Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje, zanima me posto sam nezaposlena osoba, da li mogu dobiti ikakvu pomoc ZZOKS za lijecenje zuba, jer moram ici privatno a racuni su preskupi.pozdrav
Jasmin, 10.07.2013
Odgovor: Ako ste zdravstveno osigurani u ZZOKS mozete zube lijeciti u javnim zdravstvenim ustanovama u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja, a kod privatnika ne.
Pitanje:    Da li ste Vi inozemni nositelj mog zdravstvenog osiguranja ? Ako jeste; kako mogu ishodovati EU karticu zdravstvenog osiguranja ? Vašem odgovoru unaprijed se zahvaljujem
Vera, 10.07.2013
Odgovor: Ovaj Zavod nije vas inozemni nosilac zdravstvenog osiguranja, ali u odredjenim slucajevima, kada postoji potpisan Ugovor o socijalnom osiguranju sa odredjenom zemljom, moze da vam obezbjedi besplatnu zdravstvenu zastitu u hitnim slucajevima, pod uslovom da ste prije odlaska u odredjenu zemlju uzeli u Poslovnici zdravstvenog osiguranja odredjeni obrazac.Takav obrazav vazi 30 dana u toku kalendarske godine. EU kartica zdravstvenog osiguranja vrijedi za zemlje koje su u EU pa vam mi takvu karticu ne mozemo izdati.
Pitanje:    Poštovani, gdje mogu da pronađem Kriterijume za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad po osnovu njege oboljelog člana porodice, navedene u članu 18. Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti. Unaprijed zahavalan.
Nurudin, 03.07.2013
Odgovor: Možete u Pravilniku o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede i drugih okolnosti ("Službene noviine Federacije BiH", broj:66/!2).  
Pitanje:    Postovani redovan sam student IV godine,, planiram udaju prije diplomiranja pa me zanima kakva je procedura vezana za zdravstveno osiguranje s obzirom da sam dosad bila prijavljana na oca koji je na birou da li sada osiguranje moze ostati tako do kraja skolovanje ili se osiguranje prebacuje na muza.
Emina, 28.06.2013
Odgovor: Ako uzmete prezime muža, i promjenite mjesto prebivališta, morat ćete se odjaviti sa zdravstvenog osiguranja oca i prijaviti preko muža.
Pitanje:    Postovani, prije 2 godine sam zaledila godinu na fakultetu, i sad zelim da se ispisem, te da se prijavim na biro za zaposljavanje. Zanima me da li mogu dobiti zdrastveno osiguranje preko biroa za zaposaljvanje?
Samra, 13.06.2013
Odgovor: Možete samo ako se na biro prijavite u roku od 90 dana od zavšetka škole ili u roku od 90 dana od zadnjeg ispita.  
Pitanje:    Poštovani, bila sam na bolovanju preko 42 dana(čuvanje trudnoće) i porodila sam se u maju 2013 i imam rješenje za naknadu od Kantona na iznos od 449,00 KM, interesuje me dali moj poslodavac mora isplatiti razliku do moje plaće prije odlaska na bolovanje ili samo imam pravo na naknadu Kantona. Hvala,
Jasna, 11.06.2013
Odgovor: Pitanje ste uputil ina krivu adresu jer je regulisano Zakonom o socijalnoj zaštiti i zaštiti obitelji sa djecom.
Pitanje:    Koristim dobrovoljno studentsko osiguranje (po clanu 10), medjutim zaboravila sam uplatiti novac za juni mjesec. Da li gubim pravo na ovu vrstu osiguranja, ili mogu naknadno uplatiti. Zahvaljujem
Azra, 10.06.2013
Odgovor: Možete naknadno uplatiti za mjesece koje ste propustili
Pitanje:    Poštovani, Na čuvanju sam trudnoće od aprila mjeseca. Bila sam na komisiji gdje sam dobila 60 dana produžetka bolovanja. Moja doktorica u ambulanti mi kaže da postoji novi zakon po kojem mi ona može davati doznake za bolovanje do otvaranja porodiljnog i da se više ne mora ići na komisije, ali da je bolje da idem kako ne bi imala problema. Da li je to tačno i ako jeste možete li mi navesti zakon i član koji to regulira? Drugo što mi je i bitnije, je pitanje da li moram otvoriti porodiljno 28 dana prije termina poroda ili mogu biti na čuvanju trudnoće sve do momenta poroda, pa da tek onda otvorim porodiljno? Obzirom da je moj poslodavac u svom pravilniku naveo da se "porodiljno može otvoriti 28 dana prije", a ne da je pod obavezno. Iz iskustva znam da neke kolegice nisu otvarale ranije porodiljno, a neke tvrde da im je komisija nametnula porodiljno bolovanje 28 dana prije. Unaprijed zahvaljujem, Maja
Maja, 04.06.2013
Odgovor: Pravilniko o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugihokolnosti (Službene novine federacije BiH", broj:66/12) u članu 10. je utvrđen izuzetak po kojem privremenu spriječenost za rad u slučaju komplikacija u toku trudnoće ili porođaja, utvrđuje izabrani doktor i u trajanju dužem od 42 dana, a na osnovu nalaza, mišljenja i preporuke ljekara specijaliste ginekologa koji vodi trudnoću, odnosno otusnice iz bolnice nakon porođaja.Što se tiče otvaranja porodiljskog odsustva 28 dana prije poroda, pitanje je regulisano Zakonom o radu na osnovu čega su poslodavci odredbu ugradili u svoje pravilnike.Zakon tu mogučnost daje ali nije obavezno.Kako vi čuvate trudnoću,ljekar će ocijeniti koja vrsta bolovanja je kod vas.
Pitanje:    Postovani/postovana, na koji nacin osoba koja nikada nije bila zaposlena i nikada nije imala zdravstveno moze obezbijediti besplatnu zdravstvenu zastitu za sebe i svoju maloljetnu djecu? Konkretno, rijec je o romskoj porodici (samohrana majka i 6-oro djece) u kojoj je 10-godisnja djevojcica oboljela i ne moze otici na pregled kod ljekara specijaliste jer mora platiti 18KM koje naravno nema. Ja cu im pomoci glede ovoga ali oni zasluzuju dugorocno rjesenje, a ne milost drugih. Provjerio sam na koje nacine se moze ostvariti pravo na besplatnu zdravstvenu zastitu i cini mi se da ova porodica to pravo ne moze ostvariti ni na jedan od nacina, sto je zaista uzasno. Molio bih vasu pomoc i savjet. Hvala unaprijed
Emin, 27.05.2013
Odgovor: Na osnovu Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplatedoprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/09) porodica koja je u stanju socijalne potrebe i prima stalnu novčanu pomoć može se zdravstveno osigurati putem organa uprave kantona nadlećnog za poslove socijalne i dječije zaštite;Po istom propisu djeca koja idu u školu mogu se zravstveno osigurati preko Ministarstva obrazovanju u kantonu, a djeca predškolskog uzrasta se mogu  zdravstveno osigurati takođe preko organa uprave kantona nadležnog za poslove socijalne zažtite.Za realizaciju se obratite navedenim organima koji će utvrditi da li ispunjavaju uslove da ih oni prijave na zdravstveno osiguranje.
Pitanje:    Poštovani, Da li poslije smrti nosioca zdravstvenog osiguranja, njegova supruga kao korisnik porodične penzije treba odmah vaditi novu zdravstvenu knjižicu iako je stara knjižica još uvijek važeća, tj. rok važenja ističe tek za 4 mjeseca? Pozdrav
Dženana, 27.05.2013
Odgovor: Mora promjeniti osnov osiguranja, bilo u knjižuci koju posjeduje ili da izvadi novu knjižicu.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting