Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje, zavrsila sa 2 razreda srednje skole I zbog nekih privatnih I zdravstvenih ptoblema nisam mogla zavrsiti 3 I 4 razred aa nisam se prijavila na biro nakon toga I nemam zdavstveno sada...sada polazem to vandredno ta dva jos razreda, ali bi da znam je li moram sada da platim naknadu za te dvije god sto se nisam prijavila na biro...?
Azra, 19.09.2013
Odgovor: Pitanje nije iz domena Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.Obratite se Zavodu za zapošljavanje.
Pitanje:    molim vas odgovor na pitanje da li imam pravo na ostvarivanje porodiljne naknade od kantona ako sam prijavljena samo mjesec dana prije poroda unaprijed hvala
Nura, 19.09.2013
Odgovor: Za odgovor na ovo pitanje obratite se  opštinskoj službi na području opštine na kojoj živite. Porodiljska naknada regulisana je  Zakonom o socijalnoj zaštiti i zaštiti obitelji sa djecom.
Pitanje:    Da li punoljetno dijete (18 godina) koje nastavlja školovanje studij na fakultetu u Turskoj i dalje ostaje osigurano lice preko roditelja i koji su dokumenti koji su neophodni kao dokaz za studiranje sa napomenom da se sada radi o vremenu kada je potpisan ugovor o školovanju a dijete se još nije javilo u Tursku.Također bi molio za odgovor koji su dokumenti potrebni kada bi prvi put prijavoi na ZO u Kantonu Sarajevo dijete u prednje opisanom slučaju.Molim Vas za hitan odgovor.
Azmir, 18.09.2013
Odgovor: Ako dijete ima osiguranje preko roditelja i nastavlja redovno školovanje  ima pravo na zdravstevno osiguranje i dalje preko roditelja uz dostavljanje potvrde da se nalazi na redovnom školovanju. Na ovaj način osiguranje može trajati do 26. godine  života djeteta.
Pitanje:      Poštovani, mjesto prebivališta mi je u Zenici, a mjesto privremenog boravka mi je u Sarajevu. Kćerka mi ide u srednju školu u Sarajevu. Da li ona ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu u Sarajevu, sa potvrdom iz sreednje škole?
Dijana, 18.09.2013
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta osigurane osobe.Zdravstvena zaštita osiguarnih lica iz drugih kantona se može ostvariti na osnovu Sporazuma potpisanog između kantona, tako da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu.Za davanja veća od 300 KM, saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja
Pitanje:    Poštovani, Koliki stepen invaldinosti dobija osoba nakon totalnog uklanjanjem debelog crijeva? Kako se vrsi procjena invalidnosti i gdje se mogu obratiti? Hvala Srdacan pozdrav.
Amina, 18.09.2013
Odgovor: Procjenu i ocjenu invalidnosti vrši Institut za medicinsko vještačenje.U Sarajevu je adresa Branisalava  Đurđeva 12.
Pitanje:    Kako, odnosno na koji način da osiguram suprugu koja je stranac? Trenutno je u BIH na osnovu vize D, treba da se prijavi za "privremeni boravak", jedan od zahtjeva za prijavu jeste i zdravstveno osiguranje. Ja sam zaposlen, u personalnoj službi mi ne znaju dati konkretan odgovor. Hvala.
Sabrija, 17.09.2013
Odgovor: Supruga koja je stranac ne može biti osigurana preko Vas.Na osnovu Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09) može se sama zdravstveno osigurati plaćanjem 5% mjesečno od prosječno isplaćene plaće u FBiH, što je cca 63 KM mjesečno.Za početak osiguranja mora platiti šest mjeseci retroaktivno i tekuči mjesec, a zatim svaki mjesec dok je na ovaj način zdravstveno osigurani.Za ovu vrstu osiguranja mora imati reješenje o dozvoljenom boravku u BIH najmanje na jednu godinu zbog braka sa BH državljaninom.
Pitanje:    Poštovani, studentica sam završne godine i imam zdravstveno osiguranje do 30.09.2013 preko Ministarstva obrazovanja KS. S tim da imam 26 godina,nemam više pravo na to osiguranje,a nisam još odbranila diplomski (ostao mi je samo diplomski da odbranim) i ne mogu se prijaviti na biro kako bi imala zdravstveno osiguranje.Zanima me da li postoji način da se zdravstveno osiguram i koje su moje mogućnosti da budem osigurana dok ne završim fakultet i budem mogla da se prijavim na biro? Unaprijed hvala
Aida, 16.09.2013
Odgovor: Sa navršenih 26 godina života automatski vam prestaje zdravstveno osiguranje po tom osnovu.Ako ćete i dalje biti redovan student, možete se sami osigurati i plaćati 20 KM mjesečno, do navršenih 30 godina života.  
Pitanje:    ja sam RV-80% imam sina od 3 godine i on a i ja smo korisnici zdrastvenog osiguranja i lijecimo se u domu zdravlja u ilijasu.Kako i gdje bi ja mogao odnosno dali trebam predati zahtjev za elektronsku knjizicu i kada bi mogao dobiti te knjizice posto moj sin ima brohitis i cesto ima opstrukcije pa smo takode cesto i kod doktora pa bi zelio da provjerim dali i u nasoj zdrastvenoj ustanovi se koriste elektronske zdrastvene knjizice,unaprijed hvala
Muhamed, 16.09.2013
Odgovor: Izdavanje elektronskih kartica na Kantonu Sarajevo je počelo za RVI i penzionere i u toku je. Obavijest o završenoj elektronskoj katrici dobićete putem pošte , te kad istu dobijete po karticu ćete otići u poslovnicu koja je navedena u obavijesti.
Pitanje:    pozdrav,3. sam mjesec trudnoće i doktorica mi ne preporućuje da nastavim sa poslom pošto nosim blizance,pa me intereuje ko isplacuje placu dok sam na bolovanju,poslodavac ili zavod za zdravstvo?unaprijed hvala
Amra, 13.09.2013
Odgovor: Naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za radi isplaćuje poslodavac  iz svojih sredstava  za prva 42 dana, a od 43. dana naknadu isplaćuje poslodavac i istu refundira od Zavoda zdravstvenog osiguranja kod kojeg ste prijavljeni na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani,državljanin sam RS,tamo imam stalno prebivaliste...i zdravsveno osiguranje preko biroa,zbog suprugovog posla smo dosli na odredjeno vrijeme u Čapljinu,BIH,ja sam trudnica i zanima me da li na osnovu boravista imam pravo na zdravsveno osiguranje ovdje u BiH,ili moram da imam prebivaliste u Čapljini
Brigita, 13.09.2013
Odgovor: Zdravstvena zaštita se koristi po mjestu prebivališta, što znači da bi radi korištenja zdravstvene zaštite u Čapljini morali imati prebivalište. Međutim, za sve informacije obratite se Zavodu zdravstvenog osiguranja u Čapljini koji će Vam objasniti pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka na njihovom području.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting