Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    postovanje potrebna mi je iformacija za zo3 obrazac!odnosno orazac u kojem stoje podatci tko je osiguran preko odredjene osobe.s ozirom da taj obrazac treba biti u firmi a ista ga nemoze pronaci,mozete li izdati kopiju tog obrasca? unaprijed zahvalna
Anisa, 10.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne posjeduje obrazac ZO3. Medjutim, svi podaci se mogu popuniti na obrascu ZO1, a koji možete kupiti u jednoj od naših poslovnica i sadržajno i namjenom mijenja obrazac ZO3.
Pitanje:    Poštovani, moja mama ima osteoporozu uz frakture pršljenova. Pošto je imala plučnu emboliju, operativni zahvat je kontraindiciran. Terapija osteoporoze sa nekim od bifosfonata oralnim putem je isključena jer ima čir na želudcu. U obzir dolazi samo i.v. aplikacija, kao recimo Bonviva injekcije. Radi se o penzioneru, pa me interesuje postoji li program za refundaciju u koji bi se mama mogla uključiti.
Amra, 10.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo finansira lijekove koji su sastavni dio Odluke o listi lijekova KS.Za lijekove koji nisu dio pomenute Odluke kao što je slučaj sa Bonviva amp ne postoji program za refundaciju sredstava.Zahtjev  za refundiranje sredstava kao jednokratnu pomoć u lijećenju Vaše majke možete podnijeti na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja KS,a odgovor komisije dobit će te na kućnu adresu.Uz zahtjev priložiti orginalni račun apoteke u kojoj je lijek kupljen fotokopiju lične karte,fotokopiju prve stranice i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovani. Prije 6 mjeseci dijagnosticiran mi je mikroadenom na hipofizi.Od tog dana pijem terapiju Bromocriptin 3x3 dnevno.Nezaposlena sam i osigurana preko zavoda za zapošljavanje. Terapiju kupujem svako 2 dana,i zanima me da li sa prisutnim nalazima i računima mogu naplatiti preko socijalnog bar jedan dio novca koji sam dala za lijekove.Lijep pozdrav
Džana, 05.02.2014
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo finansira lijekove koji su definisani Odlukom o listi lijekova Kantona Sarajevo.Obzirom da lijek Bromokriptin tbl 2,5mg nije dio gore navedene Odluke refundacija sredstava za kupovinu lijeka nije moguća.
Pitanje:     Poštovani, zamolila bih vas za odgovor po pitanju isplate naknade zarade za vrijeme odsustva sa posla radi čuvanja trudnoće, za mene kao vlasnice i odgovorne osobe apoteke koja je regitrovana kod Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, ako apoteka ne prestaje sa radom, nego zaposlim još jednu osobu kao magistra farmacije koja me mijenja? Da li ta naknada zarade iznosi 100% od osnovice za utvrđivanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje? Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.
Merima, 04.02.2014
Odgovor: Odlukom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad određena  je visina i način ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Osnovica za naknadu plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se refundira od Zavoda je 80% neto isplaćene plaće na koju je plaćen doprinos, i ne može biti veća od 80% od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku
Pitanje:    Poštovani, javas molim za pomoć gdje i kako mogu naći ispravan obračun za refundaciju bolovanja preko 42 dana i šta se prilaže? Hvala i lp
Mevlida, 04.02.2014
Odgovor: Obzirom da je svaki predmet zahtjeva za refundaciju bolovanja individualan, ne možemo dati uopštene upute .Za detaljnije  informacije obratite se u nadležnu poslovnicu Zavoda (prema sjedištu pravnog lica ili adresi fizičkog lica).Potrebno je da posjedujete doznake izdate od ovlaštenog ljekara,potvrdu o neto isplaćenoj plaći(obrazac ZO-PL),rješenja od Prvostepene ljekarske komisije i spisak radnika za koje se traži povrat isplaćene naknade (Obrazac NPL-1).Navedene obrasce ZO-PL i NPL-1 kupujete na blagajnama naših poslovnica. Zahtjev podnosite nakon isplate prvog mjeseca nakon 42 dana ili po završetku privremene spriječenosti za rad osiguranika
Pitanje:    pozdrav!Moja mama je imala amputaciju nadkoljenice prije dvije god. preporučen joj je plaviks između ostalih lijekova...Plaviks prije nije plaćala ali sada olaća 60km može li ostvariti neku pomoć u vezi ovog.nema nikakva primanja osim 200km invalidnine.Hvala!
Ljiljana, 30.01.2014
Odgovor: Lijek Plavix tbl 28×75mg osiguranici mogu dobiti na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo samo za određene indikacije(poslije ugradnje koronarne premosnice ili stenta) i to najduže do godinu dana.Za ostala oboljenja osiguranici sami snose troškove pomenutog lijeka.
Pitanje:    Da li firma ima ikakve obaveze prema ZZO ukoliko zapošljava radnicu koja je na porodiljskom dopustu, a pri tom joj ne isplaćuje platu? Ako firma nema obaveza, ko vrši uplatu u toku porodiljskog i kako je to regulisano?
Alma, 30.01.2014
Odgovor: Zakon o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) ,propisuje da  za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u roku od jedne godine neprekidno.Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvaruje se  pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12). Potrebno je postaviti upit o navedenom slučaju odgovarajućoj službi nadležnog općinskog organa.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas za objašenjenje pod kojim uslovima poslodavac može izvršiti refundaciju doprinosa za uposlenika za bolovanje preko 42 dana
Fikreta, 30.01.2014
Odgovor: Zahtjev za refundaciju bolovanja se podnosi Poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu uplate doprinosa.Uz zahtjev se prilažu doznake izdate od ovlaštenog ljekara,potvrda o neto isplaćenoj plaći(obrazac ZO-PL),rješenja od Prvostepene ljekarske komisije i spisak radnika za koje se traži povrat isplaćene naknade (Obrazac NPL-1).Navedene obrasce ZO-PL i NPL-1 kupujete na blagajnama naših poslovnica. Zahtjev podnosite nakon isplate prvog mjeseca nakon 42 dana ili po završetku privremene spriječenosti za rad osiguranika
Pitanje:    Postovani, moje dijete (osigurano preko mene,majke) i ja imamo prebivaliste u Kantonu Sarajevo gdje smo i osigurani. Namjeravamo otici na put u drugi kanton (HNK) i moje pitanje je mozemo li na temelju potpisanog sporazuma ostvariti zdravstvenu zastitu ukoliko bude neophodna u tom drugom kantonu,na temelju zdr.knjizice, da li uslugu moram platiti pa se refundira ili? Zahvaljujem na odgovoru
Lana, 29.01.2014
Odgovor: Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, zdravstveno osiguranje se ostvaruje prema mjestu prebivališta osigurane osobe. Zdravstvena zaštita osiguranih lica iz drugih kantona se može ostvariti na osnovu „Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite izvan područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada“, tako da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu. U slučaju potrebe za pružanjem zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM, potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost mjerodavnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Ukoliko su davanja za pruženu uslugu  u vrijednosti do 300KM, potrebno je obratiti se zahtjevom Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo radi refundacije sredstava. Uz zahtjev potrebno je priložiti medicinsku dokumentaciju, plaćeni račun za pruženu uslugu, kopiju zdravstvene knjižice. Stručna služba će razmotriti hitnost pruženja zdravstvene usluge, te izvršiti povrat sredstava u slučaju opravdanosti iste.
Pitanje:    Ukoliko redovan student/ica, koji/a je zdravstveno osiguran/a preko jednog od roditelja, potpiše ugovor o djelu/radu na (ne)određeno vrijeme sa pravnim subjektom, šta se dešava sa zdravstvenim osiguranjem? Slučaj prvi, potpisivanje ugovora o djelu na određeno vrijeme. Slučaj drugi, potpisivanje ugovora o radu. Koja je procedura u oba slučaja? Da li samim uplaćivanjem zdravstvenog osiguranja od strane poslodavca student/ica automatski gubi pravo na osiguranje roditelja ili je neophodno da osoba ide u ZZ i tamo prijavljuje novi status?
Emir, 28.01.2014
Odgovor: Zakonom o radu propisano je da se ugovor o radu zaključuje na određeno i  neodređeno vrijeme, što znači zaključivanjem jednog od navedenih ugovora  prema članu 19  Zakona o zdravstvenom osiguranju, smatrate se osiguranikom  kao lice u radnom odnosu u preduzeću, ustanovi i sl. na teritoriji FBiH. Ugovor o djelu je vrsta obligacionih ugovora, tako da zaključivanjem ove vrste ugovora i dalje zadržavate pravo na zdravstveno osiguranje kao student. U skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“ br.42/09 i 109/12) i Pravilnika o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, („Sl. Novine Federacije BiH“ br.73/09 i 1/13) Porezna uprava Federacije BiH, je nadležna za poslove prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, te kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting