Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Pozdrav Prije nekoliko dana smo ja i muz doselili, trenutno smo u fazi mjenjanja prebivalista tj dokumenata. Zanima nas kako bi mogli ostvariti pravo na ZO, da li ide preko broa kao u nasoj opcini ili...?
Nermina, 09.05.2014
Odgovor: Obzirom da ste do sada bili  zdravstveno osigurani kao nezaposleno lice, po okončanju promjene pribivališta obratite se nadležnom Zavodu za zapošljavanje Kantona Sarajevo za detaljne informacije rješavanja osiguranja preko njih.
Pitanje:    Poštovani, redovan sam student prve godine Ekonomskog fakulteta. Da li postoji mogućnost osiguranja isključivo na osnovu toga što sam redovan student (naravno, uz određenu naknadu), a da me ne osigura roditelj ? Hvala
Naida, 09.05.2014
Odgovor: Ovisno o Vašoj životnoj dobi zdavstveno kao redova student ukoliko ne postoji mogućnost da Vas roditelj osigura kao člana, možete ostvariti putem Ministarstva obrazovanja KS ili se obratite u nadležnu poslovnicu ZZOKS zbog osiguranja po članu br.10.
Pitanje:    zena mi je strani drzavljanin i uplatio sam joj zdravstvo 430 km osiguranik po cl.27 zakona zzks,samo me zanima dali ta uplata vazi za zdravstvo u nazad nekoliko mjeseci jer sad placam naredne mjesece po 65km za sta vazi to 430 km dali je to unazad 6mjeseci ili vec kako molim odgovor,pozz?
Adnan, 09.05.2014
Odgovor:     U skladu sa članom 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Lica iz stava 1 ovog člana ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetima da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unazad.          Na osnovu citiranog člana potrebna je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje za 6 mjeseci unazad i tekući mjesec.
Pitanje:    Poštovani, Molim Vas možete li mi reći, obzirom da trudnica treba 28 dana prije termina otvoriti porodiljsko bolovanje, da li to znači da je njen poslodavac samo do tog datuma dužan da uplaćuje plaću ili to treba da radi do samog poroda, i je li 28 dana prije termina već se računa porodiljska naknada od kantona? JOš me zanima, ako se bolovanje otvori 28 dana prije termina, kako je onda moguće da se dosta porodilja vrati na posao na dan djetetovog rođendana, a ne 28 dana prije? Čitala sam zakone, ali nema tačno definisano ovo što Vas pitm Hvala
Samira, 07.05.2014
Odgovor: U skladu sa "Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu" (Službene novine FBiH 32/00), na osnovu nalaza ovlaštenog liječnika žena može da otpočne porođajno odsustvo 28 dana prije očekivanog datuma porođaja. Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvarujete pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12). Ukoliko je trudnica sposobna za rad do predviđenog termina,  odnosno nije bila spriječena za rad zbog bolesti i komplikacija u trudnoći porodiljsko odsustvo otpočinje sa danom poroda.
Pitanje:    28.03.2014.G. PUKLA MI JE TETIVA MALOG PRSTA DESNE ŠAKE. 04.04.2014.G.Operisala sam NA KLINICI ZA PLASTIČNU HIRURGIJU SARAJEVO rupturu tetive-tend.EDC dig V et ED digiti minimi spontanea-exploratio.TRANSFER tend. EDC dig V ad EDC dig IV. Haemostatis.SUTURAE CUTIS.GIPS. IMOBILISATIO. iMOBILIZACIJA SKINUTA 30.04.,7 DANA BANJANJE U TOPLOJ VODI,OD 06.05. FIZIKALNA TERAPIJA. S OBZROM DA ĆE LIJEĆENJE DUŽE TRAJATI JER SU MI ČETIRI PRSTA DESNE ŠAAKE NEPOKRETNA, DA LI IMAM PRAVO NA 100 % NAKNADU BOLOVANJA PREKO 42 DANA. NAPOMINJEM DA SAM ZAPOSLENA U MINISTARSTVU FINANSIJA KANTONA SARAJEVO I IZRZITI SAM DEŠNJAK. OD DR. OPĆE PRAKSE SAM UPUĆENA NA KOMISIJU 08.05. MOLIM HITAN ODGOVOR,HVALA UNAPRIJED. LP
Branka, 07.05.2014
Odgovor: Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad određena  je visina i način ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se refundira od Zavoda je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku
Pitanje:    Postovani, baka mi je osiguranik pio Sarajevo,posjeduje hrvatski pasos i hrvatsko drzavljanstvo.potrebna joj je kartica evropskog osiguranja zbog dugotrajnog boravka i lijecenja u njemackoj. gdje moze dobiti gore navedenu karticu? hvala unaprijed
Maja, 07.05.2014
Odgovor: Izdavanje tražene kartice nije u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Operirala sam l2 l3 l4 l5 u decembru 2013,obavila fizikalni tretman u kliničkom na fizijatriji u Sarajevu.Po preporuci operatera odobren mi je banjski tretman u fojnici u trajanju od 21 dan.Nija mi zadovoljavajući nalaz o oporavku što ja konstatovao i nadležni operater pa je preporučio obnoviti banjski tretman za tri mjeseca.Molim odgovor da li na teret zzo ks imam pravo banjsko liječenje obzirom da sam jedno banjsko liječenje od 21 dan obavila u 2014.
Božana, 25.04.2014
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidža,osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.       Osigurana lica Zavoda može koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara. 
Pitanje:    Imala sam povredu na poslu.Opekla sam se I nisam mogla raditi 4 sedmice.Radim kod privatnika I ne uplacuju mi se redovno doprinosi na zdravstveno osiguranje. Da li ja mogu ostvariti pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad .Obzirom da mi se doprinose ne uplacuju redovno?
Valter, 24.04.2014
Odgovor: Prema "Zakonu o zdravstvenom osiguranju" (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) čl. 87. pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Postovani, Radim u firmi i vec mi 6 mjeseci nisu uplaceni doprinosi za zdravstveno osiguranje. Ako dam otkaz i prijavim se na biro za zaposljavanje ili se zaposlim u novoj firmi u kojoj bi mi nastavili normalno uplacivati doprinose, da li cu moci odmah imati zdravsteno osiguranje ili cu morati cekati dok se ne izmire dugovanja?
Šejla, 22.04.2014
Odgovor: Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju vi kao zaposlenik niste u obavezi plaćati doprinose nego je to obaveza poslodavca, u skladu sa članom 87 Zakona, što znači da se možete prijaviti na zdravstveno osiguranje ako se zaposlite u nekoj drugoj firmi koja plaća doprinose ili se prijavite na Zavod za zapošljavanje, što morate učiniti u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa, a na osnovu člana 19 Zakona.
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite da li ima moj sin pravo na povrat viška uplaćenih sredstava za dobrovoljno zdravstveno osiguranje.Naime tek po primitku Godišnjeg izvještaja za 2o13 godinu je saznao da je njegov poslodavac uplatio zdravstveno osiguranje na osnovu ugovora o djelu.Za iste mjesece i on je plaćao osiguranje na osnovu čl.10.Hvala
Hidajeta, 21.04.2014
Odgovor: Iz Vašeg  postavljenog pitanja ne možemo Vam dati traženi odgovor iz razloga što nam niste dostavili detaljnije podatke. Obavještavamo Vas da je potrebno da  Zavodu  dostvite  zahtjev sa  dokumentaciju kao dokaz da je za Vašeg sina poslodavac kod kojeg je radio na osnovu ugovora o djelu uplačivao i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.                 Nakon dostavljanja traženog Vaš zahtjev ćemo uzeti u razmatranje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting