Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.




Pitanje:    Poštovani, Imam dedu koji živi u Priboju na Limu (Srbija) i tamo je zdravstveno osiguran (penzioner). Pitanje: Kako bi deda mogao da ovdje ostvari zdravstveno osiguranje? Dakle, planira da se preseli u Sarajevo, da bi bio bliže djeci, a da ujedno ovdje može da se liječi. Ovdje ima 3 kćerke i dosta unučadi koji su zaposleni. Postoji li način da se on osigura preko jedne od kćerki ili unučadi? Šta je potrebno od dokumentacije? Hvala na odgovoru.
Emir, 24.03.2014
Odgovor: Kako bi Vaš deda regulisao zdravstveno osiguranje u BiH, potrebno je da se obrati u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA) sa slijedećom dokumentacijom: 1.       IZVORNO RJEŠENJE OD PENZIJE ILI UVJERENJE O STATUSU PENZIONERA IZ R.SRBIJE 2.       LIČNA KARTA BIH I UVJERENJE O PREBIVALIŠTU IZ BIH 3.       ODJAVA PREBIVALIŠTA IZ R.SRBIJE ZA BIH 4.       IZVOD IZ BANKE (iz kojeg se vidi da se penzija iz R.Srbije isplaćuje na adresu u BiH) Također potrebno je ODJAVITI ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ R.SRBIJE, za dodatna pojašnjenja obratite se u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Također, obavještavamo Vas da ne postoji pravni osnov da se Vaš deda zdravstveno osigura kao član porodice.
Pitanje:    Postovanje ja sam trudnica na bolovanju sam tj cuvam trudnocu.42 dana su istekla 24.01.3014.Poslodavac je uplatio zdravstvo za ta 42 dana i nista poslije toga nije vise placao.Zanima me da li postoji neki rok do kad mora uplatiti zdravstvo i ostalo ida li me se to refundira tj.koliko se ceka.hvala
Medisa, 24.03.2014
Odgovor: U skladu sa "Zakonom o zdravstvenom osiguranju" (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) čl. 87. pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se refundira od Zavoda je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
Pitanje:    Poštovani, sin mi je u oktobru mjesecu prošle godine samovoljno prekinuo školovanje.Pohađao je treći razred srednje škole.Istog mjeseca je napunio osamnaest godina.Bio je osiguran preko mene, od tada knjižicu nije ovjerio, a i nije se prijavio na biro.Može li se on i dalje osiguravati preko mene, jer od septembra ove godine namjerava nastaviti školovanje.Unaprijed hvala na odgovoru.
Aida, 14.03.2014
Odgovor: Ne može se osigurati preko Vas s obzirom na činjenicu da se ne nalazi na redovnom školovanju.Uvjet za osiguranje preko roditelja do 26. godina starosti jeste dokaz o redovnom školovanju.
Pitanje:    Pitanje u vezi samostalnog upalcivanje zdravstvenog osiguranja . Koliko kosta da sama sebi uplacujem zdravstveno osiguranje mjesecno i koliko mjeseci bi unazad morala da upaltim odjednom . Kao i koliko bi cekala nakon uplate da mogu poceti koristi zdravstveno osiguranje? Hvala
Alma, 14.03.2014
Odgovor: Možete se osigurati po članu 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju a od dokumentacije potrebno Vam je: -lična karta, kod prijave na osiguranje osobe koje u zadnjih 6. mjeseci nisu imale nikakvu aktivnu prijavu u Kantona Sarajevo dužne su uplatit 434,00 Km, uvjerenje iz Porezne uprave FbiH da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranik, dokaz o uplati doprinosa za prijavu na osiguranje(uplatnica) i zahjev za prijavu na osiguranje. Nakon sakupljene dokumentacije, predajete u neku od naših poslovnica gdje Vam se izdaje Rješenje o osiguranju i sa danom donošenja Rješenja možete koristit zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Poštovani, Možete li mi reći koja su sve dokumenta (obrasci) potrebna za odjavu zaposlenika sa zdravstvenog osiguranja u FBiH i prijavu istog na zdravstveno osiguranje u FBiH u slučaju promjene prebivališta zaposlenika, kao i koji propisi regulišu ovu materiju. Sa poštovanjem
Branko, 14.03.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite Kantonalnom poreznom uredu, Ispostavi prema mjestu prebivališta, koja je u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“ br.42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Sl. Novine Federacije BiH“ br.73/09 i 1/13) nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.  
Pitanje:    Postovani, Imam jedno pitanje. Zelim da otvorim zdravstveni karton, medjutim prijavljena sam na adresi koja pripada novom sarajevu, a trenutno zivim u novom gradu. I htjela bih otvoriti karton u ambulanti u novom gradu. Da li je to moguce? Il se striktno moze samo u opstini gdje sam prijavljena po cips-u. Hvala unaprijed!
Minela, 14.03.2014
Odgovor:   Članom 1 i 2 \"Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo\", uređeno je pravo osiguranih lica na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite, a Članom 7 propisano je da osigurano lice bira doktora primarne zdravstvene zaštite prema mjestu prebivališta u najbližoj ambulanti porodične medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite. Tačkom 5 \"Uputstva o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo\" propisano je da ukoliko osigurano lice izabere doktora u udaljenoj ambulanti i pored činjenice da postoji mogućnost registracije u najbližoj ambulanti, izabrani doktor ga je dužan upozoriti da zbog udaljenosti može biti uskraćen besplatne kućne posjete od strane ljekara ili patronažne medicinske sestre.
Pitanje:    Iz Sarajeva sam se pre izvesnog vremena preselio trajno da živim u Srbiju. Dobio sam državljanstvo R.Srbije i prebacio sam penziju koju uredno dobijam u Srbiji već nekoliko meseci. Ostalo je još da prebacim zdravstveno osiguranje iz BiH u Srbiju pa Vas ovom prilikom Molim da mi objasnite kad dođem u Sarajevo šta je potrebno da uradim i gde da se obratim da bih osiguranje prebacio u Srbiju. Unapred zahvalan
Mladen, 13.03.2014
Odgovor: Kako biste regulisali zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji, potrebno je da se obratite u jednu od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sa slijedećom dokumentacijom:   (Za izdavanje obrasca BIH/SRB 109 potrebno je) 1.       IZVORNO RJEŠENJE OD PENZIJE ILI UVJERENJE PIO SARAJEVO 2.       LIČNA KARTA R. SRBIJE I UVJERENJE O PREBIVALIŠTU IZ R.SRBIJE 3.       ODJAVA PREBIVALIŠTA IZ R.BIH ZA R.SRBIJU 4.       IZVOD IZ BANKE (iz kojeg se vidi da se BH-penzija isplaćuje na adresu u R.Srbiji) 5.       Također potrebno je ODJAVITI BH-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I VRATITI ZDRAVSTVENU KNJIŽICU
Pitanje:    Poštovani, živim u vanbračnoj zajednici već godinu dana (prijavljeni smo na istoj adresi mjesec dana). Da li postoji mogucnost ostvarivanja zdravstvenog osiguranja preko vanbracnog partnera koji ostvaruje sva prava? Srdačno, Dalibor
Dalibor, 12.03.2014
Odgovor: U skladu sa članom 20. tačka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju  članom porodice osiguranika smatraju se  supružnici (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku). Da bi ostvarili pravo na obavezno zdravstveno osiguranje preko vanbračnog partnera potrebno   je da se javite u poslovnic  Zavoda prema općini prebivališta , sa slijedećom dokumentacijom: rodnim listovima za oboje , uvjerenjenjem kojim će se utvrditi da nemate tekućih osiguranja ili da niste registrovani u evidenciji Jedinstvenog sistema a koje  izdaje  Porezna uprave FBiH, Kantonalni porezni ured Sarajevo,  Porezna ispostava  prema mjestu prebivališta i  prijavnice cipsa za oboje, gdje ćete dobiti dalje upute.
Pitanje:    Poštovani, zanima me dali moguće da neće da mi ovjere zdravstvenu knjizicu, ako su mi redovno uplaćivani svi doprinosi, a u mojoj firmi postoje osobe kojima nisu uplaćivani doprinosi, te im je to razlog zbog kojeg nece da mi ovjere knjizicu.da li ja imam veze sa ostalim radnicima?
Elma, 12.03.2014
Odgovor: Članom 87 . stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl.novine FBiH“ br.30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je da obveznik uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinose obustavlja se dalje korištenje zdravstvene zaštitite po ovom Zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći.Pravo korištenja zdravstvene zaštite uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranje. Prema navedenom ne postoji mogućnost parcijalne uplate doprinosa za pojedine zaposlenike kao i pracjalne ovjere zdravstvene legitimacije.
Pitanje:    Poštovani, Već 4 godine prijavljen sam u općini Centar, dok sam prije toga stanovao na području ze-do Kantona gdje moji roditelji preko kojih sam bio osiguran stanuju i rade jos uvijek. Studiram u Sarajevu, redovan sam student III godine MfUNSA, te me zanima kako mogu steci pravo na zdravstvrnu zastitu, gdje tacno da se obratim, obzirom da jos uvijek nemam zdravstvenu legitimciju. Hvala
Ahmed, 12.03.2014
Odgovor: Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) navodi da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana do navršene 15. godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života. Nakon završetka školovanja, po pravilu do 26. godine, a na osnovu člana 10. stav 1. tačka i). Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09) propisano je da studenti preko 26. godina života mogu da ostvare pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, ako nisu osigurani po drugom osnovu, a najduže do navršenih 30. godina života. Konkretno u Vašem slučaju, najbolje bi bilo da se obratite u neku od poslovnica Zavoda, najbolje u najbližu poslovnicu prema Vašem mjestu stanovanja i provjerite svoj status trenutno u kojem se nalazite. Ukoliko Vam referenti zdravstvenog osiguranja ne budu mogli pomoći, isti će Vas uputiti da se obratite Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za detaljniju pomoć.  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting