Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani, Prije mjesec dana bila sam u posjeti familiji u Tuzli gdje sam odjednom dobila jake bolove u zeludcu i stomaku. Zbog jakih bolova bila sam prinudjena potraziti pomoc u hitnoj sluzbi i nakon toga sam poslata na Urgentni centar klinike u Tuzli. Sve troskove prijegleda sam morala platiti uprkos prilozenoj osiguranoj zdravstvenoj knjizici iz Sarajeva. Tu mi je receno da svi pacijenti iz drugih kantona moraju platiti zdravstvene usluge sto sam i ucinila. Interesuje me da li je sada moguce da ja mogu da refundiram te troskove od svog zdravstvenog osiguranja u Sarajevu. Pozdrav.
Anisa, 18.12.2013
Odgovor: Zdravstvena zaštita osiguranih lica iz drugih kantona se može ostvariti na osnovu „Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite izvan područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada“, tako da lice osigurano u jednom kantonu može u hitnim slučajevima na osnovu zdravstvene legitimacije koju posjeduje da dobije zdravstvenu zaštitu u drugom kantonu. U slučaju potrebe za pružanjem zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM, potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost mjerodavnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Ukoliko su davanja za pruženu uslugu bila u vrijednosti do 300KM, obratite se zahtjevom Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo radi refundacije sredstava. Uz zahtjev potrebno je priložiti medicinsku dokumentaciju,  račun za pruženu uslugu, kopiju zdravstvene legitimacije i kopiju lične karte. Stručna služba će razmotriti hitnost pružanja zdravstvene usluge, te izvršiti povrat sredstava u slučaju opravdanosti iste.
Pitanje:    Postovani, prije 11 mjeseci imala sam operaciju kicme (L5-S1) nakon toga boravila sam na bajskoj rehabilitaciji (po preporuci Klinike na koj sam i operisana). Nakon zavrsetka banjskog lijecenja preporucili su mi ponavljanje istog 2 puta godisnje. Interesuje me da li imam pravo na participiranje troskova ponovnog odlaska na banjsko lijecenje i ukoliko imam koja je procedura za ostvarivanje istog. unaprijed hvala na odgovoru LP Đenana
Denana, 17.12.2013
Odgovor: Osigurano lice može biti upućeno na medicinsku rehabilitaciju u Zdravstvenu ustanovu Lječilište “Banja –Terme” Ilidža, Lječilište „Akvaterm“ Olovo  i Rekreaciono rehabilitacioni centar „ Fojnica“ u trajanju od 15 dana i jednom godišnje, u slučaju kada je od bolničkog liječenja prošlo više od tri mjeseca ili kada je liječenje vršeno ambulantno u savjetovalištima. Troškove zdravstvenih usluga ( usluge medicinske rehabilitacije ) snosi Zavod u iznosu od 30 KM dnevno, a dodatne troškove nastale na zahtjev osiguranog lica (smještaj, ishrana i sl.) snosi osiguranik lično.       Usluge medicinske rehabilitacije Rekreaciono rehabilitacionog centra  “Fojnica” i Zdravstvene ustanove Lječilište “Banja –Terme” Ilidža osigurano lice može koristiti i kao nastavak bolničkog liječenja u trajanju do 21 dan,  jednom godišnje.Osigurana lica Zavoda  mogu koristiti usluge medicinske rehabilitacije,  zavisno od vrste oboljenja,  na osnovu prijedloga ovlaštenih ljekara.
Pitanje:    Poštovani, redovan sam student i do prije nekoliko godina sam bio zdravstveno osiguran preko firme mojih roditelja, međutim oni su istu zatvorili i nisu odjavili na vrijeme tako da sada nisu u mogućnosti da izmire cjelokupan dug za osiguranje i prebace se na biro. Kako ja mogu da se osiguram preko fakulteta, tj. mogu li uopste da se osiguram dok oni ne urede te obaveze. Hvala...
Denis, 17.12.2013
Odgovor: Ukoliko ste bili prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje kao član osiguranika, a sada ste redovan student, možete se zdravstveno osigurati kao student, ali prvo morate izvršiti odjavu sa prethodnog osiguranja tj.sa osiguranja vaših roditelja. Ukoliko ste student, a imate 26 i više godina života također možete biti zdravstveno osigurani na osnovu člana 10. tačka i,  Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno osiguranje na području Kantona Sarajevo koji propisuje da studenti preko 26 godina života, a nisu osigurani po drugom osnovu, sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u paušalnom iznosu od 20 KM mjesečno,  najduže do navršene 30. godine života.
Pitanje:    prije godinu sam napustio fakultet,i odmah sam se prijavio na biro,ali nisam rijesio to za zdravstvenu knjizicu,mislim nisam je izvadio,redovno se javljam birou,i na kartonu evidencije pise da ostvarujem pravo na zdravstvo.Da li mogu to sada uraditi,i ako mogu sta mi je potrebno?
Damir, 17.12.2013
Odgovor: Nezaposlena osoba ostvaruje prava na zdravstveno osiguranje ako se prijavila Službi za zapošljavanje u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj je završila redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako je prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu. Iz Vašeg pitanja evidentno je da ste ispoštovali propisie o zdravstvenom osiguranju te je potrebno da u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kupite zdravstvenu knjižicu koju će ovjeriti Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, u djelu predviđenom za pečat firme. Sa svojom ličnom kartom i zdravstvenom knjižicom, u bilo kojoj poslovnici  Zavoda, možete  ovjeriti knjižicu, uz uslov  da je Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo izvršila prijavu na zdravstveno osiguranje. 
Pitanje:    Na porodiljsko odsustvo stupila sam 02.09.2013.godine,i jos nikad nisam dobila naknadu,tj.za septembar,oktobar,novembar...Rjesenje sam dobila prije vise od mjesec dana Kada da ocekujem naknadu??
Aida, 16.12.2013
Odgovor: Za odgovor na ovo pitanje obratite se  općinskoj službi na području općine na kojoj živite. Porodiljska naknada regulisana je  Zakonom o socijalnoj zaštiti i zaštiti obitelji sa djecom.
Pitanje:    Otvoreno mi je bolovanje. Ljekar mi je dao Nalaz na kome piše od kada sam na bolovanju, ali ne i do kada. Taj Nalaz sam odmah odnijela poslodavcu radi pravdanja izostanaka sa posla. U kadrovskoj su mi rekli da moram donijeti Ocjenu doktora primarne zdravstvene zaštite nadležne zdravstvene ustanove(o otvorenom bolovanju na propisanom obrascu ORS-1,) u skladu sa važećim propisima kojima se reguliše bolovanje zaposlenika u slučaju privremene spriječenosti za rad ( odredbe čl. 55, Zakona o zdravstvenom osiguranju) u protivnom mi ne mogu pravdati izostanke sa posla. Ponovo sam se obratila ljekaru on mi kaže da ne izdaje nikakve obrasce ORS-1, da je njegov nalaz na kome piše da sam na bolovanju dovoljan dokaz , te da me poslodavac samo maltletira. Molim Vas da mi odogovorite koji dokument prema zakonu moram dostaviti poslodavcu u roku od tri dana od dana( odredbe člana 65. ZOR-a) otvaranja bolovanja kako bih pravdala izostanak sa posla?
Elmira, 16.12.2013
Odgovor: Prema čl. 26. "Pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti" ( "Službene novine FBiH " br. 66/12), za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranik ostvaruje kod poslodavca pravo na naknadu plaće na osnovu propisanog obrasca: Izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad (doznaka).
Pitanje:    Poštovani, molim za informaciju kojim aktima su regulisane obaveze poslodavca prema zaposlenici (ugovor o radu na neodređeno vrijeme), za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva. Hvala puno!
Jasenka, 12.12.2013
Odgovor: Prema članu 89. i 97. "Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09),pravo koje ostvaruje porodica sa djecom je i naknada umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu,za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće,porođaja i njege djeteta. Sredstva za finansiranje socijalne zaštite,zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom osiguravaju se u skladu sa propisom Federacije i kantona iz : budžeta općine ,budžeta kantona i drugih izvora.
Pitanje:    Poštovani,moja majka je prije godinu imala jednu rutinsku operaciju ispod lijeve podpazdusne supljine,nakon toga se njeno stanje pogorsalo i na rezu su se pojavile tumorske mase koje su rasle i sjedinile se u jednu cjelinu velicine djecije glave,patohistoloskim nalazom je utvrđeno da se radi o malignom melanomu,nakon kemo terapije poslije godinu dana ta tumorska masa se otvorila i dobar dio je izasao vani,sada je najveci problem sto je to otvoreno i konstantno se mora previjati jer stalno izlazi neka tecnost boje krvi,a ona i dalje ide na kemo terapije,gotovo svaki dan ima bolive,obzirom da je penzioner i nije u mogucnosti ni fizički ni finansijski svaki dan ici na previjanje a kucu sve potrebno za njegu treba da kupi(zavoje,rivanol,ljepilo) zanima me dali postoji mogućnost za nekom vrstom pomoći za nju,ako da kome da se obratimo. Unaprijed zahvaljujem
Ezana, 12.12.2013
Odgovor: Obratite se Domu zdravlja Kantona Sarajevo-porodičnom ljekaru u ambulanti gdje se pacijent liječi koji će preduzeti sve potrebne mjere liječenja.Materijal za previjanje obezbjeđuje zdravstvena ustanova.
Pitanje:    Poštovani , supruga i ja smo uposlenici zdravstvene ustanove u Travniku..Prije dvije godine upućeni smo na specijalizaciju na Klinički centar tako da smo već druga godina u Sarajevu. Prije mjesec dana smo postali roditelji. Beba je rođena u Sarajevu. Prema mjestu prebivališta majke , beba bi trebala biti zdravstveno osigurana u SBK ali da li postoji mogućnost da bebu osiguramo u Sarajevu obzirom da cemo naredne dvije godine (koliko nam je ostalo do kraja specijalizacije) živjeti u Sarajevu. Postoji li način da dobrovoljno uplaćujemo zdravstveno osiguranje za dijete? Postoji i način da dijete bude prijavljeno u Sarajevu ? Ili da li majka, ukoliko promjeni mjesto prebivališta, gubi pravo naknade za porodiljsko odsustvo?
Almir, 11.12.2013
Odgovor: Vaše dijete može biti zdravstveno osigurano kao član porodice preko jednog od roditelja u kantonu u kojem roditelj ima prebivalište, te u kojem je zdravstveno osiguran. Ukoliko promijenite mjesto prebivališta, gubite pravo na porodiljsko odsustvo.
Pitanje:    Moja komšinka je trajno preselila iz Njemačke (izvršila je odjavu prebivališta). Ostvarila je pravo na pezniju i zdravstvenu zaštitu u Njemačkoj. Prijavila je prebivalište na Ilidži, prijavu je napravila na FZ PIO/MIO, koja je procedura da se prijavi na ZZO KS, kako bi imala pravo na zdravstvenu zaštitu ?
Samir, 10.12.2013
Odgovor: U skladu sa članom 19. tačka 11. Zakona o zdravstvenom osiguranju osiguranici su korisnici penzija sa prebivalištem na teritoriji Federacije koji to pravo ostvaruju isključivo od inozemnog nosioca penzijskog osiguranja, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ima sporazum sa Njemačkom, te je potrebno da se obratite poslovnici Zavoda prema mjestu prebivališta, u ovom slučaju je to Ilidža, zbog dostavljnja zahtjeva i dokumentacije koja je potrebna za prijavu na osiguranje od inostranog nosioca osiguranja.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting