Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, posjedujem zdravstveno osiguranje u KS, gdje živim i radim. Potrebno je da obavim medicinski zahvat/analizu koju nije moguće obaviti u ustanovama zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo zbog nedostatka reagensa, te sam prinuđena da je obavim u privatnoj ordinaciji. Ukoliko se ova analiza obavi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi da li imam pravo da mi se refundiraju troškovi i ako da, pod kojim uslovima? S poštovanjem, Mirjana
Marijana, 10.04.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za zdravstvene usluge koje se obavljaju u privatnim ordinacijama iz razloga što sa istim nema potpisan ugovor.
Pitanje:    Potovani, student sam na UNSA, a imam zdravstveno osiguranje iz Rep.Srpske. Zbog nemogućnosti pružanja usluge liječenja na studentskoj poliklinici dobio sam uputnicu da odem na Koševo. Morao sam uslugu pregleda i vakcine platiti. Kako mogu tražiti refundaciju i da li ja moram to da plaćam, jer sam već ranije obavljao neke pretrage u vrazovoj sa uputnicom, a nije mi bilo naplaćeno. Hvala
Student, 08.04.2014
Odgovor: Zdravstvena zaštita se koristi po mjestu prebivališta osiguranika. Zdravstvena zaštita osiguranih lica iz drugog entiteta se može ostvariti na osnovu Sporazuma o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine , van područja entiteta, odnosno  Distrikta Brčko , kome osigurane osobe pripadaju (Službene novine FBIH broj: 30/01),potpisanog između entiteta, tako da lice osigurano u jednom entitetu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje, da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom entitetu. Za davanja veća od 300 KM, saglasnost mora dati matični Zavod zdravstvenog osiguranja. O hitnosti pružanja zdravstvene usluge odlučuje ljekar koji pruža zdravstvenu uslugu.
Pitanje:    Da li ZZO KS refundira troškove kupovine mrežice za operaciju bruha u KC Sarajevo, koju je pacijent morao sam da kupi i donese da bi bio operisan? Ako refundira gdje se može predati zahtjev i koja je dokumentacija potrebna? Hvala
Feđa, 08.04.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS refundira troškove kupovine mrežice za pomenutu operaciju.Zahtjev trebate predati na protokol Zavoda, uz isti priložiti medicinsku dokumentaciju, orginalni račun za kupovinu mrežice,kopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica kao i kopiju lične karte. Odluku komisije ćete dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Postovani, Na kojim sve lokacijama se moze ovjeriti zdravstvena knjizica u kantonu. Zivim u Novom Gradu dali postoji u Novom Gradu sarter za ovjeru knjižica?
Ibrahim, 08.04.2014
Odgovor: U poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo vrši se registracija članova porodice osiguranika prijavljenog u Jedinstveni sistem registracije preko nadležne Porezne uprave i inostranih osiguranika, ovjera zdravstvenih legitimacija, ovjera prijedloga o potrebi ortopedskih pomagala, bez obzira na adresu stanovanja, kao i kontrola naknade bolovanja, prema sjedištu obveznika uplate doprinosa: - Gradska poslovnica, za područje općine Stari grad i Centar, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 14, tel.: 66 67 12; - Gradska poslovnica, za područje općine Novo Sarajevo i Novi grad, ul. Zmaja od Bosne bb, tel.: 72 52 75; - Poslovnica Ilidža sa ispostavom Trnovo, za područje općine Ilidža i Trnovo, ul. Emira Bogunića Čarlija 17, tel.: 76 12 40; - Poslovnica Hadžići, ul. Hadželi 169,tel.: 42 01 07; - Poslovnica Ilijaš, ul. 126. ilijaške brigade 51,tel.: 42 87 91; - Poslovnica Vogošća, ul. Jošanička 83, tel.: 43 56 71.
Pitanje:    Pozdrav! Muz i ja smo podstanari i s obzirom da cesto mijenjamo mjesto stanovanja odlucili smo da se prijavimo na jednu stalnu adresu u opstini ilidza. Medjutim trenutno zivimo u Velesicima, pa me zanima postoji li mogucnost da se lijecimo u domu zdravlja Velesici, i da tu odaberemo doktora obiteljske medicine i stomatologa?
Anela, 07.04.2014
Odgovor: Članom 1 i 2 "Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo", uređeno je pravo osiguranih lica na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite, a Članom 7 propisano je da osigurano lice bira doktora primarne zdravstvene zaštite prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite. Tačkom 5 "Uputstva o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo" propisano je da ukoliko osigurano lice izabere doktora u udaljenoj ambulanti i pored činjenice da postoji mogućnost registracije u najbližoj ambulanti, izabrani doktor ga je dužan upozoriti da zbog udaljenosti može biti uskraćen besplatne kućne posjete od strane ljekara ili patronažne medicinske sestre.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas da me obavijestite gdje mogu da podnesem dokumentaciju za naknadu troskova analize genotipizacije na trombofiliju? U kojem odjelu, kancelarijij ili salteru? Trudnica sam koja je trebala uraditi pomenutu analizu, a koja se ne radi u KS u sistemu zdravstvene zastite. Pomenutu analizu sam uradila na Institutu za geneticko injzenjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu. Unaprijed hvala, Amra
Amra, 07.04.2014
Odgovor: Dokumentaciju za naknadu troškova analize genotipizacije možete dostaviti na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Stručna komisija Zavoda obrađuje svaki slučaj posebno te ćete odluku komisije dobiti na kućnu adresu.
Pitanje:    Postovani,s obzirom da mi je hematolog(radi tronbocitopenije) i ginekolog(radi obilnog krvarenja u toku ciklusa posto imam manjak trombocita) preporucio spralu MIRENA IUD koja je jako skupa,interesuje me da li Zavod pokriva troskove ili makar dio troskova.Unaprijed zahvalna na odgovoru.
Arijana, 07.04.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne pokriva troškove nabavke pomenute spirale.
Pitanje:    Poštovani; zanima me koja je procedura oko refundiranja novca za troškove liječenja. Radila sam neke nalaze na pliklinici PROLAB (po preporuci ljekara koji radi u privatnoj ordinaciji), pa me sad zanima imam li šanse za refundiranje tih troškova
Meliha, 03.04.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za troškove liječenja u privatnim poliklinikama.
Pitanje:    92. godine imala sam povredu oka. Prirodna leca je uklonjena i zamijenjena lecom u prednjoj komori. Sad bih trebala zamijeniti je lecom koja ide u zadnju komoru pa me zanima koliko kosta i je li troskove nabavke lece snosim ja ili ZZZ s obzirom da sam zaposlena i firma redovno uplacuje doprinose.
Belma, 02.04.2014
Odgovor: Troškove zamjene leće finansira Zavod zdravstvenog osiguranja KS. Potrebno je obrazac popunjen od strane zdravstvene ustanove ovjeriti u jednoj od poslovnica Zavoda, te se sa istim  javiti u zdravstvenu ustanovu gdje će se vršiti operativni zahvat.
Pitanje:    Ukoliko je zaposlenik na dugom bolovanju da li mu je poslodavac duzan isplatiti 80% place (ako je zaposlenikova placa veca od prosjeka u FBiH) ili mu je poslodavac duzan isplatiti 80% prosjecne place u FBiH? Hvala!
Dragana, 01.04.2014
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  čl. 47. naknada plaće određuje se u visini od najmanje 80% od osnovice za naknadu s tim da ne može biti niža od minimalne plaće za mjesec za koji se utvrđuje naknada.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting