Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Postovani molio bih instrukcije za uplatu zd. osiguranja po članu 9. za strane drzavljane koliko plaćam na mjesečno koji iznos?, da napomenem imam odobren privremeni boravak. Lp Elmedin
Elmedin, 19.03.2018
Odgovor: Stranim državljenima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita kao i državljanima Federacije BIH, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. „Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu u procentu 5% na prosječnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije BiH prema poslednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, prema Odluci o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo.“  
Pitanje:    Cekam vec 7 mjeseci da uradim HCV PVR nalaz na UKC nemaju reagensa niti ga namjeravaju nabavljati.Molim vas kako to da uradim u privatnoj klinici posto neke rade te nalaze odnedavno i to je jako skup nalaz????lp
Sulejman, 16.03.2018
Odgovor: Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste predmetne analize. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno.
Pitanje:    Poštovani, molim Vas da nam pošaljete link Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine, budući da isti nije u sekciji ''pravni propisi'' na stranici KZZOSA. hvala unaprijed
Sabina, 16.03.2018
Odgovor: Odluku o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje br.UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine pronaći ćete u sekciji "NOVOSTI", arhiva vijesti, klikom na stranicu 2 u dnu ekrana.
Pitanje:    Postovani, zanima me sta je potrebno za zamjenu zdravstvene knjizice (promjena prezimena)? I zanima me da li je moguce ovjeriti knjizicu, ako je u istoj navedeno jedno prezime, a na licnoj karti drugo? Hvala
Dženita, 16.03.2018
Odgovor: Sve promjene ste dužni prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadleznoj ispostavi porezne uprave, a nadlezna porezna ispostava putem Jedinstvenog sistema dostavlja prijavu/promjenu Zavodu Zdravstvenog Osiguranja.
Pitanje:    Poštovanje Možete li mi pojasniti kako bi mogao prebaciti zdravstveno i liječenje u sarajevo.radim i stanujem u sarajevu a zdravstveno mi je u zavidovicima.prijavljen sam mislim na licnu-cips u sarajevu tj. Opstina novi grad.sta trebam uraditi da prebacim zdravstveno u sarajevo.unaprijed hvala.
Irnes, 16.03.2018
Odgovor: Poslodavac je dužan izvršiti promjenu adrese prebivališta u PU, odnosno radnik prijaviti promjenu prebivališta poslodavcu, kako bi isti postupio po naprijed navedenom. Prijavom radnika u PU poslodavac je dužan vršiti uplatu doprinosa za radnika po osnovu prebivališta radnika na osnovu čega radnik dobija zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Postovani,interuseje me dali mogu refundirati troskove operativnog zahvata na oba oka,koja moram uraditi u privatnoj klinici DR.Sefic,posto u nasim klinikama nemogu to uraditi,zato su mi izdali i potvrde.Cijena je 1500km po jednom oku,ja moram uraditi obadva,znaci 3000km.Inace sam osiguran preko opcine stari grad,student sam prva godina redovno,roditelji su na birou i nemaju zadravstveno osiguranje.
Džan, 16.03.2018
Odgovor: Postoji mogućnost da zdravstvenu uslugu koja vam ne može biti pružena u javnoj zdravstvenoj ustanovi obavite u nekoj od privatnih zdravstvenih ustanova. Potrebno je da se ovom Zavodu podnese pisani zahtjev za refundaciju sredstava, da se priloži original račun izdat u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj su pružene usluge sa tačno navedenom pruženom uslugom, nalaz i mišljenje ljekara iz javne ustanove a iz kojeg je vidljiva utvrđena dijagnoza, uputnica ljekara iz javne ustanove o potrebi obavljanja predmetne usluge-analize. Nakon uvida u zahtjev i dokumentaciju ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li se radilo o pružanju hitne medicinske pomoći, na osnovu koje će se predmet dalje razmatrati i donijeti odluka da li postoji osnova za refundaciju sredstava. Zahtjev za predmetnu refundaciju se možete dobiti i predati u Vama najbližu poslovnicu Zavoda.
Pitanje:    Postovani, Potrebna mi je potvrda,zdravstveno osiguranje zadnje tri godine,gdje sam bila osigurana da li je to drzavno(pravno)osiguranje.Nalazim se trenutno kod sestre u Svajcarskoj pa vas molim da mi odgovorite moze li se to zavrsiti mailom. SP Lora
Lora, 16.03.2018
Odgovor: Potrebno je da podnesete pisani zahtjev sa vašim potpisom da se izda potvrda da ste zadnje tri godine prijavljeni na zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo (skenirani zahtjev možete poslati putem e maila nakon što se potvrda uradi ista može biti proslijeđena na vašu e mail adresu).
Pitanje:    Postovani, Ukoliko osoba je na Birou bez Zdravstvenog osiguranja, i ima ponudu za rad na odredjeno sa ugovorom o radu od 5 dana, da li je to dovoljno da nakon prestanka ovog rada kada se vrati na Biro ima Zdravstveno osiguranje Hvala vam S postovanjem
Lejla, 17.01.2018
Odgovor: Nezaposlena lica koja se prijave u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa (bez obzira na duzinu trajanja istog) Zavodu za zaposljavanje, ostvaruju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje putem navedenog organa.   
Pitanje:    Poštovani, moja majka ima 64 godine, nezaposlena je a zbog pomjeranja starosne granice ne može još uvijek ni u penziju i nema zdravstveno osiguranje. Nedavno je imala moždani udar i doktori u bolnici su rekli da moramo plaćati 370 BAM po jednom danu bolničkog liječenja. Postoji li mogućnost da ona koristi moje zdravstveno osiguranje kao izdržavano lice, što u suštini i jeste? S poštovanjem
Dragan, 15.01.2018
Odgovor: Jedina od mogućnosti je da je osigurate kao clana porodice, ukoliko je izdrzavata (sto se dokazuje), druga mogucnost je da ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu na nacin da ličnim sredstvima uplacuje doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)., u vezi čega može dobiti sve potrebne informacije i uputstva u nadležnoj poslovnici ovog Zavoda prema adresi prebivališta. Također, ukoliko niste u mogucnosti da ličnim sredstvima uplaćuje doprinose a ima prebivalište u Kantonu Sarajevo,  obratite se organu uprave nadležnim za poslove socijalne i dječije zaštite( Kantonalni centar za socijalni rad i Opstina prema mjestu prebivalista), koji ce utvrditi da li ispunjavare uvjete za ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje. Kao dobrovoljni darovaoc krvi se jedino, na zalost, oslobodjeni placanja odredjenih participacija prilikom koristenja zdravstvene zastite.
Pitanje:    Imamo nekoliko pitanja.S obzirom da sam napustila fakulter prije godinu dana i imala sam pravo na zdravstveno osiguranje u trajanju od jedne godine, koje mi je isteklo.Bila sam primorana da se bilo gdje zaposlim da bih opet povratila isto.Radim vec 2 mjeseca prijavljena sam, ali firma mi nije udarila pecat u zdravstvenu knjizicu.U slucaju otkaza, kada se vratim na biro da li opet imam pravo na zdravstveno ili firma ipak mora da udari pecat?
Kanita, 15.01.2018
Odgovor: Uz pretpostavku da je Vas poslodavac uredno izvrsio prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje, po prestanku radnog odnosa, ukoliko se pravovremeno prijavite Zavodu za zaposljavanje, ostvarit cete pravo na obavezno zdravstveno osiguranje putem navedenog organa.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting