Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, potreban mi je obrazac BH/HR1. Vas kolega m je rekao da trebam podnijeti zahtjev. Da li mail-om, ili licno? Koliko procedura traje, i da li je samo zahtjev dovoljan da bih dobio obrazac. S postovanjem, Adnan
Adnan, 14.12.2017
Odgovor: U prethodnom odgovoru greškom je data informacija  za obrazac HR/BH 1 a upit se odnosio na BH/HR 1, te Vas radi prvilnog informisanja obavještavamo o sljedećem:   Obrazac BH/HR 1 - POTVRDA O PRAVNIM PROPISIMA KOJI SE PRIMJENJUJU Obrazac ispunjava mjesno nadležni bosanskohercegovački nosilac zdravstvenog osiguranja i uručuje ga zaposleniku/ci ili poslodavcu. Obratiti se Federalnom zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH .
Pitanje:    Postovani, potreban mi je obrazac BH/HR1. Vas kolega m je rekao da trebam podnijeti zahtjev. Da li mail-om, ili licno? Koliko procedura traje, i da li je samo zahtjev dovoljan da bih dobio obrazac. S postovanjem, Adnan
Adnan, 13.12.2017
Odgovor: Obrazac HR/BH 1 se ne izdaje u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Obrazac HR/BH 1 - POTVRDA O PRAVNIM PROPISIMA KOJI SE PRIMJENJUJU Obrazac ispunjava nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i uručuje je zaposleniku/ci ili poslodavcu.
Pitanje:    Dobar dan, do sada sam placala dobrovoljno zdravstveno osiguranje i uplaceno je do 7.12.2017. Preselili smo u Austriju i sada imamo osiguranje ovdje, zanima me jel trebam uraditi neku odjavu sa osiguranja u Bosni i kakav je procedura lijecenja u Bosni ako nam zatreba, obzirom da imam malu djecu? Hvala, Lp
Indira, 13.12.2017
Odgovor: Potrebno se javiti u nadležnu poslovnicu ZZO Sarajevo  prema mjestu prebivališta radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o prestanku prava na zdravstveno osiguranje po čl.27 da bi se mogli odjaviti sa zdravstvenog osiguranja u Sarajevu. Ako imate osiguranje u Austriji , prilikom boravka u BiH potreban Vam je obrazac A/BH 3 ili kartica austrijskog zdravstvnog osiguranja po osnovu kojeg dobijete bolesnički list za hitnu i neophodnu medicinsku pomoć.
Pitanje:    Postovani, Da li se kod vas moze refundirati nabavka citostatika? Naime radi se o citostatiku yondelis (trabecdetin) koji se ne nalazi na listi lijekova. Cijena jednog ciklusa kosta 11000km. Ovaj citostatik je propisan jer do sada koristeni citoatatici nisu dali rezulatate.
Haris, 04.12.2017
Odgovor: Citostatici su dio vertikalnog programa te Zavod zdravstvenog osiguranja nema pravni osnov za refundiranje sredstava za nabavku istih.
Pitanje:    Poštovani, Mom ocu je dijagnosticiran rijedak oblik raka koštane srži. Za potreban tretman su potrebni lijekovi koji su skupi i trebaju se nabavljati na mjesečnoj bazi. Čovjek je penzioner, a mjesečni troškovi nabavke lijekova iznose oko 600 KM. Pošto ima zdrastveno osiguranje i pošteno zarađenu penziju na koji način bi se mogli refundirati troškovi ? U pitanju je lijek Thalidamide 100mg. Lijep pozdrav
Nermin, 04.12.2017
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za lijekove koji nisu dio Odluke o listi lijekova KS možete predati na protokol Zavoda.Komisija za odobravanje refundacije sredstava će razmotriti Vaš zahtjev,te ćete dobiti odgovor na kućnu adresu.
Pitanje:    Molim Vas, suprug je izgubio zdravstvenu knjizicu E sad, ako zeli da preuzme elektronsku, sta nam je ciniti? L.P
Maja, 04.12.2017
Odgovor: Ukoliko se Vaša elektronska zdravstvena legitimacija nalazi u jednoj od naših ispostava, što možete provjeriti neposredno u istoj odnosno da nam dostavite JMB kako bi provjerili u Vaše ime, neophodno je da se obratite u ispostavi u kojoj se nalazi elektronska zdravstvena legitimacija u cilju preuzimanja iste. S tim u vezi, a ukoliko ste u prethodnom periodu preuzeli elektornsku zdravstvenu legitimaciju koje su iz tehničkih razloga povučene, a koje ste prvobitno platili, uz predočenje iste oslobođeni ste plaćanja, a ukoliko prvi put preuzimate elektronsku zdravstvenu legitimaciju dužni ste platiti 2 KM, izuzev ukoliko potpadate u jednu od slijedećih kategorija: 1.       Vojni invalidi sa utvrđenim invalidetom od 60% i više; 2.       Civilna žrtva rata i invalidi sa utvrđenim invaliditetom preko 60%; 3.       Članovi porodice šehida odnosno članovi porodice poginulih ili umrlih boraca od posljedice ranjavanja, a koji su bili pripadnici Vosjke FBIH; 4.       Penzioner čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku; 5.       Lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku; 6.       Osigurana lica - štičenici socijalnih ustanova; 7.       Osigurana lica -  korisnici socijalne zaštite; 8.       Osigurana lica koja su prijavljenja kod zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenih lica.
Pitanje:    Poštovanje, pisala sam Vam već jednom u vezi sljedećeg, osoba je 100% invalid i ima nalaz od komisije na kojem to jasno piše. Nepokretna je, ništa sama ne može bez nečije pomoći, ima i demenciju, također su joj se i pojavile i prve rane po tijelu odnosno dekubitus. Antidekubitalni madrac smo naravno sami kupili jer nismo ni pokušavali da dobijemo od socijalnog iako sam čula da se i to može ostvariti. Jedina stvar koju primamo preko socijalnog su pelene. Već po ko zna koji put predajemo zahtjev da nam se odobri više pelena, ali naravno svaki put taj isti zahtjev bude odbijen. Mjesečno joj se odobri samo 45 pelena. Kome imam pravo uložiti žalbu? Šta priložiti od nalaza? I da napomenem da smo sad predali i nalaz neurologa u kojem stoji također prijedlog za 60 pelena. U socijalnom ne vrijedi nikoga ni pitati jer očito svi samo krivicu prebacuju na druge i šalju nas 'od vrata do vrata'. Molim Vas recite kome se uopšte trebam obratiti, na koja vrata pokucati? Gdje god smo do sad pitali, niko 'ne zna' odgovor. Hvala unaprijed.
Mirela, 01.12.2017
Odgovor: Molimo Vas da dostavite podatke o osiguraniku nakon čega ćemo  biti u prilici da decidno odgovorimo i  pomognemo  u rješavanju  Vašeg zahtjeva. 
Pitanje:    Molim da mi objasnite zivim u Sarajevu odnedavno mi je dosla majka koja ima zdravstveno osiguranje Srbije majka mi je nepokretna i ja sam joj staratelj kako mogu da joj ostvarim zdravstveno osiguranje u Sarajevu posto je i prijavljena kod mene u Sarajevu .
Azemina, 01.12.2017
Odgovor: Kako bi Vam dali adekvatan odgovor, neophodno je da nam odgovorite na slijedeća pitanja, radi utvrđivanja činjeničnog stanja. 1.       Po kojem osnovu Vaša majka ostvaruje pravo na obavezno zdravtsveno osiguranje u Srbiji, odnosno da li je ostvarila penziju u navedenoj državi i 2.       Starosna dob Vaše majke.
Pitanje:    Poštovanje, Moje pitanje je sljedeće: Planiram putovati za S.Arabiju i trebao bi primiti vakcinu protiv meningococa ali na žalost zdravstvenu knjižicu sam izgubio pa me interesuje koja je procedura za ponovno vađenje zdravstvene knjižice? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru. Emir
Emir, 30.11.2017
Odgovor: U jednoj od naših ispostava možete kupiti zdravstvenu legitimaciju, slijedom čega je neophodno da istu dostavite Vašem obvezniku uplate doprinosa (poslodavac, nadležan organ-PIO, Biro, Opština) radi stavljanja otiska pečata na mjesto za to označeno mjesto na str 2. Zdravstvene legitimacije, a potom istu dostavljate i podnosite referentu zdravstvenog osiguranje u jednoj od naših ispostava, radi popunjavanja i ovjere iste.
Pitanje:    Postovani, nakon zavrsenog studija zakasnio sam sa prijavom na biro za zaposljavanje gdje su mi rekli da sam izgubio pravo na zdravstveno osiguranje. Zanima me, posto nisam u radnom odnosu, da li mogu i kako ostvariti to pravo?
Arman, 30.11.2017
Odgovor: Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting