Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, zaposlen sam kao osoba s invaliditetom u jednoj firmi, ali sam već 5 mjeseci na bolovanju. Ljekarska komisija me uputila za POV, objasnivši mi da je to invalidska komisija, što je meni čudno, jer sam prema rješenju koje posjedujem od 2010, odavno invalid 100%. Da li meni neko sad može uskratiti bolovanje ili radno mjesto jer sam osoba s invaliditetom? Koliko dugo neko može biti na bolovanju? Ili se radi o placanju troskova plate, pa bih ja sad trebao biti na bolovanju ali bez naknade plaće?
Ahmet, 18.11.2013
Odgovor: Upućeni ste na vještačenje medicinskog stanja gdje će stručno tijelo procijeniti Vašu radnu sposobnost ili eventualno produžiti liječenje.Privremena spriječenost za rad po osnovu bolesti,povrede ili drugih okolnosti utvrđuje se isključivo prema dijagnostičkim kriterijima. Prema čl.43. "Zakona o zdravstvenom osiguranju"(Sl. novine FBiH br. 30/97,7/02 i 70/08),privremena spriječenost za rad traje dok izabrani doktor medicine ili ljekarska komisija, ne utvrdi da je uspostavljena radna sposobnost ili dok se pravosnažnim rješenjem nadležnog organa ne utvrdi da postoji invalidnost. Naknada plaće pripada osiguraniku dok privremena spriječenost za rad traje.
Pitanje:    Postovanje, Zelio bi da Vas pitam da li mozdani udar spada u katergoriju " povreda na radu". Ukratko, otac mi je dozivio mozdani udar za volanom (vozeci autobus). Prije mozdanog udara, zalio je se doktoru na bolove i neke pojave i trazio je da mu se otvori bolovanje, medjutim nije mu se otvorilo i uporno je slat na posao, dok ga nije zadesilo sta jeste. Prezivio je 2 mozdana udara stim da je jedan predeverao na nogama (par mjeseci nego sto se desio drugi), ne znajuci da je mozdani udar. Lijep pozdrav !
Muamer, 18.11.2013
Odgovor: Pitanje koje ste postavili je, u biti, faktičkog karaktera, a to znači  da na ovo pitanje odgovor mogu dati vještaci medicinske struke u Zakonom propisanoj proceduri.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li osoba koja je imala 10 mjeseci radnog staža u trenutku otvaranja bolovanja ima pravo na korištenje više mjeseci bolovanja, ukoliko to zdravstveno stanje zahtijeva?
Amra, 18.11.2013
Odgovor: Prema članu 4. "Odluke o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad "(Sl.novine Kantona Sarajevo 6/04) pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osigurano lice može ostvariti pod uslovom da je prethodnih 6 mjeseci neprekidno ili u prethodnih 12 mjeseci sa prekidima  osigurano lice provelo na radu.
Pitanje:    Poštovani, moj otac je doživio moždani udar zbog čega je ležao u Općoj bolnici. Od navedene ustanove je dobio uputu/preporuku za banjsko liječenje koji je ovjerila direktorica navedene ustanove. Više puta smo moja supruga i ja dolazili kod vaših kolage u Novom Sarajevu, tačnije na Protokol u datoj ekspozituri ZZO KS gdje se takvi i slični zahtjevi predaju. Obzirom da vaša kolegica nije željela zaprimiti zahtjev niti mi je znala objasniti (ili nije željela, vjerovatno shodno instrukciji svojih rukovodilaca) zašto isti ne želi zaprimiti, ljubazno vas molim za decidno objašnjenje. Koliko sam upoznat još uvijek postoji zakonska obaveza vaše ustanove da takve zahtjeve zaprima i odlučuje o njima, a mi kao krajnji korisnici bi trebali dobiti konkretne informcije a ne objašnjenja "Ne znam zašto se ne zaprimaju zahtjevi. Zovite nas svaki dan da provjerite da li smo počeli sa prijemom". Na osnovu informacija koje plasiraju mediji je jasno da vi imate unutrašnjih organizacionih i upravljačkih problema što je rezultiralo smjenom direktora, ali vjerujem da se slažete sa činjenicom da krajnji korisnici vaših usluga ne trebaju da imaju probleme zbog toga. Konkretno u ovom slučaju je riječ o izuzetno bolesnom čovjeku, a zbog birokratskih naduravanja niko od vašeg menadžmenta ne želi preuzeti odgovornost za potpisivanje akata koje za sobom generišu određene troškove što je sramota. Ovdje nije riječ samo o mom ocu, nego velikom broju drugih ljudi koji očekuju pomoć od vaše ustanove, a dobijaju upravo suprotno. S poštovanjem Dražen
Dražen, 18.11.2013
Odgovor: Odlukom Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo od 09.10.2013.godine obustavljena je realizacija Ugovora sa  privatnim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama. Novi Javni poziv za odabir pružaoca usluga fizikalne medicinske rehabilitacije, objavljen je 13.11.2013.godine. Ugovaranje sa  kvalifikovanim pružaocima usluga fizikalne medicinske rehabilitacije, po osnovu   provedenog javnog poziva,  očekujemo u narednih desetak dana, kada će Vaš otac moći koristiti iste.  
Pitanje:    Postovani, Interesuje me da li korištenje bolovanja do 42 dana podrazumijeva korištenje ukupno 42 dana od dana otvaranja bolovanja (mislim na cijelu sedmicu sa vikendom) ili korištenje 42 radna dana. Unaprijed zahvalna
Sanita, 15.11.2013
Odgovor: U prvih 42 dana bolovanja se ubrajaju svi dani od nastanka privremene spriječenosti za rad zbog bolesti,povrede ili drugih okolnosti.
Pitanje:    Poštovani, Uposlenik KCUS sam preko dvadeset godina. Od prije par mjeseci službenik u vašoj poslovnici u ulici Hamdijie Kreševljakovića osporava mi pravo na ovjeru zdravstvenih knjižica moje kčerke i mene. Obrazloženje: NEDOSTAJE PORESKA PRIJAVA. Iz kadrovske službe KCUS su zvali poresku upravu-216 013 i gospodin Davor je rekao da ne zna kako riješiti problem. Pitanje: ŠTA I KO TREBA DA URADI DA MI SE OMOGUĆI OVJERA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA. Molim da budete konkretni, navedite naziv institucija ili osoba koje mogu i moraju da riješe ovaj problem koji ja nisam napravio. Hvala.
Hasan, 14.11.2013
Odgovor: Kadrovska služba KCU u Sarajevu u saradnji sa poreskom upravom treba da riješi Vaš problem, obzirom da od 01.01.2011.g.,u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“ br.42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Sl. Novine Federacije BiH“ br.73/09 i 1/13) Porezna uprava Federacije BiH, je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Postovani, obzirom da je zakon usvojen o medicinski potpomognutoj oplodnji, da li mi možete reći na koji nacin ce se novac refundirati ili ce biti posebne ustanove u kojima se može vršiti oplodnja? Hvala!
Sami, 14.11.2013
Odgovor: Obavještavamo Vas da je tek usvojen Nacrt  Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji, što znači da se joj uvijek isti ne primjenjuje.
Pitanje:    Poštovani od 2005 g.radim u jednom trgovačkom centru.Podnijela sam zahtjev za korištenje neplaćenog osustva u trajanju od 1 god.Prepostavljam da u tom periodu neću imati zdrastveno osiguranje pa me zanima da li je to tako i da li ja mogu sama sebi uplaćivati i kako to dalje ide? lp
Sajra, 14.11.2013
Odgovor: U toku korištenja neplaćenog odsustva, obustavlja Vam se plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, od strane poslodavca. U skladu sa članom članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a kojim je propisano da lica sa prebivalištem na teritoriji Federacije BiH koja imaju sredstva za izdržavanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu, ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju pod uvjetom da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno 6 mjeseci unazad i tekući mjesec. Shodno navedenom, doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (za jedan mjesec) iznosi 5% od prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće na području Federacije BiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Ukoliko se ne izvrši uplatu doprinosa za tekući mjesec, obustavlja se pravo iz zdravstvenog osiguranja do izmirenja prispjelih, a neuplaćenih obaveza, a u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).  
Pitanje:    Poštovani, Na koji način mogu refundirati trošak od ljekarskog pregleda iz hitne pomoći u bolnici u drugom entitetu? Pregled je plaćen i imam uplatnicu iz hitne službe. Molim Vas za instrukcije, šta dalje. Inače, osigurana sam pri zzo u KS. Hvala unaprijed! LP
Jasmina, 13.11.2013
Odgovor: Potrebno je da se obratite Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osigurnja Kantona Sarajevo, zahtjevom, preko protokola Zavoda, u kojem ćete navesti da se obraćate za refundaciju troškova bolničkog liječenja. Uz zahtjev  potrebno je priložiti svu original dokumentaciju o pružanju medicinske pomoći u hitnom slučaju-nalaz i sve drugo, original račun/fiskalni račun/uplatnica, zavisno šta ste dobili iz medicinske ustanove, fotokopiju zdravstvene legitimacije-kao dokaz da ste u to vrijeme bili osigurani, te fotokopiju lične karte.
Pitanje:    Postovani, Uskoro mi u posjetu dolaze roditelji iz Crne Gore na nekoliko mjeseci. Sta je potrebno da uradim da bi oni bili zdravstveno osigurani u BiH? Unaprijed hvala.
Vedran, 13.11.2013
Odgovor: Preporuča Vam se da roditelji prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu uzmu formular SCG/BiH 111 koji predstavlja ugovor između Bosne i Hercegovine  i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju koje bi pokrilo eventualne troškove zdravstvenih usluga Vaših roditelja dok borave u Bosni i Hercegovini.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting