovu Instrukcije Vijeća ministara BiH u kojoj je regulisano da se naknada plaća vrši prema propisima mjesta stanovanja. I do sada su zakoni bili isti u pogledu navedenog, kao i odluka ZZZO iz 2004. godine, pa je isplaćivana naknada bila 80% plaće radnog mjesta. Da li postoji način na osnovu kojeg bi institucija isplatila razliku između ova dva iznosa (80% prosječne plaće FBiH i plaće konkretnog radnog mjesta)?
Ljubica, 07.08.2012
Odgovor: Instrukcija Vijeća ministara na koju se pozivate u skladu je sa Odlukom ZZOKS o naknadi plaće za vrijeme privremene sprijećenosti za rad preko 42 dana (\"Službene novine Kantona sarajevo\", broj:6/04).Nakon 42 dana, poslodavac refundira isplaćenu naknadu zaposleniku od ZZOKS, pa je naše mišljenje da izvan tog iznosa ne bi htjeli isplatiti više.
Pitanje:    Postovani; Interesuje me da li se u vasoj filijali u Lozionickoj ul. ili na Skenderiji moze kupiti IK obrazac. Receno mi je da se zove tako, a radi se o formularu za invalidsku komisiju. Ako postoje jos neki papiri neophodni za predaju invalidskoj komisiji, a kupuju se kod vas, budite ljubazni pa mi proslijedite povratnu informaciju. Unaprijed se zahvaljujem Jelica
Jelica, 06.08.2012
Odgovor: Komisija za ocjenu radne sposobnosti nije u sastavu Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, pa tako se u Zavodu ne prodaju nikakvi obrasci za tu Komisiju.
Pitanje:    Poštovanje moj brat radi u KJKP POKOPU i treba da operise nokte na prstima i doktor mu je rekao da moze da uzme 15 dana (bolovanja) e sad mene zanima dali ce njemu sta odbiti od plate i koliko ce odbiti. ako mozete da mi odgovorite na e-mail.
Nermin, 02.08.2012
Odgovor: Visina naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad se utvrđuje internim aktima firme pa ćete u firmi provjeriti u kojem procentu od plaće se isplaćuje naknada.Zavod zdravstvenog osiguranja je jedino utvrdio da naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se isplaćuje na teret zavoda a nakon 42 dana privremene spriječenosti za rad, ne može biti veća od 80% od prosjećne plaće Federaciji BiH.
Pitanje:    Poštovani, 11.06.2012. godine supruga i ja smo Zavodu podnijeli Zahtjev za pomoć u liječenju u inostranstvu (postupak potpomognute oplodnje). U Službi protokola nam je rečeno da se komisija koja razmatra navedene zahtjeve sastaje jednom mjesečno nakon čega se podnositelji zahtjeva pismenim putem obavještavaju o odluci komisije. Kako je već prošlo skoro dva mjeseca od dana podnošenja našeg Zahtjeva, a mi nismo još uvijek službeno obaviješteni o ishodu komisijskog razmatranja, najljubaznije Vas molim da mi odgovorite koliko uobičajeno traje pomenuta procedura, te kad bi supruga i ja mogli dobiti odgovor od Zavoda? Srdačan pozdrav.
Jasmin , 02.08.2012
Odgovor: Poštovani, ovim putem Vas obavještavamo da Komisja koja treba da razmatra zahtjeve za pomoć u liječenju u inostranstvu još nije imenovana. Vaš i svi ostali zahtjevi će se rješavati ćim se imenuje nova komisja.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite koji je vremenski rok , odnosno do kojeg datuma u mjesecu uposlenik koji je na bolovanju mora dostaviti doznake od ljekara u firmu.
Lejla P, 01.08.2012
Odgovor: Zakonom o radu ("Službene novine FBiH", br. 43/99,32/00 i 29/03) u članu 70. je utvrđeno da se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu određuju periodi isplate plaće koji ne mogu biti duži od 30 dana. Naknada plaće zbog privremene spriječenosti za rad se isplaćuje u istom obračunskom periodu kao i plaća, tako da doznake moraju da se donesu u firmu u tom obračunskom periodu.Svaka firma svojim unutrašnjim aktima utvrđuje do kada se doznake moraju predati kako bi zaposlenik ostvario pravo na naknadu plaće u obračunskom periodu za isplatu plaća.
Pitanje:    Postovani, Zaposlena sam u privatnoj firmi i u stalnom radnom odnosu vec 1,5 godinu.Trenutno sam na bolovanju zbog trudnoce ( u osmom sam mjesecu trudnoce) i zanima me da li imam pravo na naknadu sada dok sam na bolovanju kao trudnica i nakon porodjaja, te koje su to vrste naknade, u kojim oblicima i novcanim iznosima? Takodjer me zanima gdje i kada treba da se prijavim za ostvarenje prava na ovu naknadu, koje jos uslove treba da ispunjavam i koje dokumente da prilozim? Zivim u Sarajevu, gdje sam i rodjena, u Opcini Novi Grad, a firma u kojoj radim nalazi se u Vogosci. Unaprijed hvala
Dina B., 31.07.2012
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju je utvrđeno da za slučaj bolesti u trudnoći ili nakon porođaja, osiguranice imaju paravo na naknadu plaće u visini od 100% od osnovice koju čini plaća iz mjeseca koji prethodi nastupanju privremene spriječenosti za rad.Nakon porođaja, naknada plaće se isplaćuje preko Ministarstva za socijalnu skrb, preko opštine u kojoj imate prebivalište.
Pitanje:    Postovani, Student sam, stanovnik KS. Prije godinu dana dijagnosticirano mi je maligno oboljenje seminom mediastinuma. Po zavrsenoj radioterapiji kojoj je prethodila hemoterapija i operativni zahvat, od strane urološkog konzilija indicirana mi je PET/CT pretraga koju sam zbog nemogucnosti izvodjenja iste u Sarajevu i BiH, a po preporuci onkoloskog radiologa na KCUS, obavio u poliklinici Medikol u Zagrebu. Novac za navedenu pretragu obezbijedio sam iz licnog budzeta, te me interesuje da li je moguce izvrsiti refundiranje troskova medicinske pretrage i koji je protokol? Unaprijed hvala.
Irham, 31.07.2012
Odgovor: Obzirom da se dijagnostički pregled PET/CT ne radi kod nas, moguća je refundacija u ZZOKS a preko Komisije za pomoć u liječenju u inostranstvu.Potrebno je da podnesete zahtjev uz koji ćete priložiti:- preporuku za odlazak u inostranstvo ogovarajuće klinike KCU koju potpisuje šef klinike i dva ljekara odgovarajuće specijalnosti,- medicinsku dokumentaciju,- plaćen račun.Zahtjev se predaje na protokol Zavoda u ulici Zmaja od Bosne.  
Pitanje:    Poštovani, Suprug je poslije 27 godina radnog staža dobio otkaz ugovora o radu. U proteklih sedam godina, od otkaza, u trajnom je traženju zaposlenja. Nikada se nije prijavio Zavodu za zpošljavanaje i ne ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu. Budući da sam u stalnom radnom odnosu, na koji način, po osnovi mog rada i suprug može steći pravo na zdravstveno osiguranje, odnosno postati osigurano lice na osnovi doprinosa zdravstvenom osiguranju koje kao osiguranik plaćam.
Mirjana S., 26.07.2012
Odgovor: Status osiguranog lica, članova porodice osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i dokumentacije kojom se dokazuje zakonska osnova osiguranja, a utvrđuje se u pet poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. ·                    Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog  ili izvanbračnog supružnika, Potrebna je dokumentacija:       - vjenčani list , ne stariji od 6 mjeseci  -Rodni list za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          lična karta osiguranika i supružnika izdate u MUP-u KS -          prijavnice iz Cips-a za osiguranika i izvanbračnog supružnika -          Uvjerenje iz Porezne uprave Federacije BiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik
Pitanje:    Poštovani, na trudničkom bolovanju sam preko 42 dana, iako je početna trudnoća II mjesec ljekar je prepisao strogo mirovanje kako bi se izbjegle moguće komplikacije. Naime zanima me da li se u mom slučaju za bol. preko 42 dana prima puna plaća. Možete li mi napisati u kojem Sl. listu se to navodi kako bi predočila svom poslodavcu. Unaprijed hvala
Dijana, 24.07.2012
Odgovor: Članom 47. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97,7/02, 70/08 i 48/11) je utvrđeno da je naknada plaće u visini od 100% od osnovica za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting