Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani Odlazim u R Hrvatsku na godisnji odmor sa bebom, da bi smo imali zdravstvenu zastitu za period boravka u navedenoj zemlji sta trebam uraditi? Unaprijed hvala. S poštovanjem.
Anesa, 24.05.2017
Odgovor: Potrebno je da podnesete zahtjev nadležnoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta, uz koji je potrebno priložiti izvod iz medicinske dokumentacije (uzima se kod ljekara porodične medicine). Dvojezični obrazac se izdaje najduže do 30 dana u toku jedne kalendarske godine. 
Pitanje:    Postovani, zahvaljujem na brzom odgovoru na moje prethodno pitanje. Jos bih vas pitao da mi za slucaj moje kcerke pojasnite mogucnost sticanja zdravstvenog osiguranja preko biroa za zaposljavanje. Ona je od februara 2017. prijavljena na biro za zaposljavanje i to sa srednjom spremom jer nije nostrificirala uiverzitetsku diplomu koju je stekla u septembru 2015. godine. Da li sada preko Biroa za zaposljavanje moze da dobije zdravstveno osiguranje? Hvala i pozdrav. Edi
Edin, 24.05.2017
Odgovor: Zdravstvenu zaštitu putem zavoda za zapošljavanje mogu ostvariti  nezaposlena lica ako su se prijavila u roku od 30. dana nakon prestanka radnog odnosa, po povratku iz inostranstva i ako su prije odlaska u inostranstvo bila zdravstveno osigurana, prijavila u roku 90. dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita.
Pitanje:    Pokušavam već više od mjesec dana u laboratoriji KCUS Koševo izvaditi FSH, LH i prolaktin, ali svaki put dobijem odgovor da nema potrebnih reagensa za ove hormone. Kako mi se bliži datum pregleda na koji moram doći sa ovim nalazima, molim da mi odgovorite da li mogu refundirati troškove analize ovih hormona urađenih u nekoj od privatnih laboratorija? Da li postoje samo određeni privatni laboratoriji ili je svejedno u kojem se nalazi rade. Molim i informaciju na koji način se refundiraju troškovi, odnosno koja je procedura i potrebna dokumnetacija za refundaciju. Unaprijed zahvaljujem.
Sanela, 24.05.2017
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo vrši refundaciju novčanih sredstava utrošenih za obavljene medicinske usluge u privatnim zdravstvenim ustanovama, samo ukoliko se obavljene medicinske usluge istovremeno nisu mogle izvršiti u javnim zdravstvenim ustanovama i drugim zdravstvenim ustanovama sa kojim Zavod ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima ZZO KS, te ukoliko postoji medicinska dokumentacija koja indicira potrebu za predmetnim uslugama. Uz zahtjev za refundaciju potrebno je da se dostavi slijedeća dokumentacija: -          Original fiskalni račun sa tačno navedenim pruženim uslugama, -          Rezultati analiza, -          Potvrda sa UKC Sarajevo, da se predmetne analize nisu mogle uraditi u njihovoj ustanovi na dan kada su pružene u privatnoj ustanovi, -          Uputnica ljekara iz javne ustanove ili nalaz iz kojeg je vidljiva potreba za obavljanjem analiza/medicinskih usluga.
Pitanje:    Dobar dan Molim vas informaciju a onosi se na zakon o refundiranju troskova vantjelesne oplodnje- od kojeg datuma vrijedi da se mogu refinansirati dva pokusaja vantjelesne oplodnje. Ja sam procitala da se odnosi za pokusaje IVF od datum 09.2016 godine, međutim dobila sam informaciju da je pomjereno na 01.2016. godine. Unaprijed hvala Lijep pozdrav
Selma, 24.05.2017
Odgovor: Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, prečišćeni tekst, broj UO/06-N.H.-4-7168/17 od 26.02.2017., u čalnu 1. navedeno je da se član VII Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje, prečišćeni tekst od 23.01.2017.godine mijenja i glasi: ''Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a isključivo pravo utvrđeno u tački II ove Odluke mogu ostvariti bračni parovi i partneri u vanbračnoj zajednici koji su postupak potpomognute oplodnje započeli od 01.01.2016.godine.''
Pitanje:    Molim Vas da mi odgovorite na dva pitanja: 1. Moja kcerka je diplomirala u septembru 2015. godine. Tokom studija je imala osiguranje preko mene, a po osnovu statusa redovnog studenta. Nakon diplomiranja nije nastavila dalje skolovanje, niti se odmah prijavila na biro za zaposljavanje. Na biro za zaposljavanje se prijavila u februaru 2017. godine i trenutno nema zdravstveno osiguranje. Na koji nacin je je mogu osigurati preko mojih redovnih uplaza na ime zdravstvenog osiguranja, buduci da je moja kcerka izdrzavano lice i zivi s roditeljima? 2. Moja kcerka iz prvog pitanaj ce u avgust zapoceti master studij u Finskoj. Jedan od uslova za dobijanje studentske vize je da ima zdravstveno osiguranje. Postoji Program studentskog osiguranja koji podrazumijeva kupovinu zdravstvenog osiguranja za studente kao dopunu njihovog nacionalnog zdravstvenog osiguranja. Da li postoji neki ugovor sa zemljama EU, konkretno s Finskom, kako bi moja kcerka mogla iskoristiti svoje nacionalno osiguranje i dopuniti ga kupovinom razlike premije osiguranja iz Programa studentskog osiguranja?Odnosno, da li B-H student koji studira u inostranstvu ima ikakve koristi od domaceg zdravstvenog osiguranja i kakve? Hvala i pozdrav. Edin
Edin, 22.05.2017
Odgovor: Djeca osiguranika imaju pravo da budu zdravstveno osigurana kao član porodice do navršene 15. godine, a ako su na srednjem odnosno visokom obrazovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života. Kako Vaša kćerka nije redovan student, nema pravnog osnova da bude osigurana preko Vas kao član porodice. Bosna i Hercegovina nije zaključila ugovor o socijalnom osiguranju sa Finskom. Jedina preostala mogućnost, a kako bi ispunila jedan od uvjeta za dobivanje vize, je da se lično osigura na zdravstvenu zaštitu na način da podnese zahtjev za priznavanja prava u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, uz koji je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cips-a, 2. Uplatnica na iznos od 464,80 KM (6. mjeseci unazad i za tekući mjesec, a za svaki naredni mjesec prema stopi od 5% od osnovice koju čini prosječna bruto plaća na nivou F BiH, a prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku) i Uvjerenje Porezne uprave FBiH kojim se utvrđuje da Vaša kćerka prema evidenciji iz Jedinstvenog sistema nema tekućih osiguranja. Po upisu u II-ciklus studija (master), uz uvjet da je student starosne dobi između 26-30. godina, isti se može osigurati, također, ličnim sredstvima, s tim da bi u ovom slučaju umjesto navedenog mjesečnog iznosa doprinose plaćao u paušalnom iznosu od 20 KM.
Pitanje:    Postovani, moja prijateljica mjesecima ceka na operaciju vratne kicme na KCUS, medjutim operacija se odgadja radi neposjedovanja potrebnih implantata. Dugotrajno cekanje i nemogucnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti negativno se odrazava na zivot moje prijateljice. Pod kojim je okolnostima moguce da prijateljica bude operisana na privatnoj klinici u BiH ili inozemstvu i da joj troskovi operacije budu refundirani? Hvala.
Selma, 19.05.2017
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za  izvršeni operativni zahvat možete predati na protokol Zavoda i isti nasloviti na Komisiju za liječenje koja djeluje unutar Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.
Pitanje:    Poštovani, Zanima me da li postoji mogućnost dobijanja ortopedskog pomagala, tačnije invalidskih kolica na korištenje ili olakšica neka pri kupovini istih. Riječ je o penzioneru, RVI, koji je slomio kuk i na zadnjoj kontroli je rečeno da treba da uzmemo invalidska kolica, jer se on ne smije oslanjati na nogu. Ne zarasta kuk kako treba, što od starosti, što od osteoporoze... LP, Ilhana
Ilhana, 18.05.2017
Odgovor: Uredbom o obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala invalidska kolica možete  dobiti na korištenje na teret ZZO na prijedlog ljekara ortopeda ili fizijatra.  
Pitanje:    Postovani molim vas za informaciju u vezi zdrastvenog osiguranja, na birou sam nemam zdrastveno preko biroa vec sama sebi placam zdrasveno po cl.27 suprug je zaposlen da li me moze osigurat preko svoje firme da vise ne placam sama sebi zdrastveni ako moze sta je potrebno od papira ? Unaprijed zahvalna
Muamera, 18.05.2017
Odgovor: Imate pravo da budete osigurani preko svog supruga kao član porodice. Da bi ostvarili navedeno pravo potrebno je da podnesete zahtjev za prestanak prava po navedenom osnovu. Nakon što Vam ovaj Zavod donesene i dostavi Rješenje o prestanku prava, dužni ste isto dostaviti u nadležnu Poreznu upravu, radi odjave iz Jedinstvenog sistema, odnosno sa zdravstvenog osiguranja. Nakon što obavite navedene radnje, a kako bi ste ostvarili pravno na zdravstveno osiguranje kao član porodice, neophodno je da ZO-1 obrazac i zdravstvenu legitimaciju, koje se kupuje u jednoj od naših poslovnica dostavite poslodavcu Vašeg supruga, radi popunjavanja i ovjere, nakon čega iste dostavljate u jedno od naših poslovnica, a uz koji ćete priložiti slijedeću dokumentaciju: vjenčani list i prijavnice Cipsa
Pitanje:    Moja zdravstvena knjizica istice 16.05.2017 god.Sta ja kao osiguranik treba da uradim da dobijem novu zdravstevenu knjizicu.Zaposlen sam u Općini Novi Grda Sarajevo.Da li mi je gotova elektronska zdravstvena knjizica.
Nermin, 17.05.2017
Odgovor: Za novu zdravstvenu legitimaciju potrebno je da istu kupite u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja, te da Vaš obveznik doprinosa stavi pečat kako bi ste mogli izvršiti ovjeru zdravstvene legitimacije. Ukoliko obveznik redovno vrši uplatu doprinosa , ovjeru možete izvršiti u svim poslovnicama ZZOKS. Takođe Vas obavještavam da sve novosti u vezi elektronskih zdravstvenih legitimacija možete pratiti na internet stranici Zavoda KS.
Pitanje:    Poštovani, Interesuje me šta je potrebno i koja je procedura za mijenjanje zdravstvene knjižice ukoliko je u pitanju promjena prezimena ?
Adina, 17.05.2017
Odgovor: Promjenu prezimena prijavljujete vašem obvezniku uplate doprinosa, koji Vam treba u novu zdravstvenu knjižicu staviti pečat. Nakon čega uz prijavu prebivališta (cips) dolazite na šaltere jedne od 6 Poslovnica ZZOKS kako bi Vam se knjižica izdala, odnosno ovjerila.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting