Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Imam dva pitanja na koja mi je potreban odgovor i unaprijed se zahvaljujem na vašoj pomoći i podršci. 1. Zaposlen sam u državnom ministarstvi i nastanjen u Sarajevu i na taj način osiguranik sam u Kantonalnom zavodu Sarajevo. Imao sam tešku saobraćajnu nesreću i bio sam na bolovanju nekih 8. mjeseci. prva dva mjeseca sam imao platu 100% a poslije toga 80% od mog dohotka. Određeni ljudi me upućuju da podnesem zahtjev Kantonalnom zavodu da mi isplate sredstva u visini od 20% od mog dohotka koji nisam primao dok sam bio na bolovanju. Interesira me da li imam pravo na tu vrstu nadoknade. 2. U istom slučaju sam imao određene troškove za lijekove koje sam morao kupovati. Isto tako su me upućivali da podnesem zahtjev Zavodu za nadoknadu troškova za kupljene lijekove za koje i danas imam račune. Imam li pravo za podnošenje zahtjena za nadoknadu za troškove za lijekove?
Nesib, 11.03.2012
Odgovor: Zakonom ozdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), u članu 71. je utvrđeno da je kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja obavezan zahtjevati naknadu štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila  od pravnog lica sa kojim je sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti u cilju čega se pred sudo vodi regresni postupak. Pravo na naknadu plaće koju je isplatilo pravno lice, takođe se može postaviti zahtjev za naknadu štete.U svakom slučaju, ZZOKS nema nikakvu obavezu prema Vama u cilju namirenja 20% od Vaše plaće.Za refundaciju bilo kojeg bolovanja ZZOKS ima obavezu prema pravnom licu koje je bolovanje isplatilo a ne prema osiguraniku. U kontekstu navedenog, zahtjev za naknadu troškova lijekova bi mogli postaviti osiguravajućoj kući.
Pitanje:    Radim u firmi i u stalnom sam radnom odnosu.Trenutno sam 15-tak dana na bolovanju. Interesuje me da li se i koliko odbija od plate u srazmjeri koliko dana sam proveo na bolovanju?Molim odgovor,hvala.
selim, 10.03.2012
Odgovor: zakonom ozdravstvenom osiguranju je utvrđeno da za privremenu spriječenost za rad do 42 dan isplaćuje poslodavac na teret svojih sredstav.Iznos naknade zavisi od pravilnika i po Zakonu ne može biti manji od 80% od osnovice.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da mi objasnite po kom osnovu (zakonu) studenti koji imaju status redovnog studenta na Master programu, ne mogu biti prijavljeni na Birou za zapošljavanje, a ovo se ograničenje odnosi zbog načina regulisanja Zdravstvenog osiguranja.
Amina, 07.03.2012
Odgovor: Pitanje postavite Zavodu za zapošljavanje jer je to u njihovoj nadležnosti
Pitanje:    Postovani, od 19.2. nalazim se na porodiljskom bolovanju i predala sam Zahtjev za novcanu naknadu! Zbog specificne situacije nisam sigurna na koji nacin ce biti ostvareno moje pravo na naknadu. Naime, zivim u Sarajevu (Hadzici) a zaposlena sam u osnovnoj skoli u Zenici. Prijavljena sam na zdravstveno u Kantonu Sarajevo gdje postoji drugacija uredba za porodiljske naknade nego u Ze-do kantonu. Mene interesuje po kojoj uredbi cu ja moci ostvariti pravo na novcanu naknadu i u kojem iznosu??? Nadam se da cete shvatiti pitanje (ja sam svakako zbunjena)!!! Unaprijed zahvaljujem na Vasem odgovoru!
Suhreta, 02.03.2012
Odgovor: Kao lice koje ima prebivalište u Kantonu Sarajevo, na vas se primjenjuju propisi Kantona Sarajevo.
Pitanje:    Koliko kosta zdravstveno osiguranje mjesečno da sama sebi uplačujem da bih imala knjižicu?
Enisa, 02.03.2012
Odgovor: Na onovu Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09) lica koja sama sebe zdravstveno osiguravaju, plaćaju 5% od prosječne plaće u Federaciji BiH.Za početak osiguranja,plaća se 6 mjeseci retroaktivno i tekući mjesec.Mjesečni iznos je oko 70 KM.
Pitanje:    Postovani, Obzirom da zivim sa mamom kojoj je dijagnosticiran 4 stadij karcinoma pluca sa metastazom na mozgu doktorica mi je dala bolovanje. Kako nas cekaju tretmani kemoterapije i zracenja, da li mogu produziti bolovanje na Komisiji?
Tanja, 01.03.2012
Odgovor: Prema Pravilniku o načinu, postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede na radu, njega člana može najduže trajati do 15 dana.
Pitanje:    Imala sam zdravstvenih problema koji su uspješni riješeni boravkom u bolnici(2 dana).Oporavljam se oko 10 dana nakon izlaska iz bolnice.Kako će se tretirati moje bolovanje,tj. hoću li dobiti platu u 100% iznosu ili će biti umanjena?Napominjem da nisam bila na poslu ukupno 7 radnih dana,što će biti opravdano doznakama za bolovanje. Srdačan pozdrav!
Fehima, 29.02.2012
Odgovor: Zakonomo zdravstvenom osiguranju (Službene novine Federacije BiH", br.30/97,7/02, 70/08 i 48/11) utvrđeno je da je prvih 42 dana privremene spriječenosti na teret poslodavca. Iznos naknade plaće se utvrđuje Pravilnikom firme u kojoj radite pa se raspitajte u svojoj firmi oko procenta naknade koji po zakonu ne može biti niži od 80% od osnovice.
Pitanje:    Postovani, Redovan sam student i imam 23 godine, roditelji mi nisu zdravstveno osigurani, da li ja imam pravo na besplatno lijecenje po pravu da sam redovan student i nisam navrsila 26 godina? Kako nemam ni zdravstvenu knjizicu da li je moguce da se javim na studentsku polikliniku sa indeksom ili je moram izvaditi i gdje to mogu obaviti? Hvala mnogo!
Amra, 28.02.2012
Odgovor: 1.   Učenici srednjih škola i redovni studenti visokih škola koji su državljani Federacije Bosne i Hercegovine i imaju prebivalište na teritoriji Federacije a nisu osigurani kao članovi porodice osiguranika imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u istom obimu kao i članovi porodice osiguranika. Članovi porodice učenika i studenata (supružnik i djeca) imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice. Pravo na ovaj vid zdravstvene zaštite pripada samo onim licima koja imaju status učenika ili redovnog studenta.          Prijavu na osiguranje vrši Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo na osnovu člana 8 tačka 7 Odluke o osnovnom zdravstvenom osiguranju,  preko Porezne uprave F BiH. Za ovjeru knjižice, u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, potrebna je potvrda o redovnom školovanju.
Pitanje:    Poštovani, Postoji li mogučnost formiranja fonda unutar zdrvstvenog osiguranja koji bi prilikom uplačivanja socijalnog i penzionog od strane poslodavca na račun uposlenika bila odvijena 1,00KM za taj novi fond u kojem bi bila sredstva za bolesnike kojima hitno trebaju značajna sredstva za liječenje unutar ili van zemnje, a Vaše osiguranje to nije u mogučnosti pokriti. Zaista se suočavamo sa velikim brojem slučajeva kojima su ta sredsta potrebna, a često nema dovoljno vremena da se prikupe. Svakome od nas bi ta sredstav mogla zatrebati. Koliko god se trudimo da svi pomognemo tim ljudima, mislim da bi mogli zajedno učiniti više. Ne znam da li ćete imati sluha za ovaj prijedlog, ali i sam imam teškog bolesnika u kući, i na svu sreću financiski mu možemo pomoći, ali nema svatko tu sreću. 1,00KM na minimalnih 200-250 KM koje je moguće uplatiti tko je prijavljen na minimalac od 310,00 KM mislim da nije velik novac, a možemo svaki dan nekome spasiti život. U koliko postoji bilo kakva mogućnost za formiranje ovog fonda, pa makar bilo potrebno podpisanje peticije, zaista veliki broj građana bi pristalo na ovo. S Poštovanjem, Jug Grizelj
Jug, 26.02.2012
Odgovor: ideja je vrijedna pažnje.Svjeoci smo svakodnevnih apela za prikupljanje pomoći za liječenje naših sugrađana. Ne znamo da li ste upoznati da u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja koje se finansira iz doprinosa, dio stope od 9% se izdvaja za federalni fond solidarnosti. Tako prikupljena sredstva u Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja se koriste za finansiranje vertikalnog programa zdravstvene zaštite, odnosno za finansiranje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite. Uvođenje bilo kakvog dodatnog plaćanja pa makar i samo 1,00 KM, pozitivnom  zakonskom regulativom nije dozvoljeno, pogotovo da to urade zavodi zdravstvenog osiguranja. Ovakav prijedlog bi mogli uputiti Skupštini Federacije BiH, ili ako mislite samo za Kanton Sarajevo, Skupštini Kantona, jer je to iz domena njihove nadležnosti.
Pitanje:    Postovani, vec preko mjesec dana sam na bolovanju zbog rizicne trudnoce (u 17-oj nedelji) i za koji dan (27. 02. ) idem na komisiju radi produzenja bolovanja. Zanima me da li tokom ovakve vrste bolovanja (odsustva sa posla) imam pravo na 100% plate? Hvala
Maja, 25.02.2012
Odgovor: Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.30/97,7/02, 70/08 i 48/11), u članu 47. je utvrđeno da naknadu plaće u iznosu od 100% od osnovice imaju žene za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting