Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovanje,trudnica sam sa otvorenim bolovanjem zbog cuvanja trudnoce,radim kod privatnika u frizerskom salonu pa me zanima nakon 42 dana od otvaranja bolovanja ko preuzima placanje doprinosa i da li poslodavac mora do tada izmiriti sva dugovanja prema meni.hvala
Medisa, 14.01.2014
Odgovor: Prema “Odluci o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad “(Sl. novine Kantona Sarajevo,br.6/04), čl. 3. obaveza plaćanja doprinosa je na pravnom odnosno fizičkom licu kod kojih je zaposlen osiguranik. "Zakon o zdravstvenom osiguranju" (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) čl. 87. pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
Pitanje:    Ima li porodilja pravo na nakadu ako joj firma ne uplaćuje zdravstveno osiguranje
Aida, 10.01.2014
Odgovor: Prema "Zakonu o zdravstvenom osiguranju" (Sl.novine Federacije BiH br.30/97, 7/02,70/08 i 48/11) čl. 87. pravo korištenja zdravstvene zaštite u cjelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Za informacije o ostalim  uslovima za ostvarivanje prava na  naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu,za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće,porođaja i njege djeteta, obratite se nadležnom općinskom organu (prema mjestu prebivališta).
Pitanje:    Poštovanje.Pišem vam po drugi put posto nisam dobila odgovor od vas po pitanju liječenja osoba koji su inoosiguranici a zive u BiH.Problem je slijedeći:Suprug mi je inoosiguranuk tj.ima njemačko zdr.osiguranje,takodje ima ljecnicki list koji je valjan-ovjeren od strane ZZO pomoću kojeg je nazad 2 mj.mogao koristit svu zdravstvenu uslugu a sad mora placat.Interesu je me dal on ima pravo na zdravstvenu uslugu i koju,kod nas u BiH,u cemu je problem da to nevrijedi.Takodje sam zaboravila napomenut da je penzioner i da zivimo u HNK.Molim vas da mi VI odgovirite,unaprijed vam Hvala!
Elmira, 07.01.2014
Odgovor: Kao što smo Vas ranije uputili, potrebno je da se obratite Zavodu zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona, na čijem području imate mjesto prebivališta, i to sa navođenjem ličnih podataka Vašeg supruga, kako bi Vam ZZO HNK adekvatno odgovorio.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas informaciju zašto Poliklinika Sunce nema dozvolu da izdaje recepte koji su validni u ZZO KS, a ima dozvolu za rad.
Sead, 07.01.2014
Odgovor: Poliklinika Sunce nema dozvolu da izdaje recepte koji idu na teret ZZOKS iz razloga što ista nema potpisan ugovor sa Zavodom o pružanju usluga, dakle nije ugovorna zdravstvena ustanova.
Pitanje:    Poštovani, zanima me da li imam pravo na bolovanje za njegu djeteta više puta u toku jednog mjeseca i kojim je to pravnim aktom regulirano? Naime, dr. mi je rekla da nemam pravo u toku jednog mjeseca biti na bolovanju više puta zbog njege djeteta i da ne mogu imati prekid bolovanja od npr. jednog dana ili 10 dana pa opet na bolovanje već da mora proći bar mjesec dana pa da opet mogu na bolovanje (kao da se dijete može programirati kada da se razboli).
Helena, 03.01.2014
Odgovor: Prema čl. 17.  "Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), Osiguranik ostvaruje privremenu spriječenost za rad po osnovu njege oboljelog člana porodice, na prijedlog konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti: - do šest (6) mjeseci - u jednoj kalendarskoj godini, računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kada se radi o njezi djeteta oboljelog od cerebralne paralize ili druge teške urođene degenerativne bolesti starosne dobi do sedam (7) godina života, - do četiri (4) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi djeteta do 15 godina života, - do dva (2) mjeseca - u jednoj kalendarskoj godini računajući od prvog dana privremene spriječenosti za rad, kad se radi o njezi člana porodice starijeg od 15 godina života.
Pitanje:    Postovani, lijepo vas molim za pomoc. Moja nana 79god. zivi u ZDK. Nana je zdravstveno osigurana preko Zavoda za socijalnu pomoc, jer zivi sama, nema penziiju niti neka druga primanja. Imala je jedno dijete - moju majku koja je umrla.Obzirom da je bolesna, dijabeticar, te je izgubila vid ne moze vise zivjeti sama, te će se preseliti kod mene u KS. Na koji nacin mogu regulisati njeno zdravstveno osiguranje u KS te sta je potrebno od dokumentacije. Unaprijed hvala.
Sunita, 31.12.2013
Odgovor: Da bi vaša nana mogla regulisati pravo na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo, potrebno je prije svega da reguliše prebivalište u Kantonu Sarajevo.U skladu sa čl.20 Zakona o zdravstvenom osiguranju ukoliko ste zdravstveno osigurani, možete nanu osigurati kao člana porodice osiguranja ako je nesposobna za samostalan život i ako nema sredstava za izdržavanje, pa je vi izdržavate. Potrebno je da se obrati  poslovnici Zavoda gdje imate prebivalište kako bi dobili informacije koja vam je dokumentacija potrebna da bi nanu osigurali kao člana.
Pitanje:    Dobar dan, nadam se da mi mozete dati informaciju vezanu za mog oca.Moj otac ima pocetne simptome Leukemije izvadio je kostanu srz i sve ostalo samo mu fali uzorak iz prsa ali nemaju tu spravu na stanju i neznaju kad ce doci tako da mom ocu je sve teze i teze .Mozete li me uputiti gdje to moze da se izvadi.Mozete li mi reci sta mu treba za vadjenje tog uzorka u inostranstvu kakvo osiguranje mu treba da bi se lijecio u njemackoj posto ja zivim u njemackoj i voljela bi da ovdje izvadi nalaz taj dali mi mozete pomoci koje osigurane mu treba za vadjenje samo tog uzorka.Bila bi vam mnogi zahvalna.
Aldijana, 31.12.2013
Odgovor: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo formirao je “Komisiju za pomoć u liječenju u inostranstvu”, za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojoj se osigurana lica mogu obratiti nakon završenog liječenja u inostranstvu, ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Federaciji Bosne I Hercegovine. Uz zahtjev za pomoć u liječenju u inostranstvu, osigurana lica trebaju dostaviti:   ·           otpusno pismo i potvrdu sa klinike u Bosni i Hercegovini o nemogućnosti liječenja oboljenja, uz potpis šefa klinike i dva ljekara; ·           otpusno pismo iz inostranstva gdje je liječenje obavljeno sa prevodom ovlaštenog sudskog tumača; ·            dokaz o ličnom plaćanju troškova liječenja; ·           kopiju zdravstvene legitimacije. Zahtjev se  podnosi Komisiji u roku od šest mjeseci od dana završenog liječenja. Na osnovu navedene dokumentacije, Komisija može odobriti pomoć za liječenje u inostranstvu, u iznosu najviše do 10 000 KM.
Pitanje:    Poštovani, Samostalna trgovačka radnja je zatvorena iz opravdanih razloga i od opštinskog organa je dobijena potvrda o konačnom zatvaranju radnje s poreskim uvjerenjem o izmirenim svim obavezama uključujući poreze i doprinose. Svi radnici uključujući i vlasnika su uredno odjavljeni u poreskoj upravi. Kako je radnja pored ostalih imala i uposlenicu koja je 4 mjeseca prije zatvaranja radnje bila (i sada je) na trudničkom bolovanju potrebno je odjaviti i ovu uposlenicu. Moje pitanje je da li uposlenica zadržava istu naknadu koju trenutno prima.
Duško, 31.12.2013
Odgovor: Zakon o radu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 43/99) ,propisuje da  za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u roku od jedne godine neprekidno.Ličnim zahtjevom  nadležnom općinskom organu ostvaruje se  pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće I porođaja na osnovu člana 127.Zakona o socijalnoj zaštiti ,zaštiti civilnih žrtava rata I zaštiti porodice sa djecom.(“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 16/02,8/03,2/06,21/06,17/10 I 26/12). Potrebno je postaviti upit o navedenom slučaju odgovarajućoj službi nadležnog općinskog organa.
Pitanje:    Sta zakon nalaze da se predstavi od dokumenata za osobu od 60 godina, koja prima minimalnu penziju, za dobijanje besplatnih pelena? Hvala!
Medina, 30.12.2013
Odgovor: Prema Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala,endoproteza, stomatološko-protetske pomoći  i stomatološko-protetskih nadomjestaka , osiguranim licima,  po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo se obezbjeđuju pelene za inkontinenciju, u medicinski indiciranim slučajevima: a)      urođenih mana ili bolesti urogenitalnog i probavnog sistema koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice; b)      bolesti i povrede organa male zdjelice koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice; c)      mentalna retardacija koja za posljedicu ima trajnu inkontinenciju urina ili stolice; d)     bolesti i povrede nervnog sistema koje imaju za trajnu posljedicu inkontinenciju urina ili stolice. Izdavanjem potvrde o potrebi pomagala iz člana 9. ove uredbe, ovlašteni ljekar potvrđuje da  osigurano lice na osnovu medicinske indikacije ostvaruje pravo na propisano pomagalo u skladu sa odredbama ove uredbe.
Pitanje:    Zaposleni smo i ja i suprug u javnoj ustanovi na neodređeno vrijeme, koja za nas plaća i zdravstveno i socijalno osiguranje. Imamo kćerku koja ima 14 godina i osigurana je preko mame. U zadnje četiri godine zbog epileptičkih napada koristi tegretol 400 mg i mogli smo ga podići u apoteci na recept bez naknade. Dana 26. 12. 2013. godine podigla sam recept kod njene doktorice kako bih isti preuzela i rekli su mi u apoteci da zbog nedogovorene cijene za pomenuti lijek ne može se uzeti na recept, samo se može kupiti u slobodnoj prodaji i košta oko 30,00 KM. Molim Vas recite mi obzirom da lijek moram kupiti za dijete da li mi Zavod refundira troškove lijeka.
Mevlida, 27.12.2013
Odgovor: Tegretol CR 400mg se naplaćivao iz razloga neusklađenosti cijene u Odluci o listi lijekova KS i Odluci o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 12.12.2013.godine, donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo ,koja je objavljena u Službenim Novinama KS br. 50 od 26.12.2013.godine. Na istoj je usaglašena cijena Tegretola CR 400mg te će se od januara 2014.godine lijek moći podizati na recept bez naknade.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting