Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Molim vas u kom iznosu je poslodavac po zakonu duzan da tokom trudnickog bolovanja isplacuje placu i da li to nakon 42 dana refundira vas Zavod? Zavaljujem na odgovoru.
Lejla, 06.03.2014
Odgovor: U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)  čl. 47. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu. Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad regulisana je Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 6/04,25/09), član 2., osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosi za rad koja se refundira od Zavoda je 80 % neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80 % od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH.
Pitanje:    Poštovani, s obzirom da na prvi upit nisam dobila odgovor, zamolila bih Vas da mi odgovorite, odnosno dostavite informaciju da li ZZOKS refundira troškove ako se marker CA 125 radi u provatnim ustanovama. Naime, vjerovatno ste upoznati sa činjenicom da u javnim zdravstvenim ustanovama nedosatje reagens za ovaj marker i nije moguće uraditi ovu vrstu analize. Informaciju koju mi kao pacijenti dobivamo je da regensa nema već dva mjeseca, i da ga sigurno neće biti u narednom periodu. Stoga vas molim za odgovor, jer se u mom slučaju nalaz CA125 mora dostaviti nadležnom doktoru radi sljedećeg koraka u liječenju. LP Azra
Azra, 05.03.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite pismenim zahtjevom Zavodu zdravstvenog osiguranja KS za refundaciju troškova za urađenu analizu.Uz zahtjev je potrebno priložiti dopis iz javne zdravstvene ustanove potpisan od strane odgovorne osobe da se pomenuta analiza kod njih ne radi,nalaz ljekara da je indicirana navedena analiza,orginalni račun iz privatne ustanove,kopiju lične karte,kopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.Nakon odluke komisije odgovor će te dobiti u pisanoj formi.
Pitanje:    postovani molim vas da mi odgovorite dali dijabeticar tipa 2 ima pravo na aparat i trakice za mjerenje secera jer ljekar uvjek zahtjeva profil secera i ako ima sta je potrebno unapred zahvalna na odgovoru
Edina, 05.03.2014
Odgovor: Pravo na aparat i trakice za mjerenje šećera u krvi imaju samo osiguranici na terapiji inzulinom.Profil šećera možet raditi u laboratorijama svih javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.
Pitanje:    Poštovani Doktorica iz doma zdravlja me je poslala da vadim nalaz na trobofite jer sam imala dva spontana pobačaja. U kampusu univerziteta ima klinika za genetiku. Išla sam da vidim koliko je taj nalaz i rekli su mi da je taj nalaz 500KM nakon čega sam zašutila. Interesuje me postoji li mogućnost refundiranja od strane zavoda i koliko jer se taj nalaz ne može izvaditi na Kliničkom centru Koševo. Hvala Adila
Adila, 03.03.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ne refundira sredstva za navedenu analizu.
Pitanje:    postovanje, imam pitanje u vezi djeteta dijabeticara (dijabetes tip1), prosle godine je dobila trakice preko federalnog ZZO a ove godine samo za prva 3 mjeseca. Interesuje me da li ce od sad podjela trakica ici preko kantonalnog ZZO, koji broj i za koji aparat. Unaprijed hvala
Nihad, 03.03.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS obezbjeđuje trakice za mjerenje šećera u krvi samo za odrasle inzulovisnike.Za djecu i dalje trakice obezbjeđuje Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH.
Pitanje:    Dobar dan, da li postoji mogucnost da se dobije informacija o tome koja je dokumentacija potrebna zaposleniku/pacijentu kako bi otvorio bolovanje, tj. dobio doznake kod nadlezne medicinske ustanove. Dakle, mozemo li unaprijed znati koju ce dokumentaciju doktor porodicne medicine ili specijalista traziti od pacijenta da bi mu otvorio bolovanje i kasnije dao doznake, a kako bi zaposlenik sa sto manje poteskoca dobio trazeni dokument? Unaprijed hvala. Dijana
Dijana, 28.02.2014
Odgovor: Privremena spriječenost za rad utvrđuje se :anamnezom, radnom anamnezom i pregledom osiguranika, uvidom u medicinsku i drugu dokumentaciju osiguranika ili člana porodice kojemu je potrebna njega i davanjem nalaza, ocjene i mišljenja o zdravstvenoj sposobnosti osiguranika, odnosno opravdanosti njege člana porodice u skladu sa "Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti povrede ili drugih okolnosti" Sl. novine FBiH 66/12 čl. 7.
Pitanje:    postovani bolujem od inkontinencije uzrokovane ICV dali mogu ostvariti pravo na uloske ili ih mogu negdje kupiti i gdje dali imam pravo refundirat novac molim vas za objasnjenje
Amina, 28.02.2014
Odgovor: Potrebno je da se obratite sa zahtjevom Zavodu zdravstvenog osiguranja KS,uz zahtjev priložiti Vašu medicinsku dokumentaciju (nalaz neurologa,urologa i fizijatra) a odgovor će te dobiti nakon odluke komisije koja to razmatra.
Pitanje:    Poštovani, interesuje me da li zavod pokriva troškove ako se amniozinteza radi u privatnoj ginekološkoj ordinaciji i kakva je procedura za refundaciju? Unaprijed zahvalna.
Šeila, 27.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS ima potpisan ugovor samo sa ustanovama Javnog zdravstva za pružanje usluga,dakle ne pokriva troškove amniocinteze u privatnoj ginekološkoj ordinaciji.
Pitanje:    Postovani, da li zdrastveno osiguranje pokriva dio troskova za fiksni aparatic iako imam preko 18 godina a na birou sam?
Aldijana, 27.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja KS snosi troškove za fiksni aparat samo za osiguranike do 18 godina.
Pitanje:    Dijabetičar sam tip I od 5 godine, rođen 1985. nezaposlen, sredinom marta trebao bih ići na obuku van BiH pa me interesuje postoji li mogućnost da dobijem terapiju za tri mjeseca. Inače koristim Lantus i Apidru. Veliki pozdrav!
Gordan, 27.02.2014
Odgovor: Odlukom o listi lijekova Kantona Sarajevo jasno je definisano da se terapija propisuje samo za mjesec dana.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting