Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje.u junu prosle godine sam predala za refundaciju merional inekcija i dobila rjesenje stim kad sam dosla u vasu poslovnicu u N.Sarajevu rekli su mi da ga predam i da ce bit refundiran novac zajedno sa novcem za vantjelesnu oplodnju..za vto je uplaceno a za merional nije nikad..
Halida, 10.05.2018
Odgovor: Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda na broj telefona 725-284 ili 725-316, ili u ekonomskoj službi na broj 725-303.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me da li postoji mogućnost refundiranja troškova inseminacije u bahceciju i da li se mogu lijekovi refundirati za inseminaciju?
Lejla, 10.05.2018
Odgovor: Odredbama Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje utvrđuju se uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na refundaciju troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje.
Pitanje:    Postovani, Molim Vas za informaciju, vec je ranije spomenuto da Zavod zdravstvenog osiguranja finansira enteralnu prehranu za osiguranike KS,te je potrebno javiti se na Kliniku za Gastrohepatologiju preko koje se i provodi program za pomenutu prehranu, tacnije nutri drink, mene interesuje na kojoj osnovi taj program funkcionise odnosno koji bolesnici imaju pravo na isto kao i prema kojem pravilniku ili zakonu? Da li Zavod finansira odredjeni broj pacijenata ( odredjene vrste bolesti ) ili.. Hvala. Lijep pozdrav,
Minela, 08.05.2018
Odgovor:   Osiguranici koji imaju dole navedene indikacije imaju parvo na enteralnu prehranu I to preko Klinike za gastrohepatologiju KCU.Zavod  ne uslovljava broj pacijenata. Indikacije za propisivanje enteralne prehrane   : ·         postavljena perkutana endoskopska gastrostoma - PEG ili postavljena nazoenteralna sonda ·         upalne bolesti crijeva (ulcerozni kolitis i Crohnova bolest) - aktivna bolest ·         fistule probavne cijevi   -   razvijena tumorska kaheksija koja vitalno ugrožava pacijenta ·         sindrom kratkog crijeva      
Pitanje:    Dobar dan. Trenutno imam status redovnog studenta i trudna sam. Moj muz je takodjer student i mi nemamo nacin da osiguramo bebu. Da li postoji opcija da beba dobije osiguranje a ja zadrzim status redovnog studenta? Unaprijed hvala.
Merjem, 08.05.2018
Odgovor: U konkretnom slučaju, uz pretpostavku da jedan od Vaši roditelja ima svojstvo osiguranog lica, novorođenče može ostvariti pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice u svojstvu unuka/unuke. Kako  bi novorođenče ostvarilo navedeno pravo, neophodno je da se podnesete prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje i zdravstvenu legitimaciju (Obrazac ZO-1 koji se kupuje u jednoj od naših poslovnica) popunjena i ovjerena od strane obveznika uplate doprinosa (pravno lice ili organ koji Vašim roditeljima uplaćuje doprinose) referent zdravstvenog osiguranja u jednu od naših poslovnica uz koju ćete priložiti slijedeću dokumentaciju: 1.       Dokaz o srodstvu sa osiguranim licem ( Izvod iz matične knjige rođenih za Vas i novorođenče); 2.       Kućna lista ovjerena od strane ovlaštene opštinske službe; 3.       Dokaz izdržavanja od osiguranik (izjava ovjerena od strane ovlaštene opštinske službe).
Pitanje:    Postovani, nakon porodjaja mi se javila duboka venska tromboza. Nakon hospitalizacije od 20 dana, pustena sam kuci uz terapiju Xarelto 20mg narednih 6 mjeseci,sto je i navedeno na otpusnom pismu specijaliste. Doktorica opste prakse ne zeli izdati lijek na recept pod izgovorom da nemam vise od 60 godina i nisam srcani bolesnik. Da li imam pravo dobiti lijek na recept ako sam zdravstveno osigurana? Hvala.
Ilhana, 08.05.2018
Odgovor: Pravo na lijek  Xarelto na teret Zavoda imaju osiguranici sa dijagnozom : Prevencija moždanog udara i sistemske embolije u odraslih osoba s ne valvularnom arterijskom fibrilacijom s jednim ili više sljedećih faktora rizika 1.prethodni moždani udar,tranzitorna ishemična ataka ili sistemska embolija. 2.ejekciska frakcija lijevog ventrikula <40% 3.simptomatsko zatajenje srca, stupanj=> 2 prema klasifikaciji NYHA, 4.dob=>75 godina, 5.dob=>65 godina povezana s jednim od sljedećeg-dijabetes
Pitanje:    postovani, na koji nacin je moguce ostavriti pravo na zdravstvenu zastitu ukoliko sam predala zahtjev za penziju po novom zakonu a jos uvijek nisam dobila rjesenje? radi se o starosnoj penziji hvala unaprijed aida
Aida, 08.05.2018
Odgovor: Zdravstveno osiguranje budućih korisnika prava na penziju, u periodu od podnošenja zahtjeva za penzionisanje do dostavljanja prijave elektronskim putem u bazu podataka Jedinstvenog sistema, za podnosioca zahtjeva koji ispunjava uslove za sticanje prava na penziju, osigurat će se na način što će Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje popuniti obrazac JS3100 u pojedinačnim slučajevima, na osnovu kojeg će nadležna ispostava Porezne uprave unijeti i obraditi podatke iz prijave, a na osnovu ispisa iz Jedinstvenog sistema Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvenu knjižicu. Pored toga, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može se ostvariti kao član porodice supružnika koji je osiguranik. U tom slučaju, obveznik uplate doprinosa supružnika popunjava I ovjerava obrazac ZO-1, koji se kupuje u jednoj od naših ispostava, te se isti podnosi referantu zdravstvenog osiguranja u jednoj od naših ispstava. Ukoliko niste obuhvaćeni niti jednim od navedenih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što ćete uplaćivati lična srredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnono najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosite zahtjev, uz koji prilažete prijavnicu CIPS-a, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu) i uplatnicu.
Pitanje:    Kada cete mi vratiti novac,od nala koje sam morao raditi u privatnim klinikama????kada sam placao drzavi sve je bilo ok,vratite mi novac
Amir, 08.05.2018
Odgovor: Postoji mogućnost da zdravstvenu uslugu koja vam ne može biti pružena u javnoj zdravstvenoj ustanovi obavite u nekoj od privatnih zdravstvenih ustanova. Nakon pružene usluge možete ovom zavodu podnijeti zahtjev za refundaciju utrošenih sredstava. Potrebno je da se ovom Zavodu podnese pisani zahtjev za refundaciju sredstava, da se priloži original račun izdat u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj su pružene usluge sa tačno navedenom pruženom uslugom, nalaz i mišljenje ljekara iz javne ustanove a iz kojeg je vidljiva utvrđena dijagnoza, uputnica ljekara iz javne ustanove o potrebi obavljanja predmetne usluge-analize. Nakon uvida u zahtjev i dokumentaciju ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li se radilo o pružanju hitne medicinske pomoći, na osnovu koje će se predmet dalje razmatrati i donijeti odluka da li postoji osnova za refundaciju sredstava. Zahtjev za predmetnu refundaciju se možete dobiti i predati u Vama najbližu poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Postovani, Imam novu elektronsku knjizicu, ali u MUP ambulanti u Sarajevu gdje se lijecim, traze mi da imam i staru ovjerenu,a da im nova i ne treba. S tim u vezi na kartoteci u toj ambulanti stoji obavjestenje, da pacijenti koji imaju nove knjizice, mole se da nose i stare radi podataka,ali to osoblje na kartoteci ne prihvaca. MOlim Vas da mi pojasnite, da li su validne nove knjizice i da li moramo ovjeravati stare,ako posjedujemo nove. Nadam se brzom odgovoru i da ce te ovo rijesiti Pozdrav !
Haris, 08.05.2018
Odgovor: -          Realizacijom strateškog projekta informatizacije zdravstva u Kantonu Sarajevo omogućeno je uvezivanje sva tri nivoa zdravstvene zaštite - primarni, sekundarni, tercijarni, samim tim omogućeno je korištenje zdravstvenih usluga bez starih zdravstvenih knjižica za osiguranike koji su preuzeli EZK. Zdravstvene elektronske kartice se ne ovjeravaju.Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.
Pitanje:    Postovani, Da li osoba sa invaliditetom od 20% ima pravo na financijsku naknadu i ako da, kome se treba dostaviti rjesenje o invalidnosti. Hvala !
Haris, 08.05.2018
Odgovor: Odgovor na Vaše pitanje nije u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani, pošto nisam na Zavodu za zapošljavanje a nezaposlen sam, interesuje me po kojim uslovima mogu dobiti zdravstveno osiguranje. Također, prijatelj koji je napustio fakultet, i na Birou je.. ima li on pravo za zdravstvenu zaštitu? Navodno mu je rečeno da nakon određenog broja mjeseci nakon napuštanja fakulteta gubi to pravo. Hvala.
Nihad, 27.04.2018
Odgovor: i Vi i Vaš prijatelj, shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting