Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Koristeći ovu formu možete postaviti pitanje osoblju ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO.
Pitanje:    Poštovani, da li je poslodavac dužan da plati račune liječenja svoga uposlenika a isti je osiguran i ima redovna primanja, odnosno bolovanje. Naime, radi se o povredi na radu, uposlenik je iz Sarajeva a dostavio nam je račune iz privatnih zdravstvenih ustanova iz Zenice. Drugo pitanje : Poslodavac uposleniku isplaćuje punu plaću u vidu bolovanja već 5 mjeseci te nas zanima da li važi zakon o isplati bolovanja u iznosu od 80% prosječne federalne plaće ako se radi o povredi na radu. Unaprijed hvala.
Tvrtko, 23.02.2012
Odgovor: Zakonom ozdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), u članu 81. utvrđeno je da za povredu na radu i oboljenja od profesionalne bolesti osiguranika, pravno ili fizičko lice osigurava u cijelosti sredstva za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu koja su utvrđena članom 36. istog Zakona. Članom 42. je utvrđeno da  naknada plaće zbog privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja iznosi 100% od osnovice i isplećauje se na teret poslodavca dok privremena spriječenost za rad traje. Međutim, iako je obaveza poslodavca da snosti troškove liječenja za zaposlenika koji je spriječen za rad povredom na radu ili profesionalnim oboljenjem, pri tome se priznaju troškovi zdravstvenih ustanova sa područja gdje poslodavac ima sjeište isključivo iz javnog zdravsta, a od privatnih zdravstvenih ustanova samo ukoliko s njima ima zaključen ugovor.
Pitanje:    Kako mogu dodati svoga supruga naknadno na svoje zdravstevno osiguranje? Moj suprug je nedavno dobio BiH drzavljanstvo tako da ga sada mogu dodati na svoje osiguranje. Lp
Edina, 22.02.2012
Odgovor: Prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje izravno Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnose : članovi porodice osiguranika prijavljenog u jedinstveni sistem registracije preko nadležne Porezne uprave.     Za prijavu na zdravstveno osiguranje bračnog  ili izvanbračnog supružnika, Potrebna je dokumentacija: - vjenčani list ili kućna lista, - lična karta osiguranika, - lična karta supružnika, - potvrda da nije evidentiran kao penzioner ili aktivni osiguranik u BiH, - potvrda Porezne uprave  da nije obveznik uplate doprinosa po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti
Pitanje:    Osiguranik sam na Tuzlanskom kantonu , a radim u Sarajevu .Interseuje me kako ostvariti zdravstveno osiguranje u Sarajevu za porodicu ili samo za djecu a da nemijenjam mjesto prebivališta . Pošto radim u Sarajevu jednostavnije mi ih je voditi u Sarajevo u neku zdravstvenu ustanovu kad pođem na posao , nego moram izgubiti cijeli dan da ih vozim u Tuzlu , pored toga mislim ih ovdje upisati u školu .
Smajo, 21.02.2012
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje a time i pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika, tako da ni Vi niti članovi Vaše porodice ne možete koristiti zdravstvenu zaštitu u KS (osim u hitnom slučaju), osim ako ne promjenite mjesto prebivališta.
Pitanje:    Poštovani, Osiguranik sam ZZO KS, ali sam zadnju godinu dana zaposlena u firmi u Tuzli. Zanima me mogu l,i i na koji način, koristiti i refundirati uplate za neke zdravstvene usluge i nabavku lijekova u Tuzl? Da li je moguće dobiti recepte za 3 mjeseca za hronična oboljenja? Hvala!
Amira, 21.02.2012
Odgovor: Pravo na zdravstveno osiguranje a time i pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika.Zdravstvene usluge koje ste imali izvan Kantona Sarajevo, mogu se priznati samo ukoliko su urađene po preporuci KCU Sarajevo ili je ZZOKS priznao kao hitan slučaj za koji je u toku liječenja morao dati saglasnost.
Pitanje:    Postovani, zaposlenik koji se nalazi u stalnom radnom odnosu dozivio je povredu na radu, te je isti lijecen na klinici u Tuzli. Firma je redovno uplacivala doprinose za zdravstveno osiguranje. Međutim nakon zavrsenog lijecenja Klinički centar je firmi fakturisao troškove liječenja. Da li je to moguće, obzirom da su redovno uplaćivani doprinosi i ako jeste u kojem zakonu takvo tumaćenje ima uporište? Drugo pitanje je, ako je to moguce, za sta onda sluzi redovna mjesećna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje? p.s. Firma je platila fakturu!!!
Amela, 20.02.2012
Odgovor: Zakonom ozdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), u članu 81. utvrđeno je da  za povredu na radu i oboljenja od profesionalne bolesti osiguranika, pravno ili fizičko lice u osigurava u cijelosti sredstva za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu koja su utvrđena članom 36. istog Zakona. Redovna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje služi za zdravstvenu zaštitu vaših zaposlenika izvan povrede na radu ili provesionalnog oboljenja, kao  i za zdravstvenu zaštitu članova njihovih porodica.
Pitanje:    Poštovani, U radnom sam odnosu, imala sam veliki problema sa poslodavcem, pa sam otvorila bolovanje. Zanima me da li mi poslodavac može dati otkaz ako mi je to usmeno naglasio. Unaprijed hvala!
Elvira, 19.02.2012
Odgovor: Po Zakonu o radu, otkaz ne može dobiti zaposlenik dok je odsutan sa posla zbog bolesti. Međutim, praksa pokazuje da se zakon vrlo često krši.Ukoliko ne možte da riješte Vaš problem sa poslodavcem mirnim putem, pokušajte preko sindikalne organizacije ili insektora rada.
Pitanje:    Poštovani, Ovjerio sam knjižicu prije početka akademske godine uz priloženu potvrdu o studiranju. Mene zanima da li ja moram svakog mjeseca ovjeravat knjižicu, bez obzira što u legitimaciji u rubrici 'produženje važnosti zdrav. legitimacije' stoji da 'važi do kraja osmog mjeseca tekuće godine'. Unaprijed Hvala!
Ajdin, 19.02.2012
Odgovor: Bez obzira što ste na početku školske godine priložili potvrdu za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje, zdravstvenu legitimaciju morate imati ovjerenu u mjesecu u kojem koristite zdravstvenu zaštitu.
Pitanje:    Ja, Alija Sabeta, sa prebivalistem u BPS Kantonu imam li pravo na zdravstvenu zastitu u kantonu sarajevo, zbog velike udaljenosti do ambulante i raznih vremenskih nepogoda stim da sam rodjen 1925 god.?Molim vas da odgovorite na moje pitanje!!!
Semir, 18.02.2012
Odgovor: Pravo na zdravstvenu zaštitu se ostvaruje prema mjestu prebivališta. Da biste se mogli zdravstveno osigurati, a time imati pravo na liječenje u KS, morate u KS imati prebivališe.
Pitanje:    zivim u ilijasu,nemam zdravstveno osiguranje zeljela bih sama sebi uplatiti sta treba da uradim detaljnije mi objasnite
Sanela, 18.02.2012
Odgovor: ·       Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje obavezna su se osigurati na zdravstvenu zaštitu na osnovu člana 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu.     Ova lica  ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod uvjetom da je  doprinos uplaćen od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najviše 6 mjeseci unazad. Potrebna je dokumentacija: - zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje - lična karta izdata u MUP-u Kantona Sarajevo, -uplata doprinosa od dana prestanka svojstva osiguranika,       odnosno najviše 6 mjeseci unazad, plus tekući mjesec u iznosu od 5%  na prosječnu mjesečnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije Bosne i  Hercegovine  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, na - žiroračun Zavoda, - vrsta prihoda – 712111, - vrsta uplate – 1068154143, - svrha uplate – obavezno zdravstveno osiguranje.   Po dostavljanju navedene dokumentacije i dokaza o uplati utvrđenog iznosa,  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo izdaje rješenje za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje . Uz rješenje  Zavoda  osiguranik podnosi prijavu za osiguranje  ispostavi Porezne uprave po mjestu prebivališta.
Pitanje:    Poštovani, koji je postupak prilikom promjene prezimena ? Kako mjenjam zdravstvenu knjizicu. Hvala !
Mirjana, 18.02.2012
Odgovor: Prijavu o promjeni u zdravstvenom osiguranju podnosite u Poresku upravu pa se njima obratite u vezi sa potrebnom dokumentacijom.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting