Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, predao sam kompletnu dokumentaciju za namirenje troškova laboratorijskih ispitivanja koje nisam mogao uraditi u KCUS-u ni u Domovima zdravlja. Dokumentacija je provjerena u odgovarajućim službama u KCUS-u i prema važećim procedurama sam je predao na protokol 14. 03. 2018. Tada mi je rečeno da će troškovi biti namireni tako da će novac donijeti poštar na kućnu adresu u roku od 30 dana. Danas je 42 dana od dana predaje i nemam nikakvu povratnu informaciju. Kada ću dobiti moj novac natrag?
Omer, 27.04.2018
Odgovor: Informacije o statusu predmeta možete dobiti na protoklu Zavoda na broj telefona 725-284 ili 725-316, ili u ekonomskoj službi na broj 725-303.
Pitanje:    Postovani Prije svega zahvaljuem vam se na brzim i konciznim odgovorima. Moje pitanje se ponovo odnosi na refundaciju troskova medicinski potpomognute oplodnje. Obzirom da sam imao pogresnu informaciju vezano za uslov duzine osiguranosti u Kantonu Sarajevo, moje putanje je sledeće. Da li je moguće refundirati troskove iz maja 2017 godine obzirom da zbog nedostatka informacija nisam predao zahtjev za refundaciju, odnosno mislili smo da ne ispunjavamo uslove.Trenutno smo u sedmom postupku koji je pri kraju a taj šesti je obavljen u maju 2017 godine i za njega imamo dokumentaciju. Nazalost i taj šesti nije bio uspjesan. Za prvih pet postupaka nije ni postojala odluka o refundaciji. Nadam se da nisam bio predug u pisanju i da sam bio jasan. Unaprijed hvala na odgovoru. Srdacan pozdrav
Semir, 26.04.2018
Odgovor: Članom 7. stav 1. Odluke o refundaciji troškova za pružene usluge medicinski potpomognute oplodnje propisano je da ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a isključivo pravo utvrđeno u tački II ove Odluke, mogu ostvariti bračni parovi i partneri u vanbračnoj zajednici koji su postupak potpomognute oplodnje započeli od 01.06.2017. godine.
Pitanje:    Poštovani, zanima me koja je procedura za izvadavanje nove zdravstvene knjizice/kartice? Naime, nedavno sam promijenila opstinu , adresu i grad prebivalista, i moj poslodavac zahtjeva izdavanje nove zdravstvene knjizice s obzirom da je moja trenutna stara 20godina, i u njoj se vodim kao da mi je prebivalište i dalje na staroj adresi u opstini rodjenja. Unaprijed zahvalna, Lijep pozdrav, Erna
Erna, 25.04.2018
Odgovor: Potrebno je kupiti novu zdravstvenu legitimaciju i istu ovjeriti kod poslodavca, kako bi bila validna, zatim otići u bilo koju poslovnicu i ovjeriti.
Pitanje:    postovani, preuzela sam elektronsku zdravstvenu knjizicu ali mi je receno da cuvam i papirnu verziju jos neko vrijeme. da li sam duzna ovjeravati papirnu knjizicu i dalje, ili to vise ne moram raditi obzirom da se elektronska ne ovjerava? hvala unaprijed na odgovoru
Lana, 25.04.2018
Odgovor: Nije potrebno da ovjeravate staru zdravstvenu knjižicu, nakon što ste preuzeli elektronsku.Ukoliko obveznik doprinosa ne bude uredno vršio uplate doprinosa, nadležna služba će onemogućiti korištenje iste.
Pitanje:    Poštovani, moja majka koja je 1946. godište treba izvršiti operaciju desnog kuka. Zanima me, budući da je penzionerka i bila borac u ARBiH, koliko zdravsteno pokriva iznos operacije? Unaprijed zahvalna
Marijana, 25.04.2018
Odgovor: Osiguranim licima ,po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, pri operativnim zahvatima osiguravaju se u medicinski indiciranim slučajevima endoproteze , u konkretnom slučaju a prema Vašin navodima  endoproteza kuka. Ako se radi o parcijalnoj endoprotezi Zavod učestvuje u iznosu od 487,88 KM sa PDV-om, a ako je u pitanju totalna endoproteza Zavod učestvuje sa 1345,50 KM sa PDV-om. Lp
Pitanje:    Poštovani, Moja supruga i ja se vec dugi niz godina borimo sa sterilitetom. Zivimo na podrucju Kantona Sarajevo,Ilidza.Na privatnoj klinici smo u postupku medicinski potpomognute oplodnje. To nam je već sedmi pokusaj u poslednje 4 godine. Do sada niti jedan nije bio uspjesan. Prije toga smo bili na GAK klinici, odjeljenje steriliteta i nakon neuspjesnih pokusaja uputili su nas na privatnu kliniku. Moje pitanje je sledeće: Moja supruga u kantonu Sarajevo je zdravstveno osigurana 4 godine i tri mjeseca a ja ukupno oko 6 godina. Da li mi imamo pravo na refundaciju troskova? Unaprijed zahvalni na odgovoru
Selmir, 25.04.2018
Odgovor: Članom 3. Stav 1. Alineja e) Odluke o refundaciji troškova za pružene usluge medicinski potpomognute oplodnje propisano je da u momentu započetog postupka minimalno jedan od bračnih ili vanbračnih partnera imaju kontinuitet prijave na obavezno zdravstveno osiguranje na Kantonu Sarajevo u trajanju od najmanje 5 godina. Smatrat će se da je podnosilac osiguran u kontinuitetu ukoliko u posmatranom periodu nije imao jedan ili više prekida osiguranja u trajanju dužem od šest (6) mjeseci ukupno. Dakle, ukoliko jedan od bračnih ili vanbračnih partnera ispunjava gore navedeni uslov imate parvo na refundaciju.
Pitanje:    Nakon ugradjenog stenta 15.07.2017.god.propisan mi je Plavix 75 mg.Tablete sam besplatno podizao od 22.08.2018.god. do marta 2018.god..U aprilu sam morao platiti puni iznos za lijek.Molim da mi odgovorite je li to uradjeno po zvanicnom pravilniku ZZOKS( koliko se lijek moze dobivati bez placanja , da li je to 12 mjeseci ili moze biti i mjesec i pet .. ili po nečijoj volji , mora biti tacan period ) Pozdrav .
Ferid, 25.04.2018
Odgovor: Po važećoj Odluci o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 27/16) utvrđene smjernice i indikacije za korištenje ovog lijeka, a koje definišu pravo osiguranika za koju bolest, koliko dugo, u kojem vremenskom intervalu i pod kojim okolnostima može koristiti navedeni lijek na teret sredstava Zavoda. Pošto ste imali operativni zahvat 15.07.2017.godine  Vi  imate parvo na Plavix tbl do 13.07.2018.godine na teret Zavoda.Molim da se obratite svom ljekaru  da bi Vam propisao recet za Plavix  koji možete realizovati (provjereno) u apoteci.
Pitanje:    Molim Vas za informacije o: - da li je ostvariva participacija za nabavku aparata za pojačanje sluha i koliko ona iznosi, - ako je moguća, koja mi je dokumentacija potrebna za ostvarenje participacije. Ne znam da li je bitno ali dajem sljedeše kratke informacije o sebi. Slabo čujem na desno uho. Imam 73 godine. Imam specijalističku preporuku za nabavku ovog aparata. S poštovanjem, Slobodan M.
Slobodan, 23.04.2018
Odgovor: Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestakaregulisano je da se slušni aparat obezbjeđuje  osiguranom licu sa ukupnim gubitkom sluha po F.S.  više od 60%. . Potrebno je priložiti nalaz audiograma, nalaz specijaliste za uho grlo nos i Zp 6.1 obrazac (Potvrda o potrebi ort. pomagala) koju izdaje navedeni specijalista(ORL).Osiguranom licu se obezbjeđuje standardni slušni aparat Ako osiguranih zahtijeva da mu se dodijeli slušni aparat drugog oblika, Zavod snosi troškove do visine cijene standardnog  slušnog aparata. Učešće zavoda je u iznosu od 526,5  KM .
Pitanje:    Pozrav, trudnica sam trebam krajem aprila primiti rhogam injekciju u 28 nedelji . Osigurana sam preko biroa hocu li moci refundirati novac ako moze koja je dokumentacija potrebna? Unaprijed hvala.
Amela, 20.04.2018
Odgovor: Zahtjev za refundiranje sredstava za kupljeni lijek možete predati na protokol Zavoda.Uz zahtjev priložiti medicinsku dokumentaciju gdje je indiciran pomenuti lijek,prijavu CIPS-a,originalni račun apoteke u kojoj je lijek kupljen te fotokopiju prve i stranice gdje je ovjerena zdravstvena knjižica.
Pitanje:    Poštovanje! Molim vas da mi odgovorite koliki je vremenski rok za bolesnike kojima je ugrađen stent, da dobivaju lijek Plavix besplatno. Također vas molim da mi odgovorite kolika je cijena lijeka Xarelto ako je propisan na recept?
Igor, 19.04.2018
Odgovor: Lijek Plavix podliježe smjernici 9 koja definiše da se lijek koristi po preporuci bolničkog specijaliste poslije ugradnje stenta u trajanju do najviše 12 mjeseci na teret ZZOKS.Cijena lijeka Xarelto tbl od 15 i 20mg je 104,30KM.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting